ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα για τη νέα εποχή

 

Στη νέα εποχή με τις νέες απαιτήσεις, όπου οι γνώσεις απαξιώνονται γρήγορα, η οργάνωση της εργασίας αλλάζει και η μάθηση γίνεται διαδικασία ολόκληρης της ζωής, θέλουμε παιδεία με αξίες, με βάση τις αρχές του ουμανισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη. Θέλουμε παιδεία που δίνει στους μαθητές, φοιτητές και ενήλικες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα τους. Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στόχος μας η χώρα μας να γίνει διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Επενδύουμε στον άνθρωπο, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά του, στην ικανότητα καινοτομίας, επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και απασχόλησης κάθε ατόμου ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, το ταλέντο και τις γνώσεις του και όχι ανάλογα με την καταγωγή του, την κοινωνική και γεωγραφική του προέλευση, το φύλο, τη θρησκεία ή την κομματική του ένταξη.

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται στη νέα γενιά και στην ελληνική οικογένεια τη δημόσια δωρεάν Παιδεία που έχει σήμερα ανάγκη ο τόπος. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα στηριγμένο στην ποιότητα και στην αξιολόγηση, όπου οι σύγχρονες υποδομές, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες θα είναι αυτονόητη καθημερινότητα στο σχολείο και στο Πανεπιστήμιο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που λειτουργεί ως δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ως εργαλείο αναδιανομής του πλούτου και όχι ως μέσο αναπαραγωγής των κοινωνικών διακρίσεων και δημιουργίας νέων αποκλεισμών. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα συνδεδεμένο με την κοινωνία και την παραγωγή, που θα δίνει στους νέους μας όλες τις δυνατότητες να γίνουν ισότιμοι πολίτες της Ευρώπης.

Θέλουμε οι Έλληνες μαθητές να φύγουν άμεσα από τις τελευταίες θέσεις στις διεθνείς συγκρίσεις μέτρησης των επιδόσεων των μαθητών (π.χ. πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ). Βάζουμε ως στόχο στο τέλος της πρώτης τετραετίας οι Έλληνες μαθητές να βελτιώσουν, τουλάχιστον κατά πέντε θέσεις, την απόδοσή τους στην κατάταξη των χωρών του ΟΟΣΑ. Διασφαλίζουμε την καθολική πρόσβαση στη 12ετή εκπαίδευση.

Η υπάρχουσα κατάσταση χρειάζεται επειγόντως ανατροπή και ρήξεις. Χρειάζεται μια επανάσταση, που θα φέρει την εκπαίδευση στο ρυθμό των σύγχρονων εξελίξεων και τη γνώση στην καρδιά της κοινωνίας. Χρειάζεται ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα απελευθερωμένο από τα δεσμά του κρατισμού και της γραφειοκρατίας, ανοιχτό στη δημιουργία, στην ελεύθερη σκέψη, στις τεχνολογίες και στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Ένα πραγματικά δημόσιο δωρεάν σύστημα που μειώνει δραστικά το κόστος για την εκπαίδευση στη μέση ελληνική οικογένεια.

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τη συνεχή αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ και η διάθεση και 40% του Δ' ΚΠΣ στους ανθρώπινους πόρους. Από τον πρώτο χρόνο, από τον πρώτο προϋπολογισμό που θα καταρτίσει η κυβέρνησή μας, η αύξηση αυτή θα φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τη διαρκή επιμόρφωση, την αντικειμενική αξιολόγηση, τη συμμετοχή και την αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών. θέλουμε τους εκπαιδευτικούς πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για την αναγέννηση της παιδείας.

Ένα ανοικτό σχολείο που βλέπει στο μέλλον

- Προσχολική εκπαίδευση για όλους. Καθιστούμε την προσχολική εκπαίδευση δημόσιο αγαθό. Το εγγυόμαστε σταδιακά για όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών.

- Διαδίκτυο και ξένες γλώσσες. Κάθε μαθητής που τελειώνει το Γυμνάσιο θα αποκτά, μέσα από τη σχολική εκπαίδευση, πιστοποιητικό επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου και γλωσσομάθειας για μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Εξασφαλίζονται σύγχρονες υποδομές παντού, φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή.

- Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος. Αντικαθιστούμε το ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραμμα με ένα εθνικό πλαίσιο προγράμματος που θα ανοίγει τα περιθώρια για δημιουργία και πρωτοβουλίες σε κάθε σχολείο. Θέτουμε εθνικούς στόχους μάθησης σε κάθε βαθμίδα και δίνουμε τη δυνατότητα προσαρμογής του σχολείου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στις ανάγκες των μαθητών και των γονέων, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων, της δημιουργικότητας όλων των μαθητών.

- Ανοιχτό σχολείο σε στενή συνεργασία με γονείς και τοπική κοινωνία. Οικοδομούμε μια δυναμική εκπαιδευτική μονάδα, με ευελιξία, λόγο και ευθύνη στη διαχείριση πόρων και την οργάνωση της μάθησης. Το ανοικτό σχολείο λειτουργεί ως τοπική κοινότητα. Δίνει ρόλο και συμμετοχή στους γονείς, στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. Διαβουλεύεται και συνεργάζεται στενά μαζί τους για τη διοίκηση και παιδαγωγική καθοδήγηση. Διαθέτει βιβλιοθήκη και δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων. Γίνεται χώρος μόρφωσης και πληροφόρησης για ολόκληρη τη γειτονιά. Προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση, απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλους, με τα ολοήμερα προγράμματα, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης, τα εσπερινά σχολεία, τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τη συμβουλευτική γονέων, τη δια βίου εκπαίδευση, τη λαϊκή επιμόρφωση. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο μάθησης και εργασίας, με κανόνες δεοντολογίας, σεβασμό και αξιοπρέπεια στη σχέση εκπαιδευτικού μαθητή. Προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Το έργο του αξιολογείται, ενισχύεται και επιβραβεύεται.

- Ολοήμερο σχολείο ο γενικός κανόνας. Ως το τέλος της τετραετίας, το ολοήμερο Σχολείο θα είναι βασικός τύπος σχολείου σε όλες τις βαθμίδες. Αναδιοργανώνουμε και αναβαθμίζουμε την ολοήμερη παραμονή στο σχολείο. Εισάγουμε νέο ενιαίο ημερήσιο πρόγραμμα, όπου εντάσσονται οργανικά τα μαθήματα του σημερινού πρωινού σχολείου, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, πρόσθετες δραστηριότητες αλλά και η προετοιμασία για την επόμενη μέρα, η ενισχυτική διδασκαλία και γενικότερα το πρόγραμμα υποστήριξης του πρωινού ωραρίου. Με δημιουργική ολοήμερη δραστηριότητα και μέριμνα για το παιδί. Ο μαθητής έχει ελεύθερο χρόνο. 'Η τσάντα του μένει στο σχολείο'.

- Η έμφαση εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυξημένη χρηματοδότηση στη σχολική μονάδα, πρόσθετα κίνητρα και στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ειδικά προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης, στο σχολείο και το σπίτι, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και στις απομακρυσμένες περιοχές.

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στηρίζουμε δράσεις και πρακτικές με διαπολιτισμικό προσανατολισμό για όλους. Με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εξασφαλίζουμε την ομαλή ένταξη των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (παλιννοστούντες, μουσουλμανόπαιδες, τσιγγανόπαιδες, αλλοδαπούς), στην εκπαίδευση και τη ζωή.

- Αυτοδύναμο Λύκειο. Αυτοδύναμη εκπαιδευτική βαθμίδα με μορφωτική και επαγγελματική αξία που πιστοποιείται με το Απολυτήριο Λυκείου το οποίο δίνεται μετά από πανελλαδικές εξετάσεις.

- Αυτοδύναμο Τεχνολογικό και επαγγελματικό Λύκειο. Αυξάνουμε τις ευκαιρίες και διευρύνουμε τις επιλογές των μαθητών με την αναδιοργάνωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ισότιμα, με το Ενιαίο Λύκειο, αυτοδύναμα ανοικτά Τεχνολογικά Λύκεια. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοι τους φοιτώντας στα ΙΕΚ, για ένα χρόνο, να μπορούν με την αποφοίτησή τους, να ασκήσουν αποτελεσματικά ένα επάγγελμα και να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελματικά. Με το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Διευρύνουμε τις δυνατότητες οριζόντιας μετακίνησης των μαθητών στους δύο τύπους Λυκείου.

- Αλλαγή του εξεταστικού συστήματος με στόχο να εξαληφθεί η ανάγκη της φροντιστηριακής προετοιμασίας αλλά και της ανούσιας αποστήθισης. Να αναπτύσσεται με σεβασμό η προσωπικότητα του μαθητή. Οι νέοι που παίρνουν απολυτήριο Λυκείου, θα έχουν εγγυημένο ποσό στο όνομά τους από το κράτος, στο ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο δημόσιο Ίδρυμα που θα τους δέχεται. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους εισαγωγής, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από Ίδρυμα σε Ίδρυμα. Ο υποψήφιος θα εισάγεται στη Σχολή ή στο Πανεπιστήμιο, όχι στο Τμήμα, δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε δημόσιο διάλογο εναλλακτικά συστήματα που διασφαλίζουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

- Εκπαιδευτικοί με επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος. Βελτίωση του μισθού των εκπαιδευτικών που θα συνδυαστεί με τον αναβαθμισμένο ρόλο τους, τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, την επιμόρφωση και ένα σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας και του έργου τους. Παροχή ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση εκπαιδευτικών με εξειδικευμένα προσόντα σε σχολεία που σήμερα δεν θεωρούνται ελκυστικά λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων συνθηκών. Ενθαρρύνουμε τη μακρόχρονη παραμονή των εκπαιδευτικών τους στο ίδιο σχολείο. Ενισχύουμε την αρχική εκπαίδευση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων ετήσιας διάρκειας, με πρακτικά σεμινάρια παιδαγωγικής και κατάρτιση στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Διασφαλίζουμε τη δυνατότητα να επιμορφώνονται και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο αντικείμενό τους, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώνουν τις παιδαγωγικές του μεθόδους σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του θητείας.

Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση που πρωταγωνιστεί διεθνώς

Θέλουμε αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας και αυτοδιαχείριση - υπόδειγμα διαφάνειας. Με στόχο την αριστεία, την προετοιμασία των αυριανών ενεργών πολιτών, τη σύνδεση με την επαγγελματική ζωή.

Ο νόμος για τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι λιτός, σαφής, και να στηρίζεται στις παραπάνω αρχές. Γι' αυτό δεν θα περιέχει τίποτα περισσότερο από τα παρακάτω:

Κάθε πανεπιστήμιο θα υποβάλλει στο ΥΠΕΠΘ πρόταση για την δομή, την λειτουργία του και τους στόχους του. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και θα αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, και στον τρόπο διοίκησης, τον τρόπο εκλογής των οργάνων της διοίκησης και στα της συμμετοχής των φοιτητών.

Μετά την ολοκλήρωση των νέων οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών των Πανεπιστημίων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, κάθε ΑΕΙ θα προτείνει στο Υπουργείο ένα τετραετή προγραμματισμό δραστηριοτήτων, με βάση τον οποίο θα γίνει και η συμφωνία με το κράτος για χρηματοδότηση του πανεπιστημίου. Η δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που θα δημιουργούν οι συμφωνημένοι στόχοι. Η πρόταση των πανεπιστημίων, θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, μετρήσιμους στόχους με βάση την επίτευξη των οποίων θα αξιολογούνται συνεχώς. Θα ιδρυθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί και τα κρατικά και αργότερα τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Ειδικότερα:

- Προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία. Θέλουμε ιδρύματα με ισχυρή, ευέλικτη, δυναμική διοίκηση που λειτουργούν με διαφανείς, δημόσια ελεγχόμενους οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς, με πολυετείς -αμοιβαία δεσμευτικές- προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία όπου θα καθορίζονται οι δικοί τους στόχοι, η δική τους φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία. Θα ενθαρρύνουμε συμφωνίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια με στόχο να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ταυτότητα της περιοχής και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Θέλουμε ιδρύματα που χρηματοδοτούνται με διαφάνεια και βάσει των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους σε στόχους που έχουν θέσει τα ίδια και έχουν συμφωνηθεί με την πολιτεία. Με κριτήρια όπως πχ το ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνει στον αναμενόμενο χρόνο τις σπουδές του, το ποσοστό των φοιτητών που βρίσκει εργασία σε διάστημα ενός έτους από την αποφοίτησή τους, τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών. Θα ενθαρρύνουμε, με κίνητρα και χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς, την άντληση πρόσθετων πόρων από άλλες πηγές με διαφάνεια και κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Θα ιδρύσουμε κέντρα αριστείας τόσο στα ανώτατα ιδρύματα όσο και στα ερευνητικά κέντρα σε τομείς με ενδιαφέρον για την χώρα και την οικονομία.

- Συγγράμματα στο Διαδίκτυο. Το Πανεπιστήμιο είναι το σπίτι της ελεύθερης σκέψης, της έρευνας, της δημιουργικής αναζήτησης. Το παλαιολιθικό απολίθωμα της μονοκρατορίας του ενός διδακτικού συγγράμματος δεν έχει θέση σ' αυτό. Όλα τα συγγράμματα θα βρίσκονται στο διαδίκτυο και οι φοιτητές θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός των φοιτητών τερματίζεται με δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο από το Πανεπιστήμιο και το σπίτι.

- Ανώτατη εκπαίδευση εξωστρεφής στον κόσμο. Θέλουμε ανώτατη εκπαίδευση με διεθνή χαρακτήρα. Στηρίζουμε την οργάνωση κοινών προγραμμάτων με ιδρύματα του εξωτερικού, την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες και μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Θα δώσουμε κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, δυνατότητες και απλές διαδικασίες για την πρόσληψη και πρόσκληση Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων από το εξωτερικό, κίνητρα για κοινούς διορισμούς (joint appointments), επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό και σε ελληνικά πανεπιστήμια.

- Κινητικότητα στα Πανεπιστήμια. Θέλουμε ιδρύματα που ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα στη μάθηση και δίνουν δυνατότητες οικοδόμησης της γνώσης στους φοιτητές με αυξημένη ελευθερία επιλογών. Ελευθερία μετακίνησης των φοιτητών μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων, γνωστικών αντικειμένων και Ιδρυμάτων, με ακαδημαϊκά κριτήρια, και με δυνατότητα παρακολούθησης αναγνωρισμένων περιόδων σπουδών και στο εξωτερικό. Προγράμματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και Γραφεία Σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους.

- Αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία. Κάθε Πανεπιστήμιο θα αξιολογείται με βάση τους στόχους που το ίδιο έχει δημοσιοποιήσει και έχει συμφωνήσει με την Πολιτεία. Η Πολιτεία θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί τα αποτελέσματα μέσω μία Αρχής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Στην Αρχή θα συμμετέχουν και αναγνωρισμένοι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς.

- Ανώτατη εκπαίδευση για όλους. Οικονομική κάλυψη φοιτητικής μέριμνας σε όσους φοιτητές το έχουν ανάγκη. Η πολιτεία θα εγγυάται ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής κάλυψης της φοιτητικής μέριμνας στη δημόσια παιδεία για όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Θα επεκτείνουμε την άμεση οικονομική στήριξη ευρύτερων κατηγοριών φτωχότερων φοιτητών. Δίνουμε δυνατότητα μερικής απασχόλησής τους στα ιδρύματα που σπουδάζουν και επιτρέπουμε την δυνατότητα μερικής φοίτησης για διευκόλυνσή τους. Η πολιτεία θα εξασφαλίζει χαμηλότοκα δάνεια για φοιτητές. Οι κρατικές υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο εσωτερικό και το εξωτερικό θα επεκταθούν. Θα προωθήσουμε τις συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς για παροχή φτηνής φοιτητικής στέγης σε περισσότερους φοιτητές.

- Βιβλιοθήκες και διαδίκτυο. Εμπλουτισμένες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με ψηφιοποίηση των διδακτικών συγγραμμάτων, συνδεδεμένες μεταξύ τους, με την -ψηφιοποιημένη- Εθνική Βιβλιοθήκη και διεθνείς βάσεις δεδομένων και περιοδικών, με διευρυμένα ωράρια λειτουργίας (βράδυ & Σαββατοκύριακα) που να αποτελούν κέντρα μάθησης και μελέτης και να δίνουν πρόσβαση στην επιστημονική γνώση στην ευρύτερη κοινωνία. Δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο από το Πανεπιστήμιο και το σπίτι. Εργαστήρια πληροφορικής και χώροι πρόσβασης στο γρήγορο διαδίκτυο. Ηλεκτρονική διοικητική εξυπηρέτηση και από το σπίτι.

- Μη-κρατικά κοινωφελή ιδρύματα με ποιότητα και δημόσιο έλεγχο. Βάζουμε τέλος στο σημερινό άναρχο τοπίο των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Θεσπίζουμε αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας και εξετάσεων στα μη-κρατικά, κοινωφελή ιδρύματα και αυστηρό έλεγχο της λειτουργίας τους από τη Αρχή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Καθορίζουμε κριτήρια δεοντολογίας για την αποκλειστική απασχόληση του διδακτικού προσωπικού των δημοσίων ιδρυμάτων και την αποφυγή ετεροαπασχόλησης σε ανταγωνιστικά μη-κρατικά ιδρύματα. Για την έναρξη της λειτουργίας τους θέτουμε συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη λειτουργία τους. Για τη διασφάλιση της διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητάς τους και την αποφυγή κερδοσκοπικής συμπεριφοράς, θέτουμε συγκεκριμένα κριτήρια χρηματοδότησης των υποδομών καθώς και της έρευνας και τεχνολογίας από τους πόρους των μη-κρατικών ιδρυμάτων.

Ευκαιρίες για μάθηση σε ολόκληρη τη ζωή

- Εθνικός σχεδιασμός, με τους κοινωνικούς φορείς, σε τοπικό επίπεδο. Ενισχύουμε την προσφορά ευκαιριών για μάθηση, διευκολύνουμε τη συμμετοχή, ενισχύουμε τα κίνητρα, βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης δια βίου μάθησης. Με επιτελικό σχεδιασμό και συντονισμό σε εθνικό επίπεδο, με αποκέντρωση, κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων και των επιχειρήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Δια βίου μάθηση για τον πολίτη και τον εργαζόμενο. Δίνουμε έμφαση στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων. Επιδοτούμε εκπαιδευτικά δάνεια για νέους ανέργους. Ενισχύουμε τα κίνητρα (φορολογικά και επιδοτήσεις) των επιχειρήσεων για την συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού τους. Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Πιστοποιούμε προσόντα που αποκτώνται με την επαγγελματική κατάρτιση και άλλες άτυπες μορφές μάθησης. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της εξ' αποστάσεως μάθησης. Ανταποκρινόμαστε στη μεγάλη ζήτηση για δια βίου ανώτατη μάθηση επεκτείνοντας το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ιδρύοντας δεύτερο ανοικτό Πανεπιστήμιο με περισσότερο ευέλικτη και σύγχρονη μορφή. Προτεραιότητά μας οι κοινωνικές ομάδες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι δεσμεύσεις μας για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα:

Δημόσιο, αποτελεσματικό, άριστο σχολείο που μειώνει δραστικά το κόστος για τη μέση Ελληνική οικογένεια.

Αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία με στόχο το 5% του ΑΕΠ στο τέλος της τετραετίας

Από τον πρώτο χρόνο, αύξηση κατά 1 δισ. Ευρώ των δαπανών για την παιδεία

Σύγχρονες υποδομές, πληροφορική και νέες τεχνολογίες παντού, από το σχολείο έως το Πανεπιστήμιο.

Ουσιαστική αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την επιμόρφωση και την αξιολόγησή τους.

Απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου και γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο.

Φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή.

Επέκταση του Ολοήμερου σχολείου σε όλα τα σχολεία της χώρας μέσα στην επόμενη τετραετία.

Νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση το οποίο εξασφαλίζει πως όλοι οι νέοι με απολυτήριο θα μπορούν να βρουν θέση στα Πανεπιστήμια ή στα ΤΕΙ, εφόσον τα ίδια τα Ιδρύματα κρίνουν ότι έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Καθιέρωση ατομικής μερίδα για κάθε φοιτητή με εγγυημένο ποσό από το κράτος στο ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο δημόσιο ίδρυμα που θα τους δέχεται.

Αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου.

Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο.

Δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο για τους φοιτητές.

Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

Επένδυση στη γνώση σημαίνει επένδυση στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Να κάνουμε την καινοτομία σύνθημα και καθημερινή πρακτική. Σήμερα, στην παγκόσμια κούρσα των χωρών για τη συμμετοχή τους στην Κοινωνία της Γνώσης η ΝΔ έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πραγματική απαξίωση. Η Ελλάδα είναι η 25η χώρα στην κατάταξη των 25 χωρών της Ε.Ε. το 2006 και 30η στη κατάταξη των 30 χωρών του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να μπει στην πρωτοπορία. Είναι δέσμευσή μας.

Έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα: η ατμομηχανή της ισχυρής και δίκαιης κοινωνίας

Δεσμευόμαστε σε έναν οριζόντιο «Προϋπολογισμό Καινοτομίας» που στηρίζει τη δημιουργία περιβάλλοντος ανανέωσης της Ελληνικής οικονομίας με βάση το δυναμισμό και τη γνώση. Θέλουμε τα πανεπιστήμια να μπορούν να ανταγωνιστούν δημιουργικά για να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους για προγράμματα έρευνας, να συνεργαστούν με επιχειρήσεις. Δεσμευόμαστε στην αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ (με 40% ιδιωτική χρηματοδότηση), κατευθύνοντας τους πόρους με αξιοκρατικά και ανταγωνιστικά κριτήρια επιλογής, στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνα, σε πολιτικές για τη μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλη την οικονομία και κοινωνία.

- Στρατηγική της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων οργανισμών απέναντι στη γνώση και την καινοτομία. Αξιοποιούμε τις κρατικές προμήθειες και τους εξοπλισμούς για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δεσμεύοντας ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού. Διαμορφώνουμε συνθήκες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου στο σύνολο των δημόσιων λειτουργιών, καθιστούν το δημόσιο σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ζήτησης για περισσότερη γνώση και προϊόντα έντασης γνώσης.

- Στρατηγική των επιχειρήσεων απέναντι στη γνώση. Δίνουμε ισχυρά επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις που εκμεταλλεύονται νέες γνώσεις και είναι προσανατολισμένες στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Υποβοηθούμε τη συγκέντρωση και διάθεση επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες έντασης γνώσης. Υποστηρίζουμε με οικονομικά και διοικητικά μέτρα νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες εκμετάλλευσης γνώσης από ερευνητές, πανεπιστημιακούς ή και ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

- Κινητοποιούμε την ιδιωτική έρευνα και προωθούμε τη συνέργια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δίνουμε ισχυρά κίνητρα για την ενθάρρυνση και την προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Βελτιώνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών, σε ειδικές πηγές χρηματοδότησης (σχήματα εγγυήσεων, διαθεσιμότητα κεφαλαίων επισφαλών και ριψοκίνδυνων επενδύσεων - venture capital κ.λπ). Ενθαρρύνουμε τη δικτύωση των επιχειρήσεων μεταξύ τους και με οργανισμούς παραγωγής γνώσης, δημιουργώντας κοινές «τεχνολογικές πλατφόρμες». Αναπτύσσουμε προγράμματα για την ενίσχυση της συνεργασίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

- Αυτόνομα, ισχυρά δημόσια ερευνητικά κέντρα. Ενισχύουμε τα δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Θέλουμε τα ερευνητικά κέντρα, όπως και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτόνομα, με ισχυρούς μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, και με μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους που θα διασφαλίζουν τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας. Προωθούμε τις συνεργασίες ερευνητικών ομάδων και συνενώσεις ομοειδών ερευνητικών μονάδων με στόχο τον εξορθολογισμό και δημιουργία ισχυρών εθνικών κέντρων. Οι στόχοι, οι κατευθύνσεις και ο ρόλος τους αποσαφηνίζονται και η χρηματοδότηση τους γίνεται με βάση πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία. Προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα ερευνητικά προγράμματα με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους.

- Η παιδεία γίνεται χώρος συνεχούς έρευνας. Συνδέεται με την ανάπτυξη και την παραγωγή. Συνεργασία και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των φορέων της Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, κάτω από την εποπτεία των Πανεπιστημίων. Επενδύουμε στην έρευνα αιχμής που καλύπτει και δραστηριότητες βασικής έρευνας και έρευνας σε περιοχές που δεν προσελκύουν χρηματοδότηση, όπως πχ οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Βελτιώνουμε την ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών στα πανεπιστήμια, τα αξιολογούμε, τα ενισχύουμε και τα επιβραβεύουμε. Προωθούμε θεσμούς τεχνολογικής εξοικείωσης και άμιλλας ήδη από τη μέση εκπαίδευση γιατί η εξοικείωση με την επιστημονική σκέψη ξεκινά στο σχολείο.