Νίκος Τσούλιας*: Δημοκρατία, ελευθερία και ασφάλεια στα Πανεπιστήμια

0

Από το Κίνημα Αλλαγής κατατίθεται μια ουσιαστική και απόλυτα ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, μια πρόταση Νόμου, για την προστασία και τη φύλαξη των πανεπιστημίων. Μέχρι τώρα απέτυχαν τόσο η πρακτική αυτή που θεωρεί ότι «καλώς έχουν τα πράγματα» με τη σημερινή εικόνα …φύλαξης όσο και αυτή που υποστηρίζει την είσοδο της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια, όποτε το κρίνει η ίδια η αστυνομία.
Το δίλημμα: «αστυνομία και τάξη» ή «μπαχαλάκηδες», στο οποίο αντιπαρατίθενται Ν.Δ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τα κομματικά τους και μόνο ακροατήρια έχει φτάσει πολλού σε αδιέξοδο.
Η Ν.Δ. απέτυχε στη διασφάλιση της προστασίας των πανεπιστημίων, παρά τις αντίθετες πομπώδεις διακηρύξεις της ότι με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου θα δοθεί οριστική λύση. Σήμερα ουσιαστικά ομολογεί την πλήρη αποτυχία της. Η πρότασή της για μόνιμη παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια υπηρετεί μόνο την παραδοσιακή, παλαιοδεξιά αντίληψη. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ευνοεί τους μπαχαλάκηδες για διαμόρφωση ευνοϊκού πεδίου κομματικής τροφοδότησης – ίσως θεωρώντας πως επιτελούν και ταξική πάλη. Τα δύο κόμματα αλληλοτροφοδοτούνται με μια τοξική και στείρα αντιπαράθεση αναπαράγοντας τη σημερινή κατάσταση της παθογένειας, που βαστάει εδώ και πολλά χρόνια.
Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε κλίμα δημοκρατίας, ελευθερίας και ασφάλειας στα πανεπιστήμια, να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα βίας και ανομίας, χωρίς καμιά μορφή αστυνομοκρατίας μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια. Η πρόταση για δημιουργία «Υπηρεσίας Φύλαξης Πανεπιστημίου» με Διοικητικό Προϊστάμενο μπορεί να δώσει βιώσιμη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα. Περιγράφει με σαφή τρόπο ρόλους, αρμοδιότητες και ευθύνες.
«Η παρούσα Πρόταση Νόμου αποτελεί εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται ότι “η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση”. Η “πλήρης” αυτοδιοίκηση έχει την έννοια ότι η διοίκηση των ΑΕΙ όχι μόνον ασκείται από τα ίδια τα ιδρύματα, αλλά περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις όψεις της διοικητικής λειτουργίας, ιδίως αυτές που άπτονται του θεμελιώδους αγαθού της ασφάλειας και κατά τούτο συγκροτούν τον πυρήνα κάθε δημόσιας διοίκησης… Η Υπηρεσία Φύλαξης Α.Ε.Ι. έχει την ευθύνη να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Ιδρύματος και όλες τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες για τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή σε περίπτωση διάπραξης πλημμελήματος ή κακουργήματος στον χώρο της αρμοδιότητάς της. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις».
Δεν μπορεί η σκιά της βίας να ακυρώνει την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί τότε υπηρετεί αυτό που θεωρητικά θέλει να αποφύγει. Είναι ευθύνη μας να απελευθερωθεί η πανεπιστημιακή κοινότητα από φαινόμενα παρακμής. Είναι ευθύνη της πολιτείας και των αρχών του πανεπιστημίου να διαφυλάσσουν το αγαθό της παιδείας, τη μόρφωση των φοιτητών, την αξιοπρέπεια των καθηγητών, το εκπαιδευτικό έργο, τη δημόσια περιουσία.
Σταθερή θέση μας είναι η στήριξη των πανεπιστημίων για να απαλλαγούν από καθετί που υπονομεύει την κοινωνική αποστολή τους. Να κλείσουμε επιτέλους τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και να ασχοληθούμε με τις μεγάλες και πολλαπλές προκλήσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους καιρούς της γνώσης και της μόρφωσης. Η μεγάλη πανεπιστημιακή ζήτηση στους νέους και στις νέες μας αποτελεί σημαντικό κοινωνικό στοιχείο προόδου και πρέπει να υπηρετηθεί με πολιτική προτεραιότητα.
Τα πανεπιστήμια ως κορυφαίοι θεσμοί εκπαίδευσης και γνώσης, επιστήμης και έρευνας, ως σημαντικοί παράγοντες διαμόρφωσης του μέλλοντος της χώρας μας, οφείλουν να δώσουν την ψυχή τους για να ανοίγουν όλο και πιο ευρείς ορίζοντες στη νέα γενιά απαλλαγμένα από σκιές υπονόμευσής τους. Μπορούν να λειτουργούν και να αναπτύσσονται μόνο σε περιβάλλον, που ευνοεί τη δημοκρατία και τον διάλογο, την διακίνηση ιδεών και την ελευθερία του πνεύματος.

Ο Νίκος Τσούλιας, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και νυν Γραμματέας του Τομέα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής

Πατήστε εδώ και δείτε τα 109 προηγούμενα άρθρα του Νίκου Τσούλια

Share.

Comments are closed.