Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): Οι εκπαιδευτικοί μπροστά…

0

Είχαμε από την πρώτη στιγμή επισημάνει ότι στην  μάχη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μπροστά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Πριν ακόμη και από τις ασαφείς εξαγγελίες του Υπουργείου για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, είχε διαμορφωθεί μία σημαντική δυναμική από τους εκπαιδευτικούς για να κρατήσουν ζωντανές τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές λειτουργίες εντός και εκτός σχολείου.
Οι πλατφόρμες  τόσο για τη σύγχρονη όσο και για την ασύγχρονη εκπαίδευση έχουν  σημαντική αδυναμία ανταπόκρισης στις πραγματικές ανάγκες κάτι που υπονομεύει το εγχείρημα, αναδεικνύει την προχειρότητα του σχεδίου αλλά και τη βιασύνη της ηγεσίας του υπουργείου να διαχειριστεί επικοινωνιακά την κατάσταση.
Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα τεχνικά προβλήματα θα επιλυθούν άμεσα, ώστε το σύνολο των μαθητών να  μπορεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας χωρίς εμπόδια που καθιστούν την οποιαδήποτε  μαθησιακή διαδικασία προβληματική.
Το Υπουργείο πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία παραγόντων δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο χρήσης από ιδιωτικές εταιρείες.
Κυρίως όμως οφείλει να εγγυηθεί και να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε μία διαδικασία που απαιτεί ως προαπαιτούμενα από τις οικογένειες, την ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο και τον στοιχειώδη τεχνολογικό εξοπλισμό.
Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών δείχνει την θέληση αλλά και την ανάγκη των εκπαιδευτικών να προσφέρουν στους μαθητές τους. Οι πρωτοβουλίες που πολλές σχολικές μονάδες έχουν λάβει σε τοπικό επίπεδο για να αποτραπεί η αποσύνδεση από την σχολική πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν δράσεις πριν και πέρα από τις όποιες οδηγίες του  Υπουργείου.
Η πολιτική ηγεσία οφείλει να τιμήσει αυτήν την προσπάθεια, αποκαθιστώντας άμεσα τα προβλήματα αλλά και αξιοποιώντας  τη σημερινή εμπειρία για ένα σοβαρό, μακροπρόθεσμο και εθνικά χρηματοδοτούμενο προγραμματισμό  στο άμεσο μέλλον.

Share.

Comments are closed.