Δήλωση Α. Διαμαντοπούλου σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών και τις αλλεπάλληλες διευκρινιστικές εγκύκλιους του Υπ. Παιδείας

 

Τετάρτη 27 Αυγούστου, 2008

 

Το Ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει τη θρησκευτική ελευθερία όλων των πολιτών και η άσκηση του δικαιώματος απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν μπορεί να συνοδεύεται από αξίωση αποκάλυψης έστω και αρνητικής των θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Τα παραπάνω έγιναν σαφή και σε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και με επανειλημμένες προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Ως εκ τούτου το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να προχωρήσει στην εγκύκλιο την οποία εξέδωσε στις 31 Ιουλίου 2008. Η εγκύκλιος αυτή όριζε ότι για την απαλλαγή για το μάθημα των Θρησκευτικών αρκεί απλή δήλωση των γονέων ή του ενήλικα μαθητή χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της επιλογής αυτής. Η σωστή και υποχρεωτική αυτή απόφαση υλοποιήθηκε και πάλι με προχειρότητα και αμφισημία. Έτσι ακολούθησαν μέσα σε ένα μήνα άλλες δύο εγκύκλιοι σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα διδακτικά προβλήματα που είχαν αμεληθεί, αλλά και να ισορροπήσει με τις αναμενόμενες σε κάθε περίπτωση αντιδράσεις. Το αποτέλεσμα είναι σύγχυση και μορφή διάκρισης μεταξύ των μαθητών.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει διαχρονικά την ανάγκη σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας θεωρώντας ότι υπάρχουν πολλά πεδία θετικής συνεργασίας πολιτείας και εκκλησίας αλλά πάντοτε με δεδομένη την αναφαίρετη και επιβεβλημένη υποχρέωση της πολιτείας να κατοχυρώνει τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Υπενθυμίζουμε σε κάθε περίπτωση την απαράδεκτη και λαϊκίστικη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα της θρησκευτικής ελευθερίας στο παρελθόν, που επιβεβαιώνει τη σημερινή αναξιοπιστία της.