. ;

30 2011

του σχολιαστς της Παραπολιτικς Taki

«Απ την αρχ εχα προειδοποισει τι η πολιτικ του Μνημονου θα βυθσει σε φεση την ελληνικ οικονομα και τρα δικαινομαι» επαναλαμβνει που σταθε κι που βρεθε ο Αντνης Σαμαρς. Αυτ εναι το βασικ του Αξωμα. Το δετερο σαμαρικ Αξωμα εναι πως: "μνο με ανπτυξη μπορε η οικονομα της χρας να ανταποκριθε στο δυσβσταχτο χρος". Στη βση αυτν των δο Αξιωμτων καταλγει στο Θερημα – που αποτελε και τον πυρνα της αντιπολιτευτικς του τακτικς – πως η λση για τη χρα εναι να λλο Μνημνιο που θα πυροδοτσει μεσα την ανπτυξη και η Ελλδα θα αρχσει να αποπληρνει τα χρη της.

Στη θεωρα παρνει ριστα. Δεν ξρω με τι βαθμ πρε το πτυχο του τα Οικονομικ, οφελουμε μως λοι μας να υποκλιθομε στην αυθεντα του Προδρου της ΝΔ, καθς και τα δο Αξιματα πνω στα οποα στηρζει το Θερημ του – το οποο και προτενει ως λση για το γρδιο δεσμ του ελληνικο χρους – εναι σωστ και η εξ’ αυτν συναγμενη πρταση εναι ακολοθως σωστ. Σε αυτ δεν νομζω τι υπρχει καννας λογικς νθρωπος να διαφωνσει μαζ του. Εναι μως και εφικτ;

Το μεγλο πλεονκτημα των επιστημονικν, οικονομικν, κοινωνικν, πολιτικν κ.α. θεωριν εναι τι χουν τη δυναττητα να επιλγουν τις προκεμενες, με ττοιο τρπο, στε να καταλγουν συμπερασματικ στα αποτελσματα που επιθυμον. Το μεγλο τους μειονκτημα μως εναι, πως ενοτε πρπει να υποστον τη βσανο της εφαρμογς, σε να πιο σνθετο και περπλοκο περιβλλον, με πολλος αστθμητους παργοντες με αποτλεσμα οι κατ τα λλα σωστς βασικς παραδοχς τους να νοθεονται, η απολυττητ τους να φθερεται και το προσδοκμενο αποτλεσμα να μην εναι εφικτ.

Ποιος θα εχε π.χ. αντρρηση στο Αξωμα τι για να φτιξεις μια καλ ποδοσφαιρικ ομδα προπθεση εναι να επενδσεις αρκετ χρματα. ακμα πως αν θες να κνεις πρωταθλητισμ και να αποκτσεις ονττητα ως ομδα θα πρπει εκτς απ το να αγορζεις πακτες, να χεις τη δυναττητα να αναδεικνεις και κποιους απ τα φυτρια σου με σκουτινγκ. Αν τρα ρθει νας μνατζερ και σου πει πως: για να διακριθες στο Champions League πρπει να επενδσεις € 100 εκατ. και να αναδεξεις ναν Μσι και ναν Γκουαντιλα, η συνταγ του εναι σωστ, αλλ θα χει αντκρισμα μνο αν εσαι η Μπαρτσελνα η Ρελ. Αν εσαι ο βζελος ο γαρος θα του πεις: μεγλε, μας υποχρωσες! μα εχα 100 εκατ. € φτιαχνα κι εγ ομαδρα, δε θα φναζα εσνα. Βρες μου λσεις με 10 εκατ. € και χοντας βασικ το Βντρα τον Αβραμ.

Υπρχουν κποια βασικ μεγθη σε κθε κρατικ μρφωμα που θλει να συμμετχει στο παγκσμιο παιχνδι πολιτικς, πολιτισμικς και οικονομικς επιρρος, τα οποα εναι γενικς παραδεκτ και απεικονζουν το εππεδο υγεας των αρχν και των καννων που το διπουν και το βαθμ κοινωνικς και οικονομικς ευημερας του πληθυσμο που το απαρτζει. Ττοια εναι το λλειμμα/πλενασμα του προπολογισμο, το κρατικ χρος, το ισοζγιο τρεχουσν συναλλαγν, το κατ κεφαλν ΑΕΠ, το εππεδο απονομς της Δικαιοσνης, η γραφειοκρατα, η ανταγωνιστικτητα των επιχειρσεων, η αξιοκρατα, η εμπιστοσνη στους θεσμος, η διαφνεια στο δημσιο βο, το ποσοστ απασχλησης του εργατικο δυναμικο, η παραγωγικ βση, η πρωτοπορα και η καινοτομα, ο σεβασμς στα βασικ ανθρπινα δικαιματα.

λοι λγο πολ συμφωνομε τι στα περισστερα απ’ αυτ τα μεγθη η χρα εμφανζεται προβληματικ και αντικειμενικ – απ αξιολογσεις διεθνν οργανισμν – καταλαμβνει θσεις κοντ στο μσον της παγκσμιας κατταξης των 200 περπου χωρν του ΟΗΕ. Ειδικ, στα αμιγς οικονομικ μεγθη (χρος, λλειμμα, συναλλαγς) χουμε πισει πτο. Παρ τατα η Ελλδα βρσκεται στις 30 πιο ανεπτυγμνες χρες του κσμου, με τα υψηλτερα εισοδματα και το υψηλτερο εππεδο διαβωσης. Πως εξηγεται αυτ το παρδοξο;

Το αρχαο κλος, η γεωπολιτικ της θση, η σωστ επιλογ συμμχων στη νετερη ιστορα και η κορυφαα απφαση του Κων. Καραμανλ πριν απ 35 χρνια, καναν τη χρα μλος ενς club προνομιοχων. Αν δεν συντρεχαν αυτς οι συγκυρες, που πολλς φορς γιναν ερμην και σε πεσμα της λακς βολησης, με το εππεδο κρατικν και οικονομικν δομν που τη χαρακτηρζουν, η χρα σμερα θα βρισκταν στη μορα των χωρν του πρην ανατολικο μπλοκ.

Αυτ το ξρουν και το βλπουν οι σμμαχοι και εταροι μας, γι’ αυτ και οι κραυγς "πεινμε" και "ζομε μια να κατοχ" δεν τους συγκινον ιδιατερα. Αντιθτως σοι ενημερνονται για την εικνα της χρας στο εξωτερικ κινονται και εκτς συνρων, πρα απ τα ρια του ελληνικο μικρκοσμου, διαπιστνουν το τελευταο διστημα και ναν εκνευρισμ και μια δυσθυμα πολλν, ακμα και φλων, απναντι στη χρα και τους κατοκους της.

Το Μνημνιο λοιπν που επικαλεται ο Σαμαρς και ονειρεονται και πολλο λλοι ακμα, δεν πρκειται να μας το δσουν. Και εναι απλυτα λογικ να μη μας το δσουν. Η χρα ταν σε φεση 0.2% απ το 2008 και δανεστηκε € 23 δισ. για να καλψει τις υπρογκες ανγκες της. Το 2009 δανειστκαμε ακμα πιο πολλ (€ 36 δισ.) και αντ για ανπτυξη, η φεση βθυνε ακμα περισστερο (-3.2%). Σμφωνα με τους εγχριους οικονομολγους της φακς πσα λεφτ πρεπε να μας δανεσουν ραγε οι τροκανο το 2010 για να χουμε ανπτυξη; 50 δισ.; 60 δισ.; 70 δισ.; 70 δισ. κι ναν αρπη στον καθνα; Ο γερμανς ο γλλος πολιτικς που θα κανε μια ττοια εισγηση στο κοινοβολι του, θα πρεπε στην καλτερη περπτωση να διεκδικσει το Darwin Award της χρονις και στη χειρτερη να κατηγορηθε για εσχτη προδοσα απναντι στην πατρδα του.

Το Μνημνιο δεν συντχθηκε για να φρει ανπτυξη το ’10 και το ’11. ταν βρσκεσαι δη σε φεση 3.2% και καλεσαι να τραβξεις 36 δισ. απ την οικονομα, χωρς εξωτερικ δανεισμ και χωρς παραγωγικ βση, η φεση εναι τσο σγουρη σο κι ο θνατος. Το Μνημνιο σχεδιστηκε τσι στε να λειτουργσει ως βαλβδα ασφαλεας, προκειμνου να εκτονωθε η ελληνικ φοσκα ομαλ και να αποτραπε η κρηξη που θα προκαλοσε μα μονομερς στση πληρωμν. Η μεωση του ΑΕΠ της χρας γνεται εσκεμμνα και βσει σχεδου, στε να επιστρψουμε στα πραγματικ κυβικ της οικονομας μας. Η χρα βρσκεται σε κνδυνο χι γιατ μεινεται το ΑΕΠ, αλλ γιατ χει μια τελευταα ευκαιρα τα επμενα 2-3 χρνια, να αλλξει τις δομς της και τον τρπο που λειτουργε, και να προσεγγσει την Ευρπη πραγματικ και χι θεωρητικ ονομαστικ. Ο κσμος χει γνει πιο σνθετος, νες δυνμεις αναδεικνονται και ο νος καταμερισμς του παγκσμιου προντος αλλζει τις ισορροπες. Οι κινσεις θα πρπει να εναι ταχτατες απ λους αν θλουμε να επιβισουμε.

Ο Παπανδρου θα πρπει να διξει μεσα απ την κυβρνηση τους Σκανδαλδηδες και τους Καστανδηδες που δηλνουν τι δεν θλουν μπστακες στα υπουργεα τους. Η χρα χρειζεται σοβαρος και μετρημνους ανθρπους που θα συνεργαστον με τους ευρωπαους για τον εκσυγχρονισμ του κρτους. ποιος υπουργς δεν χει πρθεση να σκορπει κρατικ χρμα κτω απ’ το τραπζι δεν χει να φοβται τποτα απ τους ελεγκτς. Αυτο που σκοζουν εναι ποπτοι.

Οι υπουργο και βουλευτς του ΠΑΣΟΚ θα πρπει να πψουν να κρβονται και να σρνουν τα πδια τους και απ φορες της διαμαρτυρας των ψηφοφρων τους προς την κυβρνηση, να γνουν φορες του μηνματος της αλλαγς του κρτους προς τους ψηφοφρους.

Ο Σαμαρς καλ θα ταν να σταματσει να παζει με τα νερα του κατκοιτου πολυτραυματα ασθεν του νοσοκομεου, τι τχατες του το εχε πει εκ των προτρων τι θα τον κρατσουν μσα για καν μνα και θα τον ταρξουν στις εγχειρσεις, εν εκενος του εχε προτενει ανδυνη θεραπεα με μαντζονια. Αν θελε να προσφρει στη χρα, καλτερα θα ταν να εχε παρμβει πριν το ατχημα, ταν ο χοντρς και μεθυσμνος οδηγς πγαινε με 200 το λεωφορεο σομπιτο στο γκρεμ και ο διος απ τη θση του συνοδηγο ασχολοταν με το πς θα φρει το να του Επικορειου Απλλωνα απ την Ηλεα στη Μεσσηνα. Ττε δεν εχε αντιληφθε τποτα. Τρα τα προβλπει λα.

Απ την Αριστερ δεν χουμε να περιμνουμε τποτα καθς ζει σε να παρλληλο σμπαν στο οποο η μα στις δο λξεις εναι "ξοδεω" εν δεν υφστανται οτε ως ννοια οι λξεις "εισπρττω" και "εξοικονομ".

Οι επιστημονικο φορες (δικηγροι, γιατρο, μηχανικο, δικαστς, φαρμακοποιο) της χρας θα πρπει να σταματσουν να συναγωνζονται στο ποις θα σκεφτε την πιο ευρηματικ μπαροφα εναντον της τρικας και να συνδρμουν με το επιστημονικ τους ργο στην ανκαμψη της χρας..

Εμπορικο σλλογοι, επιμελητρια, σνδεσμοι βιοτεχνν και βιομηχνων, ινστιτοτα, κντρα ερευνν, συνδικαλιστικο και λοιπο φορες θα πρεπε αυτ την ρα να βρσκονται σε ναν οργασμ συσκψεων τσο μεταξ τους, σο και με τα πολιτικ κμματα αλλ και με διεθνες οργανισμος, αξιολογντας μελτες και σχδια δρσης σε μια προσπθεια σχεδιασμο, απ σμερα, της Ελλδας του 2020. Να ενημερνουν τα μλη τους και να συμβουλεουν τους νους επιχειρηματες για τις σγχρονες τσεις στην παγκσμια αγορ, για νες μεθδους παραγωγς, για τον εκσυγχρονισμ των επιχειρσεων, για τις νες τεχνολογες, για σγχρονες μεθδους διεσδυσης σε νες προσοδοφρες αγορς. Αντ’ αυτο οι εκπρσωπο τους περιφρονται μρα νχτα απ κανλι σε κανλι μυξοκλαγοντας σαν τη χρα στο κρεβτι, προκειμνου να εξαιρεθον απ τους φρους. Τα παιδι τους θα το εκτιμσουν πολ περισστερο αν συνδρμουν στη διαμρφωση ενς καλτερου αριο, παρ στη δισωση μιας φοροαπαλλαγς σμερα. Ας δουλψουν για αυτ.

Για τους βολεμνους του πασοκικο και νεοδημοκρατικο συστματος που χουν συμπξει να ισχυρ μτωπο με την παλαιοκομμουνιστικ και νεοκομμουνιστικ Αριστερ, που νοσταλγον το χθες και τα προνμια που χνονται και δνουν την υπρτατη μχη για να αποτρψουν οποιαδποτε αλλαγ, τι να πει κανες! χουν κνει δετερο σπτι τους την πλατεα Συντγματος και δηλητηριζουν το λα ενσπεροντας αισθματα μιζριας και μσους. Ας σκεφτον λγο καλτερα τις πρξεις τους. Αν αποτχει η κυβρνηση η ικανοποηση που θα προυν ταν θα δουν τον Παπανδρου να κρεμιται στο Σνταγμα να εκτελεται στο Γουδ θα κρατσει λγες μρες. Οι συνπειες της αποτυχας μως ενδχεται να κρατσουν αρκετ χρνια.

Το πρτι του συνεχος δανεισμο, της κατχρησης και του εππλαστου ευδαιμονισμο λαβε τλος. σο πιο γργορα το καταλβουμε, τσο πιο γργορα θα ρθει ξαν η περιβητη ανπτυξη. Σε πιο στρεες βσεις μως αυτ τη φορ. Το χωρφι που λγεται ελληνικ κρτος θα πρπει να καθαριστε απ τα ζιζνια και να οργωθε απ’ την αρχ, προκειμνου να προσελκσει επιχειρηματες που θα θελσουν να επενδσουν.