Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών  (Π. Ε. Κ.): Γιατί  λέμε  όχι  στην  αξιολόγηση  του  Υπουργείου  Παιδείας

0

Η θέση της παράταξής μας υπήρξε διαχρονικά, σταθερά και αταλάντευτα υπέρ της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
Για την Π.Ε.Κ., η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι αίτημα του κλάδου μας – ως τέτοιο το ψηφίσαμε στο 8ο Συνέδριο και ως τέτοιο εξακολουθούμε να το στηρίζουμε.

Θεωρούμε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως πεδίο έρευνας και πρωτοβουλίας, που θα απελευθερώσει δημιουργικές εκπαιδευτικές δυνάμεις.
Θεωρούμε την αυτοαξιολόγηση όχι υποχρέωση,  αλλά δικαίωμα που πρέπει να  διεκδικήσει  ο  κλάδος, παίρνοντας στα δικά του χέρια του την υπόθεση της αναμόρφωσης της σχολικής ζωής, της παιδαγωγικής λειτουργίας,  του εκδημοκρατισμού  του σχολείου.
Η αξιολόγηση για μας δεν μπορεί να είναι μία εξωτερική αποτίμηση,  αλλά  μία  εσωτερική συλλογική  προσπάθεια που δίνει την πρωτοβουλία στους Συλλόγους Διδασκόντων.
Η  εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση όμως   των σχολικών μονάδων  που επιχειρείται να επιβληθεί από το Υπουργείο Παιδείας μας βρίσκει αντίθετους και θα αγωνιστούμε να μην υλοποιηθεί επειδή:

  • Για μία ακόμη φορά θεσμοθετείται και επιβάλλεται χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση – συζήτηση, επιβεβαιώνοντας την περιφρόνηση του Υπουργείου Παιδείας στο διάλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες.
  • Εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο πολιτικής της Κυβέρνησης της Ν. Δ. στην εκπαίδευση,  που βασικό στόχο έχει την ένταση των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας των εκπαιδευτικών. Σε σχέση με αυτό ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί προτάσεις για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδεδεμένη με βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη,  για αξιολόγηση σχολικών μονάδων με βάση τις επιδόσεις των μαθητών.
  • Θεσμοθετείται και επιχειρείται να εφαρμοστεί στη μέση μιας κατακερματισμένης σχολικής χρονιάς, σε μία περίοδο όπου το μείζον είναι η αποκατάσταση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής λειτουργίας, η οποία έχει πληγεί από την πανδημία και το άνοιγμα – κλείσιμο των σχολείων.
  • Προτεραιοποιείται σε μία περίοδο εξάντλησης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, φορτώνοντας επιπλέον βάρη στον κλάδο των εκπαιδευτικών που σήκωσε στις πλάτες του όλη αυτή την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,   τα ελλείμματα  και  τις παραλείψεις της κυβερνητικής πολιτικής.
  • Μέσα από συγκεκριμένες προβλέψεις όπως η δημοσίευση εκθέσεων και η εμπλοκή εξωτερικών φορέων αξιολόγησης, προδιαγράφει την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.

Η Π.Ε.Κ.  θα αγωνιστεί να μην υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός που νομιμοποιεί λογικές αυταρχισμού ελέγχου και εποπτείας και προετοιμάζει το έδαφος για την τιμωρητική, ατομική αξιολόγηση.
Παράλληλα θα δημοσιεύσει και θα προτείνει στον κλάδο την δική της αναλυτική πρόταση για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ως μία υπόθεση του εκπαιδευτικού  μας κινήματος  που μπορεί να δώσει το δικό του στίγμα και να αναδείξει  το δημιουργικό του ρόλο.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner