20 2011

του Ηλα Μσιαλου, υπουργο Επικρατεας, απ ΤΑ ΝΕΑ

Υπρχει νας ββαιος δρμος για να καταρρεσουν οι κοινωνες, ακμα και αυτς που δεν αντιμετωπζουν ντονα οικονομικ προβλματα, πως αυτ που αντιμετωπζει η Ελλδα. Αυτς εναι ο δρμος της ρνησης εφαρμογς των νμων. Οι σγχρονες δημοκρατες εναι υποχρεωμνες να αναζητον τις απαρατητες ισορροπες ανμεσα στις υποχρεσεις και στα δικαιματα. Αυτς εναι ο δρμος που καλονται να ακολουθσουν οι κρατικο μηχανισμο, συμπεριλαμβανομνων και των μηχανισμν προστασας της ασφλειας του πολτη, αλλ και τα κοινωνικ κινματα.

Το κρτος οφελει να εξασφαλζει μια σταθερ βση για τη λειτουργα των θεσμν, να μην παραβιζει τις πολιτικς και κοινωνικς ελευθερες των πολιτν, αλλ και των συλλογικν φορων τους, καθς και να παραπμπει στη Δικαιοσνη σους παραβιζουν τις παραπνω αρχς. Σγουρα το ελληνικ κρτος και το ελληνικ πολιτικ σστημα χουν δεξει ιδιατερη αδρνεια, πολλς φορς προκλητικ, στην εφαρμογ αυτν των αρχν.

Για να αλλξει αυτ χρειζεται σγουρα το πολιτικ σστημα να παραδεχτε τις ευθνες του και να μετασχηματιστε. Παρλληλα μως, η προσπθεια αλλαγς της σχσης κρτους και κοινωνας των πολιτν πρπει να στηριχτε και στις ενργειες των διων των πολιτν. Οι πολτες δικαιονται και οφελουν να διαμαρτρονται ταν βλπουν περιπτσεις κοινωνικς αδικας, ανιστητας, προκλητικς συμπεριφορς και υποτμησης των νμων.

Αντ ορισμνοι να ακολουθον πρακτικς παραβασης των νμων, να απειλον πως θα χυθε αμα, να καλον σε να «νο Γουδ για τους προδτες», να κλενουν τους δρμους, να προπηλακζουν σους δεν σκφτονται πως αυτο, να απαγορεουν στους βουλευτς να εισλθουν στη Βουλ, σως θα ταν καλτερο να αρχσουν αυτο πρτοι να εφαρμζουν τους νμους. Οι πολτες που εμπνονταν απ τα κινματα ανυπακος, πως αυτ που αναπτχθηκαν στην Αμερικ απ τους αρνητς στρτευσης στον πλεμο του Βιετνμ και τον Μρτιν Λοθερ Κινγκ, επεδωκαν με τη εθελοσια παρδοσ τους στη Δικαιοσνη να κινητοποισουν τις νομικς διαδικασες, στε οι ποιοι δικοι νμοι να καταπσουν στη Δικαιοσνη, χι στον δρμο.

Αυτ που συμβανουν στην Ελλδα δεν χουν καμα σχση με τα γνσια και ελπιδοφρα κινματα των πολιτν για αλλαγ των νμων. Σ' αυτ, οι συμμετχοντες πολτες συνειδητοποιον πως αποτελον μλη μιας οργανωμνης κοιντητας, στο πλασιο της οποας χουν τσο δικαιματα σο και υποχρεσεις. Αυτ σημανει πως οι πολτες δεν εξαρτον τη νμιμη συμπεριφορ τους απ τη συμπεριφορ των λλων, αλλ θεωρον πως η τρηση των νμων αποτελε πρωτστως δικ τους υποχρωση. πως, επσης, υποχρωση και δικαωμ τους εναι να αγωνζονται με νμιμο τρπο κατ λων των συμπεριφορν που παραβιζουν το δηµσιο συμφρον, πως εναι το «φακελκι», το «γρηγορσημο» και η φοροδιαφυγ. να ττοιο κνημα ανυπακος κατ της διαφθορς θα ανγκαζε το διο το πολιτικ σστημα να αναλβει τις ευθνες του. Αντιθτως, τα φαινμενα ανομας, οι καταλψεις των υπουργεων και οι αποκλεισμο δρμων συμβλλουν στη διατρηση των πραγμτων ως χουν. Αυτ σγουρα δεν ωφελε τη δημοκρατα και τους λληνες πολτες.

Στην ελληνικ κοινωνα συμβανει επσης αυτ που η Χνα Αρεντ εχε ονομσει «αλληλεγγη με βση τον οκτο». ταν μια κοινωνικ ομδα χει κποιο ατημα, ττε ορισμνα κμματα τσσονται υπρ του, χωρς να εξετζουν τις επιπτσεις στην ευρτερη κοινωνα. λα ομαδοποιονται στη λογικ του οκτου. Και τα αιτματα των χαμηλοσυνταξιοχων και αυτ των μεγαλογιατρν, ισοπεδωτικ. Αυτ κνει μρος της Αριστερς, πως και η σημεριν ΝΔ. Αντιλαμβνονται τη Δικαιοσνη ως προστασα συγκεκριμνων κοινωνικν συμφερντων. Το ζτημα μως εναι πς η διασφλιση της λειτουργις του κρτους δικαου, καθς και η ιστητα στις ευκαιρες και στις δυναττητες, θα τεθον στο επκεντρο της πολιτικς ατζντας μας.

Η ρνηση των νμων, η ανομα και η αδικριτη στριξη κθε αιτματος δεν εναι προς φελος των αδναμων, αλλ σε βρος τους. Ισχυρο εναι αυτο που χουν προσβσεις, τις οποες δεν μπορε να χει το μεγαλτερο μρος της κοινωνας, παρ μνο αν τηρονται οι νμοι. Οι αδναμοι χουν ως προσττη τους μνο το κρτος δικαου, οι ισχυρο τα καταφρνουν καλτερα με την ανομα και την γενικευμνη αντληψη τι λες οι διεκδικσεις εναι ιστιμες.

Σμερα, εναι επιτακτικ ανγκη να προυν ξεκθαρη θση λα τα κμματα και οι κοινωνικο φορες ενντια στα φαινμενα βας και ανομας. Η βα και η ανομα εναι ,τι πιο οπισθοδρομικ και συντηρητικ υπρχει στην κοινωνα μας, γιατ περιορζει την ελευθερα επιλογν. Και καμι μορφ βας δεν θα πρπει να γνει ανεκτ, χι μνο απ το πολιτικ σστημα, αλλ κυρως απ την κοινωνα μας και τους πολτες.