ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

 

1. Χρηματοδότηση των Ασφαλιστικών Ταμείων από το κράτος. Σε καμιά χώρα του κόσμου δεν μπορεί να λυθεί το ασφαλιστικό, όταν το δημόσιο δεν εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις στο σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ταχεία αποπληρωμή των οφειλομένων στα Ταμεία και για την τριμερή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος με συνέπεια.

2. Πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πρόταση για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Προτείνουμε τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού βεβαίωσης-είσπραξης των εισφορών, με εφαρμογή πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών και ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών-παροχών. Έτσι θα αρθούν οι αδικίες που οδηγούν στην αποφυγή της ασφάλισης, καθώς κάθε μέρα ασφάλισης θα αυξάνει τη σύνταξη.

3. Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων και για τις επόμενες γενιές. Απαιτείται από τώρα να προνοήσουμε για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος όταν θα υπάρξει οξύ πρόβλημα λόγω δημογραφικού. Προτείνουμε τη σύσταση Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, στο οποίο θα εισρέουν έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, τις μετοχοποιήσεις ΔΕΚΟ, τις άδειες στο χώρο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας κ.α. Θα είναι «κλειδωμένο» για τουλάχιστον 10 χρόνια και με τις εγγυημένες αποδόσεις του θα συμβάλει στην δικαιότερη κατανομή των ασφαλιστικών βαρών ανάμεσα στις γενιές.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

1.      Για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις συντάξεις.

α) Όρια ηλικίας: Δεσμευόμαστε για την τήρηση των σημερινών ορίων. Ταυτόχρονα όμως, θα προχωρήσουμε και στην παροχή κινήτρων εθελούσιας παραμονής στην  εργασία με προσαύξηση της σύνταξης. Αυτό όμως, δεν σημαίνει θεσμοθέτηση «αντικινήτρων» για την πρόωρη συνταξιοδότηση.

β) Ασφαλιστικές εισφορές: Δεσμευόμαστε για τη διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα, και

εφόσον υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια πάταξης της εισφοροδιαφυγής, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης των εισφορών.

γ) Ύψος Συντάξεων. Όχι μόνο δεσμευόμαστε να μη μειωθούν, αλλά, αντίθετα, δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού συνταξιούχων αυξάνοντας τις συντάξεις τους.

2. Για τις Ενοποιήσεις Ταμείων. Στόχος μας είναι να πάμε σε 3 ομάδες Ταμείων κύριας ασφάλισης και 5-6 επικουρικών, χωρίς να θιγούν ασφαλιστικά δικαιώματα και με ανάληψη του κόστους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες, όπως προβλέπει ο «Νόμος Ρέππα» και όχι όπως γίνονται σήμερα οι ενοποιήσεις από την κυβέρνηση, που επιβαρύνουν το ΙΚΑ. Οι επόμενες ενοποιήσεις των Ταμείων πρέπει να προκύψουν από συστηματικό και ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και όχι να ενοποιούνται πρόχειρα υγιή με ελλειμματικά Ταμεία.

3. Για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η επικαιροποίηση της λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θα πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο: την ίση μεταχείριση των εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την πραγματική, επιστημονική, αποτύπωση των συνθηκών εργασίας στα διάφορα επαγγέλματα.

Συμπέρασμα: Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες θέσεις για την επίλυση του Ασφαλιστικού. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τη χάρη στην κυβέρνηση και συμμετείχε στο «διάλογο» στη Βουλή, αποκαλύπτοντας την κρυφή της ατζέντα. Δεν άφησε την κυβέρνηση μόνη της να αλωνίζει, όπως έκαναν τα κόμματα της άλλης Αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει και θα συμμετέχει σε όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων για τη διασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος.

Οι δήθεν μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Καραμανλή, συνιστούν απορύθμιση των κοινωνικών κατακτήσεων και της κοινωνικής ασφάλισης. Και η διάλυση δεν είναι λύση.