:

, , , " ". , ,

28 2011

, .

Η κυβρνηση δεν ακολουθε πολιτικ ισορροπιν και συμψηφισμν κι αυτ αποδεικνεται απ τις ντονες αντιδρσεις σων ξεβολεονται, τονζει ο υπουργς Επικρατεας και κυβερνητικς εκπρσωπος Ηλας Μσιαλος στη συνντευξ του στο "θνος της Κυριακς", υπογραμμζοντας τι δεν υπρχει καμι απολτως σκψη για πρωρες εκλογς. Σε σους τον κατηγορον τι "δεν εναι αρκετ ΠΑΣΟΚ", απαντ τι, αν πρπει να ταυτιστε με κακς πλευρς του παρελθντος, ττε ντως δεν εναι αρκετ ΠΑΣΟΚ, αλλ "εμαι και παραεμαι ΠΑΣΟΚ" αν μιλμε για το ΠΑΣΟΚ που θλει ν' αλλξει την Ελλδα. Στο ερτημα πς θα αντιδρσει η κυβρνηση αν η τρικα θσει θμα απολσεων στον δημσιο τομα, απαντ πως αυτ εναι δικαιοδοσα της ελληνικς κυβρνησης, προσθτει ωστσο τι η αξιολγηση στο Δημσιο θα ταρξει τα νερ και θα οδηγσει σε κινητικτητα. Τλος, αναφρεται στην ανγκη ν' αλλξει το "μοντλο ΔΕΘ" στε να πψει να χει χαρακτρα "πολιτικο πανηγυριο".

Πολλ μτωπα εναι ανοιχτ αυτ τη στιγμ για την κυβρνηση. Θα συγκρουστε η κυβρνηση με τα κατεστημνα θα επιλξει πολιτικ ισορροπιν;

Κεντρικς στχος της κυβρνησης εναι η συνολικ και αμετκλητη αλλαγ της χρας. Για τον λγο αυτ, συγκρουμαστε συνεχς με τα κατεστημνα σε λα τα πεδα της δημσιας ζως. Καθημεριν προχωρμε σε ρξεις με το παρελθν, γιατ διαφορετικ δεν χουμε μλλον - χι ως κυβρνηση, αλλ ως χρα, ως κοινωνα. Οι ντονες αντιδρσεις σων θγονται απ τις επιχειρομενες αλλαγς, σων ξεβολεονται, δεχνουν τι δεν ακολουθομε πολιτικ ισορροπιν και συμψηφισμν. Γι αυτ εξλλου, ταυτχρονα με τις αντιδρσεις, παρνουμε και πολλ θετικ μηνματα, που δεχνουν τι οι πολτες επιδοκιμζουν τις προσπθεις μας.

Εσες προσωπικ εστε υπρ των ρξεων των συμβιβασμν;

Γενικ στην πολιτικ δεν μπορες να επιλγεις μνο ρξεις μνο συμβιβασμος, θα κνεις και το να και το λλο, ανλογα με τις συνθκες. Κριτριο πρπει να εναι πντοτε το δημσιο συμφρον.

Εχετε εξετσει την περπτωση να αλλξει ο στρατηγικς σχεδιασμς της κυβρνησης λγω της βαθις φεσης στην οικονομα;

Ο στρατηγικς μας σχεδιασμς παραμνει ο διος: η αποφυγ της χρεοκοπας και η ανπτυξη της χρας. Το 2009 η χρα εχε 30 δισ. λλειμμα, που αντιστοιχοσε στο 15% του ΑΕΠ. Δηλαδ, ο δημσιος τομας κατανλωνε 36 δισ. περισστερα απ ,τι εισπραττε και, παρ' λα αυτ, υπρξε φεση 2%. Αυτ σημανει τι υπρχει σοβαρ δομικ πρβλημα στην οικονομα μας. Το φαινμενο αντικατοπτρζει τσο το μεγλο, αναποτελεσματικ και δαπανηρ κρτος, σο και μα εν πολλος κρατικοδαιτη ιδιωτικ οικονομα. Εναι χαρακτηριστικ τι οι εισαγωγς εναι τριπλσιες των εξαγωγν, εν στις εξαγωγς το πιο δυναμικ κομμτι εναι τα πετρελαιοειδ, καθς λλα προντα υπολεπονται αρκετ. Υπρχει σχετικ στασιμτητα ακμα και στον μσο αριθμ των τουριστν που προσελκουμε: πριν απ δκα χρνια εχαμε 10.000.000 τουρστες και σμερα χουμε περπου 11.500.000. Αντθετα, η Τουρκα εχε 6.000.000, εν σμερα χει 27.000.000. Θα πρπει λοιπν να μας προβληματσει λους τι, χωρς σημαντικς αλλαγς στην πραγματικ οικονομα, ουσιαστικ προδος δεν θα υπρξει. Στα δυο περπου χρνια που εμαστε στην κυβρνηση, δνουμε μια σκληρ μχη. Τρα χρειζεται να προχωρσουμε με μεγλη ταχτητα σε περαιτρω ριζικς αλλαγς και ανατροπς.

Το ενδεχμενο των πρωρων εκλογν χει κλεσει υπρχουν και δετερες σκψεις;

Δεν υπρχει καμι απολτως σκψη για πρωρες εκλογς.

Η αξιολγηση της οικονομας απ την τρικα την προσεχ εβδομδα μπορε να κρβει δυσρεστες εκπλξεις, αν διαπιστσει πως υπρχουν καθυστερσεις στην εφαρμογ του Μεσοπρθεσμου;

Αυτ που θα αξιολογηθε πρωτστως εναι η γενικ μας κατεθυνση, οι συνολικς επιδσεις της κυβρνησης και η ειλικρινς μεταρρυθμιστικ μας διθεση. Σε λα αυτ τα πεδα, χουν γνει και πολλ και ουσιδη βματα.

Εναι ξεπερασμνο το "μοντλο ΔΕΘ"

Μσα σε αυτ το δσκολο περιβλλον, πσο εφικτ εναι να υπρχουν θετικ μτρα στο "καλθι" του πρωθυπουργο στη ΔΕΘ και τι χαρακτηριστικ θα χει η παρουσα του εκε;

Η παρουσα του πρωθυπουργο στη Θεσσαλονκη θα εναι λιτ και ουσιαστικ. Η ομιλα του θα δνει το αληθιν στγμα της κατστασης στη χρα. Ομως και το σνολο των εκδηλσεων στη ΔΕΘ -τουλχιστον σε ,τι αφορ την κυβρνηση- θα απχει απ το παρελθν. Γενικ, χει ρθει η ρα για το πολιτικ μας σστημα να ξαναδε το "μοντλο ΔΕΘ" και να το τοποθετσει στην πραγματικ του δισταση. Οτε η Θεσσαλονκη, οτε η περιφρεια χουν ανγκη να ττοιου τπου "πολιτικ πανηγρι". Η περιφερειακ ανπτυξη περιλαμβνει πολ ουσιαστικτερες πολιτικς, πως ο "Καλλικρτης", οι παραγωγικς επενδσεις, η ενσχυση της ΕΡΤ 3.

Για τον δημσιο τομα

Η αξιολγηση θα οδηγσει σε κινητικτητα

Πς θα αντιδρσει η κυβρνηση αν η τρικα θσει θμα απολσεων στον δημσιο τομα;

Το θμα αυτ σχετζεται με το δημσιο συμφρον και αποτελε αποκλειστικ δικαιοδοσα της ελληνικς κυβρνησης. Αλλ αυτ που χρειζεται εναι να αλλξει ριζικ και αμετκλητα ο δημσιος τομας. Η αναδιρθρωσ του πρπει να φρει μια να φιλοσοφα, που να βασζεται στη διαφνεια, την παραγωγικτητα και την αξιολγηση προσπων και υπηρεσιν. Ειδικ η αξιολγηση θα οδηγσει σε δημοσιοποιημνα αποτελσματα, θα ταρξει τα νερ, θα οδηγσει σε κινητικτητα. Ο πολτης - καταναλωτς των δημσιων υπηρεσιν θα μπορε να διαλξει το καλτερο δημσιο νοσοκομεο, ΚΕΠ σχολεο. Η μιλλα αυτ θα φρει πεση για αλλαγ και μσα στον δημσιο τομα, θα απελευθερσει τη δημιουργικτητα πολλν υπαλλλων, που σμερα ασφυκτιον σε να πλασιο.

Η κυβρνηση εμφανζεται να "ακροβατε" στη διαμρφωση του ενιαου μισθολογου των δημοσων υπαλλλων. Θα υπρξουν εξαιρσεις; Μπως μια ττοια προοπτικ ακυρσει την λη προσπθεια;

Στχος μας εναι να μην υπρξουν καθλου εξαιρσεις. Επιδικουμε να μισθολγιο χωρς διακρσεις κατηγοριν, που να διπεται απ δικαιοσνη και κνητρα παραγωγικτητας και να εναι ανοιχτ στην κρση λων των ενδιαφερομνων.

Πολλο μσα στο ΠΑΣΟΚ, ειδικ απ τον συνδικαλιστικ χρο, με αφορμ την κυβερνητικ πολιτικ που ακολουθεται αλλ και την προσωπικ αντιπαρθεση που εχατε με την ΑΔΕΔΥ, σας κατηγορον τι αλλοινετε το ιδεολογικ στγμα του Κινματος...

Αν "ιδεολογικ στγμα" εννοον την ενοια και τα προνμια ορισμνων συντεχνιν του δημσιου τομα -προνμια που στρφονται εναντον του συνλου των εργαζομνων, αλλ και εναντον της πλειοντητας των δημοσων υπαλλλων, που μοχθον και ασφυκτιον στο κομματικ και πελατειακ πλασιο- ττε ναι, το δχομαι. Αλλ το ΠΑΣΟΚ, ως σγχρονο σοσιαλδημοκρατικ κμμα, αγωνζεται για ναν δημσιο τομα που να λειτουργε σωστ, για ρτιες υπηρεσες προς τον πολτη και αποτελεσματικ αντιμετπιση των καθημερινν του προβλημτων. Υπρχουν αυτ σμερα; χι, και γι' αυτ προσπαθομε να βελτισουμε τις δημσιες δομς και πρακτικς. Στχος εναι πντα το κοιν φελος.

Αλλ τα δικαιματα των δημοσων υπαλλλων;

Ξρετε, δεν υπρχουν μνο δημσιοι υπλληλοι. Υπρχουν ιδιωτικο υπλληλοι, αυτοαπασχολομενοι, υποαπασχολομενοι, συνταξιοχοι. Υπρχουν μλιστα 800.000 νεργοι, που εναι σε αριθμ περπου σοι οι υπλληλοι του "στενο" δημσιου τομα. Δεν χουν λιγτερα δικαιματα οι μεν απ τους δε. Το κρτος πρπει να φροντζει για λους χωρς διακρσεις. Εμες στοχεουμε σε κοινωνικ δικαιοσνη, σε ρση των ανισοττων και σε ιστητα ευκαιριν, στην απδοση δικαιωμτων στους πιο αδικημνους, και, τελικ, στην αναδιανομ του κοινωνικο πλοτου.

Μερικο σας κατηγορον προσωπικ τι δεν εστε "αρκετ ΠΑΣΟΚ"...

Κοιτξτε, ο καθνας κρνεται απ τις δημσιες πρξεις του, χι απ το τι λει ο διος για τον εαυτ του. λοι φυσικ χουμε την προστορα μας, εγ πντως σμερα δεν εμαι λιγτερο οτε περισστερο ΠΑΣΟΚ απ λλους. Το ΠΑΣΟΚ εναι να μεγλο Κνημα που χωρει πολλς απψεις, οι οποες μως συγκλνουν στην υπερσπιση του δημσιου συμφροντος. Το ΠΑΣΟΚ δεν εναι να στατικ κμμα, εξελσσεται συνεχς. Αν μιλμε για ορισμνες κακς πλευρς του παρελθντος -που περιλαμβνουν τις πελατειακς σχσεις και τον κρατισμ- ττε πργματι, σως και να μην εμαι "αρκετ ΠΑΣΟΚ". Αν μως μιλμε για το ΠΑΣΟΚ των ριζοσπαστικν αγνων, των δημοκρατικν και κοινωνικν κατακτσεων και το κνημα που αγωνζεται να αλλξει την Ελλδα και να την κνει μια σγχρονη ευρωπακ χρα, ττε εμαι και παραεμαι ΠΑΣΟΚ.

Στην ΕΡΤ

Τον Σεπτμβριο η επιτροπ εξυγανσης

Η παρμβασ σας στην ΕΡΤ γινε σε μικρ χρονικ διστημα απ την ανληψη των καθηκντων σας. Μπως αυτ εναι σμα και στην υπλοιπη κυβρνηση να τρξει γργορα το πργραμμα των συγχωνεσεων, καθς πολλ πργματα που θα πρεπε να χουν γνει εδ και καιρ, καθυστερον;

Για την ΕΡΤ, συνοπτικ, προωθεται η ισχυροποηση των δυνμεν της σε δο μεγλα κανλια, η συννωση ραδιοσταθμν, η ενσχυση των πολυμσων και η μφαση στους λληνες δημιουργος. Η ΕΡΤ αποκομματικοποιεται κι ενισχεται ο δημσιος χαρακτρας της. Τρα, αφο λοι παραδεχμαστε πως χουμε φτσει στο "και 5" πρπει να δεξουμε αποφασιστικτητα και στη λψη και την εφαρμογ των αποφσεων. Διακυβρνηση της χρας σημανει παρνω δσκολες αποφσεις με βση το δημσιο συμφρον.

Πτε προβλπεται να ξεκινσει η εφαρμογ του προγρμματος εξυγανσης στην ΕΡΤ;

Μσα Σεπτεμβρου θα ανακοινσουμε τα ονματα των μελν της ανεξρτητης επιτροπς, η οποα θα παρουσισει τις σχετικς προτσεις. Τον Νομβριο, η επιτροπ θα τις παραδσει στις αρμδιες κοινοβουλευτικς επιτροπς της Βουλς.

Μπορε μσα απ την αξιολγηση των υπαλλλων της ΕΡΤ να υπρξουν και απολσεις;

Σκοπς της αξιολγησης εναι ο κθε εργαζμενος να πει στη θση ακριβς που του ταιριζει, με βση τις ικαντητς του. Η αξιολγηση οδηγε στην καλτερη αξιοποηση των ανθρπων, στη βλτιστη αντιστοχισ τους προς τις νες δομς της ΕΡΤ, οι οποες εναι υπ δημιουργα.

Πτε και με ποια μορφ θα επλθει η νομοθετικ μεταρρθμιση για τα ΜΜΕ;

Η βση θα εναι οι προτσεις της ανεξρτητης επιτροπς που ανφερα. Ο διλογος θα πλουτιστε με ιδες των Ελλνων πολιτν, των εργαζομνων και των πολιτικν κομμτων. Υπολογζω τι το νομοσχδιο θα κατατεθε για συζτηση στη Βουλ γρω στα τλη του 2011.

Για το φορολογικ

Χρειζεται να ιδρυθον οικονομικ δικαστρια

Μσα στο δυσμενς αυτ οικονομικ περιβλλον θα μπορσει η κυβρνηση να κρατσει τις δεσμεσεις της για την καθιρωση ενς νου φορολογικο συστματος που θα αρει τις αδικες;

Καταλαβανω τι ο κσμος δυσπιστε, γιατ χει ακοσει ττοιες υποσχσεις πολλς φορς και απ διαφορετικ χελη. Αλλ εμες το προσπαθομε πολ σοβαρ. Θα σας δσω να παρδειγμα: 550 χιλιδες αυτοαπασχολομενοι δεν χουν πληρσει καθλου φρο τα τελευταα πντε χρνια. Γιατ; Διτι ισχουν 980 φοροαπαλλαγς. Αυτ τρα αλλζει. Το σστημα που θα ανακοινσουμε θα εναι απλουστευμνο και με δκαιους φορολογικος συντελεστς. μως απαιτεται να συντρξουν και τρεις ακμα προποθσεις: να εμπεδωθε σε λους μας φορολογικ συνεδηση, να δημιουργηθον επαρκες εισπρακτικο μηχανισμο και να ιδρυθον οικονομικ δικαστρια, στε να διεκπεραινονται γργορα οι φορολογικς υποθσεις. Για το τελευταο αυτ, ββαια, απαιτεται αλλαγ του Συντγματος.

Μετ την επτευξη συνανεσης στο θμα των ΑΕΙ υπρχει αισιοδοξα στην κυβρνηση τι το διο μπορε να συμβε και σε λλους τομες της πολιτικς, παρ τις χαοτικς διαφορς που υπρχουν με τη ΝΔ, πως λ.χ στα φορολογικ;

Τα μεγλα θματα "ζητον" και μεγλες συναινσεις. Εμες θτουμε τη Να Δημοκρατα προ των ευθυνν της. Μακρι η αξιωματικ αντιπολτευση να συναινσει και να ψηφσει το ερχμενο φορολογικ νομοσχδιο, αλλ δεν μου φανεται πολ πιθαν. Εχομαι να κνω λθος.

Οι τελευταες εξελξεις στον χρο του ποδοσφαρου με τις σκληρς τιμωρες και αποφσεις θα αποτελσουν "οδηγ" για τη σγκρουση της κυβρνησης και με λλες εστες διαφθορς;

Δεν εναι μνο το ποδσφαιρο, οποιαδποτε εστα διαφθορς αποτελε "κκκινο παν" για μας. Το νο Πειθαρχικ Δκαιο των δημοσων υπαλλλων, που παρουσασε ο κ. Ρππας, αποτελε αποφασιστικ πλγμα κατ της διαφθορς. Το διο και το πργραμμα "Διαγεια", του κ. Ραγκοση. Αυτ εναι μνο δο παραδεγματα απ μια πορεα που χει ξεκινσει και συνεχζεται. Αλλ το θμα "διαφθορ" δεν αφορ μνο την κυβρνηση. Πρπει και οι πολτες να βοηθσουν. Γιατ να μην υπρξει να κνημα ενντια στο "φακελκι" ενντια στο "γρηγορσημο";