Οι τράπεζες «καθαρίζουν» 75 μεγάλες επιχειρήσεις με χρέη 10 δισ. ευρώ

0

Η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται με στόχο να τεθεί πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, και μια πτυχή που θα κρίνει το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η διαχείριση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες.

Εμβληματικές επιχειρήσεις, leader άλλοτε στον κλάδο τους, έχουν κατά τη διάρκεια της κρίσης συσσωρεύσει τεράστια δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα (από τρεις μήνες και πάνω) και ουσιαστικά έχουν «σκάσει».

Τα νούμερα τρομάζουν. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν στα 42,7 δισ. ευρώ ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs διαμορφώθηκαν στα 61,9 δισ. ευρώ (53% του συνόλου).

Λίστα
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σε διατραπεζικό επίπεδο σύστησαν πριν ένα χρόνο το NPLs Forum με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.
Έχουν μάλιστα καταρτίσει λίστα 75 επιχειρήσεων, τα «κόκκινα» δάνεια των οποίων ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 20% των NPLs.

Αυτή η λίστα με κωδικό «Μεγάλες υποθέσεις» περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Για να ενταχθεί μια εταιρεία στη λίστα θα πρέπει να έχει κοινή έκθεση δανείων σε τουλάχιστον τρεις τράπεζες.

Στόχος του διατραπεζικού αυτού forum είναι μέσα στο 2018 αυτές οι υποθέσεις να έχουν διευθετηθεί με κάθε τρόπο. Ρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις δανείων, πώληση σε τρίτους, ανάληψη ελέγχου, ρευστοποίηση εξασφαλίσεων, διαγραφές αλλά και εκτόπιση μη συνεργαζόμενων διοικήσεων είναι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν ανάλογα βεβαίως με το προφίλ της κάθε εταιρείας και της δανειακής έκθεσης που διαθέτει.

Η διαχείριση
Οι δεσμεύσεις των ελληνικών τραπεζών έναντι της ΕΚΤ επιτάσσουν τη μείωση κατά 40 δισ. ευρώ του συνόλου των «κόκκινων» δανείων έως το 2019, εκ των οποίων τα 23 δισ. ευρώ– θα προέλθουν από την επιχειρηματική πίστη και ακόμη πιο συγκεκριμένα τα 6,5 δισ. ευρώ από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οπότε η αποτελεσματική διαχείριση των «Μεγάλων Υποθέσεων» θα εντάσσονται στη λίστα θα είναι κομβική για την εκπλήρωση των στόχων.

 

Share.

Comments are closed.