Γ.Α. Παπανδρου: ,

25 2011 2011

. : , 26 2011

Video Νο 1

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Χρνια πολλ σε λους τους λληνες και τις Ελληνδες και σε σους γιορτζουν - νομζω εδ εναι δο που γιορτζουν, οπτε χρνια πολλ και σ' αυτος.

Συμπληρνεται σμερα νας χρνος απ την απφαση του Ευρωπακο Συμβουλου, για τη θεσμοθτηση του μηχανισμο στριξης για την Ελλδα. Εναι νας χρνος πρωτγνωρης προσπθειας αλλαγν στη χρα μας και θυσιν του λαο μας. Προσπθειες και θυσες, που σμερα αναγνωρζονται απ' λους στην Ευρπη και, το σημαντικτερο, πινουν τπο και ανογουν μια θετικ προοπτικ για το μλλον.

Πρυσι, ο αγνας μας ταν να αποτρψουμε τη χρεοκοπα της χρας μας, την οικονομικ καταστροφ. ταν νας συνεπς, αλλ και συνεχς και εππονος αγνας, για να αποκαταστσουμε το κρος και την αξιοπιστα της Ελλδας, στε να μπορε να μχεται αξιπιστα και να κατοχυρνει τα εθνικ της συμφροντα, τα συμφροντα του Ελληνικο λαο.

ταν νας αγνας, για να αναδεξουμε και την ευρωπακ δισταση αυτς της κρσης. Και σμερα, μπορομε να πομε τι αυτ η προσπθει μας πτυχε και αυτ επιβεβαινεται και απ τις αποφσεις του Ευρωπακο Συμβουλου. λοι αναγνωρζουν πια το σημαντικ δρμο που διανσαμε και τις θυσες των πολιτν μας.

Πετχαμε να βελτισουμε το πλασιο εφαρμογς του μνημονου και ταν καθοριστικ η απφαση της Συνδου της Ευρωζνης της 11ης Μαρτου, η οποα δνει μια να θηση στην επιτυχα της συλλογικς μας προσπθειας και στην ανκαμψη της ελληνικς οικονομας. Και επιβεβαιθηκε αυτ η απφαση και σμερα.

Συμβλαμε καθοριστικ, επσης, στε η Ευρωπακ νωση να υιοθετσει μια συνεκτικ και συνολικ απντηση στην κρση, με τη συγκρτηση νων θεσμν, μια ενισχυμνη και συντονισμνη ευρωπακ οικονομικ πολιτικ και, πνω απ' λα, τη σαφ απφαση για στριξη της Ευρωζνης. Δηλαδ, τη σταθερτητα, αλλ και την αναγκαα αλληλεγγη, που χρειζεται.

Αυτ το πλασιο της συνολικς προσγγισης αποτυπνεται και στα συμπερσματα του Ευρωπακο Συμβουλου. Στχος εναι η ανπτυξη των αναγκαων πολιτικν και μσων, σε ευρωπακ και εθνικ εππεδο, στε να ανακμψει η ανταγωνιστικτητα της ευρωπακς οικονομας, αλλ επιπλον - και εναι σημαντικ τι τθηκαν ως αποφσεις και στχοι της Ευρωπακς νωσης - η ξυπνη και βισιμη ανπτυξη, με τη σγκλιση, την κοινωνικ δισταση, τη δημιουργα θσεων εργασας και τη στριξη των μικρν και μικρομεσαων επιχειρσεων.

Τποτα απ' λα αυτ δεν μας χαρστηκε. Τποτα δεν εχε προεξοφληθε. Φτσαμε στη σημεριν απφαση, με τη σταθερ μας διεκδκηση, με τα αποτελσματα της προσπθεις μας, με την ανδειξη της ευρωπακς διστασης του προβλματος και, βεβαως, των ευρωπακν προοπτικν, με την ενσχυση του κρους της χρας μας και με την οικοδμηση των απαρατητων συμμαχιν.

Θα μποροσε να πει κανες τι δικαινεται απλυτα και η στρατηγικ μας, του πρτου γρου, δηλαδ η επιλογ μας, αλλ και η επιμον μας, να υπρξει απφαση για τα θματα ελληνικο ενδιαφροντος στην ειδικ Σνοδο της Ευρωζνης, στις 11 Μαρτου. Και αυτ, βεβαως, το τονζουν τα γεγοντα των εξελξεων που μεσολβησαν, που αφορον και στην Πορτογαλα, και στη Λιβη, αλλ και σε αρκετ εσωτερικ προβλματα κρατν-μελν γρω απ τη συμφωνα. Σε διαφορετικ περπτωση, πολλ απ τα δικ μας θματα θα εχαν τεθε σε αμφιβολα.

Ως προς την οικονομικ πολιτικ και, βεβαως, στο πλασιο της συνολικς προσγγισης για τη σταθερτητα, ανταγωνιστικτητα, σγκλιση και ανπτυξη της Ευρωζνης, αποτυπνονται τα εξς συμπερσματα:

Πρτα απ' λα, επιβεβαινονται οι θετικς αποφσεις της Ευρωζνης, της 11ης Μαρτου. Αποφασστηκε η αναθερηση της Συνθκης για τη θεσμοθτηση του μνιμου μηχανισμο σταθερτητας, του ESM. Επιβεβαινεται η χρηματοδτησ του, καθς και τα διφορα χαρακτηριστικ του - να μη μπομε στις λεπτομρειες, υπρχουν στα παραρτματα των αποφσεων.

Επιβεβαιθηκε η χρηματοδτηση του σημερινο προσωρινο μηχανισμο στριξης, του λεγμενου «EFSF», και τθηκε ως στχος να επισπευσθον οι αναγκαες διαδικασες στε, πριν το τλος του Ιουνου του 2011, να χουν υπογραφε και οι δο συμφωνες ταυτχρονα.

Τθηκε το χρονοδιγραμμα ολοκλρωσης των κανονισμν της οικονομικς διακυβρνησης, επσης μχρι τον Ιονιο, και δθηκε η δυναττητα συμμετοχς και σε λλες χρες, στο λεγμενο «Σμφωνο για το Ευρ» - δη, δλωσαν χθες συμμετοχ η Βουλγαρα, η Δανα, η Λετονα, η Λιθουανα, η Πολωνα και η Ρουμανα.

Επισημνθηκε η ανγκη αποκατστασης της ευρωστας του ευρωπακο τραπεζικο χρηματοπιστωτικο συστματος και, ββαια, της αντιμετπισης τυχν προβλημτων που θα προκψουν απ τα λεγμενα «stress tests», τις δοκιμς αντοχς, μσω ανπτυξης φιλδοξων στρατηγικν, αλλ και αναδιρθρωσης των χρηματοπιστωτικν ιδρυμτων.

πως επιδιξαμε, επσης, υιοθετθηκε και στις 11 Μαρτου, αλλ και σμερα, η ανγκη διερυνσης της εισαγωγς του φρου επ των χρηματοπιστωτικν συναλλαγν σε ευρωπακ εππεδο, του λεγμενου «Tobin Tax». Κναμε σημαντικ συζτηση επ' αυτο και υπρξαν και αρκετς διαφορετικς απψεις στο Συμβολιο των 27, αλλ καταφραμε και με επιμον της Ελλδας, να δοθε εντολ στην Ευρωπακ Επιτροπ, να φρει μια ανλογη εισγηση, δηλαδ πγαμε κι να βμα παραπρα, στε να υπρξει συζτηση για το θμα αυτ, μχρι το τλος του καλοκαιριο.

Σε ,τι αφορ τη Λιβη, συζητσαμε την κατσταση και την επιδωξη των δρσεων που χουν αναληφθε που, σμφωνα και με την εντολ του Συμβουλου Ασφαλεας του ΟΗΕ, εναι η προστασα των αμχων απ απειλ επθεσης.

Η Ελλδα και το Συμβολιο υπογρμμισαν το βασικ ρλο των αραβικν χωρν, ιδως του Αραβικο Συνδσμου, στην ενεργ υποστριξη της εφαρμογς της απφασης 1973 του Συμβουλου Ασφαλεας του ΟΗΕ και, βεβαως, στην ενεργ συμμετοχ της χρας μας ως προς την εξερεση πολιτικς λσης στην κρση.

Αυτ που επιβλλεται σμερα, εναι να υπρξει κατπαυση του πυρς. Αυτ θλουμε, να σταματσουν οι επιθσεις στον μαχο πληθυσμ, να ανοξει ο δρμος για τη δημοκρατικ μετβαση στη Λιβη, σμφωνα με τις επιλογς και τις προσδοκες του Λιβυκο λαο, διασφαλζοντας πντα την εθνικ κυριαρχα, το μλλον του λαο της Λιβης και την εδαφικ της ακεραιτητα.

Επανλαβα τη θση που εξφρασα απ την πρτη στιγμ, αλλ και στη συνντηση στο Παρσι, τι δεν θα πρπει να εγκαταλεψουμε τις διπλωματικς προσπθειες για επτευξη των στχων μας, καθς και τι πρπει να συζητσουμε και να προετοιμαστομε με υπευθυντητα για την επμενη μρα στη Λιβη. Και εδ, η Ελλδα θα παξει το ρλο που της αρμζει.

Βεβαως, μιλσαμε και για τη γενικτερη συνεργασα μας στην ευρτερη περιοχ της Μεσογεου, μσα απ μια να εταιρικ σχση στη Μεσγειο και μια συγκροτημνη ευρωπακ πολιτικ - που θεωρ τι εναι ιστορικς σημασας, γιατ θα καθορσει τελικ τις σχσεις της Ευρπης με τον αραβικ και μουσουλμανικ κσμο - που στοχεει στην πολιτικ συνεργασα, την οικονομικ ανπτυξη, την κοινωνικ ευημερα των λαν της περιοχς και τη δημοκρατικ τους πορεα.

Και αυτ σημανει τι αποφασσαμε την ενσχυση της ανθρωπιστικς βοθειας, την ενσχυση προγραμμτων και το νο προσανατολισμ αυτν των προγραμμτων για τις χρες της Μεσογεου, με την αξηση κατ 1 δις ευρ των πρξεων της Ευρωπακς Τρπεζας Επενδσεων γι' αυτς τις χρες της Μεσογεου. Και ββαια, συζητσαμε το ιδιατερο πρβλημα των μεταναστευτικν και προσφυγικν ρον.

Η Ελλδα, λους αυτος τους μνες, αναδεικνει στα ευρωπακ ργανα τα προβλματα που αντιμετωπζει, ως πλη εισδου μεταναστν και προσφγων, προβλματα που εντενονται απ τις δραματικς εξελξεις στη Βρεια Αφρικ. Γι' αυτ και απ κοινο με την Ιταλα, ζητσαμε να γνει συζτηση σε εππεδο Ευρωπακο Συμβουλου και να αναλβει σχετικς πρωτοβουλες η Ευρωπακ Επιτροπ.

Εχα την ευκαιρα χθες να συναντσω την αρμδια Επτροπο, την κυρα Βλστρομ, και να θσω λα αυτ τα ζητματα, για να αξιολογσουμε την κατσταση ευρτερα, αλλ και στην Ελλδα.

Η Ευρωπακ Επιτροπ ανταποκρθηκε και χει αναλβει μχρι τον Ιονιο να παρουσισει μια συνολικ προσγγιση για το πρβλημα της μετανστευσης και της προσφυγις και, ββαια, χει αναλβει και τη διθεση πρσθετων πρων για τις επιχειρσεις της Frontex.

Καταγρφηκε στα συμπερσματα η δσμευση της Ευρωπακς νωσης και των κρατν-μελν, για μπρακτη αλληλεγγη προς τα κρτη-μλη, πως εναι η Ελλδα, που θγονται μεσα απ τα μεταναστευτικ ρεματα προς την Ευρπη, και δεσμετηκε για την παροχ αναγκαας υποστριξης, ανλογα με την εξλιξη της κατστασης.

Τλος, εκφρσαμε την αμριστη υποστριξ μας και την αλληλεγγη μας στο λα της Ιαπωνας, καθς και στον αγνα της Ιαπωνας να αντιμετωπσει τις βιβλικς καταστροφς και την κρση που βινει.

Με την ευκαιρα, συζητσαμε και για το θμα της πυρηνικς ενργειας. Η δικ μας θση για την πυρηνικ ενργεια εναι καθαρ. Η Ελλδα, εξλλου, δεν χει λλη επιλογ, γιατ εμαστε μια κρως σεισμογενς περιοχ.

Ειδικτερα, μως, ως προς την ασφλεια των πυρηνικν εγκαταστσεων, πως γνωρζετε, ζητσαμε εξ αρχς τρα πργματα: πρτα απ' λα, τον πλρη λεγχο των πυρηνικν εγκαταστσεων που λειτουργον στην Ευρπη, την αυστηρ εποπτεα των εγκαταστσεων και σε γειτονικς χρες, πραν δηλαδ της Ευρωπακς νωσης, καθς και την αυστηροποηση των προδιαγραφν της πυρηνικς ασφλειας.

Και αυτς οι τρεις προτσεις γιναν αποδεκτς και αποτυπνονται στο κεμενο των συμπερασμτων.

Αποφασστηκε δηλαδ να επανεξεταστε η ασφλεια των πυρηνικν εγκαταστσεων της Ευρωπακς νωσης, στη βση μιας συνολικς και διαφανος αξιολγησης κινδνων και ασφλειας.

Αποφασστηκε η Ευρωπακ νωση να ζητσει τη διενργεια παρμοιων προσομοισεων και ελγχων, δηλαδ «stress test», δοκιμν αντοχς, στις γειτονικς χρες, εκτς της Ευρωπακς νωσης, για τις υπρχουσες, αλλ και για τις σχεδιαζμενες εγκαταστσεις.

Εδ, θσαμε ιδιατερα θματα και γειτονικν χρων, πως του πυρηνικο σταθμο Ακιουγιο της Τουρκας, που σχεδιζεται. Πρπει να καταστε σαφς στις υποψφιες χρες, στις γειτονικς μας χρες, ετε εναι, ετε δεν εναι υποψφιες - αλλ σε αυτ την περπτωση, η Τουρκα τυγχνει να εναι - τι η συμμρφωση στα θματα πυρηνικς ασφλειας, εναι και αναπσπαστο κομμτι του κοινοτικο κεκτημνου, αλλ βεβαως εναι τελικ και προς το συμφρον μας, και του Ελληνικο και του Τουρκικο λαο, καθς και λων των λαν της περιοχς.

Δθηκε εντολ στην Ευρωπακ νωση να επανεξετσει και να ενισχσει το κανονιστικ πλασιο για την ασφλεια των πυρηνικν εργοστασων και εγκαταστσεων.

Τλος, αρκετο απ εμς, και εγ, και ο Αυστριακς, αλλ και λλοι, επαμε τι εναι να «καμπανκι», μια ευκαιρα αν θλετε, να επαναπροσανατολσουμε λη την Ευρπη προς την ανανεσιμη ενργεια, την πρσινη ενργεια, κτι που για εμς αποτελε προτεραιτητα. Ευκαιρα, με την ννοια να επενδσουμε σε αυτ τη να τεχνογνωσα, στε πργματι να εμαστε πρωτοπροι, συμβλλοντας στην ανπτυξη και στη δημιουργα θσεων εργασας.

Σμερα, ολοκληρσαμε με επιτυχα μια προσπθεια μηνν. Οι αποφσεις του Ευρωπακο Συμβουλου ενισχουν καθοριστικ και δνουν μια να δυναμικ και προοπτικ στη συλλογικ προσπθεια του Ελληνικο λαο.

Δεν πρπει, μως, ποτ να ξεχνμε τι, η επιτυχα εξαρτται απ το δικ μας αγνα, απ τις μχες που δνουμε καθημεριν στη χρα μας.

Σμερα, εναι η μρα που τιμομε την Επανσταση του 1821, τον αγνα για την ελευθερα, για την ανεξαρτησα της πατρδας μας. Ο Ελληνικς λας, και σμερα, με τη δναμη, την υπερηφνια και την αποφασιστικτητα που τον χαρακτηρζει, δνει και θα κερδσει και αυτ τη μχη.

Η Ελλδα που αγωνζεται, η Ελλδα που εναι ενωμνη, εναι η Ελλδα που διαχρονικ ξεπερν τις δυσκολες και πετυχανει το στχο της. Αυτ την Ελλδα αναδεικνουμε καθημεριν, με τις μχες λων μας. 

Video Νο 2

Μ. ΑΡΩΝΗ («ΑΠΕ - ΑΝΤ1»): Κριε Πρεδρε, πολλο οικονομικο αναλυτς εκφρζουν επιφυλξεις για το γεγονς τι ο μελλοντικς μηχανισμς στριξης, αυτς που θα ισχσει απ το 2013 και μετ, προβλπει τι σε περπτωση που μα χρα κριθε τι βρσκεται σε κατσταση αφερεγγυτητας και δεν μπορε να ξεπληρσει τα χρη της, ο ιδιωτικς τομας θα αναλβει να τμμα του κστους.

Ανεξρτητα απ το ποια ποιες χρες θα βρεθον σε αυτ την κατσταση, σας ανησυχον οι επιπτσεις που θα μποροσε να χει αυτ η ρθμιση στα ελληνικ κρατικ ομλογα; Ευχαριστ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εναι να θμα που εχαμε θσει και υπρξε και μα βελτιωτικ απφαση στην προηγομενη συνντηση των Υπουργν Οικονομικν.

Θλω να πω εδ, τι οι διαπραγματεσεις που κναμε ταν, πως επα, πολμηνες. χουμε φτσει σε να πολ καλ, συνολικ αποτλεσμα. Δεν μιλω για τα ιδιατερα συμφροντα της Ελλδας, αλλ και γενικτερα για το μηχανισμ, για τις τρπεζες και για την ευρτερη οικονομικ μας πολιτικ. Θα μποροσε να πει κανες, «εγ θλω εκενο, ο λλος θλει το λλο», υπρχει ακμα δυναττητα βελτισεων, αλλ νομζω τι το μνυμα εναι ξεκθαρο: η Ευρωπακ νωση εναι αποφασισμνη να στηρξει την Ευρωζνη και τις χρες της Ευρωζνης, με κθε τρπο.

Αυτ εναι να ισχυρ μνυμα που, πριν απ λγους μνες, σγουρα πριν απ να χρνο, κανες δεν θα μποροσε να προβλψει, δηλαδ τι η Ευρωπακ νωση θα φτανε να παρνει τσο σημαντικς και, θα λεγα, καθοριστικς αποφσεις, ακριβς για να αντιμετωπσει τις ανησυχες - πολλς φορς, θα λεγα και υπερβολικς ανησυχες, αλλ και αυτς ακμα - της αγορς.

Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ («Ρ/Σ ΝΕΤ 105.8»): Κριε Πρωθυπουργ, ως προς τη συνολικ λση, για την οποα επαγγλλονταν οι ηγτες της Ευρωπακς νωσης, τι θα δσουν μσα σε δο 24ωρα, θσαμε να πλασιο πολιτικς απφασης, το οποο θα υλοποιηθε τον Ιονιο, δηλαδ χουμε μπροστ μας να χρονικ διστημα και διαβουλεσεων και διαφρων διεργασιν, αλλ πντως, δεν χει δοθε συνολικ λση, με τον ακαριαο τρπο με τον οποο τον τοποθετοσε το Ευρωπακ Συμβολιο. Και πντως, μσα σε αυτ τη λση, δεν υπρχει η θηση της ανπτυξης με συγκεκριμνο μτρο. να μτρο, για παρδειγμα, δεν χει υπρξει, κι αν κνω λθος, παρακαλ διορθστε με.

Μπορετε σας παρακαλ να μου πετε, αν εστε ικανοποιημνος απ το γεγονς τι δεν χει υπρξει μχρι τρα κποια συγκεκριμνη πολιτικ πρωτοβουλα για να δοθε ανπτυξη, για να δοθε θηση ανπτυξης και στην Ελλδα, και στις υπλοιπες χρες που αντιμετωπζουν κρση χρους;

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πρτα απ' λα, εναι λθος τι δεν υπρξε απφαση. Απφαση υπρξε, ξεκθαρη απφαση: τι θα πρπει η κθε χρα, με εσωτερικς διαδικασες, να το συμφωνσει - λλες μσα απ το Κοινοβολιο, λλες μσα απ κυβερνητικς αποφσεις, αυτ εναι θμα δημοκρατας.

Θα μποροσαμε εμες να επιβλουμε τις εσωτερικς διαδικασες, το πς εγκρνονται αυτ; Αλλ στο εππεδο το δικ μας, στο οποο εχαμε να διαπραγματευθομε, καταφραμε και πραμε τις αποφσεις, και ως χρα, και ως Ευρωπακ νωση. Και θεωρ λογικ, αυτς οι αποφσεις να υιοθετηθον και απ τα Κοινοβολια. Πντως, σε ,τι αφορ την Ελλδα, εναι κατοχυρωμνες αυτς οι αποφσεις.

Πργματι, η ανπτυξη εναι το ζητομενο, λοι το λμε, και υπρχουν και διαφορετικς απψεις στην Ευρωπακ νωση, για το πς θα επλθει αυτ η ανπτυξη. Βεβαως, διαμορφνοντας να καλτερο πλασιο ανταγωνιστικτητας, αλλ το τι εναι ανταγωνιστικτητα, διαφρει πολλς φορς απ χρα σε χρα.

Εμες θεωρομε τι η επνδυση στον νθρωπο, στη να καινοτομα, στην πρσινη καινοτομα, σε λες αυτς τις νες δυναττητες που χουμε, στην εκπαδευση, στις υποδομς, εναι πολ σημαντικ. Εναι να θμα, βεβαως, το οποο υπρχει και στις αποφσεις μας, π.χ. στη στριξη των μικρομεσαων επιχειρσεων, της κοινωνικς συνοχς, που εμες θεωρομε τι εναι μρος της ανπτυξης. Και οπωσδποτε, χουμε μπροστ μας και τη συζτηση για τον προπολογισμ της Ευρωπακς νωσης, που εκε θα γνει πολ σημαντικ συζτηση γι' αυτ που θσατε, για το οποο εμαι σμφωνος τι, ναι, εναι μεγλο στοχημα για την Ευρπη.

ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ («ΤΟ ΒΗΜΑ»): Κριε Πρεδρε, εγ θα σας κνω μα ερτηση για τη Λιβη. Το πρβλημα ενδιαφρει απ πολλς πλευρς, νομζω, την Ελλδα. Η χθεσιν απφαση ταν τι το ΝΑΤΟ πλον αναλαμβνει τον κριο ρλο της εφαρμογς των οποιωνδποτε αποφσεων, που χουν παρθε μχρι σμερα. Αυτ σημανει τι και οι «ανοιχτο ουρανο», πως αλλις λγονται, θα πρπει να ξανασυζητηθον, αν καταλαβανω καλ, σε μια ττοια απφαση απ το Συμβολιο του ΝΑΤΟ, που η ομοφωνα εναι υποχρεωτικ.

 Η Ελλδα δηλαδ, αν δεν κνω λθος, χει μπροστ της να υποστηρξει να αρνηθε να υποστηρξει, τη συνχιση των πτσεων των συμμαχικν αεροπλνων υπερνω της Λιβης. Εμαι σωστ σ' αυτ; Δεν νομζετε τι αλλζει η στση, την οποα ως τρα εχαμε, μετ τη χθεσιν απφαση που πρθηκε; Εννο της Ελλδας.

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστ για την ερτηση. Θεωρ τι η απφασ μας βασζεται, και δεν χει αλλξει, στις αποφσεις του ΟΗΕ, που μιλον για την προστασα του μαχου πληθυσμο. Προφανς, για τον τρπο της εφαρμογς, προβλπεται και στην απφαση του ΟΗΕ, τι μπορε, ετε μεμονωμνα κρτη, ετε μσα απ Οργανισμος, να υπρξει εφαρμογ αυτν των αποφσεων και με τη συμβολ του ΝΑΤΟ.

Θλω να τονσω τι δεν εναι το ΝΑΤΟ που χει αποφασσει, εναι ο ΟΗΕ που χει αποφασσει. Και το ΝΑΤΟ, απλς δνει τις υπηρεσες του, δηλαδ τις υποδομς, το στρατηγεο, το συντονισμ των επιχειρσεων. Αυτ εναι η προσφορ, ουσιαστικ, του ΝΑΤΟ σμερα. Δεν βλπω κποια αλλαγ ουσιαστικ, εναι περισστερο επιχειρησιακ αλλαγ, αλλ πολιτικ αλλαγ δεν υπρχει. Εναι η δια βση, πνω στην οποα δουλεουμε.

Μακρι, πως χω πει, το συντομτερο να τελεισουν οι εχθροπραξες και να υπρξει κατπαυση του πυρς, αλλ αυτ βεβαως σημανει, μλλον προποθτει, την εφαρμογ και συμφωνα και των δο πλευρν - και σε αυτ την περπτωση, ιδιατερα του καθεσττος στη Λιβη - στις αποφσεις του ΟΗΕ.

ΧΡ. ΚΟΥΤΡΑΣ («ΣΚΑ»): Κριε Πρεδρε, χετε ανακοινσει να φιλδοξο πργραμμα, με σκοπ τη μεωση του δημοσου χρους κατ 20%, πως επατε.

Το πργραμμα αποκρατικοποισεων για αξιοποηση της δημσιας περιουσας εναι 50 δις ευρ. δη, ακογονται αρκετς απψεις και ποικλες απψεις και εντς του Υπουργικο Συμβουλου, για το πς θα πρπει να εξελιχθε αυτ το πργραμμα.

Αυτ που θλω να σας ρωτσω εναι, αν εστε αποφασισμνος να πτε αυτ το πργραμμα μχρι τλους, να συγκρουστετε δηλαδ για παρδειγμα με τους συνδικαλιστς της ΔΕΗ, οι οποοι αντιδρον σε οποιαδποτε ττοια ενργεια.

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κατ' αρχν, το πργραμμα βζει να στχο, η υλοποηση εξειδικεεται. Ο στχος αυτν των προγραμμτων εναι ακριβς τι, εμες θλουμε απ εδ και πρα, και αυτ εναι που χουμε υποσχεθε, να χουμε διαρθρωτικ μτρα, να χουμε μτρα εξοικονμησης, περιορζοντας τη σπατλη, να χουμε εκσυγχρονισμ του κρτους, να χτυπσουμε τη γραφειοκρατα και τη διαφθορ. Και βεβαως, απ κοινο, λοι μαζ να συμβλουμε και σε μια λειτουργα της Πολιτεας, με την πταξη της φοροδιαφυγς, της εισφοροδιαφυγς και της διαφθορς, λων αυτν δηλαδ που πργματι δημιουργον προβλματα στη σωστ λειτουργα του κρτους και, τελικ, στο δημσιο συμφρον και στην αλληλεγγη μεταξ των πολιτν.

Η αξιοποηση της δημσιας περιουσας, λοιπν, εναι μρος αυτο του προγρμματος. Θα εξειδικευτε. Δεν βλπω γιατ, εκ των προτρων, πρπει να θεωρομε τι θα υπρξουν αντιπαραθσεις και συγκροσεις, ταν εμες ξεκινμε μσα απ μια διαβολευση να προωθομε τις οποιεσδποτε αλλαγς, για οποιοδποτε θμα. Και οι διαβουλεσεις αυτς θα υπρξουν και, ελπζω, να χουν και ασιο αποτλεσμα.

Δεν μιλω ειδικ για τη ΔΕΗ, αλλ για οποιοδποτε θμα, γιατ δεν χει υπρξει κποια πρταση για τη ΔΕΗ. Αυτ θα εξειδικευτον και, βεβαως, θα συζητηθον. Και θεωρ τι εναι προς το συμφρον λων μας να συνεργαστομε, στε να αξιοποιηθε σωστ η δημσια περιουσα, προς φελος τελικ του Ελληνικο λαο, για να φγει αυτ το μεγλο βρος του χρους, που σμερα κουβαλ λγω των πρσφατων, προηγομενων πολιτικν.

Κ. ΠΑΡΗΣ («WORLDSTREETJOURNAL»): Κριε Πρεδρε, θελα να σας ρωτσω κτι σχετικ με την Πορτογαλα. Λγο ως πολ, το Ευρωπακ Συμβολιο θεωρε δεδομνο τι εναι θμα χρνου πτε η Πορτογαλα θα προσφγει στο μηχανισμ, αυτ τουλχιστον ακομε απ πρα πολλς πλευρς.

Με βση αυτ, θα θελα να σας ρωτσω, νομζετε πραγματικ τι η Ευρωπακ νωση χει κνει αρκετ για να προστατψει τα μλη της και το ευρ; Δεν νομζετε τι μα συμφωνα, παραδεγματος χρη για τη δευτερογεν αγορ, αγορς ομολγων, τα swaps, οι ανταλλαγς των ομολγων, κτι το οποο εχε θσει και η Ελλδα, θα βοηθοσε κρτη σαν την Πορτογαλα, να μην φτσουν σ' αυτ το σημεο;

θελα επσης να ρωτσω: νομζετε τι η πρταση για τη δευτερογεν αγορ, για να υπρξει παρμβαση της Ευρωπακς Κεντρικς Τρπεζας λλων αγορν, να αγορσουν ομλογα απ τα κρτη, μπορε να ξαναρθει στην Ευρωπακ νωση προς συζτηση; Ευχαριστ.

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ξρετε καλ την Ευρωπακ νωση. Η Ευρπη προχωρ, η Ευρπη εξελσσεται. Δεν πρπει να αποκλεσει κανες τποτα στο μλλον. Νομζω πως εναι σημαντικ να σταθομε και στις αποφσεις το σμερα, διτι εναι σημαντικς οι αποφσεις.

Εναι σημαντικς και για την Πορτογαλα. Και εμαι σγουρος - και θλω να εκφρσω τη συμπαρστασ μου - τι η Πορτογαλα και ο Πορτογαλικς λας, δνουν τη μχη τους, με συγκεκριμνο πργραμμα. Και η Ευρωπακ νωση, χει αποδεξει πντως τι εναι τοιμη να συνδρμει, εν και εφσον χρειαστε, εν ζητηθε. Δεν υπρχει απφαση του Συμβουλου, οτε καν συζητθηκε αυτ το θμα. Αυτ εναι, συνθως, η ευκολα των αναλσεων που βλπουμε στα διφορα σχλια των Μσων Ενημρωσης ευρτερα.

Θεωρ τι οι σημερινς απαντσεις που χουμε, μσα απ τις αποφσεις του Συμβουλου, δνουν να πολ ηχηρ μνυμα. Μπορομε να μπομε σε λεπτομρειες. Εμες χουμε καταθσει πρα πολλς προτσεις και πολλ θα μποροσαν να γνουν. Δνουν μως να πολ ισχυρ μνυμα τι, σε κθε περπτωση, η Ευρωπακ νωση εναι εδ και θα σταθε στο πλευρ και των κρατν-μελν, και της Ευρωζνης, και θα κνει αυτ που πρπει.

Νομζω τι εναι πολ σημαντικς αυτς οι αποφσεις σμερα, πως και το μνυμα ιδιατερα προς τις αγορς, για να τις καθησυχσει, τι η Ευρπη εναι εδ. 

Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ («ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»): Κριε Πρεδρε, στο πλασιο των αποφσεων της Συνδου Κορυφς, υπογρψατε το Σμφωνο για το Ευρ, το οποο μεταξ λλων προβλπει μεισεις μισθν, περισστερες μορφς ευλικτης εργασας, αξηση των ορων συνταξιοδτησης.

Στην Ελλδα, αυτ τη στιγμ, το ποσοστ της ανεργας εναι 15% και οι μισθο τον τελευταο χρνο χουν μειωθε απ 20% μχρι 30%. Οι αποφσεις αυτς που φρνετε, που ψηφσατε, και τα να μτρα που θα ρθουν, πιστεετε τι μπορε να τα αντξει ο Ελληνικς λας;

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Οι αποφσεις δεν αφορον σε να μτρα και, ειδικ, δεν αφορον σε να μτρα στην Ελλδα. Κθε χρα χει τις επιλογς της. Εμες δη χουμε πρει σημαντικ μτρα για τη χρα μας, δσκολα και εππονα, τα οποα θεωρομε τι θα αποτελσουν και μια βση, στε να ανακμψει η οικονομα μας και να δημιουργηθον θσεις εργασας και ανπτυξη. Διτι το μοντλο το οποο εχαμε, δεν πγαινε λλο.

Το μοντλο ανπτυξης, το οποο εχαμε, δεν ταν μοντλο ανπτυξης. ταν μοντλο για χρη στην πλτη του Ελληνικο λαο. Χρη, τα οποα σμερα φορτνεται και πιζεται να πληρσει, τερστια χρη και για τις επμενες γενις. Αυτ δεν εναι μοντλο ανπτυξης. Δεν εναι μοντλο για βισιμες θσεις εργασας.

Γι' αυτ κνουμε τις αλλαγς, εππονες, δσκολες, περνμε απ μα στενωπ, αλλ θα βγομε ισχυρτεροι, με να μοντλο που θα εναι βισιμο, ανταγωνιστικ και εξαγωγικ, να μοντλο ευημερας. ρα, λοιπν, να μιλμε για τις προοπτικς με μεγαλτερη αισιοδοξα.

Video Νο 3

Καταλαβανω πολ καλ τις δυσκολες, αλλ να καταλβουμε τι, εν δεν γνονταν οι αλλαγς οι οποες γιναν και αν δεν συνεχσουμε να κνουμε τις αλλαγς - χι να μτρα, αλλαγς πως επα, διαρθρωτικς, αξιοποηση της δημσιας περιουσας, μεωση της σπατλης, πταξη της διαφθορς, μεωση της γραφειοκρατας, λα αυτ εναι αναπτυξιακ - δεν θα ξεπερσουμε τα προβλματα.

Δεν μπορε, παραδεγματος χρη, το κστος για τον εργαζμενο να εναι τερστιο. Μελτες δεχνουν - και ελπζω σντομα και αυτς να αναδειχθον - τι νας εργαζμενος χνει απ το μισθ του, μχρι και 20% και 25%, απ τη γραφειοκρατα και τη διαφθορ στη χρα. Εν σε λλες χρες, εναι πολ πιο απλς οι διαδικασες, οι οποες  διευκολνουν τον εργαζμενο. Αυτς εναι οι μεγλες αλλαγς, τις οποες εμες κνουμε.

Και βεβαως, εχα την ευκαιρα χθες να πω, σε ,τι αφορ το Σμφωνο, τι εμες χουμε δη εφαρμσει και με το παραπνω πολλς απ αυτς τις αλλαγς, τις περισστερες απ αυτς τις αλλαγς. Δεν υπρχει καννας στην Ε.Ε. που να μην το αναγνωρζει αυτ και να μην θεωρε τι αυτ θα συμβλλουν στη βιωσιμτητα της ελληνικς οικονομας.

Π. ΣΩΚΟΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ): Κριε Πρεδρε, περπου να χρνο μετ την εφαρμογ του μνημονου, χουμε για το πρτο διστημα του 2011 μια υστρηση εσδων, της τξεως του 1,8%. Σμφωνα με τη ΓΣΕΕ, η πραγματικ ανεργα το 2011 θα φτσει στο 22%. Υπρχει φεση. Η φεση συνεχς μεγαλνει και ρευσττητα στην αγορ δεν υπρχει.

Το ερτημ μου εναι: μπως χουν δκιο σοι λνε, και μσα στο κμμα σας, πολλο βουλευτς, αλλ και ο Πρεδρος της Νας Δημοκρατας μλις χθες, απ εδ, απ τις Βρυξλλες, τι το μνημνιο δεν βγανει τελικ;

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα λεγα τι αυτο που χουν τερστια ευθνη για το πο φτασε η Ελλδα, δεν δικαιονται σμερα να μιλνε με ττοια ελαφρτητα για τις θυσες και τις προσπθειες του Ελληνικο λαο, οτε να καλλιεργον με ευκολα τη μιζρια, προσπαθντας να υποβαθμσουν και τις κατακτσεις μας.

Διτι χουν γνει αλλαγς. χουμε σπερει για το μλλον, για το αριο, πολ σημαντικ θεσμικ, οικονομικ και λλα προγρμματα, τα οποα στοχεουν ακριβς στο να αντιμετωπσουμε την ανεργα, αλλ κατ' αρχν στχευαν στο να αντιμετωπσουμε την πιθαν χρεοκοπα. Διτι αν εχαμε χρεοκοπσει, χι 15%, αλλ 30% και 40% θα ταν η ανεργα και, βεβαως, θα εχαμε κλεσιμο Τραπεζν, δεν θα πληρναμε συντξεις, δεν θα πληρναμε μισθος.

Μην το ξεχνμε αυτ, μην ξεχνμε αυτ την αφετηρα. Ναι, θα περσουμε και περνμε δσκολα, αλλ βγανουμε - δη, χουμε τα πρτα σημδια - απ μια στενωπ. Εναι η στενωπς, στην οποα μπκαμε λγω μιας πελατειακς αναπτυξιακς αντληψης, που διγκωσε να κρτος πελατειακ, χι αναπτυξιακ, που δεν ταν βισιμο, με αποτλεσμα να φθσουμε στο παρ πντε της χρεοκοπας.

ρα, λοιπν, ο δικς μας στχος υλοποιεται, τα μτρα υλοποιονται. Εναι μεγλες αλλαγς, εναι ιστορικς αλλαγς και, βεβαως, αυτς εναι οι αλλαγς που θα φρουν τη σιγουρι για τη να γενι, θα φρουν θσεις εργασας και θα φρουν ανπτυξη επιτλους.

Επιπλον, χουμε και πολλ λλα προγρμματα, τα οποα ξεδιπλνονται, που βοηθον, που συμβλλουν, που δεχνουν αλληλεγγη, προγρμματα για την ανεργα, πολ σημαντικ, τα οποα αυτ τη στιγμ βοηθον να μεγλο μρος των ανργων, των εργαζομνων στε να μη χσουν τις δουλεις τους, πως και προγρμματα για την κοινωνικ εργασα, προγρμματα ανπτυξης της πρσινης ενργειας, του τουρισμο κ.λπ.

Εναι θματα, τα οποα βεβαως θλουν το χρνο τους. Εμαστε αποφασισμνοι, μως, να πμε την Ελλδα σε μια διαφορετικ τροχι. Και αυτ, νομζω, πρπει να εναι και το μνυμα της σημερινς ημρας, της 25ης Μαρτου.

Ευχαριστ πολ.