Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, κατέθεσαν σήμερα προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιά, 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την πορεία των έργων της «Ιόνιας Οδού».

 

4 Αuγούστου, 2008

 

Κύριε Υπουργέ,

Η σύμβαση για τα οδικά έργα στον αυτοκινητόδρομο της Ιονίας Οδού υπογράφηκε στις 19-12-06 και κυρώθηκε στις 27-03-07.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συντάξει το ΥΠΕΧΩΔΕ, υπάρχουν ήδη σημαντικές καθυστερήσεις. Γι' αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τους λόγους των καθυστερήσεων και τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της σύμβασης και εάν προτίθεστε να ανακοινώσετε νέες ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου.

Παρακαλούμε ακόμη, να καταθέσετε στη Βουλή τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν το έργο του οδικού άξονα της Ιόνιας Οδού.

  1. Εάν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του αυτοκινητοδρόμου της  Ιονίας Οδού και ποια είναι η τελική του χάραξη.
  2. Την αναλυτική καταγραφή όλων των αλλαγών που εγκρίθηκαν από την Προϊστάμενη Αρχή του έργου.
  3. Εάν έχετε υιοθετήσει αλλαγές που δημιουργούν υπερβάσεις στο αρχικό κόστος του έργου; Εάν ναι, ποιο είναι αυτό;
  4. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και εάν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι.
  5. Έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εργοτάξια κατασκευής; Πόσα είναι αυτά και πού;
  6. Ποιες είναι ακριβώς οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις και ποιοι οι λόγοι που τις προκάλεσαν;
  7. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και πότε θα αποδοθεί σε πλήρη λειτουργία;
  8. Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν διόδια και ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το ύψος καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί, τη χρονιά έναρξης λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου;

Αθήνα, 04-07-08

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαγκριώτης Γιάννης

Μανιάτης Γιάννης

Αργύρης Ευάγγελος

Βερελής Χρήστος

Γιαννακά Σοφία

Γκερέκου Άντζελα

Μωραίτης Θάνος

Παντούλας Μιχάλης

Παπαχρήστος Βαγγέλης

Τσιρώνης Δημήτρης