ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑ

 

 

 

 

\

Άποψη της περιοχής από το ανάκτορο

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Άποψη της περιοχής από το ανάκτορο

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Ο μεγαλύτερος ανασκαμμένος μυκηναϊκός θολωτός τάφος του 1550-1500 π.Χ.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Ο μεγαλύτερος ανασκαμμένος μυκηναϊκός θολωτός τάφος του 1550-1500 π.Χ.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Η είσοδος του ανακτόρου

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

Η σκευοθήκη, στο δάπεδο της οποίας μπορείς να παρατηρήσεις σπασμένα ποτήρια κ.λ.π.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Η αίθουσα του θρόνου και η εστία

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Η εστία του ανακτόρου, που είναι η μεγαλύτερη σε διάμετρο απ' όλα τα μυκηναϊκά ανάκτορα

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Η αποθήκη λαδιού και κρασιού. Διακρίνονται υπολείμματα από πιθάρια

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Η σκάλα που οδηγούσε στον επάνω όροφο

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

 

Η αίθουσα της βασίλισσας με τη μικρότερη εστία της

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Τα δωμάτια της βασίλισσας

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Η μπανιέρα του ανακτόρου, όπως σώζεται σήμερα

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

 

Το μπάνιο και η μπανιέρα του ανακτόρου, όπως σώζεται σήμερα

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ