Ερώτηση και ΑΚΕ 17 βουλευτών προς τον υπουργό Οικονομίας
για το θέμα που έχει προκύψει με το καταστατικό της εταιρίας της συζύγου του

Δευτέρα 28.07.2008

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Το ίδιο το Καταστατικό της εταιρείας της συζύγου του Υπουργού Οικονομίας αναφέρει ως πρώτο σκοπό της εταιρείας αυτής την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φορείς του Δημοσίου και μάλιστα σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος και εποπτείας του συζύγου της ρυθμιζόμενους από πράξεις και νόμους που έχει υπογράψει ο ίδιος, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει την πλήρη αναξιοπιστία του Υπουργού Οικονομικών, που κυνικά και προκλητικά εμπαίζει τη Βουλή και την κοινή γνώμη, δηλώνοντας δημοσίως, κατά την πρόσφατη συζήτηση για το ζημιογόνο ξεπούλημα του ΟΤΕ, ότι δήθεν η εταιρεία της συζύγου του έχει σαν αρχή να μην αναλαμβάνει συμβάσεις με το Δημόσιο λόγω της δικής του εμπλοκής με την πολιτική!».

Για μία ακόμα φορά, αποκαλύπτονται οι πρακτικές παραπλάνησης και εμπαιγμού εις βάρος της Βουλής και της κοινής γνώμης από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και από την παρέχουσα «κάλυψη» σε αυτόν Κυβέρνηση Καραμανλή, καθώς το ίδιο το Καταστατικό της Εταιρείας της συζύγου του επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο και αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι στόχος της εταιρείας Αθηναϊκή Οικονομική είναι η «σεμνή και ταπεινή» σύναψη συμβάσεων ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με φορείς του Δημοσίου.

Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τη σκανδαλώδη σύμβαση εκποίησης του ΟΤΕ στη γερμανική κρατική εταιρεία Deutsche Telekom, αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία Αθηναϊκή Οικονομική είναι εκπρόσωπος στην Ελλάδα του αμερικανικού οίκου Jones Lang LaSalle, στον οποίο έχει ανατεθεί με πολυετή σύμβαση η διαχείριση των ακινήτων της Deutsche Telekom σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, η εταιρεία της υπουργικής συζύγου συνεργάζεται με τον οίκο που αναλαμβάνει, μετά την εξαγορά του ΟΤΕ, ρόλο συμβούλου αξιοποίησης ΚΑΙ για τα ακίνητα του ΟΤΕ.

Αντιμέτωπος με αυτήν την αποκάλυψη σχέσεων με έντονη οσμή διαπλοκής, ο Υπουργός Οικονομικών οδηγήθηκε σε μια παραληρηματική ρητορεία, που χωρίς να εμπεριέχει μεν διάψευση της αυταπόδεικτης σχέσης της συζύγου του με τον οίκο που αναλαμβάνει την διαχείριση των ακινήτων του πρώην Ελληνικού ΟΤΕ, έκανε λόγο για «συκοφαντίες» βάλλοντας κατά των καταγγελλόντων συναδέλφων του...  Και αποπειράθηκε να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό του περί δήθεν «συκοφαντιών», διαβεβαιώνοντας με στόμφο τη Βουλή αλλά και την κοινή γνώμη ότι η εταιρεία της συζύγου του δεν αναλαμβάνει συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου από το 1996, όταν ο ίδιος αναμείχθηκε ενεργά με την πολιτική. Η ίδια όμως η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποκαλύπτει πλέον ότι με κυνικό τρόπο και ήθος που δεν συνάδει με τον θεσμό που υπηρετεί, επιχείρησε ο Υπουργός Οικονομίας να παραπλανήσει τη Βουλή και τους Έλληνες πολίτες, όταν ισχυριζόταν ότι η εταιρεία της συζύγου του συνειδητά αποκλείει κάθε σχέση της με κάθε δραστηριότητα συναφή με το δημόσιο τομέα, λόγω της δήθεν ευαισθησίας του ιδίου σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 18ης Οκτωβρίου 2007 (φύλλο 12131), γίνεται σαφές ότι οι δημόσιες συμβάσεις ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενδιαφέρουν ζωηρά τη σύζυγο του ισχυρότερου υπουργού της κυβέρνησης Καραμανλή.

Στο Τροποποιημένο στις 18/10/2007, διαρκούσης της Υπουργίας του κ. Αλογοσκούφη, άρθρο 2 του καταστατικού, αναφέρονται οι εξής σκοποί της εταιρείας Αθηναϊκή Οικονομική:

Η διενέργεια πάσης φύσεως οικονομικών ερευνών, αναλύσεων και προβλέψεων, οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα.

Η εκπόνηση μελετών περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και η σύνταξη ή και η παρακολούθηση υλοποίησης ή η αξιολόγηση αυτών, με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [.....]

Η εξεύρεση στελεχών επιχειρήσεων – ιδιωτικών, δημοσίων και ΟΤΑ. [.....]

Η αποκάλυψη αυτή καταδεικνύει πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι, ενώ ο σύζυγός της κατέχει καίρια υπουργική θέση, η κυρία Δίκα Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη εξακολουθεί, βάσει πρόσφατης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας της, να επιδιώκει τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με δημόσιους φορείς, ακόμη μάλιστα και σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος και εποπτείας του συζύγου της, όπως τα επενδυτικά προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου, τον οποίο έχει συντάξει ως γνωστόν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι η διατύπωση των σκοπών της εταιρείας αφήνουν ανοικτή κάθε δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με τον ΟΤΕ, ή με τρίτη εταιρεία (όπως ο οίκος Jones Lang LaSalle) η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ακινήτων του με τη νέα, γερμανική ιδιοκτησία του Οργανισμού.

Παράλληλα, πρόσφατο δημοσίευμα στον Τύπο, αποκάλυψε ότι και στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα, μεγάλοι πελάτες της εταιρείας της συζύγου του Υπουργού, που αποφέρουν στην εταιρεία αυτή και κατ/επέκταση στην υπουργική οικογένεια, κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ευεργετηθεί προνομιακά από πράξεις και αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του. Πρόκειται για την αποκάλυψη ότι η εταιρεία Αθηναϊκή Οικονομική έλαβε προμήθεια από μεσιτεία στην πώληση ακινήτου σε εταιρεία γνωστού Τραπεζικού ομίλου, ενώ η τράπεζα του ίδιου Ομίλου έχει τύχει προνομιακής μεταχείρισης από το Υπουργείο Οικονομίας, με χαριστικές ρυθμίσεις και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως η συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ.

Ενόψει των νεότερων αυτών στοιχείων, που καθιστούν σαφές και στον πιο καλόπιστο παρατηρητή ότι τίθεται μείζον ζήτημα ηθικής τάξεως για τις «διαπλεκόμενες» δραστηριότητες (ή σκοπούμενες δραστηριότητες) της υπουργικής συζύγου στο δημόσιο τομέα,

Ερωτάσθε:

Αν η εταιρεία Αθηναϊκή Οικονομική δεν έχει πρόθεση να αναλάβει δημόσιες συμβάσεις, γιατί και μετά την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού της, η οποία έγινε μόλις τον Νοέμβριο 2007, περιλαμβάνονται ακριβώς αυτοί οι σκοποί;

Γιατί χαρακτηρίσατε «συκοφαντίες» τις αληθινές καταγγελίες που έγιναν στη Βουλή και στη συνέχεια για να δικαιολογήσετε το βαρύτατο αυτό χαρακτηρισμό σας, ισχυριστήκατε αναληθώς, όπως τώρα αποδεικνύεται, ότι η εταιρεία της συζύγου σας δεν έχει ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου την τελευταία δωδεκαετία, αποκρύπτοντας τις πρόνοιες του καταστατικού της εταιρείας, που δηλώνουν ακριβώς το αντίθετο;

Αντιλαμβάνεστε ότι με την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου, την υλοποίηση του οποίου το Υπουργείο Οικονομίας, ως γνωστόν, έχει την ευθύνη να εποπτεύει, δημιουργούνται πρωτοφανή πεδία πιθανών «σχέσεων διαπλοκής» των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ίδια της συζύγου σας με τον τομέα άμεσης ευθύνης σας ως Υπουργού; Προβληματιστήκατε ποτέ για τον αντίκτυπο μιας τέτοιας κατάστασης στην αξιοπιστία της ήδη ταλανισμένης από μεγάλα σκάνδαλα, πολλά από αυτά στον τομέα ευθύνης σας, Κυβέρνησής σας ή μήπως ήσασταν βέβαιος για την με όποιο κόστος «κάλυψή» σας από τους ανωτέρους σας για λόγους που εσείς μόνο γνωρίζετε και αποκρύπτετε από τον Ελληνικό λαό;

Γιατί η Κυβέρνηση Καραμανλή και ο Πρωθυπουργός της «δήθεν μηδενικής ανοχής στη διαφθορά» και της δήθεν «σεμνότητας και ταπεινότητας, επικυρώνουν με την ανοχή τους μια τέτοια προφανή και διαρκή συνθήκη ανεπίτρεπτης σύγκρουσης συμφερόντων με ισχυρή οσμή «διαπλοκής, που αποτυπώνεται μάλιστα επίσημα στο Καταστατικό της εταιρείας συμφερόντων Υπουργού, το οποίο θέτει ως πρώτο στόχο της εταιρείας την δραστηριοποίηση της στα πεδία του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης; Υπάρχει κάποιος λόγος τον οποίο γνωρίζετε, λόγω και της εμπλοκής σας σε σκανδαλώδεις Κυβερνητικούς χειρισμούς, όπως αυτοί του σκανδάλου των ομολόγων με τις βαλίτσες μαύρου πολιτικού χρήματος, λόγος  ικανός να σας παρέχει τέτοιου είδους «ασυλία» παρά το προφανές πολιτικό κόστος για την Κυβέρνησή σας;

Γιατί εξακολουθείτε να αποφεύγετε να καταθέσετε στη Βουλή πλήρη στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της συζύγου σας, όπως το πελατολόγιο της εταιρείας από το 1996 μέχρι και σήμερα, τις συμβάσεις που έχει αναλάβει, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία της; Παρακαλούμε να κατατεθούν στη Βουλή οι ισολογισμοί της εταιρείας Αθηναϊκή Οικονομική για τις χρήσεις 1996 έως και 2007.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Μάρκος Μπόλαρης

Χρήστος Αηδόνης

Δημήτρης Τσιρώνης

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Μιχάλης Παντούλας

Μιχάλης Τιμοσίδης

Νίκος Ζωϊδης

Παναγιώτης Ρήγας

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Γιάννης Σκουλάς

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Γιώργος Πεταλωτής

Χρύσα Αράπογλου

Γιάννης Δριβελέγκας

Θάνος Μωραΐτης