Φορο-αφαίμαξη και φορο-επιδρομή
στην πλάτη μισθωτών - συνταξιούχων

 

Άμεση φορολογία

700 εκ. ευρώ για τα εισοδήματα του 2005 και

1 δις ευρώ για τα εισοδήματα του 2006

- Άνθρακες η επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση στα φυσικά πρόσωπα:

Μισθωτοί - συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν 900 εκ. ευρώ πρόσθετους άμεσους φόρους για τα εισοδήματα του 2007, αφού δεν γίνεται τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας.

Υπέρμετρη η φορολογική επιβάρυνση των αδύναμων κοινωνικά ομάδων

 

Έμμεσοι φόροι

Μέτρα

Περιγραφή - αντικείμενο

Φορο-επιδρομή

- Αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. - Αύξηση Ε.Φ.Κ. στα φθηνά τσιγάρα και στα ποτά (Απρίλιος 2005 - Ν. 3336/2005, άρθρο 12)

- Αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. από 8% σε 9% και από 18% σε 19%. - Αύξηση ΕΦΚ σε τσιγάρα και ποτά κατά 20%

§ 813 εκ. ευρώ (Φ.Π.Α) § 200 εκ. ευρώ (Ε.Φ.Κ.) 1 δις ευρώ κατ' έτος σύνολο

- Αύξηση Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα (Ν. 3483/7.8.06)

- Αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα πετρελαιοειδή από 1.7.2006 με τον προκλητικό τρόπο της προαναγγελίας που ευνοεί της κερδοσκόπους.

115 εκ. ευρώ για το 2006 

- 475 εκ. ευρώ παραπάνω το 2007 (ΕΦΚ και ΦΠΑ πετρελαιοειδή)

- Αύξηση Ε.Φ.Κ. φθηνών τσιγάρων

Νέα πρόσφατη αύξηση της φορολογίας στα φθηνά τσιγάρα από 27.7.2006

75 εκ. ευρώ για το 2006 και 180 εκ. ευρώ ετησίως.

- Αύξηση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Αύξηση των τελών στην κινητή τηλεφωνία από 1.10.2006 η οποία κινείται από 50% έως και 390%

18,9 εκ. ευρώ για το 2006 και 90 εκ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

 

 

Σύνολο: - 1,2 δις ευρώ για το 2006 - 1,745 δις ευρώ επιπλέον για το 2007

 

Την ίδια ώρα ευνοήθηκαν οι μεγαλοεισοδηματίες και μεγαλοκεφαλαιούχοι, αφού:

1 δις ευρώ κατ' έτος είναι το όφελος από τη μείωση της φορολογίας στα διανεμόμενα κέρδη.

1,5 δις ευρώ χαρίστηκαν το 2005 σε 30.000 μεγάλες επιχειρήσεις με την απόφαση της περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων.

Κοινωνικά άδικη η φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης της Ν.Δ.

Άμεσοι - Έμμεσοι Φόροι το 2006

Κατά 0,4% (74 εκ. €) αυξήθηκαν το 2006 οι άμεσοι φόροι (σε σχέση με το 2005)

Όταν οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 10,5% (2,4 δις ευρώ) το 2006.

Φυσικά - Νομικά Πρόσωπα το 2006

Κατά 9,9% (800 εκ. €) αυξήθηκαν οι φόροι Φυσικών Προσώπων το 2006

(σε σχέση με το 2005)

όταν οι φόροι Νομικών Προσώπων μειώθηκαν κατά 4,9% (-230 εκ. €)

Στον Προϋπολογισμό του 2007

- Φορο-επιδρομή με επιπλέον φόρους 3,2 δις ευρώ το 2007 στις πλάτες μισθωτών - συνταξιούχων.

- Κατά 620 εκ. ευρώ (6,8%) αυξάνονται οι φόροι που θα πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα το 2007,

- ενώ οι φόροι των νομικών προσώπων αυξάνονται μόλις κατά 120 εκ. ευρώ (2,7%)

(αποτέλεσμα της μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις).

Αποδεικνύεται έτσι ''άνθρακας ο θησαυρός'' των αλλαγών που προωθούνται στα φορολογικά κλιμάκια και τους συντελεστές φορολόγησης.

- Η έμμεση φορολογία, αυξάνεται κατά 2,3 δις ευρώ (8,8%),

- την ώρα που η άμεση φορολογία αυξάνεται κατά 4,8% (890 εκ. €).

 

Πίνακας εξέλιξης Φορολογικών Εσόδων 1994- 2007

Σχέση Άμεσων - Έμμεσων Φόρων

Ετος

Αμεσοι φόροι

Έμμεσοι φόροι

Σύνολο φορολογίας

2004

41,2%

58,8%

100,00

2005

41,5%

58,5%

100,00

2006

41,3%

58,7%

100,00

2007

40,5%

59,46%

100,00

 

Ποσοστιαία διάρθρωση φορολογικών εσόδων Φυσικών - Νομικών Προσώπων

ΕΤΟΣ

Φόροι Φυσικών Προσώπων στο σύνολο του φόρου εισοδήματος

Φόροι Φυσικών Προσώπων στο σύνολο του φόρου εισοδήματος

2004

58,5%

35,5%

2005

58,5%

33,3%

2006

62,1%

30,7%

2007

62,9%

29,8%

 

Ρυθμός Μεταβολής Φορολογικών Εσόδων στα Φυσικά

και Νομικά Πρόσωπα

(ποσοστό αύξησης κατ' έτος)

Έτος

Φυσικά Πρόσωπα

Νομικά Πρόσωπα

 

Πρόβλεψη

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Εκτίμηση

2004

7,8%

10,2%

8%

12%

2005

8,9%

6,5%

7,8%

0,1%

2006

9,2%

9,9%

3,9%

-4,9%

2007

6,8%

 

2,7%

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Παράδειγμα 1ο

Έστω μισθωτός ο οποίος έχει εισόδημα μηνιαίο 1,000€. Το ετήσιο εισόδημά του είναι 14,000€

Με την κλίμακα που ισχύει σήμερα ο φόρος εισοδήματος που του αναλογεί ανέρχεται σε 600€. Με την έκπτωση λόγω καταβολής μετρητοίς ανέρχεται σε 591.

Με την πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ν.Δ. ο μισθωτός αυτός θα λάβει αύξηση 3,5%. Συνεπώς το ετήσιο εισόδημά του θα ανέλθει σε 14490 €. Ο φόρος που αναλογεί με βάση τα νέα μέτρα ανέρχεται σε 722,10€

Δηλαδή θα πληρώσει 131,1€ επί πλέον φόρο εισοδήματος. Αύξηση φόρου 22%

Παράδειγμα 2ο

Έστω μισθωτός ο οποίος έχει ετήσιο εισόδημα 17,000€

Με την κλίμακα που ισχύει σήμερα ο φόρος εισοδήματος που του αναλογεί ανέρχεται σε 1,500€. Με την έκπτωση λόγω καταβολής μετρητοίς ανέρχεται σε 1,477,5€.

Με την πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ν.Δ. ο μισθωτός αυτός θα λάβει αύξηση 3,5%. Συνεπώς το ετήσιο εισόδημά του θα ανέλθει σε 17,595€. Ο φόρος που αναλογεί με βάση τα νέα μέτρα ανέρχεται σε 1622,55€.

Δηλαδή θα πληρώσει 145,55€ επί πλέον φόρο εισοδήματος. Αύξηση φόρου 9%

Παράδειγμα 3ο

Έστω μισθωτός ο οποίος έχει ετήσιο εισόδημα 40,000€

Με την κλίμακα που ισχύει σήμερα ο φόρος εισοδήματος που του αναλογεί ανέρχεται σε 10100€. Με την έκπτωση λόγω καταβολής μετρητοίς ανέρχεται σε 9948.50,5€.

Με την πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ν.Δ. ο μισθωτός αυτός θα λάβει αύξηση 3,5%. Συνεπώς το ετήσιο εισόδημά του θα ανέλθει σε 41400€. Ο φόρος που αναλογεί με βάση τα νέα μέτρα ανέρχεται σε 9666€

Δηλαδή θα πληρώσει 282€ λιγότερο φόρο εισοδήματος. Μείωση φόρου 3% περίπου

Από τα πιο πάνω παραδείγματα παρατηρούμε ότι στα μικρά εισοδήματα υπάρχει φορολογική επιβάρυνση. Όσο τα εισοδήματα μεγαλώνουν η επιβάρυνση μειώνεται και μετατρέπεται σε όφελος

Η Φορο-αφαίμαξη της φορολογίας και η ακρίβεια εξανεμίζουν τις πενιχρές αυξήσεις των μισθωτών - συνταξιούχων

Οι αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής για το 2005 (3,5%) και το 2006 (3%) και οι προβλεπόμενες αυξήσεις της τάξης του 3,5% για το 2007 θα συρρικνώσουν επιπλέον το πραγματικό εισόδημα χιλιάδων μισθωτών και συνταξιούχων λόγω:

- του υψηλού πληθωρισμού

- της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

- της μη αύξησης του αφορολόγητου ορίου

- της φορο-επιδρομής της έμμεσης φορολογίας.

Αναλυτικότερα:

- Ο ρυθμός που τρέχει ο πληθωρισμός, που παραμένει ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη και οι απανωτές αυξήσεις γονάτισαν κυριολεκτικά τα εισοδήματα των μισθωτών που βλέπουν κυριολεκτικά το καλάθι τους να αδειάζει συγκρίνοντάς το με την αγοραστική ικανότητα που είχαν τρία χρόνια νωρίτερα. H συρρίκνωση του εισοδήματος οδηγεί στον ξέφρενο δανεισμό, και στα πρόθυρα της φτώχειας αδυνατώντας τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν πλέον στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις καθημερινές τους ανάγκες.

- Σημαντική είναι τελικά η επιβάρυνση μισθωτών και συνταξιούχων και λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας). Επιπλέον, καταργήθηκε η έκπτωση οικογενειακών δαπανών με πρόσθετη επιβάρυνση 75 € για μισθωτούς και συνταξιούχους

- Οι σοβαρές αυξήσεις (έμμεση φορολογία) σε καύσιμα, κινητή τηλεφωνία, ανατιμήσεις σε ΔΕΗ κ.λ.π. επιβαρύνουν, με βάση τους επόμενους πίνακες που παρατίθενται τουλάχιστον 33,34 το μήνα μια 4μελή οικογένεια όταν οι μισθοί δύο συζύγων υπαλλήλων με μέτρια προϋπηρεσία και αποδοχές δεν ξεπερνά τα 60 €. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το τελευταίο χαράτσι που επέβαλλε η κυβέρνηση γι' αυτή την οικογένεια εξανεμίζει το 54% της αύξησης χωρίς να υπολογιστούν οι λοιποί παράγοντες (πληθωρισμός, φορολογικά βάρη, αύξηση ΦΠΑ, εισοδηματικές απώλειες από ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις άλλων αγαθών και υπηρεσιών). Με τον συνυπολογισμό και των επιβαρύνσεων αυτών η συρρίκνωση του διαθεσίμου εισοδήματος για μισθωτούς-συνταξιούχους είναι δεδομένη με πραγματικές εισοδηματικές απώλειες. Αντίθετα, το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα και οι χαριστικές ρυθμίσεις για μεγαλο-κεφαλαιούχους διεύρυνε προκλητικά την ψαλίδα των ανισοτήτων.

 

Επιβαρύνσεις από τις αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας που αποφάσισε η Κυβέρνηση (σε ευρώ)

Προϊόντα-Υπηρεσίες

Διαφορά

Για 4μελή Οικογένεια με 2 εργαζόμενους

Για άγαμο

 

2006

2005

Πρόσθετη Μηνιαία δαπάνη

Πρόσθετη μηνιαία Δαπάνη

Βενζίνη

165

156

9

6

Τσιγάρα

102

90

12

6

Ασπιρίνη 1,50

 

 

 

 

Αμοξίλ 6,42

7,92

3,71

4,21

4,21

Λογαριασμός ΔΕΗ

78,83

74,80

4,03

2

Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας

94

90

4

2

Σύνολο

447,75

414,51

33,24

20,21

 

Οι απώλειες του ποσού αύξησης στους μισθούς των συζύγων στο δημόσιο

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

 

 

2006 (Ε)

2005 (Ε)

Αύξηση μισθών

/Ανδρας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 15 χρόνια προϋπηρεσία

1.156

1.122

34

Γυναίκα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 9 χρόνια προϋπηρεσία

893

867

26

Σ'ύνολο εισοδήματος + αυξήσεων

2.049

1.989

60

 

Φέτος

Πέρυσι

Επιπλέον κόστος

Σύνολο δαπανών για την αγορά των πέντε αγαθών και υπηρεσιών

447,75

415,51

32,24

 

Δαπάνες για την παιδεία και την Υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ (πριν και μετά την αναθεώρηση)

Έτος

Δαπάνες Παιδείας*

Δαπάνες Υγείας*

 

Πριν την αναθεώρ.

Μετά την αναθεώρ.

Πριν την αναθεώρ.

Μετά την αναθεώρ.

2004

3,52 %

2,79 %

2,87%

2,27%

2005

3,48 %

2,76 %

2,81%

2,23%*

2006

3,52 %

2,82 %

2,74%

2,19%

2007

3,49 %

2,79 %

2,71%

2,17%

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες Τ.Π και Π.Δ.Ε.

 

Πίνακας : Δαπάνες Ερευνας / Τεχνολογίας 2003-2010

Ετος

2003*

2004**

2005**

2006

2007

2008

2009

2010

παλιό ΑΕΠ (σε δις. €)

156

168

181

194

207

222

237

254

νέο ΑΕΠ (σε δις. €)

197

213

228

242

259

277

296

317

Δαπάνες (σε δις. €)

0,97

1,02

1,12

1,43

1,83

2,33

2,98

3,81

Δαπάνες/παλιο ΑΕΠ (%)

0.63

0.61

0.62

0.74

0.88

1.05

1.26

1.50

Δαπάνες/νέο ΑΕΠ (%)

0,49

0,47

0,49

0,59

0,70

0,84

1,01

1,20

* τελικά στοιχεία

** προβλέψεις

Πηγή: Στοιχεία Υπ. Οικονομίας / Οικονομικών

 

Διαχρονική εξέλιξη Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

ΕΤΟΣ

Ποσό

Μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος

ως % του ΑΕΠ

1995

3022

-

3,8

1996

3214

6,4

3,7

1997

4769

48,3

4,9

1998

5509

15,6%

5,2

1999

6603

19,8%

5,9

2000

7421

12,4%

6,0

2001

7842

5,7%

5,9

2002

7014

-10,6%

4,9

2003

8435

20,2%

5,5

2004

9522

11,5%

5,7

2005

7524

-21,0%

4,2

2006

8100

7,6%

4,2

2007

8750

8,0%

4,2