Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……17 Νοεμβρίου 1909 – Και επί τον ιματισμόν της Βουφράδας έβαλον κλήρο…

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 17 Νοεμβρίου 1909, γινόταν «σφαγή» στα Βουφραδοχώρια για το αν η Βουφράδα θα έπρεπε να ενταχτεί στο δήμο Πύλου ή στο δήμο Κορώνης. 

Να πώς περιγράφει τα γεγονότα η  ημερήσια εθνική εφημερίς ΕΜΠΡΟΣ, στο φύλλο  4.701 σε «ιδιαίτερο τηλεγράφημα» από την Πύλο. Το δημοσίευμα έχει τίτλο «Η διαίρεσις των δήμων»: «Βεβαιούται ενταύθα ότι οι δημόται Κορώνης ενεργούσιν απεγνωσμένως όπως ο δήμος Βουφράδος καταργούμενος  τυχόν προσαρτηθή εις τον δήμον Κορώνης ή καταργουμένου και του δήμου Κορώνης έχοντος πληθυσμού ελάσσονα των πέντε χιλιάδων προσαρτυθή ούτος εις τον δήμον Βουφράδος, αλλά τότε με έδραν ουχί την πρωτεύουσαν της Βουβράδος Χαντζή, αλλά με την της Κορώνης, Πεταλίδιον, όπερ σημαίνει προφανώς την κατάργησιν του δήμου Βουφράδος και την καταδολίευσιν του τελευταίου ψηφισθέντος νόμου. Το τοιούτον εστί ολέθριον δια τον δήμον Βουφράδος και άδικον δια τον δήμον Πυλίων, διότι ανέκαθεν ο δήμος Βουφράδος υπάγετο δημοτικώς και δικαστικώς εις τον δήμον Πυλίων. Ένεκα  δε τούτου ανεπτύχθησαν πυκνόταται περιουσιακαί και οικονομικαί σχέσεις μεταξύ των κατοίκων των δήμων, αλλά και γεωγραφικώς επιβάλλεται προσάρτησις του δήμου Βουφράδος εις τον δήμον Πυλίων διότι τα πολυαριθμότερα χωρία του δήμου Βουφράδος κείνται πολύ εγγύτερον προς την Πύλον παρά προς το Πεταλίδιον έδρα του δήμου Κορώνης. Υπό τοιούτον πνεύμα απεστάλη τηλεγραφική αναφορά του Εμποροκτηματικού Συλλόγου και της επιτροπής Πυλίων προς τους Προέδρους της Κυβερνήσεως και της Βουλής. Παρακαλούμεν και υμάς όπως συνηγορήσετε υπέρ αυτού. Ο Πρόεδρος του Εμποροκτ. Συλλόγου  Πύλου Λ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ».

Share.

Comments are closed.