:

9 2011

 

Σε συνντευξη που παραχρησε στο γερμανικ περιοδικ «DER SPIEGEL International» ο Γκρχαρντ Σρντερ, ο Καγκελριος της Γερμανας που συνετλεσε στην εσοδο της Ελλδας στην ευρωζνη, καλε μεσα τους Ευρωπαους να προχωρσουν προς την ομοσπονδοποηση στε να διασωθε το ευρωπακ οικοδμημα.

 Ο πρην Καγκελριος της Γερμανας δηλνει επσης πως το μεγαλτερο πρβλημα της Ευρπης δεν εναι η Ελλδα αλλ η Μεγλη Βρετανα που πντοτε μπλκαρε οποιαδποτε περεταρω νωση των ευρωπακν κρατν. «Πρπει να δημιουργσουμε ναν πυρνα διακυβρνησης της Ευρπης και τα εθνικ Κοινοβολια να παραδσουν αρμοδιτητες και εξουσες στο Ευρωπακ Κοινοβολιο το οποο θα εναι η αντατη αρχ της νωσης» αναφρει χαρακτηριστικ.

Ο Γκρχαρντ Σρντερ απηθυνε κκληση για τη δημιουργα μιας ομοσπσονδας τπου «Ηνωμνων Πολιτειν της Ευρπης», λγοντας τι η νωση χρειζεται μια κοιν κυβρνηση για την αποφυγ μελλοντικν οικονομικν κρσεων.

Ο Σοσιαλδημοκρτης Σρντερ, που κυβρνησε τη χρα του απ το 1998 ως το 2005, τνισε χαρακτηριστικ στη συνντευξ του αυτ στο Der Spiegel, τι οι ηγτες της Ευρωπακς νωσης κνουν μεγλο λθος αναμνοντας το ευρ να οδηγσει απ μνο του στην νωση της Ευρπης.

«Η σημεριν κρση καθιστ αμελικτα σαφς τι δεν μπορομε να χουμε μια κοιν νομισματικ ζνη χωρς μια κοιν δημοσιονομικ, οικονομικ και κοινωνικ πολιτικ», σημεωσε ο Σρντερ. Και πρσθεσε: «Θα πρπει να απαρνηθομε την εθνικ κυριαρχα».

 «Απ την Ευρωπακ Επιτροπ, θα πρπει να κνουμε μια κυβρνηση, η οποα θα εποπτεεται απ το Ευρωπακ Κοινοβολιο. Και αυτ σημανει τις Ηνωμνες Πολιτεες της Ευρπης».

Ο Σρντερ, ο οποος καλλιργησε στεν σχση με τη Γαλλα κατ τη διρκεια της ηγεσας του, εξφρασε την ικανοποηση του για την πρταση που υπβαλαν η Γερμανδα καγκελριος γκελα Μρκελ και ο Γλλος πρεδρος Νικολ Σαρκοζ, να κινηθον προς μια δημοσιονομικ νωση το 2012.

«Η Γερμανα και η Γαλλα χουν στελει να ισχυρ μνυμα με το σχδιο για μια ευρωπακ οικονομικ κυβρνηση, αν ββαια το εννοον σοβαρ και θα χει και την κατλληλη αρχ, πως νας ευρωπαος υπουργς οικονομικν», δλωσε ο Σρντερ.

«Αυτς εναι ο σωστς δρμος προς τα εμπρς και η προπθεση για τη σωστ χρηματοδτηση: τα ευρωομλογα», επε. «Εναι μια τερστια αγορ ομολγων-οι κερδοσκποι δεν θα χουν πλον ελπδες να την διαλσουν», τνισε.

Για να ξεκινσουν αυτς τις αλλαγς, ο Σρντερ επε τι τα κρτη-μλη της ΕΕ θα πρπει να επιστρψουν στο τραπζι των διαπραγματεσεων και να συνψουν μια να συνθκη που θα αντικαταστσει εκενη της Λισσαβνας, η οποα σμερα λειτουργε ως θεσμικ πλασιο της νωσης. «Στην κρση βρσκεται μια πραγματικ ευκαιρα για την επτευξη της πολιτικς νωσης της Ευρπης», πρσθεσε.

Ο Σρντερ τονζει τι η ΕΕ θα μπορσει να ανταποκριθε στον αυξανμενο ανταγωνισμ με των Ηνωμνες Πολιτεες και της Ασας μνο ταν ενωθε πλρως και επσης τονζει τι χει απ καιρ επισημνει τι η Βρετανα αποτελε να εμπδιο για την περαιτρω ενοποηση της ΕΕ.

«Η Μεγλη Βρετανα προκαλε τα μεγαλτερα προβλματα. Δεν εναι στο ευρ, αλλ οι Βρετανο, θλουν πντα να συμμετχουν ταν πρκειται για το σχεδιασμ ενς ευρωπακο οικονομικο χρου. Και αυτ δεν λειτουργε», λει χαρακτηριστικ.

Διαβστε ολκληρη τη συνντευξη του Γκρχαρντ Σρντερ εδ:

http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,784357,00.html