Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας- Σαν σήμερα… 21 Ιουνίου 1847. Απολύεται ο δήμαρχος Βουφράδας Σπύρος Ζανιώτης

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 21 Ιουνίου 1847, ο έπαρχος Πύλου προχωρά στη βίαιη απόλυση, ως ανεπιθύμητου, του δημάρχου Βουφράδας Σπύρου Ζανιώτη.
Να πως περιγράφει το γεγονός η αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών» (φύλλο 789): «Προχθές έσπευσαν, ήτοι βιαίως, παραλόγως και παρανόμως έπαυσαν τον δήμαρχον Βουφράσου Ζανιώτην διότι δεν συνεφώνει προς τους παρανόμους σκοπούς του Μπάστα ως προς τα των εκλογών. Ο έπαρχος λοιπόν έτοιμος εις Πύλον, παύει τον δήμαρχον, δια να παυθεί συγχρόνως και ο άξιος γραμματεύς Ι. Δ. Παπαδόπουλος, αντικαθιστά τον πάρεδρον Ρένεσιν (Αλεβίζον) διαφθείρων και διαβασανίζων αυτόν, τω επιβάλλει δε και νέον γραμματέα της αρεσκείας του, τω δίδει και 10 τακτικούς στρατιώτες εκ της φρουράς να τον συνοδεύσουν και τον φυλάξουν εις τον Δήμον του. Σημειωτέον δ΄ εκ περισσού, ότι προ ενός και ημίσεος έτους η νομιμωτάτη δημοτική εκλογή Βουφράσου μένει ανεπικύρωτος και ανενέργητος, ήτοι πραγματικώς κατηργημένη…».

Share.

Comments are closed.