. . :

Κυριακ 6 Νοεμβρου 2011

χω επικοινωνσει με τον Πρεδρο της Δημοκρατας, Κρολο Παπολια και του χω ζητσει  να καλσει και εμνα και τον  κ. Σαμαρ, απψε, μλις τελεισουμε  τη συνεδραση, στε να διερευνηθε  η δυναττητα συνεννησης σντομα.

Γι’ αυτ, χρειζεται να εμαστε σντομοι, αν και πολλ μπορομε και χουμε να πομε.

Να πω, μως, δυο λγια  για τη σημεριν συνεδραση. Μετ τις  εξελξεις της Παρασκευς, την  ψφο εμπιστοσνης που πρε η Κυβρνηση, πως ξρετε πολ καλ, εχαμε δεσμευτε, και εγ προσωπικ, να κνουμε  κινσεις, για να δομε πς μπορομε να διαμορφσουμε να πλασιο συνεργασας, μια Κυβρνηση κοινς στριξης, καθς και να υπρξει να πλασιο, που θα εχε ως βασικ στχο την υλοποηση των αποφσεων της 26ης Οκτωβρου.

χω πολλς φορς διατρανσει την πστη μου στη συνεργασα, αυτ εναι που χαρακτρισε και λη την πολιτικ μου διαδρομ εξλλου και, πως επα, θα κνω ,τι μπορ για να συμβλω στην εμπδωση μια ττοιας κουλτορας, με ποια προσωπικ θυσα. Αυτ θα το κνω.

Πρπει ωστσο να τονσουμε τι χρειζεται, το ργο που χει αναλβει η Κυβρνησ μας, να συνεχιστε πραγματικ με τον καλτερο δυνατ τρπο, διτι εναι να ργο ιστορικ. Και νομζω αυτ εναι να γεγονς στο οποο λοι μας συμφωνομε, δηλαδ τι χει υπρξει πρα πολ μεγλη και ιστορικ δουλει αυτ τα δο χρνια, με τις ποιες συνθσεις του Υπουργικο Συμβουλου.

χουν γνει, πως σας  επα, κποια πρτα θετικ βματα για  την Κυβρνηση συνεργασας, πως θλουμε να την ονομσουμε. Πρτα  απ’ λα, εναι θετικ τι ο κ. Σαμαρς κανε τη δλωση την Πμπτη, τι θα συμφωνσει για τη δανειακ σμβαση. Αυτ ταν να πρτο θετικ βμα προς τη σωστ κατεθυνση. Δεν χρειζεται να επισημνουμε τις αντιφσεις, οι οποες βεβαως εναι υπαρκτς, τις σταδιακς υπαναχωρσεις. Εμες, πρπει να χαιρετζουμε αυτ τα βματα. Εναι να πρτο βμα η αποδοχ της δανειακς σμβασης.

Βεβαως, υπρχε μετ να  δετερο θμα, το οποο αφοροσε στις υποχρεσεις μας συνδονται με τη δανειακ σμβαση. Η δανειακ σμβαση δεν σημανει να δεχτες μνο τη μα πλευρ και χι την λλη πλευρ μιας συμφωνας. χει συγκεκριμνες υποχρεσεις. Και εμες θεωρομε, με τις ποιες δυσκολες λογικς επιφυλξεις μας, τι η μεγλη πλειοψηφα των πολιτικν που εφαρμζονται εναι θετικς για τη χρα. Και οι υποχρεσεις αυτς του μνημονου και του νου προγρμματος, θα μας βγλουν απ την κρση.

Επσης, εναι θετικ για τη χρα το γεγονς τι δη  κναμε μεγλες και σημαντικς αλλαγς. Αλλαγς, απ τις οποες, πιστεω, ο Ελληνικς λας θα μπορσει σταδιακ να αντιμετωπσει τις δυσκολες – ο μσος λληνας, η μεσαα τξη, ο πιο φτωχς

Αλλ θα πληγον και  κατεστημνα, τα οποα μχρι σμερα λειτουργον παρασιτικ και χι παραγωγικ, με εργαλεο να «πτημα», μσα απ Τρπεζες, απ Μσα Ενημρωσης, μσα απ αδιαφανες σχσεις με το κρτος.

Και βεβαως, η απ ορισμνες πλευρς λυσσαλα αντδραση προς την Κυβρνηση στη σημεριν φση, αφορ ιδιατερα σε αυτ το θμα. μως, το τι πρπει να γνει στις Τρπεζες, το τι πρπει να γνει με τις ποιες αξιολογσεις των δανεων που χουν χορηγσει στις διφορες εταιρεες, με τις ποιες offshore υπρχουν, εναι προαπαιτομενα για να πμε μπροστ.

λα αυτ εναι προαπαιτομενα, για να ξεκαθαρσει, να εξυγιανθε το τραπεζικ σστημα, πως βεβαως  εναι πολ σημαντικ και το θμα της προθησης της συμφωνας  μας με την Ελβετα και λα σα πρπει να γνουν, για να χτυπηθε η φοροδιαφυγ, η μεταφορ χρημτων στο εξωτερικ, αλλ και να λειτουργσουν αποτελεσματικ οι ελεγκτικο και φοροεισπρακτικο μηχανισμο. Γιατ λα αυτ επιβαρνουν την οικονομα και επιβαρνουν, βεβαως, και τον μισθωτ, τον εργαζμενο, τον καλοπληρωτ στη χρα μας.

πως σας επα, η  δανειακ σμβαση εναι ρρηκτα συνδεδεμνη με το μνημνιο. Και χθες, υπρξε να ακμη βμα, καθς φνηκε να αποδχεται ο κ. Σαμαρς τι πρπει να αναλβει κποιες δεσμεσεις, για να μπορε να υπογραφε η δανειακ σμβαση.

Και εν χθες ο κ. Σαμαρς  επμενε στις μεσες εκλογς, καθς  και σε λλες προτσεις, σμερα, χει κνει να ακμη βμα, λγοντας τι το μνο που χρειζεται εναι η παρατησ μου και τποτε λλο. «λα τα λλα θα βρεθον», επε.

Εναι σαφς τι αυτ η Κυβρνηση θα παραδσει τη σκυτλη, αλλ δεν θα την παραδσει στο  κεν. Θα παραδσει στην επμενη Κυβρνηση, εν συμφωνσουμε και καταλξουμε σ’ αυτν. Και αυτ ελπζω να γνει, πως σας επα, σντομα. Και ταν λω «σντομα», εννο σμερα, χι αριο, για πρα πολλος λγους.

χω πει πρα πολλς φορς, και επιμνω σ’ αυτ για πολλοστ φορ, τι δεν με ενδιαφρει να παραμενω  σ’ αυτ το σχμα, ως Πρωθυπουργς. Το επα προχθς, να συμφωνσουμε σ’ να  πρσωπο κοινς αποδοχς, πως εχα προτενει και τον Ιονιο. Πιο σαφς απ αυτ, δεν ξρω αν μπορε να γνει κανες. Εγ δεν παζω παιχνδια, οτε παζω με τις τχες της χρας.

πως επα, πριν καταλξουμε  στο διλογο που θα γνει σμερα, για το σχμα, το χρονοδιγραμμα και τα πρσωπα, δεν μπορε στο κεν να παραιτηθε μια Κυβρνηση και να αφσει τη χρα σε γνωστη πορεα. Εναι θμα ευθνης προς τη χρα, και δικς μας ευθνης, κυρως δικς μας.

Ο Ελληνικς λας σ’ εμς δωσε την εντολ. Ο Ελληνικς λας χει αναθσει σ’ εμς την ευθνη και εμες χουμε πρει ψφο εμπιστοσνης. Και θα ταν πολ ανεθυνο, αν μπαναμε σε αυτ τη λογικ. Εναι πολ σημαντικ, και θεσμικ, αλλ και για τη Δημοκρατα και τη λειτουργα της χρας, σε αυτ την ιστορικ στιγμ, να γνουν λα με τον καλτερο δυνατ τρπο.

Να γνουν με τρπο, που  θα διασφαλσει την πορεα της  χρας και θα αφσει και μια  παρακαταθκη για την ισχυροποηση των δημοκρατικν θεσμν, και χι  την αποδυνμωση των δημοκρατικν θεσμν.

Το τονζω αυτ, διτι  υπρχει δη αρκετ νταση στην ελληνικ κοινωνα, δεν χουμε καννα δικαωμα να αφσουμε τους θεσμος να αδυνατσουν.

Εν υπρξει μα σοβαρ διθεση απ την λλη πλευρ, και  το ελπζω, αυτ το Υπουργικ Συμβολιο  μπορε να συμβλλει με μια διθεση συνεργασας, μσα στα πλασια τα οποα χουμε θσει.

πως χω και χουμε πει λοι μας, ο σχηματισμς της  Κυβρνησης δεν εναι θμα μνο εκπροσπησης της χρας και του Πρωθυπουργο. Αφορ και σε να πρα πολ συγκεκριμνο ργο που πρπει να επιτελεσθε, για  το οποο πρπει να δεξουμε υπευθυντητα και το οποο πρπει να στελει να ισχυρ μνυμα και προς το εξωτερικ, προς τους εταρους μας, τι εμες, ως χρα πια, οι ευρτερες πολιτικς δυνμεις, εμαστε τοιμοι να υλοποισουμε, χι μνο να ψηφσουμε, αλλ και να υλοποισουμε τη συμφωνα.

Και αν δετε τις δηλσεις αρκετν Ευρωπαων εταρων μας -θα μας πει σχετικ και ο Βαγγλης Βενιζλος- δεν μιλον απλς για μια δσμευση γενικ. Θλουν λοιπν να εναι σγουροι και για την υλοποηση, για να μπορον να μας δσουν ακμα και την 6η δση. Δηλαδ, θλουν να ξρουν τι θα υπρξει δσμευση για την υλοποηση.

ρα, λοιπν, πρπει να δεξουμε σοβαρτητα και υπευθυντητα και  να τελεινουμε σο γνεται πιο γργορα.

Ξρουμε τι δεν μπορον  να γνουν τρα εκλογς, γιατ πρπει αυτ να υλοποιηθον. Η συνεργασα αυτ, μως, εναι απαρατητη και θα εναι  ευεργετικ και για το κλμα στη  χρα μας, αλλ και διεθνς. Θα υπρχει  συγκεκριμνο περιεχμενο. Και τα πρσωπα, θα τα βρομε. Το περιεχμενο εναι το πλασιο της 26ης Οκτωβρου και, βεβαως, ,τι χρειζεται να γνει για την εκταμευση της 6ης δσης.

Δεν εναι μνο η δανειακ σμβαση, μως, εναι παρλληλα και  το πργραμμα που συνδεται με αυτν και το οποο θα διαπραγματευθομε, για να υλοποιηθε το επμενο διστημα.

Να ολοκληρωθον, λοιπν, λες αυτς οι διαδικασες. πως ξρουμε, αυτς οι διαδικασες, για να ολοκληρωθον, μας πνε – χονδρικ – στο Φεβρουριο-Μρτιο. Μπορομε να το πμε πιο γργορα, βεβαως, αλλ επειδ εναι πολλς οι διαδικασες, πιστεω τι μνον τσι θα χουμε διασφαλσει τα συμφροντ μας, πριν ακολουθσουν οι εκλογς.

Τρα, επειδ γινε μια  μεγλη συζτηση για τα λλα θματα, που πιθανς θα πρπει να αντιμετωπσουμε – FYROM, πετρλαια, «ΗΛΙΟΣ» και λλα -  αυτ τα θεσα ως ευκαιρες, αλλ και ως γεγοντα. Το θμα της FYROM εναι μπροστ μας, δηλαδ ποιος αναλβει, σε δο εβδομδες, πιθανς και νωρτερα, θα χει το θμα μπροστ του. Εναι να θμα, πρα πολ μεσο.

μως, αυτ δεν σημανει τι πρπει να το βλουμε ως προαπαιτομενο ρο σε μια συζτηση με την λλη πλευρ. Απλς, το επισημανω ως υπεθυνος  Πρωθυπουργς της χρας, ως προς το τι χουμε μπροστ μας και τι θα χει μπροστ της η διδοχη κατσταση -εφσον αυτ επιτευχθε.

Εν συμφωνσουμε, θλω να θυμσω σντομα τι χουμε μπροστ μας.

Πρτα απ’ λα, να επιβεβαισουμε στους εταρους μας τι η Ελλδα θα κνει αμσως, χωρς καθυστρηση, λα σα πρπει να γνουν για την εφαρμογ της απφασης της 26ης Οκτωβρου.

Να δηλσουμε διακομματικ τι το πακτο θα στηριχθε με ευρτερη πολιτικ στριξη και με ειλικριν προσπθεια για να υπρξει σχηματισμς αυτς της νας Κυβρνησης.

Να διασφαλσουμε το ταχτερο δυνατ την εκταμευση της 6ης δσης, των 8 δισεκατομμυρων ευρ.

Να ζητσουμε να ξεκινσουν αμσως οι διαπραγματεσεις με την Τρικα για την οριστικ διαμρφωση του νου προγρμματος, δηλαδ της νας δανειακς σμβασης των 130 δισεκατομμυρων ευρ, προκειμνου να υπερψηφιστε στη Βουλ με αυξημνη πλειοψηφα.

Να διαμορφσουμε το νομικ και χρηματοοικονομικ πλασιο για το λεγμενο «PSI» – χει μιλσει αναλυτικ ο Βαγγλης γι’ αυτ και μπορε και αργτερα να μας πει δυο λγια – στε να οδηγηθομε στη μεωση του ελληνικο δημσιου χρους κατ 100 δις ευρ, δηλαδ 50% του ΑΕΠ, και αυτ μσα στους επμενους 5 μνες, σως και νωρτερα.

Ταυτχρονα, θα μειωθον οι ετσιοι τκοι το 2012, κατ 5 δις ευρ και, κατ 9 δις, το 2013 και το 2014.

Θα ακολουθηθον λες οι διαδικασες, σμφωνα με το χρονοδιγραμμα της απφασης της 26ης Οκτωβρου ως τις αρχς του 2012, για να εξασφαλσουμε 100 δις ευρ νο δνειο, 30 δις ευρ για τη χρηματοδτηση της συμμετοχς του ιδιωτικο τομα, του «PSI», καθς επσης και 80 δις ευρ, με βση το νο πργραμμα, για την κλυψη των αναγκν μας.

Αυτς εναι ο κορμς του προγραμματικο πλαισου που  προτενουμε για την Κυβρνηση  κοινς στριξης και συνεργασας.

Σε αυτ τον κορμ, θα θελα απ τον κθε Υπουργ  να υποδειχθον προσθκες, εν νομζετε τι εναι απαρατητες, αλλ δεν νομζω τι χρειζονται πρα πολλ πργματα στην παροσα στιγμ.

Και θλω να πω το εξς: επειδ βεβαως δεν εναι σγουρο  τι θα προκψει, εγ πιστεω τι, εμες, με τη δικ μας βοληση, χουμε κνει ,τι μπορομε, για να διαμορφσουμε  εκενο το πλασιο, που θα δημιουργσει τις βσεις μιας εθνικς συνανεσης.

Δεν ξρω τι λλο θα μποροσαμε να κνουμε -,τι λλο θα ταν πλον και εκτς θεσμικν και λλων διαδικασιν. Παρλληλα, μως, εν δεν ευοδωθον σμερα οι διαδικασες – μακρι να ευοδωθον– εμες εμαστε Κυβρνηση και εμες πρπει να κρατσουμε τη χρα ρθια, για ποιο διστημα και ποιες και αν εναι οι εξελξεις.

Γιατ οι εξελξεις μπορε να εναι δσκολες, αλλ ας μην το συζητσουμε τρα. Εν δομε τι βρισκμαστε σε αδιξοδο, σε οποιαδποτε περπτωση μη συμφωνας, θα βρεθομε ξαν για να συζητσουμε τι πρπει να κνουμε απ κοινο. Εγ θλω να αποφγω τις εκλογς, η χρα σαφς πρπει να αποφγει τις εκλογς.

Πριν κλεσω, θα θελα  δο πργματα απ εσς: πρτα απ’  λα, σο δεν χουμε ακμα να  διδοχο σχμα, πρπει να αποπνεται η βεβαιτητα στα Υπουργεα και παντο – και τρα εναι πολ πιο σημαντικ, τρα περισστερο απ κθε λλη στιγμ – τι η Κυβρνηση λειτουργε.

Επειδ δεν ξρουμε ποια θα εναι η κατσταση, εμες πρπει να περσουμε το μνυμα της σταθερτητας, τι υπρχει λειτουργοσα Κυβρνηση, με ψφο εμπιστοσνης.

Εν, απ την λλη πλευρ, πμε σε μια Κυβρνηση συνεργασας, ττε βεβαως πρπει να υπρξει απ  εσς, χι απλς νας απολογισμς, αλλ και λος ο σχεδιασμς για  τα επμενα βματα, που εναι καθοριστικ. Γιατ εδ, δεν πμε ουσιαστικ σε μια Κυβρνηση απ το πουθεν. Πμε σε μια Κυβρνηση, με συγκεκριμνες υποχρεσεις. Αυτ πρπει να εναι σαφς. Γιατ γι αυτ συμμετχουμε σ’ αυτν. Και, πραν της δικς μας συμμετοχς, με τον ποιο τρπο, θα υπρχουν και οι δεσμεσεις, τις οποες εμες αναλβαμε απναντι στους εταρους μας για τη να δανειακ σμβαση.

ρα, λοιπν, τα επμενα  βματα εναι βασικ γνωστ σε ,τι αφορ τουλχιστον το πλασιο των Ευρωπακν υποχρεσεν μας, αλλ και λλα θματα που εκτκτως μπορε να προκψουν που, στο πλασιο της συνεργασας, μπορε να συναποφασιστον.

Πνω σ’ αυτ τη βση, να δσω το λγο στον Βαγγλη Βενιζλο και να γνουν γργορα κποιες  παρατηρσεις, στε να μπορ, ελπζω σντομα, να κνω τις ποιες επαφς χρειζονται. Και ελπζω σντομα, να μας καλσει και ο Πρεδρος της Δημοκρατας, για να κνουμε αυτ τη συζτηση με τον κ. Σαμαρ.