Το σχέδιο «Καλλικράτης» για την αυτοδιοίκηση

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010

 

1. Ομιλία Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλιου

 

2. Ομιλία Γιάννη Ραγκούση για την νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης , «Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Υπουργικό Συμβούλιο

 

3. Κείμενο δημόσιας διαβούλευσης