Θα επιβάλλεται περικοπή μισθού στους εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test και πειθαρχικό στους διευθυντές

0

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ, η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 (self tests) σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους. , Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του υποχρεωτικού αυτού μέτρου στο χ΄ώροι της εκπαίδευσης αφορά μεταξύ άλλων μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. , Σε περίπτωση δε που εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δεν υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρήσουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τότε προβλεπονται συγκεκριμένες ποινές, όπως η περικοπή των αποδοχών τους., Ενώ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα  για τους διευθυντές που δεν θα υλοποιήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία. , Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του., Όμως για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το ΕΕΠ-ΕΒΠ και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη., Συγκεκριμένα η ΚΥΑ αναφέρει:, «Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν

Share.

Comments are closed.