. Eurogroup Jean Claude Juncker

3 2011

 

J. C. JUNCKER: Κυρες και κριοι, καλησπρα σας. πως γνωρζετε, οι εκπρσωποι της Τρικας ολοκλρωσαν το ργο τους και τα να εναι ευχριστα, τσο για την Ελλδα, σο και για την Ευρωζνη, πως και για την Ευρωπακ νωση στο σνολ της. Παρτι δεν κατστη δυνατ να μελετσουμε εις βθος τη δλωση αξιολγησης στην οποα προβη η Τρικα, τουλχιστον μας χαροποιε η γενικτερη κβαση της εν λγω αποστολς.Συζητσαμε με τον 

Πρωθυπουργ τους δημοσιονομικος  στχους της Ελλδας, τις διαρθρωτικς μεταρρυθμσεις, στις οποες θα πρπει να προχωρσει η χρα και, βεβαως, το ζτημα των αποκρατικοποισεων. Επ αυτν των τριν οδν υπρξε πλρης ομοφωνα μεταξ του Πρωθυπουργο και εμο.

Αναφορικ με το ζτημα των  αποκρατικοποισεων, σημεινω με ικανοποηση  το γεγονς τι, η Ελλδα δηλνει  διατεθειμνη να ιδρσει ταμεο ιδιωτικοποισεων, εν εμαι απολτως πεπεισμνος τι τα προγρμματα ιδιωτικοποισεων που η Ελληνικ Κυβρνηση επεξεργζεται πρκειται να υλοποιηθον ταχως, με διαφνεια και αξιοπιστα.

Σε αυτ τη βση, προσδοκ τι το Eurogroup πρκειται να εγκρνει την παροχ πρσθετης βοθειας στην Ελλδα, υπ αυστηρος ρους ασφαλς. Οι ροι θα συμπεριλαμβνουν τη συμμετοχ του ιδιωτικο τομα σε εθελουσα βση και μια ττοια συμμετοχ του ιδιωτικο τομα θα πρπει να επλθει κατπιν διαπραγματεσεων με τους ιδιτες -πιστωτς.

Με αυτος τους ρους  και επ αυτς της βσης, εναι  προφανς τι η Ελλδα δεν πρκειται  να εγκαταλεψει την Ευρωζνη. Δεν  πρκειται να υπρξει στση πληρωμν και η Ελλδα θα εκπληρσει στο ακραιο τις υποχρεσεις της.

Επιτρψτε μου μως να αποχωρσω αμσως, καθς εντς πενταλπτου πρκειται να εκφωνσω προγραμματισμνη ομιλα περ της οικονομικς διακυβρνησης εντς της Ευρωζνης.

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Επιτρψτε μου να επισημνω κι εγ, με τη σειρ μου, τι η συζτηση με τον Ζαν Κλωντ Γιονκερ υπρξε εποικοδομητικ και γινε σε καλ κλμα, αφο εναι γνστης της Ελλδας και φλος της χρας, αλλ ταυτοχρνως διαδραματζει και θεμελιδη ρλο στις διαπραγματεσεις που διεξγονται αυτ τη στιγμ εντς της Ε.Ε. και των διαφρων θεσμν και οργνων.

Οι διαπραγματεσεις που αφορον στην Ελλδα διεξχθησαν καθ’ λη τη διρκεια των  προηγουμνων εβδομδων και ολοκληρθηκαν σε εππεδο επιτελεων αξιωματοχων. Επετεχθη συμφωνα, γεγονς που αποτελε ιδιαιτρως θετικ νδειξη.

δη, σημεισαμε εντυπωσιακ αποτελσματα κατ το πρτο τος της εφαρμογς του προγρμματος αυτο, αφο παραδεγματος χριν, πετχαμε τη μεωση του ελλεμματος κατ 5% του ΑΕΠ, σε συνδυασμ με την πραγματοποηση πολυριθμων αλλαγν στην Ελλδα, οι οποες γιναν με τερστιες θυσες εκ μρους του Ελληνικο λαο.

Αναμφβολα, πολλ ακμη  απομνει να γνουν. Την δια στιγμ, παρατηρομε τι οι αγορς εξακολουθον να διστζουν. Αυτς ταν και ο  λγος για τον οποο συζητσαμε περ πρσθετης οικονομικς στριξης.

Η Ελλδα θα συνεχσει να εργζεται σκληρ και δεσμεεται να εκπληρσει στο ακραιο τις υποχρεσεις της.

πως ανφερε ο κ. Γιονκερ, συζητσαμε τη δημοσιονομικ  μας κατσταση και το πργραμμ  μας. Μιλσαμε για τις διαρθρωτικς αλλαγς, το μεσοπρθεσμο πργραμμα, πως αποκαλεται, με ορζοντα το 2015, τις ιδιωτικοποισεις και το πργραμμα αξιοποησης της δημσιας περιουσας.

Επιπλον, εξετσαμε πς  το πργραμμα αυτ αναμνεται να στηρξει περισστερο την ανπτυξη και  την απασχληση, στοιχεα τα οποα  εναι θεμελιδη σε μια ττοια απφαση.

Επεσμανα επσης στο  Ζαν – Κλωντ το γεγονς τι, να  απ τα μεζονα ζητματα, με τα οποα  βρεθκαμε αντιμτωποι κατ την  εφαρμογ του προγρμματς μας, αφοροσε στη δυναττητα υλοποησης ττοιων  βαθων αλλαγν και μεταρρυθμσεων απ τις δημσιες υπηρεσες μας.  Εξ ου και του ζτησα, πως εξλλου χω δη ζητσει απ κποια κρτη-μλη και πρκειται να ζητσω απ λους τους εταρους μας στην Ε.Ε., πως και απ την Ευρωπακ Επιτροπ, να συναφθον διμερες συμφωνες και συμφωνες με την Ευρωπακ Επιτροπ, στε να ενισχσουμε τις δυναττητες των δημοσων υπηρεσιν, ετε αφορον ιδιωτικοποισεις, ετε υγεα, παιδεα, ηλεκτρονικ διακυβρνηση, με στχο να διευκολυνθε η επιχειρηματικ δραστηριτητα στην Ελλδα, να περιοριστε η γραφειοκρατα και να αναμορφωθε, αλλ και να στηριχθε η τουριστικ μας βιομηχανα.

Χαρομαι ιδιατερα, καθς  για την επτευξη των ανωτρω  υπρχει εκπεφρασμνη διθεση προσφορς  ουσιαστικς βοθειας και συνδρομς, διαθτοντας προς την Ελλδα τους απαιτομενους ανθρπινους πρους, την τεχνικ γνση, τεχνογνωσα και εμπειρογνωμοσνη, στο πλασιο του εν λγω προγρμματος. Θεωρ τι αυτ θα προσφρει μια θηση και θα αποτελσει εχγγυο της εφαρμογς του προγρμματος, αλλζοντας πραγματικ την Ελλδα και μετατρποντας  την κρση αυτ σε ευκαιρα για τον Ελληνικ λα και την Ευρπη.