Ένωσης Γονέων Χαλανδρίου: Όχι στα σχολεία πολλών ταχυτήτων, ισότιμη πρόσβαση στην δημόσια παιδεία

0

Ο θεσμός των Πειραματικών Σχολείων εισάγεται στη χώρα μας με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929. Στα Πειραματικά Σχολεία δοκιμάζονται καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι, νέα μαθήματα, αναλυτικά προγράμματα, αποτελούν, δηλαδή, ένα ζωντανό επιστημονικό εργαστήρι όπου προάγεται και αναπτύσσεται η Παιδαγωγική Επιστήμη προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των παιδιών. Γι’ αυτό άλλωστε το πρώτο Πειραματικό Σχολείο της χώρας ήταν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν είναι τυχαίο που ο θεσμός των Πειραματικών Σχολείων υποστηρίχθηκε από σπουδαίους Παιδαγωγούς, όπως ο Δ. Γληνός κι ο Α. Δελμούζος. Είναι προφανές ότι Πειραματικό Σχολείο χωρίς οργανική σύνδεση με έναν φορέα που καλλιεργεί την εκπαιδευτική επιστήμη (π.χ. Πανεπιστήμιο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και χωρίς το διαρκή εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τις ιδέες που αναπτύσσονται σ’ αυτά, δεν έχει νόημα και λόγο ύπαρξης.
Δυστυχώς, τα Πειραματικά Σχολεία σήμερα δεν λειτουργούν έτσι!
Με τον Ν.4692/2020 στην ουσία καταργείται τη διάκριση μεταξύ των Πειραματικών και των Προτύπων Σχολείων, των σχολείων, δηλαδή, που αποσκοπούν στην «καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας», των σχολείων που αναπαράγουν την ανισότητα στην εκπαίδευση και συνακόλουθα την κοινωνική αδικία. Τα Πειραματικά Σχολεία εκφυλίζονται σε μια ιδιόμορφη περίπτωση Προτύπων Σχολείων όπου η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση αντί με εξετάσεις.
Η επέκταση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων πανελλαδικά, η επιλογή και ο διαχωρισμός των μαθητών σε «άξιους» και «μη άξιους», υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων, ανακατανέμει το μαθητικό δυναμικό, καταργεί τα σχολεία της γειτονιάς, ανοίγει το δρόμο για την επιλογή σχολείου από τους γονείς. Δημιουργεί σχολεία πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα. Υπηρετεί τις πολιτικές υποχρηματοδότησης και απαξίωσης της δημόσιας παιδείας και τη θεσμοθέτηση της ανισότητας.
Καταργεί στην πράξη το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στη μόρφωση για όλους και όλες.
Σχολεία σε κάθε γωνιά της χώρας «αναβαθμίζονται» σε Πειραματικά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς μέριμνα να αποκτήσουν οργανική σύνδεση με φορείς της παιδαγωγικής επιστήμης, χωρίς φροντίδα για «την υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα». Έχουμε πραγματικά την απορία αν στα Πειραματικά σχολεία υπάρχουν κάποια αποτελέσματα διδακτικών πρακτικών ή δοκιμάστηκαν προγράμματα σπουδών που κρίθηκαν με παιδαγωγικό και επιστημονικό τρόπο άξια να εφαρμοστούς σε όλα τα σχολεία. Μήπως τα Πειραματικά Σχολεία στην πράξη λειτουργούν ως Πρότυπα, χωρίς να εκπληρώνουν τον πραγματικό τους ρόλο;
Ακυρώνεται έτσι ο χαρακτήρας των Πειραματικών Σχολείων και εκμηδενίζεται η δυνατότητα να προσφέρουν στη βελτίωση της δημόσια εκπαίδευσης.
Με την Υ.Α. 51614/Δ6/11-5-21 ορίστηκαν 50 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα ως Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021 – 2022. Στο Δήμο Χαλανδρίου ορίστηκαν ως Πειραματικά Σχολεία το 1ο Νηπιαγωγείο και το 1ο Δημοτικό.
Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση, ούτε με το Σύλλογο Διδασκόντων, ούτε με το Σύλλογο Γονέων, ούτε με τον Δήμο, αλλά εντελώς αυθαίρετα. Και βέβαια, γι’ αυτά τα, κατ’ όνομα μόνο, Πειραματικά Σχολεία δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη να συνδεθούν οργανικά πχ. με κάποιο Πανεπιστήμιο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να επιτελούν, δηλαδή, έργο που θα συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας παιδείας. Στην πράξη θα λειτουργούν ως Πρότυπα, ως σχολεία ανισότητας.
Μεταξύ των συνεπειών από τη θεσμοθέτηση του 1ου Νηπιαγωγείου και 1ου Δημοτικού ως (δήθεν) Πειραματικών θα είναι:

  • Ήδη από την επόμενη σχολική χρονιά όλα τα τμήματα των σχολείων αυτών θα είναι με 25 παιδιά, όσο είναι το ανώτατο όριο. Τα «κενά» θα καλυφθούν με κλήρωση,
  • Οι δάσκαλοι του σχολείου που κριθεί ότι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα θα χάσουν την οργανική τους θέση,
  • Σχεδόν όλα από τα περίπου 30 παιδιά που εισάγονται κάθε χρόνο στο 1ο Νηπιαγωγείο και στο 1ο Δημοτικό θα πρέπει να διοχετευτούν στα υπόλοιπα σχολεία του Χαλανδρίου, και γνωρίζουμε καλά ότι το Χαλάνδρι ήδη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας σχολικής στέγης.

Για όλα αυτά, είμαστε αντίθετοι στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, είμαστε αντίθετοι στη θεσμοθέτηση του 1ου Νηπιαγωγείου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου ως Πειραματικών.
Διεκδικούμε την κατάργηση κάθε θεσμού που δημιουργεί σχολεία πολλών ταχυτήτων και καταργεί την ισότιμη πρόσβαση όλων στην δημόσια παιδεία.
Διεκδικούμε την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας για όλες και όλους, με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης, για την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας.
Διεκδικούμε την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης και καλούμε τους γονείς να συμμετέχουν μαζικά στην παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Β. Αθήνας (Λ. Κηφισίας 20 & Γ κύζη, Μαρούσι) τη Δευτέρα 17/5/2021 στις 13.30.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γ ονέων Μαθητών Χαλανδρίου

Share.

Comments are closed.