Φωτο: Β. Φουρτούνης

Στο καφενείο (Γ. Μυλωνάς, Β. Μυλωνάς, Σπ. Φλωρόπουλος)