28 2011

P,

Οι πρσφατες εξελξεις κατστησαν σε λους προφανς τι το κομματικ σστημα εξντλησε τη νομιμοποησ του. Η κρση αξιοπιστας πολιτικς και πολιτικν γινε γενικευμνη κρση εμπιστοσνης σε θεσμος και πρσωπα. Και η κρση εμπιστοσνης μεταβλθηκε σε καθολικ κρση νομιμοποησης: Κμματα, Βουλ, κυβρνηση χουν πλον απολσει την υπαρξιακ απαρατητη σχση τους με την κοινωνα. Απντηση σε αυτ την πολλαπλ κρση δεν μπορε να δοθε με ημμετρα, με βερμπαλισμος, με εκολες ρητορεες, πως στο παρελθν. Η πολιτικ χει χσει το αξιακ της υπβαθρο, τα ηθικ της θεμλια χουν διαρραγε. Και αυτ δεν συνιστ ηθικολογα. Αποτελε τη διαπστωση τι μνο ο επδυνος ανηφορικς δρμος της ηθικς επαναθεμελωσης της πολιτικς μπορε να οδηγσει στην ανκτηση της αξιοπιστας και της εμπιστοσνης της κοινωνας.

Πουθεν δεν αμφισβητθηκε πιο ντονα αλλ και πιο δικαιολογημνα η αξιοπιστα της πολιτικς απ το κορυφαο θμα της χρηματοδτησης των πολιτικν κομμτων και του «πθεν σχες» των πολιτικν. Γι’ αυτ οφελουμε μεσα να προχωρσουμε σε μια ριζικ αλλαγ. Και η προετοιμασα εναι ολοκληρωμνη δη απ τον Μιο. Τον Ιανουριο του 2011 συστσαμε επιστημονικ επιτροπ υψηλο κρους με την οποα εργαστκαμε χωρς καννα περιορισμ και με μνο γνμονα τη δημιουργα ενς διαφανος και αξιπιστου συστματος ελγχου που θα δινε μια πειστικ απντηση στο πρβλημα του μαρου πολιτικο χρματος. Στηριχθκαμε τσο στις προτσεις της Επιτροπς Θεσμν και Διαφνειας της Βουλς σο και στην Επιτροπ GRECO του Συμβουλου της Ευρπης και στις αντστοιχες προτσεις της Διεθνος Διαφνειας.

Μερικς απ τις κριες, απ τις 75 συνολικ αλλαγς, η επεξεργασα των οποων χει ολοκληρωθε, ταν:

 

Α. Για τη διαφνεια, τον λεγχο και τις κυρσεις:

1) Η πλειοψηφα, ως και το σνολο, των μελν της Επιτροπς Ελγχου δεν θα εναι βουλευτς. 2) Οι διοικητικς κυρσεις επιβλλονται χι απ τον πρεδρο της Βουλς αλλ απ την δια την Επιτροπ Ελγχου. 3) Αναρτται στο Διαδκτυο το σνολο των αποφσεων της Επιτροπς Ελγχου. 4) Η Επιτροπ θα ελγχει χι μνο τα οικονομικ των υποψφιων βουλευτν που εκλχθηκαν, αλλ και σων δεν κατφεραν να εκλεγον. 5) Τα πολιτικ κμματα και οι συνασπισμο ακολουθον το διπλογραφικ σστημα και τηρον βιβλα Γ κατηγορας, εν τα βιβλα ελγχονται ετησως απ την Επιτροπ Ελγχου και δημοσιοποιονται στο Διαδκτυο. 6) Το 100% των εσδων και το 90% των δαπανν των πολιτικν κομμτων διακινονται υποχρεωτικ μσω ενς λογαριασμο αν τρπεζα και το πολ μχρι τρεις (3) τρπεζες. 7) λεγχος στα οικονομικ λων των βουλευτν και των κομμτων που εκπροσωπθηκαν στη Βουλ απ το 1974 μχρι σμερα.

 

Β. Για τα σοδα:

1) Μεωση κατ 25% της τακτικς χρηματοδτησης και περαιτρω μεωση κατ’ τος αναλογικ με το ψος του ελλεμματος και πντως με βση χι τα προπολογισθντα αλλ τα βεβαιωθντα σοδα του κρατικο προπολογισμο. 2) Συνυπολογισμς και αφαρεση απ την τακτικ χρηματοδτηση του κθε κμματος του ποσο που αναλογε σε μισθοδοσα αποσπασμνων στο κμμα υπλληλων. 3) Απαγρευση του τραπεζικο δανεισμο των κομμτων.

 

Γ. Για τις δαπνες:

1) Απαγορεονται οι οργανωμνες, χρηματοδοτομενες απ τα κμματα μετακινσεις ετεροδημοτν. Ως γνωστν συνιστον μα τερστια δαπνη που χει στηλιτευθε ως μμεσος χρηματισμς. 2) Απαγρευση στα κμματα και στους υποψηφους να αναρτον αεροπαν, παν, αφσες, γιγαντοαφσες και κθε λλο μσο προβολς, υπαθριας προβολς πολιτικν μηνυμτων, εκτς των χρων που δνουν δεια οι ΟΤΑ. 3) Υποχρεωτικ κοιν φυλλδιο για τους υποψηφους του κθε συνδυασμο.

 

Δ. Για το πθεν σχες:

Σε περπτωση ανακρβειας της δλωσης μη τεκμηρωσης του τρπου απκτησης των περιουσιακν στοιχεων, η Επιτροπ Ελγχου καταλογζει σε βρος του ελεγχομνου και υπρ του Δημοσου χρηματικ ποσ σης αξας με το περιουσιακ φελος το οποο απκτησε ο ελεγχμενος.

Το παραπνω θεσμικ πλασιο συνιστ μια ριζοσπαστικ αλλαγ που ελογο εναι να δημιουργε αμφιβολες για το αν θα ταν εφικτ. Επειδ οι δηλσεις αποφασιστικτητας πια δεν επαρκον, υπενθυμζουμε την ψφιση και εφαρμογ του νμου 3870/2010 για τις εκλογικς δαπνες της αυτοδιοκησης με τον οποο μεταξ λλων καταργθηκαν τα αννυμα αθερητα κουπνια ενσχυσης των συνδυασμν, αναρτθηκαν στο Διαδκτυο λες οι προεκλογικς δαπνες και το κυριτερο παψαν οι επιτροπς ελγχου να διορζονται απ τον κυβερνητικ διορισμνο γενικ γραμματα κθε περιφρειας. Επσης, με τον νμο 3979 που ψηφστηκε τον Μιο του 2011 νομοθετσαμε την υποχρεωτικ ανρτηση των «πθεν σχες» των βουλευτν στον διαδικτυακ τπο της Βουλς. Τρα, χρειζεται μια διαχωριστικ γραμμ με το παρελθν. μπρακτη, απτ και καθαρ. Δεν υπρχει καμα δικαιολογα, καννα περιθριο, να μην προχωρσουμε μεσα και αποφασιστικ στις νομοθετικς πρωτοβουλες που εναι αναγκαες και ριμες.