. . :

6 2011

λοι γνωρζουμε καλ τι η περοδος που διανουμε εναι ιστορικ. Κρινμαστε και καταφραμε με δσκολη προσπθεια και σε αντξοες συνθκες να προστατεσουμε την ελληνικ οικογνεια απ τα καταστροφικ αποτελσματα μιας χρεοκοπας.

μως, θα κριθομε ιστορικ και, ββαια, απ τον λληνα πολτη, στο κατ πσο ξεριζνουμε τις αιτες των προβλημτων της χρας μας. Πσο προωθομε τις μεγλες μεταρρυθμσεις που χρειζεται ο τπος.

νας τπος, που δεν χει μνο ελλεμματα στον προπολογισμ, αλλ και λλειμμα ανταγωνιστικτητας των προντων μας, λλειμμα δικαιοσνης, λλειμμα στην αποτελεσματικτητα και τον αναπτυξιακ ρλο της Δημσιας Διοκησης, λλειμμα στη λειτουργα των δημοκρατικν μας θεσμν, λλειμμα κοινωνικο κρτους, που να απαντ στις ανγκες σε υγεα, παιδεα και πρνοια, λλειμμα ευνομας, λλειμμα αυτοπεποθησης.

Η ιστορα θα γρψει το τελικ αποτλεσμα αυτς της περιδου και αυτ θα εναι εκενο το κρσιμο στοιχεο, που θα τη χαρακτηρσει και θα μενει. Και δεν θα εναι μνο η δια η κρση, αλλ κυρως το τι και πς λλαξε στη χρα μας, το πς λλαξε η δια η χρα μας μσα απ αυτ την κρση. Τι φησε πσω της η κρση και, κυρως, ποιος εναι ο τρπος με τον οποο την αντιμετωπσαμε συλλογικ, ως θνος.

Η δικ μας επιτυχα, θα εναι επιτυχα λων. Το πς μσα απ την προσπθεια, τους κπους, τις θυσες, τον πνο, τη διαμαρτυρα, αλλ και την ουσιαστικ συμμετοχ, γεννθηκε το καλτερο.

Σε αυτ την προσπθεια λοι χρειζονται, απ τα κμματα μχρι τους κοινωνικος εταρους και τα κινματα πολιτν. Αυτ μας την πρθεση ευρτερης συνεννησης και συμμετοχς, την χουμε κνει πρξη, απ την ανοιχτ διαβολευση, μχρι και τις συνεχες συναντσεις και συζητσεις με λους τους ενδιαφερμενους.

Παρ την αμηχανα πολλν κομμτων της Αντιπολτευσης να ξεφγουν απ τις κλασικς αντιδρσεις, να ξεφγουν απ το «εγ» για να πμε στο «εμες», θα συνεχσουμε αυτ την προσπθεια και στο μλλον.

Οι πρτες μας θα εναι  ανοιχτς, για σους με ειλικρνεια διατθενται να βλουν πλτη σε μια προσπθεια ριζικν αλλαγν, στε να βγει η χρα απ την κρση και να αλλξει.

μως, ακμα κι αν δεν  το κνουν, δικ μας καθκον εναι  να συνεχσουμε. Να συνεχσουμε την πορεα που χουμε ξεκινσει και χι απλς να σσουμε την πατρδα μας, αλλ και να την αλλξουμε οριστικ και αμετκλητα προς το καλτερο. Να δημιουργσουμε μια χρα πολ πιο δκαιη για τους πολτες, με μια οικονομα βισιμη, με διεθν ρλο και ισχυρ επιρρο, με ισχυρος δημοκρατικος θεσμος.

Για εμς, εναι απαρατητο η κρση αυτ να μεταμορφωθε σε ευκαιρα, ιστορικ ευκαιρα.

Προφανς και πραμε αποφσεις που ταν δσκολες, σκληρς, πλην μως αναγκαες για να αποφγουμε τα χειρτερα.

Αποφσεις που δεν θα παρναμε ποτ, αν στο παρελθν σοι διαχειρστηκαν τα κοιν στη χρα μας, εχαν φροντσει να μην την οδηγσουν σε αυτ το σημεο.

Και οι αποφσεις αυτς  εχαν αντκτυπο στη ζω λων των Ελλνων και Ελληνδων, που ζουν σμερα μια δσκολη καθημεριντητα. Η πραγματικτητα εναι τι, σε κθε περπτωση, η κοινωνα μας βινει μια ζοφερ κρση, με μειωμνο εισδημα και υψηλ ανεργα, μια φεση που αποτελε πρβλημα για κθε οικογνεια.

μως, πρα απ τις  δσκολες αποφσεις που πραμε, λη η υπλοιπη δουλει μας, και αυτ αφορ και στις υποχρεσεις μας, που απορρουν ετε απ το δικ μας πργραμμα, ετε απ το μεσοπρθεσμο, ετε απ τον ευρτερο Οδικ Χρτη που παρουσισαμε προ μηνν, λα αυτ εναι ουσιαστικ τα κομμτια ενς παζλ, μιας συνολικς εικνας. Κομμτια που λεπουν και που εμες συμπληρνουμε και υλοποιομε, για να αλλξει η Ελλδα, να γνει ισχυρτερη, να φγει απ κηδεμονες, να σταθε στα δικ της πδια, στις δικς της δυνμεις και να μη βρεθε ποτ ξαν σε αυτ τη θση.

Και αυτ εναι κατ’ εξοχν ργο θετικ, ευεργετικ και προοδευτικ. Αυτ την προοπτικ εμες εγγυμαστε. Εμες συνεχζουμε το μεγλο μεταρρυθμιστικ μας ργο, εξηγομε τις πολιτικς μας στους πολτες και εμαστε περφανοι γι’ αυτ τη δουλει μας.

Και ξρω τι και αριο και στο μλλον, οι σημερινς μας αποφσεις θα αποτελον σημεο αναφορς, σημεο καμπς στην ιστορα της χρας μας, σε κθε μεγλο και μικρ ζτημα.

Και εναι στα χρια  μας, αυτ την παρακαταθκη, να την κνουμε σο πιο σημαντικ και ιστορικ γνεται για τον Ελληνικ λα. Δεν εμαστε εκπρσωποι μιας Δημσιας Διοκησης, εμαστε εκπρσωποι του κθε πολτη και των ονερων του.

Αλλαγς χρειζεται η  πατρδα μας και μεγλες μεταρρυθμσεις. Και αυτ κνουμε. να ργο δσκολο στην εκτλεσ του, χι μνο γιατ χουμε απαρχαιωμνους δημσιους θεσμος και Δημσια Διοκηση, καθς και γραφειοκρατα, αλλ βεβαως επειδ υπρχει και σημαντικ αντσταση.

Αντσταση απ λες εκενες  τις δυνμεις, τις συντηρητικς δυνμεις της κοινωνας, γιατ αυτ εναι συντρηση σμερα, δηλαδ να μην θλεις να αλλξει τποτα, ανεξρτητα απ το κμμα που ψηφζεις. Αυτο προσπαθον να μας κρατσουν πσω, ακριβς επειδ βλπουν τα αθμιτα προνμι τους να χνονται και με γοργος ρυθμος.

Η κοινωνα μας, μως, ετε σιωπηρ, ετε φωναχτ, ζητ αλλαγς. Ξρει τι εμες χουμε την πρτη ευθνη, την οποα και αναλαμβνουμε με θρρος.

χουμε δεσμευτε να υλοποισουμε να δσκολο, αλλ λυτρωτικ  πργραμμα. Και η Ελλδα θα τραβξει μπροστ. Ξρουμε πολλ παραδεγματα. Πρυσι, ττοια εποχ, ανογαμε το επγγελμα των φορτηγν. Ο κλδος ττε αντδρασε, η χρα αναστατθηκε, για μεγλο χρονικ διστημα προκλθηκαν σοβαρ προβλματα στην οικονομα και τα νοικοκυρι. μως, τι θα γινταν αν εμες λιποψυχοσαμε και κναμε πσω;

σοι θγονταν απ την αλλαγ, θα κατφερναν να κρατσουν την οικονομα μας εγκλωβισμνη, με τιμς υψηλτερες, με τους νους που θλουν να κνουν αυτ τη δουλει, να μην μπορον να μπουν σε αυτν, να μην μπορον να βρουν δουλει και, τελικ, να κρατσουν ναν τομα, των Μεταφορν, καθηλωμνο, πως ταν παλι.

Αυτ δεν θα βοηθοσε οτε στην αξηση της ανταγωνιστικτητας της οικονομας μας, που εναι για λους ανεξαιρτως το ζητομενο σμερα και, ββαια, θα σμαινε λιγτερες επενδσεις, τελικ και πολ λιγτερες δουλεις.

μως, προχωρσαμε και το επγγελμα νοιξε, με αποτλεσμα να βλουμε να λιθαρκι για τη δημιουργα μιας λλης οικονομας, πιο ανταγωνιστικς, με μεγαλτερες ευκαιρες για λους.

Και μπορε κποιοι λγοι  να κλειναν τους δρμους για λγες  μρες, η συντριπτικ πλειοψηφα των πολιτν, μως, ταν στο πλι μας και με το δικ της τρπο, μας λεγε «προχωρστε».

Αυτ εναι η δουλει  μας, να φρουμε σε πρας σο το δυνατν πιο γργορα αυτς τις αλλαγς, μικρς μεγλες, που χει ανγκη ο τπος. Και μπορε σμερα να μην εναι αυτ το θμα στο Υπουργικ Συμβολιο, μως, θλω να κνω και πλι μια αναφορ σε μια μεγλη αλλαγ, θεμελιδη αλλαγ, που προωθομε αυτς τις μρες.

Τις αλλαγς στα Πανεπιστμια και τα ΤΕΙ μας. Πμε σε μεγλες, σε ιστορικς τομς εκε. λοι ξρουμε τι και πλι θα χουμε αντιδρσεις, απ σους θεωρον τι εναι βολεμνοι με το σστημα. Αλλ ξρουμε τι και αυτο και λοι μας, θα βγομε πολ καλτεροι.

Εμαι ββαιος τι και εκε, η μεγλη πλειοψηφα του Ελληνικο λαο εναι κοντ μας, γιατ ξρει, γιατ γνωρζει, γιατ κθε οικογνεια εχε παιδ που γινε φοιτητς και ξρει καλ τι συνβαινε, τι συμβανει στα Πανεπιστμια της χρας μας. Γιατ, δυστυχς, τα τελευταα χρνια, πολλο νοι μας, που βγκαν στο εξωτερικ, διαπστωσαν τις ποιοτικς διαφορς ανμεσα στα καλ και διεθνς αναγνωρισμνα Πανεπιστμια του εξωτερικο και στα περισστερα δικ μας ακαδημακ Ιδρματα.

Επειδ μως η Ελλδα μπορε να αποκτσει και αυτ μια εκπαδευση ανλογη με τις λλες, τις καλτερες χρες στον τομα αυτ – και το ξρουμε λοι καλ – εμες προχωρμε σε αυτ τη μεγλη αλλαγ. Αυτ πρπει να εναι το πνεμα μας.

σοι θεωρον τι  πρπει να φοβμαστε τις αλλαγς, γιατ χουν πολιτικ κστος, σως και συγκροσεις, κνουν λθος. Γιατ σε ττοιες αλλαγς, που κναμε και κνουμε, μας στριξε η ελληνικ κοινωνα. Γι’ αυτς μας επικροτε. Αυτς εναι που δνουν νημα και αξα στην προσπθεια και τις θυσες που κνουν οι πολτες.

Οι συμπολτες μας  περιμνουν αυτ τη δικαωση απ εμς. Και εμες, τους χρειαζμαστε. Τους χρειαζμαστε κοντ μας σε αυτ τη μεγλη προσπθεια. Κνοντας καλ τη δουλει μας στο διστημα αυτ, το 2013 οι πολτες, ακμα και αυτο που τρα δεν εναι σε θση να μας ακοσουν, γιατ βρσκονται στην αιχμ της πεσης που προκαλε η κρση, πιστεω να αξιολογσουν τα χρνια αυτ με ωριμτητα και νηφαλιτητα.

Αγαπητο συνδελφοι, οι μεγλες οικονομικς κρσεις  γεννον πντα αισθματα ανασφλειας  στους πολτες, κοινωνικ αναταραχ, συγκροσεις, οξεες πολιτικς αντιπαραθσεις. Σ’ αυτς ακριβς τις στιγμς, εναι ανγκη περισστερο απ κθε λλη φορ, η πολιτικ να καθοδηγε την ξοδο απ την κρση, με συντεταγμνο δημοκρατικ τρπο, διατηρντας την κοινωνικ συνοχ και εμπεδνοντας τη βσιμη προσδοκα τι οι θυσες των πολιτν και των απλν ανθρπων χουν χειροπιαστ αποτελσματα.

Την ευθνη αυτ, την χει αναλβει η Κυβρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν αρκε μως αυτ. Την δια ευθνη οφελουν να αναλβουν το σνολο του πολιτικο κσμου, οι παραγωγικς τξεις, οι συνδικαλιστικς οργανσεις και τα κινματα των πολιτν.

Στη χρα μας, τον τελευταο καιρ, βινουμε φαινμενα βας απειλς βας σε βρος του πολιτικο συστματος και των εκλεγμνων αντιπροσπων του Ελληνικο λαο.

Αρκετς φορς, τα φαινμενα βας στρφονται κατ απλν πολιτν και της περιουσας τους. Το εκκολαπτριο της βας δεν εναι απλ η κρση. Οι βιαιοπραγες, οι επιθσεις, οι λοιδορες κατ Βουλευτν, πολιτικν κομμτων ακμα και πολιτν, παροτρνονται και υποκινονται απ ακραες πολιτικς ομδες, απ πρσωπα που απεγνωσμνα αναζητον προσωπικ πολιτικ ρλο, αλλ και απ ορισμνους διαμορφωτς της κοινς γνμης που σιτζονται απ Μσα Μαζικς Ενημρωσης.

λοι, μα λοι πρπει να τεθον προ των ευθυνν τους. Μια ευνομομενη Πολιτεα δεν μπορε να ανεχθε «αυθρμητη» οργανωμνη βα. Οφελουν να κατανοσουν λοι τι, επιθσεις σε βρος του Κοινοβουλου, των Βουλευτν, αλλ και λλων πολιτν, ακρωτηριζουν τη Δημοκρατα και υπονομεουν τις ατομικς ελευθερες.

Δημιουργον τις προποθσεις για μεγαλτερη ανομα, μεγαλτερη ανασφλεια, που πλττει τελικ τον αδναμο και την πορεα της χρας. Και τελικ, θα βρσκει το δκιο του ο ισχυρς και μνον; Θα δεσπζει η αρχ: «η ισχς της βας»; Αυτ εναι βαρβαρτητα, δεν εναι Δημοκρατα.

Οφελουμε λοι να διδασκμαστε απ την ιστορα. Να θυμμαστε τι, ποτε στον τπο μας καλλιεργθηκε κλμα ενντια στο βασικ πυλνα της Δημοκρατας, δηλαδ ποτε καλλιεργθηκε ο αντικοινοβουλευτισμς και η αμφισβτηση των δημοκρατικν θεσμν, δεν ργησε και η αντιδημοκρατικ εκτροπ.

σοι αναζητον σωτρες, μαγικς λσεις και ξωθεν παρεμβσεις, υπονομεουν βασικ δικαιματα του Ελληνικο λαο, αλλ και την πορεα του Ελληνικο λαο προς την πραγματικ ξοδο απ την κρση, με τραγικ για τη χρα εθνικ και κοινωνικ αποτελσματα, με καταπτηση των βασικν ανθρωπνων δικαιωμτων.

Αποτελε καθκον λων μας να προστατεσουμε την κοινωνικ συνοχ, την ειρνη και τη δημοκρατικ ομαλτητα. Ζητ να διασφαλσουμε λοι μαζ, πολιτικο, διανοομενοι και πολτες, την ανεμπδιστη λειτουργα της Δημοκρατας, την ελευθερα του δημσιου λγου και διαλγου, την ευνομα και τη δικαιοσνη – τελικ, την ελευθερα της κοινωνας μας.

Η Πολιτεα χει την ευθνη της προστασας της κοινωνας. Αλλ η Δημοκρατα αποτελε αγαθ, χι μνο θεσμικ και νομικ, αλλ και πολιτισμο. Αφορ στις σχσεις μεταξ κθε πολτη. Αφορ στο δικαωμα να σεβμαστε κθε φων, ταν μιλμε για ελευθερα κφρασης, ετε εναι του ενς ετε του λλου κμματος, ετε φλου ετε αντιπλου.

Αυτς ο δημοκρατικς σεβασμς εναι μρος ενς διαφορετικο δημοκρατικο πολιτισμο. Εναι βση της Δημοκρατας, που ο καθνας μας απαιτεται να περιφρουρσει.

Δημοκρατικ δικαωμα εναι  η ελευθερα λων μας. Δεν εναι  η ελευθερα των φανατικν  να αυθαιρετον σε βρος συνανθρπων και συμπολιτν τους. Δεν εναι δημοκρατικ δικαωμα να κνουν ,τι θλουν.

Θυμζω μια ρση: «ετε συμφων, ετε διαφων, υπερασπζομαι το δικαωμ σου να χεις ελεθερη ποψη».

Οι αποκλεισμο, η βα, η προσπθεια ιδεολογικς τρομοκρατας, δεν χουν θση στη Δημοκρατα, οτε σε δημσιους χρους, οτε στα Πανεπιστμια, οτε στο κρτος, οτε στις πλατεες, οτε στις γειτονις, οτε στα Μσα Ενημρωσης.

Απευθνω προσκλητριο διαλγου και ευθνης προς λους.

Η Κυβρνηση θα ζητσει αμσως τη σσταση Διακομματικς Επιτροπς της Βουλς, προκειμνου να συζητηθον και απ κοινο να αποφασιστον πολιτικς και μτρα, στο πλασιο της υπρχουσας νομοθεσας, για την προστασα των θεσμν, τη διασφλιση της ευνομας, την καλτερη οργνωση των δημσιων συναθροσεων, τη λειτουργα της Αστυνομας, με την εγγηση της ασφλειας και των δικαιωμτων των πολιτν, τη συντεταγμνη λειτουργα του κρτους και της κοινωνας, την ενσχυση των δημοκρατικν μας θεσμν.

Ευχαριστ πολ.