Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): : Για την εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία

0

Η πρωτόγνωρη για όλον τον κόσμο κατάσταση που διαμορφώνει η πανδημία του κορονοϊού έχει σοβαρές συνέπειες στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα αλλά και στην εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Unesco, πάνω από 600.000.000 μαθητές και φοιτητές σε 56 χώρες στερούνται σε εθνικό επίπεδο οποιωνδήποτε εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενώ άλλες 17 χώρες έχουν κλείσει σχολεία σε τοπικό επίπεδο.
Οι επιπτώσεις της διακοπής των εκπαιδευτικών λειτουργιών είναι η όξυνση των ανισοτήτων σε βάρος των μη προνομιούχων μαθητών, η κοινωνική απομόνωση, η οικονομική και ψυχολογική πίεση για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Σε αυτό το περιβάλλον πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των μαθητών, ειδικά της Γ Λυκείου, είναι αναγκαίες.
Η ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας για την έναρξη σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ειδικά για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου σε πρώτη φάση και των υπόλοιπων μαθητών σε δεύτερο χρόνο, στο βαθμό που επιδιώκει να περιορίσει τις συνέπειες της διακοπής της επαφής με το σχολείο και τη διδασκαλία, είναι ευπρόσδεκτη.
Ο τρόπος όμως με τον οποίο αποφασίστηκε και υλοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργεί ενστάσεις και προβληματισμούς και δημιουργεί την εντύπωση ότι εστιάζει περισσότερο στους επικοινωνιακούς παρά στους διδακτικούς στόχους.
Ειδικότερα:

  1. Δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών σε ανάλογες διαδικασίες. Με ποιον τρόπο πιστεύει το υπουργείο ότι θα μπορέσει το σύνολο των εκπαιδευτικών να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αφού δεν έχει προηγηθεί καμία σχετική επιμόρφωση;
  2. Δεν έχει υπάρξει ανάλογη προετοιμασία για τα εργαλεία που θα στηρίξουν την προσπάθεια, με συνέπεια να χρησιμοποιείται πλατφόρμα ιδιωτικής εταιρείας, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί έμμεση διαφήμιση.
  3. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αναδεικνύεται από αυτήν τη «συνεργασία» με ιδιώτες είναι αυτό των προσωπικών δεδομένων, αφού για να συμμετέχουν στην πλατφόρμα καθηγητές και μαθητές εκχωρούν προσωπικά δεδομένα, όπως τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στην εταιρεία.
  4. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών σε αυτές τις μαθησιακές διαδικασίες. Υπάρχουν κάποιοι μαθητές (έστω και λίγοι σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές) που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή και υπολογιστή. Αυτοί οι μαθητές δεν θα έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν με αποτέλεσμα τη ένταση των μαθησιακών ανισοτήτων.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, πρέπει:

  • να αξιοποιηθεί κυρίως η ασύγχρονη εκπαίδευση με ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων .
  • Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της πλατφόρμας του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου ή και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που προσφέρονται για εξ αποστάσεως διδασκαλία,
  • να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διαδίκτυο αλλά και η διάθεση συσκευών για όσους δεν διαθέτουν.
  • Να υπάρξει σοβαρός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και γενικότερα την ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία.
Share.

Comments are closed.