: ,

K, 21 A 2011

. . , . KAHMEPINH

«ταν λμε απελευθρωση, εννοομε απελευθρωση» διαμηνει προς τους ιδιοκττες ταξ, μσω συνντευξης στην «Κ», ο υπουργς Υποδομν, κ. Γιννης Ραγκοσης, εν πλον ο χρνος μετρει αντστροφα για την παρουσαση των προτσεων του υπουργεου. Ο κ. Ραγκοσης υπογραμμζει, επσης, τι θα υπρξει μηδενικ ανοχ στη φοροδιαφυγ και την ιδιοποηση δημσιας περιουσας, εν απαντ στην κριτικ που του ασκθηκε ακμη και εντς του ΠΑΣΟΚ, τι με τις κινσεις του πυροδοτε κοινωνικ νταση που μπορε να οδηγσει την κυβρνηση σε πτση.

«σο η κυβρνηση συγκροεται με συντεχνιακ προνμια και ολιγαρχικ συμφροντα δεν χει να φοβται τποτα. Αντθετα, η κυβρνηση θα κινδυνεει αν δεν κνει πρξη λες εκενες τις απαρατητες δομικς αλλαγς, αν ολιγωρσουμε και υποκψουμε σε συμφροντα και ομδες πεσης», επισημανει ο κ. Ραγκοσης. Τλος, ο υπουργς Υποδομν δηλνει ευθως πως η κατσταση στην οικονομα παραμνει ιδιατερα προβληματικ. «Αυτ που απαιτεται εναι η σταθεροποηση της οικονομας, να σταματσουμε τον κατφορο», αναφρει χαρακτηριστικ, εν χαρακτηρζει «επικνδυνη» την ποψη ορισμνων ακμη και στο κυβερνν κμμα τι η κυβρνηση δεν εχε τη νομιμοποηση να ψηφσει το μεσοπρθεσμο πργραμμα.

 

- Οι ιδιοκττες ταξ χουν πει τι θα περιμνουν μχρι τις 5 Σεπτεμβρου τις προτσεις σας. Πτε ακριβς θα γνωστοποιηθον αυτς για την απελευθρωση στα ταξ;

- πως χουμε εξαρχς ανακοινσει, και αφο χουμε λβει τις προτσεις των φορων του τουρισμο και των εργαζομνων οδηγν ταξ, θα εμαστε τοιμοι στα τλη του μνα και εναπκειται ββαια στον πρωθυπουργ και στα κυβερνητικ ργανα ο ακριβς χρνος στον οποο θα εκδηλωθε η πρωτοβουλα μας, πειτα απ συνεκτμηση των αναγκν του συνολικο κυβερνητικο σχεδιασμο. Αλλωστε εναι προφανς τι το ζτημα χει αποκτσει ευρτερη σημασα. Δεν εναι ο υπουργς απναντι στους ιδιοκττες ταξ. Εναι το πολιτικ σστημα και η ευθνη του να υπηρετε το δημσιο συμφρον απναντι σε οργανωμνα συντεχνιακ συμφροντα και ολιγαρχικς νοοτροπες. Οπως χουμε πει, θα χουμε τη δυναττητα ουσιαστικο διαλγου και κοινωνικς αλλ και κοινοβουλευτικς διαβολευσης.

- Ποιος θα εναι ο πυρνας των προτσεν σας;

- Πρτον: καθεστς μηδενικς ανοχς στη φοροδιαφυγ και στην ιδιοποηση δημσιας περιουσας - εναι ρος δημοσιονομικς επιβωσης της χρας. Η δικτατορα και το πελατειακ κρτος μεττρεψαν τους κατχους αδειν ταξ σε «ιδιοκττες» αδειν ταξ. Και παρλληλα τους δωσαν τσι τη δυναττητα να εμπορεονται στη μαρη αγορ να δημσιο αγαθ που εναι η κρατικ δεια ταξ. Ενα δημσιο αγαθ που, πως λα τα δημσια αγαθ, ανκει σε ολκληρη την κοινωνα, τελικ στους φορολογομενους πολτες.

Η κατσταση αυτ εναι απ κθε ποψη απαρδεκτη και δεν μπορε να συνεχζεται ειδικ στις παροσες συνθκες που βινει η χρα. Δεν μπορε η κυβρνηση να χρησιμοποιε μα γλσσα και δο πρακτικς. Δεν μπορε απ τη μια πλευρ να διακηρσσει τη δσμευσ της στην πταξη της παραοικονομας και απ την λλη να επιτρπει συναλλαγς μαρης αγορς.

Και για να χει κανες ασθηση των μεγεθν, αν αληθεουν εκτιμσεις που χουν δημοσιοποιηθε και υπολογζουν τη μση τιμ της δειας τα τελευταα χρνια στη μαρη αγορ στις 150.000 ευρ, με 30.000 δειες συνεπγεται νας τζρος παραοικονομας που υπερβανει τα 4 δισεκατομμρια. Δεν μπορε το κρτος την ρα που ζητει απ τους φορολογομενους να ανταποκρνονται στις υποχρεσεις τους, να κλενει το μτι σε κποιους λλους και να καμνεται πως δεν υπρχει πρβλημα που παραοικονομον και που συντηρον επιπλον μαρη εργασα. Ιδως μλιστα ταν η χρα βρσκεται σε μια αγωνιδη προσπθεια αξιοποησης της δημσιας περιουσας για να εξασφαλσει τη δημοσιονομικ της επιβωση και την αντιμετπιση του προβλματος του δημσιου χρους.

Αντιλαμβνεται κανες τι δεν εναι δυνατν την ρα που η χρα υφσταται ττοιες θυσες να λλο κομμτι της δημσιας περιουσας, πως οι συγκεκριμνες δειες, να αφνεται σε να καθεστς συντεχνιακς λογικς λων των τελευταων δεκαετιν.

Πρπει επομνως να βρεθε μια λση. Μια λση δκαιη και τμια. Αυτ απαιτε η κοινωνικ πλειοψηφα και το καθκον απναντι στον τπο.

Δετερον, η λση που θα δσουμε θα εξασφαλζει τη συνολικ αναβθμιση του επαγγλματος, τσο στις συμβατικς μορφς του σο και στις νες μορφς υπηρεσιν που χει ανγκη ο τουρισμς. Με καλτερη ποιτητα στο προσωπικ, στα οχματα, στην ασφλεια, τις περιβαλλοντικς προδιαγραφς. Μνο τσι θα ωφεληθον οι πολτες που χρησιμοποιον ταξ, αλλ και η μεγλη βιομηχανα της χρας μας που εναι ο τουρισμς, μνο τσι χουμε αναπτυξιακ αποτλεσμα.

Και, τρτον, με τη λση που θα δσουμε θα πρπει να εξασφαλσουμε την σο το δυνατν μεγαλτερη τνωση της απασχλησης με ρους κοινωνικς δικαιοσνης, δηλαδ σων ευκαιριν για λους. Καινοργιες δουλεις, νες σχσεις εργασας που δεν θα προκψουν μνο απ νες δειες, αλλ κυρως απ τις καινοργιες υπηρεσες και τα προντα που θα καθιερωθον απ τη γενικτερη αναδιοργνωση του κλδου.

- Θα βγουν, για παρδειγμα, νες δειες στην Αθνα και τη Θεσσαλονκη;

- Κριε Παπαδιχο, το ερτημα δεν εναι αν θα βγουν αλλ αν θα βγανουν νες δειες. Γιατ, απελευθρωση δεν σημανει να βγουν αλλ να βγανουν νες δειες. Διεθνς τα δεδομνα αλλζουν και απ τους ποσοτικος περιορισμος πηγανουμε στα αυστηρ ποιοτικ κριτρια. Ολο και περισστερες χρες φεγουν απ την επιβολ ποσοτικν περιορισμν που αποκλεουν την πρσβαση σε να επγγελμα και πηγανουν στη θεσμοθτηση αυστηρν ποιοτικν κριτηρων για την σκησ του.

- ρα θα υπρξει παντο απελευθρωση.

- ταν λμε απελευθρωση εννοομε απελευθρωση. Ελεθερη πρσβαση στο επγγελμα, ασφαλς με καννες, αυστηρς προδιαγραφς, διαφνεια και δικαιοσνη. Δεν μπορε να συνεχζονται λλο οι πρακτικς που οδγησαν το πολιτικ σστημα στην πλρη αναξιοπιστα, λλα να λμε, λλα να εννοομε και λλα να πρττουμε. Αυτ χουν απατηση οι πολτες να σταματσουν. Και εναι υποχρωσ μας να σταματσουν.

 

Επιτλους, τλος στις ανξοδες κουβντες

- Εν προετοιμζετε τις προτσεις σας, υπρχει και το ενδεχμενο της παρατησης;

- Απ την πρτη ημρα συμμετοχς μου στην κυβρνηση, θεωρ την παρατηση αυτονητη ταν κανες διαπιστσει τι δεν χει την εμπιστοσνη του πρωθυπουργο και τη συνεδησ του συχη.

- Κποιοι λνε τι κινεστε με τον συγκεκριμνο τρπο προκειμνου να ενισχσετε το «μεταρρυθμιστικ» προφλ που δημιουργσατε ως υπουργς Εσωτερικν.

- ποιοι σκπτονται με ρους προφλ εναι ελαφρες και ανιστρητοι. Και ποιοι δεν συνειδητοποιον τι η επιβωση της χρας, ως μιας σγχρονης ευρωπακς κοινωνας, κρμεται απ μια κλωστ και αναλνονται σε ανοσιες μχες οπισθοφυλακς και σκιαμαχες του παρελθντος, δεν προσφρουν υπηρεσα στον τπο. λλωστε, προφλ και καριρα στην Ελλδα χτζονταν με «φιλολακς» πολιτικς, με το «γενναιδωρο» μορασμα προνομων, επιδομτων, με την εξασφλιση «εξαιρσεων» και «τακτοποισεων». Και χι με επδυνες συγκροσεις στις οποες δεν επωμζεται κανες μνο το λεγμενο πολιτικ κστος, αλλ το εξσου υπαρκτ προσωπικ και οικογενειακ, το οποο σας διαβεβαι εναι βαρτατο. Στο υπουργεο Εσωτερικν που αναφερθκατε, οι μεγλες μεταρρυθμσεις πως ο Καλλικρτης, με τον οποον καταργθηκαν τα 2/3 των δμων και 4.000 νομικ τους πρσωπα, η Δι@γεια, οι νμοι για την καθολικ υπαγωγ λων των προσλψεων στο ΑΣΕΠ, η ανδειξη των 25.000 προσταμνων του Δημοσου για πρτη φορ ακομμτιστα, με γραπτς εξετσεις, το 40ωρο το νο πειθαρχικ δκαιο που ρχεται, λα αυτ συνεπγονται το «ξεβλεμα» εκατοντδων χιλιδων ανθρπων. Και για ποιον εναι αποφασισμνος να μην αφσει να χτιστε πνω στο «σπτι το καννα» μια αυθαρετη πολυκατοικα εξαιρσεων, ε, αυτ στην Ελλδα χει κστος. σους ακοτε λοιπν να μιλον περ προφλ, ας μπουν στον κπο να αναλβουν αυτο τις μεταρρυθμσεις που χει ανγκη ο τπος και ας φτιξουν αυτο το προφλ τους αν θλουν. Η χρα λλωστε χει ττοιες ανγκες που υπρχει πεδο δξης λαμπρ. Αλλ οι ανξοδες κουβντες τλειωσαν στην Ελλδα. ποιος ενδιαφρεται να μιλσει ας χει υπψη του τι η κοινωνα ακοει μνο ργα, τα λγια τελεωσαν.

 

Αυτονητη η εφαρμογ του νμου

- Πολλο, ακμη και εντς του ΠΑΣΟΚ, σας κατηγορον τι ανοξατε «μτωπο» με τους ταξιτζδες μσα στο καλοκαρι, προκαλντας μεγλα προβλματα στον τουρισμ.

- Συμβανει ακριβς το αντθετο. Κατ' αρχν η ημερομηνα απελευθρωσης λων των επαγγελμτων, ρα και των ταξ, ταν εκ του νμου, που η Βουλ ψφισε, η 2α Ιουλου και αυτ ββαια ταν γνωστ εδ και μνες σε λους. Αυτ που ταν δικ μου πρωτοβουλα, ακριβς για να προστατευθε η τουριστικ περοδος, ταν να ξεκινσω μεσα διλογο και να ζητσω προτσεις απ τους εμπλεκμενους φορες δεσμευμενος τι οι τελικς προτσεις του υπουργεου θα παρουσιαστον τλη Αυγοστου. Και νομζω τι η εξλιξη επιβεβαινει πσο εσφαλμνη ταν η πεση σων μας ζτησαν να παρουσισει το υπουργεο τις προτσεις του μσα στην καρδι της τουριστικς περιδου. Αυτ απλς θα δινε πρσχημα για μικροκομματικ καθοδηγομενες αντιδρσεις εις βρος του τουρισμο. Γι' αυτ και η απαρδεκτη απεργα των ταξ ταν απρκλητη και αδικαιολγητη και ληξε πως ληξε, ακριβς διτι συνιστοσε να ακραο «προληπτικο χαρακτρα» αντικοινωνικ χτπημα. Αυτ που συνιστ μεζονα εξλιξη για τον δημσιο βο της χρας, εναι το γεγονς τι οι πρτοι υφιστμενοι τις συνπειες αυτν των απαρδεκτων ενεργειν, οι εκπρσωποι του τουρισμο, αλλ και η συντριπτικ πλειοψηφα της κοινωνας, αυτ που απατησαν δεν ταν να συμβιβαστικ κουκολωμα και να μενουν τα πργματα ως χουν, αλλ επιτλους να προχωρσουμε στις αλλαγς που χει ανγκη ο τπος. Εναι μια ελπδα για τη χρα η στση αυτ, εναι να νο συλλογικ κεκτημνο που οφελουμε να υπερασπιστομε.

- Εν σας ζητηθε, σε περπτωση ντονων αντιδρσεων, να προχωρσετε σε «πιο» νοιγμα του κλδου θα το δεχθετε;

- Εναι καθκον μας να αποσαφηνζουμε πντα τι αν με «ντονες αντιδρσεις» εννοομε κνομες ενργειες, ττε αυτς εναι αρμοδιτητες της Αστυνομας και της Δικαιοσνης. Και πργματι, οι αρμδιοι κρατικο λειτουργο κατ τη διρκεια των απαρδεκτων ενεργειν των ιδιοκτητν, ανταποκρθηκαν γκαιρα, αποφασιστικ και αποτελεσματικ. Διτι, επιτλους, στον τπο μας πρπει να θεωρηθε αυτονητη και μη διαπραγματεσιμη η εφαρμογ του νμου. Σας ενημερνω, μλιστα, τι θα ζητσω και απ τις υπηρεσες των περιφερειν ενημρωση για την πορεα επιβολς των προβλεπμενων κυρσεων, που διαπιστθηκε τι συντρχουν οι προποθσεις. Τρα, κ. Παπαδιχο, οι «πιες προσαρμογς» αποδεχθηκε τι οτε προσαρμογς ταν οτε στο τλος τλος πιες, αφο τα δραματικ τους αποτελσματα τα πληρνουμε ακμα. Δεν αντχει λοιπν η χρα λλες ττοιες «πιες κοροδες», αλλ χρειζεται αξιπιστες ριζοσπαστικς τομς, πως ο ν. 3919, τον οποο οφελουμε να εφαρμσουμε μχρι κεραας. Η Ελλδα, για να βγει απ τον φαλο και κρως επικνδυνο κκλο της κρσης, δεν μπορε να αντιμετωπσει τα προβλματ της με διστακτικ ημμετρα, κουκουλματα μικρ βματα. Χρειζονται λματα, χρειζεται τρξιμο. Χρειζεται μια να αρχ παντο.

 

Να σταματσουμε τον κατφορο

Ιδιατερο ενδιαφρον χουν οι παρατηρσεις του κ. Ραγκοση αναφορικ με τις κρσιμες εξελξεις στο μτωπο της οικονομας. Εναι ενδεικτικ τι στο απσπασμα της συνντευξης, που ακολουθε, χαρακτηρζει την κατσταση «οριακ», θτοντας ως προτεραιτητα «να σταματσουμε τον κατφορο».

Επαναλαμβνει τι «λλος δρμος για τη χρα δεν υπρχει απ τον επδυνο, κοπιδη ανφορο των μεταρρυθμσεων», γεγονς που, εμμσως πλην σαφς, παραπμπει και σε αυτ της απελευθρωσης των επαγγελμτων, που αιχμ του δρατος αποτελε αυτ τη στιγμ η απελευθρωση του επαγγλματος των ιδιοκτητν ταξ.

Μλιστα, η απντηση αυτ ρχεται σε απντηση ερωτματος που χει να κνει με την επιμον του κ. Ραγκοση να προχωρσει σε αυτ το βμα, παρ τις αντιδρσεις που σημειθηκαν απ ορισμνους στο εσωτερικ της Κοινοβουλευτικς Ομδας του ΠΑΣΟΚ.

«Οσο η κυβρνηση συγκροεται με συντεχνιακ προνμια και ολιγαρχικ συμφροντα, δεν χει να φοβται τποτα. Αντθετα, η κυβρνηση θα κινδυνεει αν δεν κνει πρξη λες εκενες τις δομικς αλλαγς», επισημανει ο κ. Ραγκοσης.

- Στην οικονομα, φανεται πως τα πργματα εξελσσονται δυσοωνα. Τι πρπει να γνει τρα;

- Κατ' αρχς, πρπει επιτλους να σταματσει κθε ωραιοποηση. Βρισκμαστε σε οριακ κατσταση και αυτ που απαιτεται εναι η σταθεροποηση της οικονομας· να πετχουμε επιτλους να σταματσουμε τον κατφορο. Και αντιλαμβνεται ββαια κανες πσο επικνδυνη ταν η εισγηση σων ισχυρζονταν το τι η κυβρνηση δεν εχε τη νομιμοποηση να ψηφσει το μεσοπρθεσμο πργραμμα. Ττε δεν θα εχαμε τη συμφωνα της 21ης Ιουλου, και με τις διεθνες εξελξεις, που σμερα λοι βλπουν, θα μασταν ενπιον ολοκληρωτικς καταστροφς.

- Στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ υπρξαν αντιδρσεις στην προοπτικ της απελευθρωσης. Κποιοι λνε πως με την επιμον σας μπορε να οδηγσετε την κυβρνηση σε πτση.

- λλος δρμος για τη χρα δεν υπρχει απ τον επδυνο, κοπιδη ανφορο των μεταρρυθμσεων. Ακλνητη πεποθησ μου εναι τι σο η κυβρνηση τον προχωρε, παρ τις δυσκολες, δεν χει να φοβται τποτα, οτε πολιτικ, οτε ηθικ, οτε ιστορικ. Δεν χει να φοβται τποτα ταν με τις αλλαγς αυτς αποκαθσταται το ασθημα δικαιοσνης στη συνεδηση του ελληνικο λαο, τι λοι συμβλλουν, ιστιμα, ανλογα με τις δυνμεις τους, στην αντιμετπιση των προβλημτων. Οσο η κυβρνηση συγκροεται με συντεχνιακ προνμια και ολιγαρχικ συμφροντα δεν χει να φοβται τποτα. Αντθετα, η κυβρνηση θα κινδυνεσει αν δεν κνει πρξη λες εκενες τις δομικς αλλαγς. Αν ολιγωρσουμε, αν συμβιβαστομε, αν υποκψουμε σε συμφροντα και ομδες πεσης, που καθ' λη τη διρκεια της μεταπολτευσης απομυζοσαν ουσιαστικ τον ελληνικ λα.