Ομιλίες για την Εξεταστική Επιτροπή της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου

1. Ομιλία Γιώργου Α. Παπανδρέου στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008)
2. Ομιλία Ευαγγ. Βενιζέλου στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτρόπης για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008)
3. Ομιλία Γ. Πεταλωτή στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008)
4. Ομιλία Γρ. Νιώτη στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008)
5. Ομιλία Ντ. Ρόβλια στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008)