.

10 2011

Ευχαριστ κ. Καρατζαφρη. Βεβαως και αναγνωρζω, τι παρ τις ιδεολογικς μας διαφορς, χετε κρατσει μια στση, που θεωρ τι εναι μια υπεθυνη στση στο θμα του μνημονου, μια πατριωτικ στση, διτι χουμε θσει τρεις βασικος στχους, που αντιμετωπζουν τρα βασικ ελλεμματα της χρας. Πρτο λλειμμα, εναι το χρος με την ευρτερη ννοια και τα δια τα ελλεμματα που παργουμε, τα οποα βαρνουν ως θηλι το λαιμ του κθε λληνα, ο οποος πληρνει σμερα αυτ το σπταλο και πελατειακ κρτος. Και στχος μας εναι η συνεχς μεωση των ελλειμμτων.

Βασικς στχος μας, εναι να μην δαπανομε παραπνω απ ,τι παργουμε, απ ,τι βγζουμε, να μην χρειαζμαστε, δηλαδ, λο και περισστερα δανεικ για να μπορομε να επιβισουμε. Και αυτ αποτελε τον βασικ λγο σμερα της εξρτησς μας, αν θλετε της «κηδεμονας» – εγ δεν χω πρβλημα με τις λξεις – της επιτρησης, στην οποα μπκαμε, χι σμερα, αλλ εδ και χρνια.

Και σοι πραγματικ θλουν να σταθον πατριωτικ, αυτ αποτελε το πρτο διακβευμα, αυτ εναι και η δικ μας και η δικ μου πατριωτικ στση: χι σε δνειες δυνμεις.

Περιγραφ: http://www.primeminister.gov.gr/wp-content/uploads/2011/06/3001.jpgΚαι εμαστε σε ναν σωστ δρμο, με δυσκολες. Το 5% μεωσης του ελλεμματος εναι πρωτοφανς, εναι ρεκρ. χουμε μεισει σπατλες. Πργματι, υπρχει ελπδα το 2012 να χουμε πρωτογενς πλενασμα, που αυτ θα εναι να πολ σημαντικ επτευγμα.

Δετερος βασικς μας στχος, εναι το λλειμμα στο αναπτυξιακ μοντλο, δηλαδ, να πμε σε να μοντλο ανπτυξης που δεν παργει ελλεμματα και βρη, που παργει πραγματικ πλοτο, που παργει ποιτητα, που παργει ανταγωνιστικ, που παργει ελληνικ, που εξγει και στηρζεται στα συγκριτικ μας πλεονεκτματα, σε ,τι δηλαδ καλτερο χουμε ελληνικ: Το ανθρπινο δυναμικ, τους πτυχιοχους μας -που σμερα πλττονται εξαιτας αυτο του αναπτυξιακο μοντλου απ την ανεργα – τον πολιτισμ μας, την καινοτομα μας, το περιβλλον μας, τις διες τις αξες μας.

Εναι αυτ η ανπτυξη, που θα φρει επσης και πλεονσματα, που θα μεισει το χρος, θα φρει πλοτο στην Περιφρεια, θα εγγυηθε δουλεις για την Ελλδα, που εδ και χρνια δεν υπρχουν. Υπρχαν μνο με τα stage πως λγονται, με το ρουσφτι στο Δημσιο, το οποο πια δεν μπορε να αντξει μια ττοια στρεβλ ανπτυξη.

Αλλ ανπτυξη δεν ρχεται οτε με το να ρξουμε  απλς λεφτ να χαμηλσουμε  απλς τους φρους. Θυμζω τι, το 2009 εχαμε ελλεμματα, δηλαδ εχαμε ξοδψει 36 δισεκατομμρια ευρ παραπνω απ ,τι εχαμε στα ταμεα μας. Δηλαδ, αυτ τα λεφτ που υπρχαν ρχτηκαν στην οικονομα. Και παραπνω απ’ ,τι υπρχαν κι χι μνο δεν πιασαν τπο, χι μνο μας υπερχρωσαν, αλλ εχαμε και φεση και ανεργα. ρα, η ανπτυξη δεν εναι τσο απλ υπθεση.

Ας δομε τις αιτες, γιατ δεν χουμε να σωστ μοντλο ανπτυξης.

Πρτα απ’ λα, χρειζεται κλμα σιγουρις, ασφλειας, αξιοπιστας, για να επενδσει, κποιος ετε εναι μικρς επενδυτς ετε μεγλος, ετε λληνας ετε ξνος. Διαφνεια. Γραφειοκρατα. Χτπημα της διαφθορς. Απλοποηση διαδικασιν. Να μην φοβται ο λληνας καταθτης. Και δεν πρπει να φοβται ο λληνας καταθτης. Αλλις, πς θα μπορσει νας ξνος να ρθει να επενδσει;

Δετερον. Προσλκυση επενδυτν με αξιοποηση της περιουσας του Δημοσου, που σμερα αργε. Εσες το λτε –πσες φορς χετε ρωτσει εδ στη Βουλ; Με μεγλο πργραμμα και με τομς και με αποκρατικοποισεις και με αξιοποηση της δημσιας ακνητης περιουσας, πως με το Ελληνικ, πντα με διαφνεια, πντα με τις καλτερες δυνατς τιμς.

Πντα μσα απ θεσμος, πως εναι ο θεσμς της Βουλς. Με διαφνεια στους θεσμος, με λεγχο, ακμα και για τις επιλογς των προσπων που θα διοικσουν αυτος τους φορες, αυτ τον φορα που θ’ αξιοποισει τη δημσια περιουσα.

Τρτον. Ποιτητα στα προντα μας και ανταγωνιστικτητα στα προντα μας. Στον τουρισμ, στις υπηρεσες υγεας και παιδεας που θα μποροσαν να εναι εξαγωγικς. Μπορομε να εξγουμε γνση και να εξγουμε και υπηρεσες υγεας, αντ να εξγουμε φοιτητς και ασθενες.

Δνω μφαση στις εξαγωγς, και χουμε τα πρτα μεγλα θετικ αποτελσματα. χουμε το ρεκρ του αινα – δεν το επα εγ, αλλ το επαν οι διοι οι εξαγωγες – με 35% αξηση των εξαγωγν συνεχιζμενα τους τελευταους μνες.

Παιδεα και γνση: Κνουμε  μεγλες αλλαγς στο εκπαιδευτικ σστημα, διτι αποτελε επνδυση το ανθρπινο δυναμικ, για να εμαστε ανταγωνιστικο για την ανπτυξη.

Υπρχουν κρυμμνοι  φροι. να κρυμμνο κστος αν θλετε, πως π.χ. με τα κλειστ επαγγλματα. Και αυτ ανεβζει το κστος παραγωγς, ανεβζει το κστος και χαμηλνει την ανταγωνιστικτητ μας. Ββαια, και ο φρος μπορε να εναι νας παργοντας, αλλ υπρχει μια διπλ ανγνωση στους φρους.

Πρτα απ’ λα, η μεωση των φρων. Σας φρνω ως παρδειγμα τις ΗΠΑ, που εκε η μεωση των φρων απ τους συντηρητικος δημιοργησε τερστια ελλεμματα και χρη, αλλ επσης η μεωση των φρων δημιουργε το ερτημα ποιος θα πληρσει τις υπηρεσες πο θλουμε.

Και υπρχουν, βεβαως, και αναπτυξιακ μοντλα, πως στις σκανδιναβικς χρες, που χουν πολ υψηλος φρους, χουν πολ μεγλη ανταγωνιστικτητα, χουν εξαγωγικ βιομηχανα, χουν κοινωνικ συνοχ, χουν καλς υπηρεσες. ρα, λοιπν, δεν εναι το θμα των φρων η πανκεια, οτε η λση του κθε προβλματος.

Τλος, για την ανπτυξη, το ερτημα εναι «πο πνε τα λεφτ»; Στη χρα μας, αναρωτιται κανες: Πγαιναν στους εργολβους στα ργα; Στους μεσζοντες τον πολτη; Στους προμηθευτς στις πραγματικς προμθειες; Στους μελετητς στις πραγματικς μελτες; Στην υπερτιμολγηση και την πολυφαρμακα στον ασθεν;

Τρτο λλειμμα, κ. Καρατζαφρη, αγαπητο συνδελφοι, εναι να πολ βασικ στοιχεο, εναι το λλειμμα δικαιοσνης, το λλειμμα ιστητας, το λλειμμα ευνομας. να πελατειακ σστημα προνομων, που ευνοοσε απ τον μεγλο παργοντα μχρι και τον μικρ παργοντα για τα μικρ ρουσφτια. Απ τις μεγλες ολιγαρχες, μχρι τις μικρς συντεχνες. Προνμια, αυθαιρεσες, μαζ και διαφθορ.

Απ το να χαρζονται ασφαλιστικς εισφορς σε Τρπεζες, μχρι το να ιδιοποιονται χρματα των ασφαλιστικν φορων, πως με το πρσφατο παιχνδι των ομολγων με τα Ασφαλιστικ Ταμεα, αλλ και ακμα με τις εικονικς αναπηρικς συντξεις και το φορολογικ σστημα.

Η μεγαλτερη κοινωνικ  αδικα και αντιαναπτυξιακ φαινμενο, εναι η φοροδιαφυγ. Αυτ εναι η μεγλη αδικα, γιατ ρχνει τα βρη στους καλοπληρωτς, σ’ αυτος που δεν μπορον να φοροδιαφγουν.

Και αυτ το κνημα «δεν πληρνω» εναι βαθι δικο, διτι  ουσιαστικ βοηθ τον επορκο  υπλληλο, τον εφοριακ, που ζητ το γρηγορσημο, το φακελκι, κτω απ το τραπζι, βοηθ τελικ τις Τρπεζες στην Ελβετα να πλουτζουν και στερε απ τον Ελληνικ λα την προστασα και το χρμα του για την ανπτυξη.

Στχος μας, κ. Καρατζαφρη, εναι κθε μας βμα να κνει το σστημα πιο δκαιο, πιο διφανο. Να αφαιρε τα βρη να εναι πολ πιο λγα για τους αδναμους και περισστερα γι’ αυτος που χουν, αναλογικ δηλαδ.

Ευρτερος στχος μας, να πολιτικ σστημα που να το εμπιστεεται επιτλους ο Ελληνικς λας. Και αυτ σημανει για μας, επδυνες αλλαγς, απαρατητες για λους.

Να ρξουμε φως σε υποθσεις σκανδλων παρ τις ποιες πραγματικ συνταγματικς αβελτηρες, που δεν χουν επιτρψει να αποδοθε το ασθημα δικαου.

Απλυτη διαφνεια στη  λειτουργα των πολιτικν κομμτων, των ΜΜΕ, αναδρομικ πθεν σχες παντο, αλλαγ του εκλογικο συστματος, λειτουργα της Δικαιοσνης, αλλαγ στη Δημσια Διοκηση, στο διο το Κοινοβολιο.

Και για πολλς απ αυτς τις μεγλες αλλαγς θα πρπει να ζητσουμε την ψφο του Ελληνικο λαο μσα απ δημοψηφσματα και το επα και στους αρχηγος των κομμτων στις συναντσεις μας.

λα αυτ σμερα δημιουργον  δικαιολογημνη αγανκτηση στους πολτες, διτι αποτελον μρος ενς συστματος που μας φερε ως εδ, να σστημα που αργοπεθανει και πρπει ν’ αλλξει. Η αντιμετπιση αυτο του ελλεμματος αξιοπιστας και εμπιστοσνης, εναι το μεγλο στοχημα και εντς αλλ εναι και το μεγλο στοχημα και εκτς της χρας μας.

ρχομαι στους εταρους μας και στη δανειοδτησ μας. Τα δικ τους χρματα μας δνουν και θλουν να εναι σγουροι για  τρα πργματα: Πρτα απ’ λα  τι θα γνει βισιμο το χρος  και αυτ συζητμε, διαπραγματευμαστε -δεν θλω να μπω σε λεπτομρειες, το ξρετε τι εναι να ευασθητο θμα- δετερον, τι θα κνουμε αλλαγς για να εναι η οικονομα μας επιτλους βισιμη, αυτ θλουν οι εταροι μας και τρτον, τι εμαστε αξιπιστοι στις υποχρεσεις μας και δεν θα χσουν τα λεφτ τους.

Γιατ νομζετε τι εμαστε σε εποπτεα; Επειδ διαχρονικ τους επαμε ψματα. Αυτ εναι η ωμ αλθεια. Πολλς φορς λμε να τα πομε ειλικριν, αυτ εναι η ωμ αλθεια. Γι’ αυτ, πρπει να εμαστε συνεπες ακμα και με διορθωτικ μτρα.

Γι’ αυτ, χρειζεται να δεξουμε ενωμνοι, δηλαδ, να δεξουμε και προς τα ξω, τι δεν μας επιβλλουν καμα συνανεση, δεν επιβλλεται η συνανεση απ κανναν, να δεξουμε τι κατανοομε τις ευθνες μας, τι τις κατανοομε λοι μας, λα τα κμματα, τι ναι, περνμε δυσκολες, αλλ τις περνμε μαζ, αλλζουμε την Ελλδα και θα την αλλξουμε την Ελλδα και να εμαστε πειστικο και σ’ αυτος οι οποοι σμερα δνουν χερα βοηθεας.

Γι’ αυτ, βεβαως, ζητ απ’ λους τη συνεργασα, την κατθεση ιδεν, πως επα και στη συνντηση με τους αρχηγος λων των κομμτων. Ακομε λες τις θσεις, κθε θση που εναι θετικ. Και σ’ αυτ τα οποα χουμε φρει στη Βουλ για το μεσοπρθεσμο, εμαστε τοιμοι, μχρι και την τελευταα στιγμ, ν’ ακοσουμε θετικς προτσεις που να χουν και αυτς ως αποτλεσμα να φτσουμε στο δσκολο στχο.

Και εναι δσκολοι οι στχοι, διτι λα μαζ χρειζεται να γνουν, απ αυτ την κυβρνηση, απ αυτ τη κοινωνα, μσα σε αυτ την συγκυρα, να μεισουμε ελλεμματα, ν’ αλλξουμε το μοντλο ανπτυξης, να προστατεσουμε παρλληλα σ’ αυτ την κρση τους αδναμους, τους νεργους. Να αλλξουμε το πολιτικ σστημα.

Να δημιουργσουμε μια  φορολογικ συνεδηση και να  σωστ φορολογικ σστημα, με μια  Δημσια Διοκηση που δυσκολεεται -ξρουμε ποια εναι- και να μπορσουμε λα αυτ να τα κνουμε με αξιοπιστα απναντι στους εταρους μας. λα αυτ ταυτχρονα.

μως αυτς ο πνος, κ. Καρατζαφρη, εναι συγκυριακς, αλλ αν δεν τον αντξουμε, αν τον εγκαταλεψουμε στα μισ του δρμου, οι συνπειες θα εναι ολθριες. Και ττε, πργματι, οι θυσες θα πνε χαμνες.

Αν τον αντξουμε τρα, με τα ποια διορθωτικ μτρα, τα επμενα χρνια του προγρμματος, χι μνο θα χουμε μα διαφορετικ Ελλδα, αλλ θα χουμε λσει για τις επμενες γενις και το μεγλο ζτημα του χρους, με τη βοθεια των εταρων μας, που προτθενται να βλουν πλτη.

Θα χουμε παρλληλα  κνει και αλλαγς που πρεπε να εχαν γνει εδ και δεκαετες  και πλι με τη στριξ τους και  ττε θα μπορομε να μιλμε και για  εγγυημνες δουλεις και για καλτερους μισθος και για καλτερες  συντξεις και για καλτερο περιβλλον, για εγγυημνη και ποιοτικ παιδεα και υγεα, για μια Ελλδα πολ διαφορετικ και σγουρα ποτ πια σε επιτρηση.

Ευχαριστ πρα πολ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Πρτα απ’ λα, νομζω τι πρπει να πιστψουμε στους εαυτος μας. Δεν εννο την Κυβρνηση, την Κοινοβουλευτικ πλειοψηφα, αλλ την Ελλδα, κ. Καρατζαφρη.

Γιατ εναι πρα πολ εκολο στη μση στην αρχ ενς δσκολου αγνα, ενς τριετος προγρμματος που χει δυσκολες, να πομε λοι «αποτχαμε, τελεωσε, πονμε, να γυρσουμε πσω». Πο; Πο να γυρσουμε κ. Καρατζαφρη;

Αυτ που επατε, αυτ εναι που αλλζουμε. Τα θματα διαφνειας, τα θματα διαφθορς. Και εμες, αυτ η παρταξη, δεν δστασε να δσει φως ακμα και σε υποθσεις που αφοροσαν στελχη, σημαντικ στελχη του παρελθντος της. Αυτ εναι το δεγμα της δικς μας τλμης, της δικς μας αποφασιστικτητας και με αυτ την αποφασιστικτητα θα συνεχσουμε για να αλλξει αυτ η χρα.

Αλλ δεν θα φοβηθομε στις πρτες δυσκολες και δεν θα γυρσουμε πσω. Θα πμε μπροστ. Εναι δσκολα, αλλ δεν θα φοβηθομε.

Δετερον. Το Μεσοπρθεσμο, πως ξρετε, ψηφζεται, πως ψηφζονται οι προπολογισμο, αλλ μετ ρχονται τα εφαρμοστικ νομοσχδια, τα οποα θα ψηφζονται κανονικ κατ’ ρθρο, κατ’ αρχν, απ τους βουλευτς του Κοινοβουλου.

Και θεωρ τι αυτο  που ψηφζουν και στηρζουν αυτ την πορεα, το κνουν ακριβς επειδ χουν και δημοκρατικ και  πατριωτικ και εθνικ συνεδηση  σ’ αυτ τη χρα.

Λγονται πολλ για το τι πετχαμε, δεν ταν καθλου εκολη χρονι, κουσα: «τα εκολα κνατε». Ποια εκολα; Ποια κυβρνηση ανλαβε με αυτς τις δυσκολες, κ. Καρατζαφρη, μσα σε αυτ τη λαλαπα των αγορν; Πρτα απ’ λα, δεν χουμε χρεοκοπσει. Περσαμε λα τα τεστ μχρι τρα. Αν εχαμε αποτχει δεν θα μας εχε καταβληθε οτε η 1η, οτε η 2η, οτε η 3η οτε η 4η δση. Κθε αξιολγηση ταν θετικ. Και πιστεω τι αυτ  θα γνει και στη συνχεια.

Τρτον. Μσα σε ενμισι χρνο χουν γνει ριζοσπαστικς παρεμβσεις. Στο Ασφαλιστικ, στην Αυτοδιοκηση, στις προσλψεις -με τη διαφνεια- στις προαγωγς στο Δημσιο, στον λεγχο των κρατικν δαπανν, στο φορολογικ σστημα, στα κλειστ επαγγλματα, στο πρωτοβθμιο σστημα υγεας,  στην ηλεκτρονικ συνταγογρφηση.

Ναι, οι τιμς στα φρμακα χι μνο δεν αυξθηκαν, αλλ μειθηκαν. Και λγω της ηλεκτρονικς συνταγογρφησης και λγω της διαπραγμτευσης που κναμε και των αποφσεων που πραμε. Και σε ,τι αφορ τον πληθωρισμ, χουμε μεωση απ πρυσι, εν αφαιρσουμε τον ΦΠΑ, ρα μας πει στις διες τιμς με το 2010.  ρα, χουμε και μεωση στο καλθι της νοικοκυρς.

Νο σχολεο, δρυση επιχειρσεων, γκαιρες αποζημισεις αγροτν σε δσκολες συνθκες. χουμε μεωση του ελλεμματος. Οι εμπειρογνμονες του ΟΟΣΑ, αναφερμενοι στη μεωση του ελλεμματος κατ 5 ποσοστιαες μονδες του ΑΕΠ, κνουν λγο για τερστια μεωση ελλεμματος. Καμα χρα του ΟΟΣΑ δεν χει μεισει, κατ τα τελευταα 25 χρνια, το λλειμμ της τσο πολ μσα σ’ να χρνο. Δεν εναι δικ μου λγια, αλλ του ΟΟΣΑ.

Εμφανζονται τα πρτα  σημδια ανκαμψης. Δειλ, αλλ υπρχουν. Εξαγωγς και τουρισμς: Αν εχαμε αποτχει, δεν θα  εχαμε αξηση της αξας των ελληνικν εξαγωγν για 6 συνεχιζμενους μνες, απ τον Οκτβρη το 2010. Δεν θα εχαμε θετικς προοπτικς για τον τουρισμ το 2011. Και η κριτικ που μας ασκεται απ το εξωτερικ δεν εναι τι απτυχε η Ελλδα, αλλ λνε «κνατε πολλ, πρπει να κνετε και τα υπλοιπα και δεσμευθετε να μην καθυστερετε». Και αυτ εναι τελεως λλο απ το «αποτχατε». «Να επιταχνετε», μας λνε.

Κριε Καρατζαφρη, πολλο ποντρουν στην αποτυχα μας. λλοι για μικροκομματικος λγους, διτι δεν κατανοον τις εθνικς ευθνες, που χει αυτ η Κυβρνηση -και αυτ τη στιγμ περνει η χρα δυσκολες- λλοι για κερδοσκοπικος λγους, ποντρουν και θα κερδσουν, εν η Ελλδα αποτχει.

Και βεβαως, υπρχουν και διφοροι πολιτικο σε διφορες χρες, που θα θελαν να αποτχουμε για να πουν, «να εδατε, δεν χρειζεται να βοηθσουμε την Ελλδα, αφο δεν θλουν οι διοι να βοηθηθον». Και να μας διξουν ετε απ το ευρ, ετε να μην μας βοηθσουν.

Εμες κ. Καρατζαφρη, χουμε δεξει την καλ  μας προαρεση και θα τη συνεχσουμε. Τις ιδες και τις δικς σας και κθε λλου κμματος, τις εφικτς, τις καλς θα τις υιοθετσουμε. Και πργματι χετε καταθσει ιδες, το αναγνωρζουμε. Δεν λω τι λες εναι συμβατς ικανς για ν’ αντιμετωπσουν το πρβλημα, πολλς εναι μως, και τις χουμε υιοθετσει.

Αυτ το βλπω θετικ και θα συνεχσουμε. Θα πρπει, μως, και απ την λλη μερι, κ. Καρατζαφρη, λοι μας στην Ελλδα να μην ισοπεδνουμε τις επιτυχες, που εναι  τελικ επιτυχες λγω των θυσιν του Ελληνικο λαο.

Πρπει να τις βροντοφωνξουμε – μεταξ μας ας κνουμε την κριτικ, να κνουμε λο και καλτερη πολιτικ. Αλλ θα πρπει να βροντοφωνξουμε τις επιτυχες μας, τα εντυπωσιακ επιτεγματα αυτς της χρας, σε αυτ τη δσκολη περοδο, στε πραγματικ ενωμνοι προς τα ξω, να δεξουμε τι η Ελλδα πει μπροστ και τι θα πει μπροστ.  Αλλ θα μπορσει να πει μπροστ πολ πιο γργορα, αν δουλψουμε με μια εθνικ συνεννηση.

Ευχαριστ πολ.