17
«Η χρεοκοπα θα εχε τρομακτικς επιπτσεις»

, 29 2011

Με ρθρο τους που δημοσιετηκε στην Καθημεριν, 17 οικονομολγοι παρνουν θση στο πρβλημα του χρους και των μτρων και συνιστον Μεσοπρθεσμο. πως τονζουν μεταξ λλων, «το προτεινμενο πργραμμα μεταρρυθμσεων εμπεριχει πολλ, αλλ χι λα, απ τα στοιχεα μιας λσης». Στη συνχεια κνουν τις προτσεις τους για τη βελτωση των μτρων και τελικς συμπερανουν τι «η μεση υιοθτηση και εφαρμογ των μεταρρυθμσεων θα οδηγσει την Ελλδα σε τροχι ανπτυξης και ευημερας». Το ρθρο υπογρφουν λληνες οικονομολγοι, κυρως απ Πανεπιστμια του εξωτερικο, μεταξ αυτν και ο γνωστς Κπριος Νομπελστας Χριστφορος Πισσαρδης

 

«Η Ελλδα βρσκεται σε μια κρσιμη στιγμ που θα καθορσει το μλλον της: ευημερα με συμμετοχ σε μια δυναμικ ευρωπακ οικονομα ζοφερ φτχεια και απομνωση για δεκαετες. Με τερστιο χρος που δεν μπορε να εξυπηρετσει, η Ελλδα πρπει να διαλξει την μεση χρεοκοπα να οικονομικ πργραμμα που περιλαμβνει διαρθρωτικς αλλαγς, ιδιωτικοποισεις, αποτελεσματικ εσπραξη φρων και μεωση του δημοσου τομα. Ενα ττοιο πργραμμα, σε γενικς γραμμς, χει προταθε και χρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ Ενωση και το ΔΝΤ.

Μονομερς αναστολ πληρωμν του χρους απ την Ελλδα θα την κατστρεφε οικονομικ. Επειδ χει πρωτογενς λλειμμα, η Eλλδα θα χρειαζταν περικοπς μισθν και συντξεων 25% και περισστερο. Οι ελληνικς τρπεζες θα χρεοκοποσαν κι αυτς, με συνπεια την αδυναμα χρηματοδτησης των ελληνικν επιχειρσεων και νοικοκυριν για πολλ χρνια. Η πρσβαση της Ελλδας στις διεθνες χρηματαγορς θα χανταν επσης για χρνια, με πολ δυσμεν αποτελσματα στις επενδσεις, στην ανπτυξη αλλ και στην κατανλωση. Η ξοδος της Ελλδας απ το ευρ θα ταν ακμα πιο καταστροφικ, αφο θα δημιουργοσε υπερπληθωρισμ και πρα πολ υψηλ κστος δανεισμο.

Το προτεινμενο πργραμμα μεταρρυθμσεων εμπεριχει πολλ, αλλ χι λα, απ τα στοιχεα μιας λσης. Διαρθρωτικς αλλαγς, πως το νοιγμα στον ανταγωνισμ κλειστν επαγγελμτων και συντεχνιν και η απελευθρωση της αγορς εργασας, εναι απαρατητες σε μια σγχρονη ευρωπακ χρα. Η ιδιωτικοποηση κρατικν εταιρειν χι μνο μεινει το χρος του κρτους, αλλ αυξνει την αποτελεσματικτητα και μεινει τη διαφθορ στις προμθειες και τη διοκηση. Πρπει μως να συνοδεεται απ ενδυνμωση των Αρχν που εποπτεουν τις αγορς, στε να αποφευχθον μονοπλια, και απ αλλαγς στο πλασιο που διπει τη διακυβρνηση των εταιρειν, στε αυτς να μπορσουν να λειτουργσουν αποτελεσματικ. Η μεωση του κρατικο τομα εναι απλυτα αναγκαα και επιτακτικ, και πρπει να συνοδευτε απ κνητρα παραγωγικτητας και αξιολγηση του ργου του.

Η αποτελεσματικ και δκαιη εσπραξη φρων απ λους, μισθωτος και ελεθερους επαγγελματες, εναι επσης πολ σημαντικ και θα μπορσει να οδηγσει και στη μεωση των φορολογικν συντελεστν, η οποα δεν εναι οικονομικ εφικτ τρα. Επιπλον, στην παροσα περοδο φεσης, εναι απλυτα αναγκαο το πακτο αλλαγν να χει και κονδλια για καινοργιες επενδσεις που θα συνδρμουν σε ταχρρυθμη ανπτυξη. Οι ελληνικς τρπεζες πρπει επσης να αυξσουν τα κεφλαι τους για να μπορσουν να αντιμετωπσουν τις αβεβαιτητες της κρσης. Τλος, η αχαλνωτη διαφθορ πρπει να παταχθε για να πλησισει η Ελλδα τα σγχρονα ευρωπακ κρτη, να προσελκσει ξνες επενδσεις και να αποφγει το φσμα ενς τριτοκοσμικο μλλοντος σε διεθν οικονομικ απομνωση. Απαρατητες προποθσεις γι’ αυτ εναι η υιοθτηση νομικο πλαισου που αποτρπει την ατιμωρησα και κυρως η πιστ εφαρμογ των νμων, για την οποα χρειζεται και βαθι μεταρρθμιση του δικαστικο συστματος.

 Δεδομνων των εντελς καταστροφικν αποτελεσμτων μιας μονομερος αναστολς πληρωμν του χρους, δεν υπρχει αμφιβολα τι η Ελλδα πρπει να διαλξει την εναλλακτικ επιλογ, σο δσκολη κι αν εναι αυτ. Η Ελλδα εναι τυχερ που εξαιτας των πολ δυσμενν επιδρσεων που η χρεοκοπα της θα εχε στις ευρωπακς τρπεζες, τον κνδυνο μετδοσης σε λλες αδναμες χρες πως η Ιρλανδα, η Πορτογαλα και η Ισπανα, και για λλους πολιτικος λγους, οι Ευρωπαοι εταροι μας εναι προς το παρν διατεθειμνοι να την υποστηρξουν. Εναι η τελευταα ευκαιρα που χει για να εκσυγχρονιστε, αλλ δεν θα διαρκσει για πολ. Οι ευρωπακς τρπεζες μεινουν την κθεσ τους σε μια πιθαν μελλοντικ ελληνικ χρεοκοπα και γι’ αυτ τα ευρωπακ κνητρα για περαιτρω βοθεια στην Ελλδα μεινονται. Αυτ υπογραμμζει τη σημασα μιας μεσης εφαρμογς των αλλαγν.

Το τελικ συμπρασμα εναι τι μεσες και βαθις διαρθρωτικς αλλαγς εναι απαρατητες και επιτακτικς για την Ελλδα. Η εφαρμογ τους θα αποτρψει την μεση χρεοκοπα, που θα εχε τρομακτικς οικονομικς και κοινωνικς επιπτσεις για την Ελλδα και θα την απομκρυνε απ το ευρωπακ γγνεσθαι. Η μεση υιοθτηση και εφαρμογ των μεταρρυθμσεων θα οδηγσει την Ελλδα σε τροχι ανπτυξης και ευημερας. Ο ελληνικς λας χει υποφρει πολ τους τελευταους 20 μνες και οι μεταρρυθμσεις αυτς θα δικαισουν τις θυσες του».

 

Το ρθρο υπογρφουν:

Κστας Αζαριδης, Mollincrodt Professor of Economics, Washington University, St. Louis

Δημτρης Βαγιανς, London School of Economics

Νκος Βττας, Οικονομικ Πανεπιστμιο Αθηνν

Γιννης Μ. Ιωαννδης, Neubauer Professor of Economics, Tufts University

Γιργος Κωνσταντινδης, Melamed Professor of Finance, University of Chicago

Κστας Μεγρ, University College London and Douglas A. Warner III Professor of Economics, Yale University

Στλιος Μιχαλπουλος, Tufts University

Χρης Ντλλας, University of Bern

• Αναστσιος Ξεπαπαδας, Oικονομικ Πανεπιστμιο Αθηνν

• Νκος Οικονομδης, New York University

Χριστφορος Πισσαρδης, Sosnow Chair in Economics, 2010 Nobel Laureate, London School of Economics

Στυλιανς Περρκης, RBC Professor of Financial Derivatives, Concordia University

Βασιλικ Σκρτα, New York University

Θανσης Στγγος, Guelph University

Χαρδημος Τσοκας, University of Warwick and University of Cyprus

Μιχλης Χαλισος, Goethe University, Frankfurt

Πνος Χατζηπαναγιτου, Οικονομικ Πανεπιστμιο Αθηνν.