.

, 4 2011

. : 5 2011

Φωτογραφικ Υλικ

Γιργος Α. Παπανδρου:  Εδ και να χρνο, χουμε ξεκινσει ναν αγνα για να καλψουμε τις τερστιες δανειακς μας ανγκες. Να ανατρψουμε το μεγλο λλειμμα αξιοπιστας, αυτ το οποο μας κληροδτησε η προηγομενη κυβρνηση, της Νας Δημοκρατας. Μια χρα, αθωρκιστη στην κρση που ερχταν.

Με τερστια προσπθεια, με την κατανηση και στριξη του Ελληνικο λαο, κατορθσαμε να πεσουμε τους Ευρωπαους εταρους μας, πρτον, τι πρεπε να δημιουργηθε νας μηχανισμς σταθερτητας, δετερον, τι πρεπε να καλπτονται δανειακ οι χρες που αντιμετωπζουν προβλματα ανλογα με τα δικ μας και, τρτον και κυρως, τι αυτ η δομ θα πρεπε να προσλβει μονιμτερα χαρακτηριστικ, για να αντιμετωπσει οριστικ και αποφασιστικ την κρση χρους, που αντιμετπισαν αντιμετωπζουν αρκετς χρες.

ταν ξεκινσαμε την προσπθεια, εμες οι λληνες αναλβαμε τη δικ μας ευθνη. Ευθνη, να αλλξουμε τη χρα. Αλλ καταστσαμε σαφς στους εταρους μας, τι θα αναδεικνυταν σε μικρ χρονικ διστημα, η ανγκη μιας συνολικς ευρωπακς απντησης, αφο ταν θμα που αφοροσε συλλβδην την ευρωπακ ολτητα, τα συστηματικ προβλματα που αναδεχθηκαν στην Ευρωζνη, δηλαδ και τη σταθερτητα του ευρ.

Οι ττε εκτιμσεις μας αποδεχθηκαν και βσιμες και αληθες. Εν τω μεταξ, η Κυβρνησ μας, αντιμετωπζοντας αυτ την εθνικ πρκληση για σωτηρα της χρας, σωτηρα απ τη χρεοκοπα, σε πολ σντομο χρονικ διστημα, πρε αποφσεις μεσες, αρκετς εκ των οποων ταν επδυνες για τον λληνα πολτη, παρλληλα μως, δεξαμε και τη βολησ μας να σχεδισουμε και να υλοποισουμε μεγλες διαρθρωτικς αλλαγς. Δηλαδ, να αντιμετωπσουμε ανγκες και παθογνειες δεκαετιν.

Να μπορομε να στηριχθομε στις δικς μας και χι σε δνειες δυνμεις. Αλλαγς, για τις οποες εχαμε δεσμευτε δη απ τις εκλογς, αλλ που ταν τελικ και εντολ του Ελληνικο λαο να υλοποισουμε αυτς τις αλλαγς στη χρα μας. Και αυτς εναι που σμερα υλοποιομε.

μως, με αυτς τις πραγματικ σημαντικς αποφσεις, η Ελλδα, απ μεμονωμνη περπτωση και πρβλημα στην Ευρωζνη, χει γνει πια μρος της λσης. Σε μια δσκολη περοδο, αλλ αποφασιστικ για λους, δεξαμε σαφ αποτελσματα, τα οποα δημιουργον δη προοπτικ και ελπδα για την Ελλδα, αλλ και συνβαλαν στε να συμμετχουμε σε να συλλογικ ευρωπακ προβληματισμ και να συνδιαμορφνουμε πολιτικς, για να μπορσουμε ειδικτερα να διαμορφσουμε και ναν ερωστο, αποτελεσματικ και μνιμο μηχανισμ σταθερτητας σε λη την Ευρπη.

Σμερα, η Ελλδα χει αποκτσει και κρος και εμπειρα. Συμβλλουμε, με συγκεκριμνες λσεις που προτενουμε, για την υπρβαση της κρσης και την πιο ορθολογικ λειτουργα των χωρν της Ευρωπακς νωσης, με καθορισμνες πντα αρχς, καθς και για την απκρουση των κερδοσκοπικν επιθσεων, που κοστζουν υπρμετρα στις χρες μας.

πως επα, στχος μας – και αυτ εναι η απφαση σμερα – εναι να προυμε τις επμενες εβδομδες αποφσεις, δηλαδ να συνολικ πακτο, μια συνολικ προσγγιση και λση, που θα βλει τρμα στην κρση χρους της Ευρωπακς νωσης.

Οι αποφσεις αυτς βεβαως αφορον, απ τη μια μερι, την ευθνη κθε κρτους-μλους στην Ευρωζνη – και δη, αυτ τα οποα εμες κνουμε εναι ακριβς σε αυτ το πνεμα. Και απ την λλη μερι, αφορον βεβαως στον τραπεζικ τομα στην Ευρωπακ νωση, στα θματα διαφνειας, ρυθμσεων, αντιμετπισης οκων αξιολγησης, κερδοσκοπας στα παργωγα και, βεβαως, ναν ισχυρ πια μηχανισμ διαχερισης του ευρωπακο χρους, στε να χει αποτελσματα.

να δετερο θμα που συζητσαμε και εναι ντως επκαιρο και πολ σημαντικ, εναι το θμα της Αιγπτου. Ταχθκαμε υπρ μιας μεσης μετβασης, με αλλαγς δημοκρατικς, πντα χωρς βα και με ομαλ τρπο. Εγ εχα την ευκαιρα να τονσω τι, για μας, η Αγυπτος χει ξεχωριστ ενδιαφρον. Ξεχωριστ ενδιαφρον, γιατ εναι γειτονι μας, αφορ μεσα την ασφλει μας και την οικονομα μας. Και βεβαως, αρνητικ σενρια στην εξλιξη των εσωτερικν διαδικασιν της Αιγπτου θα σμαιναν και λλα προβλματα, πως π.χ. μια πιθαν μεγλη κρηξη προσφυγις και προς τη δικ μας χρα.

χουμε και ιδιατερα συμφροντα, επσης, διτι υπρχει και Ελληνισμς στην Αγυπτο, πως βεβαως και το Πατριαρχεο Αλεξνδρειας.

Εναι σημαντικ η δικ μας θση, πως εναι σημαντικ βεβαως η Αγυπτος για τη σταθερτητα σε λη την περιοχ, στη Μση Ανατολ, στην ειρηνευτικ διαδικασα και σε ολκληρο τον αραβικ κσμο.

Εμες δεν χουμε περιθρια, οτε την πολυτλεια απλ να παρακολουθομε. Γι’ αυτ, εμαστε συνεχς σε επαφ με λους, χι μνο στην Ευρπη, αλλ και στην περιοχ, στε να μην κυλον οι εξελξεις απ μνες τους.

Θλουμε και θα σταθομε δπλα στον Αιγυπτιακ λα, στην Αγυπτο, στις προσπθειες και το ατημ τους, ιδιατερα της νεολαας, για τη μεταμρφωση της Αιγπτου σε μα πραγματικ Δημοκρατα, πντα με τρπο ομαλ, μεσο, ειρηνικ και αξιπιστο.

Εχα και σμερα επικοινωνα με λες τις ηγετικς προσωπικτητες στην Αγυπτο, αλλ και της ευρτερης περιοχς. Μλησα με τον Πρεδρο Μουμπρακ, τον Αντιπρεδρο κ. Σουλεμν, τον Αμρ Μοσα, που εναι και Γενικς Γραμματας του Αραβικο Συνδσμου, καθς και με τον Ελ Μπαραντι.

Εχα επσης την ευκαιρα να συζητσω – και εχαμε βεβαως ανοιχτ συζτηση σμερα – και διμερς, με αρκετος απ τους ηγτες της Ευρωπακς νωσης και με την Κθυ στον, που χει και την αρμοδιτητα να εκπροσωπε την Ευρωπακ νωση στα διεθν ζητματα. Εχα επσης επαφ με την κυρα Κλντον και τον κ. Λαβρφ.

Αποφσισα, ακριβς λγω της σημασας που χει η Αγυπτος για μας, να μεταβ στο Κιρο, μλλον την Κυριακ, για να μεταφρω και το πνεμα και τη συζτηση της Ευρωπακς νωσης. Να μεταφρω και προσωπικ τα μηνματα, τα οποα εκπμπουμε, αλλ και τις δικς μας σκψεις, βεβαως, ως γειτονικ χρα, που θλει την ομαλ αλλαγ. Θα σας ενημερσουμε για το ταξδι αυτ.

Συζητσαμε βεβαως και για την ενεργειακ πολιτικ μας, καθς και για την καινοτομα – αν και λγω των εξελξεων, εχαμε μικρς διρκειας συζτηση για την καινοτομα. Αλλ για την ενεργειακ πολιτικ, εχαμε μια χρσιμη και αποτελεσματικ συζτηση, κατ την οποα εμες τονσαμε την ανγκη να προχωρσουμε συστηματικ στις Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας, σε ,τι αφορ την ενεργειακ ασφλεια.

Τονσαμε τις πρωτοβουλες που χουμε πρει στην Ανατολικ Μεσγειο και πσο σημαντικ ταν η ανταπκριση πολλν χωρν στην πρωτοβουλα μας για την αντιμετπιση της κλιματικς αλλαγς, αλλ και η συνεργασα των χωρν της περιοχς στο θμα της ενργειας.

Επεσμανα τι αυτ η πρωτοβουλα ξεκνησε ως μια πρωτοβουλα Ελλδας και Τουρκας, αλλ χει πλον διευρυνθε και τρα θα προυν τη σκυτλη η Μλτα και λλες χρες, πντα βεβαως με τη δικ μας υποστριξη.

Τνισα επσης τι οι Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας εναι και να στοιχεο ανταγωνιστικτητας, επειδ το θμα που χει τεθε εναι πς η ευρωπακ οικονομα θα εναι ανταγωνιστικ. Πιστεω τι νας σημαντικς τρπος εναι να επενδσουμε στην καινοτομα, στη να τεχνολογα και στην εκπαδευση γρω απ τις Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας, στε να χουμε μια πρσινη οικονομα, αλλ και μια πρσινη τεχνογνωσα, που θα μας κνει ανταγωνιστικος.

Δετερον, επα τι για να μπορομε να χουμε μια ουσιαστικ ενεργειακ ασφλεια, θα χρειαστε να στηριχθον οι υποδομς, οι αγωγο, αλλ βεβαως και το ενεργειακ δκτυο του ηλεκτρισμο σε λη την Ευρπη. Να μην αποκλειστον περιοχς, ιδιατερα περιοχς που εναι απομακρυσμνες νησιωτικς, πως εναι η Μλτα, η Κπρος, αλλ και τα δικ μας νησι, πργμα που τνισαν και οι λλες χρες που εχαν παρμοια ζητματα.

Και αυτ, βεβαως, καλπτονται και απ τις δο Συνθκες, και του μστερνταμ, και της Λισαβνας, καθς η Συνθκη του μστερνταμ μιλ για τα νησι μας γενικτερα στην Ευρωπακ νωση, και της Λισαβνας για την εδαφικ συνοχ.

Τνισα τι και εδ θα μποροσαν να αξιοποιηθον τα ευρωομλογα ως πηγ δανεισμο, για την υποστριξη της ανπτυξης των ενεργειακν υποδομν. Τλος, σ’ αυτ το θμα, επεσμανα τι εναι πολ σημαντικ το ενεργειακ ζτημα και για την ασφλεια της δικς μας περιοχς, τι εμες βλπουμε την ενργεια ως πηγ και παργοντα ειρνης και τι τσι θα πρπει να κινηθε και η Ευρπη.

Μλιστα, αν υπρχουν σημαντικ κοιτσματα στην Ανατολικ Μεσγειο, αυτ τα οποα ακομε τι υπρχουν σε διφορες περιοχς, πως πρσφατα, που συζητθηκε για το Ισραλ, την Κπρο κ.λπ., τνισα ακριβς τι η νταξη της Ανατολικς Μεσογεου στο ευρωπακ δκτυο ενργειας, στην ευρωπακ αγορ ενργειας, θα μποροσε να εναι στρατηγικς σημασας για την ειρνη και την ασφλεια στην ευρτερη περιοχ.

 

Μ. Κοτρας («ΣΚΑ»): Κριε Πρεδρε, θλω να σας ρωτσω, υπρχουν αυτ τα σενρια που εχαν βγει απ τον γαλλογερμανικ ξονα, αναφορικ και με το μηχανισμ στριξης και με τη λση στην κρση χρους. να σενριο που κυκλοφορε στην Ελλδα, το χετε ακοσει κι εσες, εναι τι πριν συμφωνσετε, αφο συμφωνσετε, αμσως μετ θα προσφγετε σε πρωρες εκλογς.

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Δεν χω ακοσει αυτ το σενριο και δεν εναι στο μυαλ μου αυτ το σενριο.

 

Β. Πετορη («ΝΕΤ»): Κριε Πρεδρε, εγ θα σας μιλσω για να λλο σενριο. Η αντιμετπιση του χρους στους κλπους της Ευρωπακς νωσης γενν κποιες ανησυχες, σγουρα χετε ακοσει και διαβσει τα δημοσιεματα, σε σχση με μια πολ σφικτ δημοσιονομικ πολιτικ που προτενει το Βερολνο και η οποα ενδχεται να επιφρει να μτρα στην Ελλδα.

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Ναι, εναι μια ερτηση που ακοω κι εγ, χι μνο στην Ελλδα, αλλ και αλλο. Πρτα απ’ λα, δεν υπρχει πολ συγκεκριμνη πρταση του γαλλογερμανικο ξονα, πως επες. Υπρχουν διφορες σκψεις, προφανς. ταν και η κυρα Μρκελ και ο κ. Σαρκοζ αρκετ σαφες, τι δεν χουν συγκεκριμνες, πολ συγκεκριμνες προτσεις επ της αρχς.

Κποιες γενικς θσεις χουν, τις οποες ανφεραν, για τη σγκλιση των φορολογικν συστημτων, για τη σγκλιση των ασφαλιστικν συστημτων, για θματα που αφορον στη μη τιμαριθμικ αναπροσαρμογ των μισθν. Για ττοια θματα, πως εναι οι νομικς δεσμεσεις των χωρν, δεν μλησαν ειδικ, δεν ετθησαν ειδικ, δηλαδ τι θα πρπει να εναι συνταγματικς οι αλλαγς. Και μλιστα, η κατληξη, θα λεγα, ταν τι θα πρπει να υπρξει μια σγκλιση των κρατν-μελν της Ευρωζνης σε σειρ ζητημτων, για να υπρξει ανταγωνιστικτητα.

Εγ τνισα τι η ανταγωνιστικτητα, πως σας επα και προηγουμνως, δεν αφορ μνο στο θμα των ελλειμμτων. Εναι να σημαντικ θμα και αυτ, καθς και η βιωσιμτητα των ασφαλιστικν μας συστημτων, των φορολογικν μας συστημτων, αλλ η ανταγωνιστικτητ μας αφορ βεβαως και στην επνδυσ μας στην ποιτητα. Μλιστα, τνισα τι η αξηση που φανεται τι χουμε στις εξαγωγς στην Ελλδα, να θετικ σημεο, που φανεται τι εναι απ 25% μχρι και 40% τους τελευταους μνες – μια αυξητικ πορεα – παρατηρεται ειδικτερα σε ελληνικ εδη που διακρνονται για την ποιτητ τους.

Εμες δεν μπορομε, το τνισα αυτ, να ανταγωνιστομε με βση τη λογικ τι θα χουμε τους μισθος της Κνας της Ινδας. Θα επενδσουμε στην ποιτητα. Και το θετικ νομζω απ’ αυτ τη συζτηση εναι τι, αυτ τα οποα ειπθηκαν γρω απ το τραπζι, η Ελλδα, στο 90%-95% τα χει κνει δη. Δεν χει δηλαδ κτι λλο να κνει, σε ,τι αφορ αυτ τα οποα αναφρθηκαν.

Εγ επα τι εμες χουμε κνει αυτ τα οποα πρεπε να κνουμε, για να αντιμετωπσουμε πρτα απ’ λα μια κρση χρους που εχαμε, το φσμα της χρεοκοπας, με μεσα μτρα. Και τι πρα απ’ αυτ, κνουμε και πολλς λλες αλλαγς και πραν του Μνημονου, πραν των συμβατικν μας υποχρεσεων, οι οποες εμες θεωρομε τι εναι πολ σημαντικς. Και χρος να μην εχαμε, θα πρεπε να κνουμε αυτς τις αλλαγς, για να μπορομε να γνουμε μια ανταγωνιστικ οικονομα και για να εναι βισιμη αυτ η οικονομα. μως, το βρος πφτει πια στις ευρωπακς συλλογικς αποφσεις, για να αντιμετωπσουμε τα θματα και τις ανησυχες των αγορν, σε ,τι αφορ τη διαχεριση του χρους πολλν χωρν.

Και σε αυτ, τνισα τι υπρχει ανγκη να χουμε να ισχυρ μηχανισμ, με ευελιξα και με δυναττητες, που να μπορε να αντιμετωπζει παρμοια φαινμενα.

Θα λεγα, μλιστα, τι εμες δεν χουμε να φοβηθομε κτι απ αυτς τις προτσεις και, ακμα περισστερο, μπορ να το πω αυτ, μετ απ τη συζτηση που κναμε και σμερα. Η Ελλδα χει κνει το χρος της και με το παραπνω. Και σαφς, λα αυτ τα οποα συζητθηκαν σμερα, δεν μεταφρζονται επ’ ουδεν σε να μτρα για την Ελλδα.

Κποιες λλες χρες, πιθανς, να πρπει να κνουν αλλαγς, αλλ εμες χουμε κνει το χρος μας.

 

Σ. Μουρελτος («ΑΘΗΝΑ 9.84»): Κριε Πρεδρε, καλησπρα σας. Πραν της συζτησης για πιθανς επιπτσεις απ το σμφωνο ανταγωνιστικτητας που φανεται τι προωθον Γερμανα και Γαλλα, εμες ενδιαφερμαστε και για τη λεγμενη επιμκυνση της αποπληρωμς του ελληνικο δανεου και τη συνεπακλουθη μεωση των δικν μας επιτοκων. Γι’ αυτ, χουμε κτι νετερο;

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Καταρχν, υπρξαν θετικς αναφορς σε αυτ τα θματα. Δεν μπκαμε στην ουσα του θματος αυτο, αλλ υπρξαν θετικς αναφορς απ πολλς χρες, μεταξ λλων και απ τη Γερμανα. λα αυτ θα εναι μρος ενς ευρτερου πακτου, μιας συνολικς λσης, που θα αφορ βεβαως και στο δικ μας χρος και χι μνο. Θα αφορ και στο χρος της Ιρλανδας, αλλ και στη διαχεριση του χρους, στο πλασιο της Ευρωπακς νωσης, πιθανς, και λλων χωρν, χωρν που, κποια στιγμ, εν χρειαστε, θα πρπει να υπρξει κποια ιδιατερη διαχεριση.

ρα, λοιπν, θεωρ τι καταρχν χουμε μια θετικ βοληση, θα λεγα πολ πιο θετικ απ’ ,τι χω δει σε λλες συναντσεις, στε πραγματικ να υπρξει να συνολικ πακτο, που θα αντιμετωπσει και τα δικ μας θματα, ελπζω, με τον καλτερο δυνατ τρπο.

Θα χουμε διαβουλεσεις τις επμενες εβδομδες και πιστεω τι το θμα της επιμκυνσης, βεβαως, εναι να θμα που το θεωρ δεδομνο. Αλλ ελπζω τι και οι αποφσεις μας θα συμβλλουν ακμα περισστερο σε να κλμα ασφλειας και σιγουρις, που θα μας επιτρψει π.χ. να διασφαλσουμε τι το τραπεζικ σστημα στην Ευρωπακ νωση θα λειτουργσει αποτελεσματικ, θα δσει ρευσττητα στην αγορ, θα βοηθσει την πραγματικ οικονομα και θα φγει απ το φβο του ρσκου. Και αυτ, νομζω τι θα χει πολ θετικς και ευεργετικς επιπτσεις και στη δικ μας οικονομα.

 

Ε. Καρανασοπολου («ΤΑ ΝΕΑ»): Κριε Πρεδρε, να γυρσω λγο στο θμα της Αιγπτου και στην πρωτοβουλα σας να μεταβετε στο Κιρο, εξ σων αντιλαμβνομαι, την Κυριακ κατ πσα πιθαντητα. Επατε τι θα μεταφρετε τα μηνματα και των Ευρωπαων εταρων, αλλ και τα δικ μας, που χουμε λογικ ενδιαφροντα και συμφροντα σε αυτ τη χρα. θελα κποιες διευκρινσεις. Θα πτε ως απεσταλμνος της νωσης πρκειται για πρωτοβουλα του λληνα Πρωθυπουργο; Αυτ εναι το να μου ερτημα. Και το δετερο, σε συνχεια των επικοινωνιν που εχατε, των τηλεφωνικν, θελα να μθω εν, κατ τις προσεχες επαφς σας, κατ την παραμον σας στο Κιρο, προτθεστε να συνομιλσετε με εκπροσπους των Μουσουλμνων Αδελφν.

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Πρτα απ’ λα, θεσμικ βεβαως, εμαστε μλος της Ευρωπακς νωσης, αλλ εκπρσωπος της Ευρωπακς νωσης πια εναι η Κθυ στον και αυτ χει τον θεσμικ ρλο. χουμε, μως, μια στεν συνεργασα. Εχαμε την ευκαιρα και σμερα να συζητσουμε και να συντονσουμε τις ενργεις μας, στε και εγ να βοηθσω στις προσπθειες που κνουν.

Ενημρωσα τους συναδλφους μου, οι οποοι θεωρον θετικ την πρωτοβουλα αυτ, πως βεβαως και οι λλοι συνομιλητς που εχα, λλων χωρν, εκτς Ευρωπακς νωσης, αλλ και εντς της Αιγπτου.

Για τις συναντσεις στην Αγυπτο, αυτ εναι να θμα που θα το δομε. Εγ τονζω τι θλω να μεταφρω να μνυμα ιδιατερα προς τον Πρεδρο Μουμπρακ και να χω συζητσεις μαζ του γρω απ τις εξελξεις. Αλλ δεν νομζω τι εναι πρπον να μπω σε λεπτομρειες.

 

Π. Σκος («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»): Κριε Πρεδρε, επατε προηγουμνως, στην ερτηση για την επιμκυνση αποπληρωμς του δανεου, τι εναι μρος ενς ευρτερου πακτου, μιας συνολικς λσης, που αφορ στα χρη και λλων χωρν. Αυτ σημανει τι αντιμετωπζεται η επιμκυνση αποπλρωσης του δανεου, με το συνολικ χρος της χρας μας; Με μια πιθαν αναδιρθρωση του συνολικο χρους της χρας μας; Υπρχει ττοιο θμα;

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Αυτ δεν συζητθηκαν καν στην κουβντα που εχαμε σμερα. Αυτ που συζητθηκε, εναι να υπρξει μια ευελιξα – και θα χετε διαβσει διφορες ιδες, λλες θετικς, λλες βεβαως αβσιμες – που θα μποροσε να βοηθσει στην αντιμετπιση της κρσης του χρους.

Αυτ που εμες χουμε αποκλεσει – και το λω επανειλημμνως – εναι η αναδιρθρωση του χρους. Υπρχουν μως πολλ λλα, τα οποα μπορον να γνουν, που θα εναι θετικ. Μερικ απ αυτ, δεν χουν σχση με την Ευρωπακ νωση. λα αυτ, μως, πιστεω τι χουν σχση με τις πολιτικς μας. Και λλα, βεβαως, χουν σχση και με τη λειτουργα του Ταμεου, του EFSF , πως θα ονομαστε αργτερα, του Ταμεου Σταθερτητας.

Θλω να τονσω, πως επα, τι το θμα της επιμκυνσης εναι δεδομνο. Και ταν μιλ για λλες χρες με χρος, η λλη χρα εναι αυτ τη στιγμ η Ιρλανδα, η οποα χει να σημαντικ χρος και χει βοηθηθε, και αυτ, απ την Ευρωπακ νωση. Πιστεω τι οι ροι αυτς της βοθειας μπορον να βελτιωθον – αυτ εναι η διεκδκησ μας – στε να συμβλουν σε μα πιο ομαλ αντιμετπιση της αποπληρωμς του χρους, με τρπο που θα βοηθσει και τις αγορς να ηρεμσουν, και εμς να ξαναβγομε στις αγορς το συντομτερο.

 

Γ. Πιτταρς («ALPHA»): Κριε Πρεδρε, επατε τι δεν σκοπεετε να κνετε εκλογς, δεν εναι στο μυαλ σας. Τερματισμ των κινητοποισεων, που εναι σε εξλιξη στη χρα μας, βλπετε; Κθε φορ που παρνετε μια απφαση, βλπετε τι παραλει η χρα. Και το λω αυτ, γιατ μπορε λα αυτ τα γεγοντα να δημιουργσουν να κλμα, που να προκαλσει να ντμινο εξελξεων και ακμα και αν εσες δεν χετε στο μυαλ σας να ενδεχμενο να στσετε κλπες, να οδηγηθετε να το κνετε.

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Η ερτηση ποια ταν; Διτι μλλον ταν δλωση αυτ!

 

Γ. Πιτταρς («ALPHA»): Φοβστε μη τυχν πιεστετε απ τον κσμο και προβετε σε απφαση για εκλογς, ακμα και αν δεν χετε αυτ το ενδεχμενο στο μυαλ σας;

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Κοιτξτε, επειδ με ρωτσατε αν φοβμαι, εμες, με ιδιατερη τλμη, χι μνο εγ προσωπικ, αλλ και η Κυβρνηση, παρνουμε αποφσεις για μεγλες αλλαγς στη χρα. Εναι απαρατητες αυτς οι αλλαγς. Ξρουμε τι υπρχουν αντιδρσεις. πως χουμε πει, καμα κυβρνηση δεν θα θελε να πρει πολλ απ τα μτρα που αναγκαστκαμε πρυσι να προυμε, κποια λλα, μως, εναι απαρατητα και χουμε δεσμευτε γι’ αυτ.

ταν λμε για το νοιγμα των επαγγελμτων, ταν λμε τι θα πρπει να αναδιοργανσουμε τις συγκοινωνες, ταν λμε τι θα πρπει να αναδιοργανσουμε τα νοσοκομεα μας, ταν λμε τι θα πρπει να σπσουμε την αδιαφνεια, που ξρουμε τι υπρχει στο σστημα υγεας και χι μνο, ταν λμε τι θα πρπει να αναμορφσουμε το πολιτικ σστημα, στε να χει την ασθηση ο Ελληνικς λας τι εναι να πολιτικ σστημα, που υπηρετε τα συμφροντα του λληνα πολτη και κανενς λλου, ταν λμε τι χρειζεται να αλλξουμε το εκπαιδευτικ σστημα, αυτς εναι αλλαγς, βεβαως, που θα συναντσουν και αντιδρσεις.

Εμες εμαστε αποφασισμνοι, πντα μσα απ διαβολευση, πντα μσα απ δημοκρατικ διλογο, αλλ εμαστε αποφασισμνοι να γνουν αυτς οι αλλαγς. Εναι μια κρση, που πρπει να εναι, και εναι για μας, ευκαιρα, χι μνο για την Κυβρνησ μας – δεν εναι εκε το ζτημα – αλλ για τον Ελληνικ λα.

Πιστεω τι αυτ το κατανησε και το κατανοε ο Ελληνικς λας και χει τεθε αυτ το δλημμα περ εκλογν, στις αυτοδιοικητικς εκλογς. Αυτ κλεισε. Εμες θα εξαντλσουμε την τετραετα, κνοντας τις απαρατητες αλλαγς. Και ο Ελληνικς λας θα κρνει, βεβαως, στο τλος της τετραετας, αυτ την Κυβρνηση.

 

Κ. Πρης («DOW JONES»): Κριε Πρεδρε, μας επατε τι δεν υπρχαν συγκεκριμνες προτσεις απ τη Γαλλα τη Γερμανα, σον αφορ το «comparing invest pack». Ο Γλλος ομλογς σας, μως, επε «on the record», τι 18 19 χρες διαφνησαν ντονα με τις προτσεις των Γλλων και των Γερμανν, σον αφορ αυτ τη συμφωνα και, μλιστα, επε ποιες χρες διαφωνον σε τι. Το Βλγιο, σον αφορ την Αυτματη Τιμαριθμικ Αναπροσαρμογ, η Αυστρα για τις συντξεις και οτω καθ’ εξς. Η ερτησ μου εναι η εξς: επειδ η αλλαγ στο EFSF θα παξει να πολ μεγαλτερο ρλο σον αφορ το δανεισμ κποιων χωρν, πως εναι η Ελλδα, πιστεετε τι υπρχει αρκετς χρνος μχρι τις 25 Μαρτου, που χετε δεσμευτε να συγκλνετε σε αυτ το οποο ζητει το γαλλογερμανικ σχδιο, στε να περσετε στο επμενο βμα, που εναι η ενσχυση του EFSF;

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Σωστ ερτημα, και εγ το θεσα αυτ. Επα «αυτ εναι φιλδοξα σχδια». πως σας επα, δεν κατατθηκε πρταση. Το να λμε γενικ, να υπρχει σγκλιση στο ασφαλιστικ και στα ρια ηλικας, δεν αποτελε συγκεκριμνη πρταση. Το πιο συγκεκριμνο, ταν αυτ το οποο επατε, να μην υπρχει Αυτματη Τιμαριθμικ Αναπροσαρμογ.

Υπρχαν λλα θματα γενικ, περ εναρμνισης της φορολογας, αλλ πολ γενικ. Υπρξαν συμφωνες και διαφωνες. Θεωρ τι εμες χουμε κνει τσες πολλς αλλαγς στη χρα μας, που δεν μας αγγζουν αυτ. Δηλαδ, δεν δημιουργον κποιο ζτημα.

χετε μως δκιο σε κτι: εγ τνισα τι, αν πμε με στχο την 25η Μαρτου – εθνικ μας γιορτ κιλας – θα πρπει να χουμε ως στχο και να προυμε αποφσεις. Και βεβαως, το να συγκλνουν λοι σε μια χρτα, σε να πακτο γρω απ την ανταγωνιστικτητα, δεν εναι απολτως σγουρο. Επα, μως, τι προτεραιτητ μας εναι να αντιμετωπσουμε το μεσο θμα της διαχερισης του χρους μσα απ το EFSF και, βεβαως, να δομε και τις υποχρεσεις κθε χρας απναντι στις δεσμεσεις στην κοιν νομισματικ μας πολιτικ.

Ελπζω τι αυτ το μνυμα ταν σαφς, στε πργματι να δουλψουμε προς αυτ την κατεθυνση, γιατ θεωρ τι χουμε μια μεγλη ευκαιρα και ως Ευρωπακ νωση, στε αυτ η κρση, που ξεκνησε βεβαως το 2008, αλλ με αφορμ και την Ελλδα πρυσι, να εναι μια ουσιαστικ αφορμ μιας πιο στενς και συντονισμνης οικονομικς διακυβρνησης.

Πιστεω τι υπρχει βοληση, παρ τις δυσκολες που μπορε να χει η μα η λλη χρα σε επιμρους θματα. Γι’ αυτ, νομζω τι ταν θετικ το αποτλεσμα, ταν ειπθηκε στο τλος τι, βεβαως, δεν υπρχει να κοστομι για λους. Κθε χρα χει τις ιδιαιτερτητς της. Μσα στο πλασιο αυτν των ιδιαιτεροττων, μως, θα πρπει να υπρχουν κποιες πολιτικς, που συγκλνουν στο να μπορομε να εμαστε λοι πιο ανταγωνιστικο. Και αυτ δεν αφορ μνο στις μεταξ μας σχσεις, αλλ και στη σχση της Ευρπης με την παγκσμια οικονομα.

 

Μ. Σπινθουρκης («ΜΕGΑ»-«ΑΠΕ»): Κριε Πρεδρε, να επιστρψω λγο στην Αγυπτο. Θα θελα κατ’ αρχν να μου διευκρινσετε αν θα χει προηγηθε θα ακολουθσει η επσκεψη της κυρας στον στην Αγυπτο, διτι αν κατλαβα καλ, αποφασσατε σμερα τι πρπει να πει η κυρα στον στο Κιρο. να σημεο αυτ. Το δετερο σημεο εναι, απ τις συνομιλες που εχατε με τους παργοντες της αιγυπτιακς ζως, με τον Μουμπρακ και τον Ελ Μπαραντι, πιστεετε τι υπρχει κποια λση, που να την αποδχονται και οι δο; Και το τρτο σημεο, πιο γενικ, πιστεετε τι αυτ η πολ διαδεδομνη ποψη στη Δση, τι στον αραβικ κσμο, δικτατορικ θεοκρατικ καθεσττα μπορον να υπρξουν, εναι σωστ; Πιστεετε τι μπορε να υπρχει και τρτος δρμος;

 

Γιργος Α. Παπανδρου: Με την κυρα στον, χουμε μια συνεννηση. Νομζω τι θα εναι στην Αγυπτο μετ τη δικ μου επσκεψη, αλλ δεν ξρω ποια θα εναι η ημερομηνα.

Σε ,τι αφορ τη λση, εν ταν τοιμη, θα εχε πραγματοποιηθε και, βεβαως, πιστεω τι δεν θα εχαμε καν ανγκη να επισκεφτομε την Αγυπτο να κνουμε δηλσεις. Εναι προς αναζτηση, πως επα, μσα σε αυτ το πλασιο, στο οποο νομζω τι λοι πια συγκλνουμε, οπωσδποτε για μια δημοκρατικ αλλαγ, για μια μετβαση που ξεκιν δη απ τρα. Μια μεταβατικ περοδος, που πρπει να χαρακτηριστε απ μη βαιες πρξεις, και ιδιατερα αυτ πρπει να εγγυηθε το σημεριν καθεστς, και με τις πρξεις του, και με την αυτοσυγκρτησ του. Και παρλληλα, θα πρπει να υπρξει μια προσπθεια να εκπροσωπηθον σε αυτ τη μετβαση, σο γνεται, ευρτερες δυνμεις του Αιγυπτιακο λαο.

Τρα, σε ,τι αφορ αυτ τη θεωρητικ ποψη περ θεοκρατικν δικτατορικν καθεσττων, λγω του τι εναι αραβικ μουσουλμανικ κρτη, ποτ μου δεν το πστεψα αυτ. Δεν θεωρ τι η ννοια της Δημοκρατας χει οποιαδποτε εθνοτικ φυλετικ θρησκευτικ βση.

Η ννοια της Δημοκρατας εναι μια πανανθρπινη και οικουμενικ ννοια. Ας μην ξεχνμε τι η ννοια της Δημοκρατας δεν ξεκνησε απ μα χριστιανικ χρα, ξεκνησε απ μα χρα πολυθεστικ – το δωδεκθεο της Αρχαας Ελλδας. Και δεν ταν η Δση η Ανατολ, ταν μια χρα με τα δικ της χαρακτηριστικ, εκενης της εποχς.

ρα, λοιπν, πιστεω ακρδαντα – και αυτ νομζω εναι και το μνυμα αυτς της νας γενις του αραβικο κσμου, που δεν βγκε με συνθματα φονταμενταλιστικ, οτε αναζητ κποιο νο σωτρα ηγτη τπου δικττορα, ζητ δημοκρατικς αλλαγς – τι αυτς ο λας, οι ραβες, οι μουσουλμνοι, ζητνε δημοκρατικς αλλαγς. Αυτ εναι η καλτερη απδειξη τι η ννοια της Δημοκρατας εναι μια οικουμενικ ννοια.

Χαρομαι που το ρωτσετε αυτ, διτι ταν και να απ τα θματα που συζητθηκαν στο τραπζι σμερα, σε ,τι αφορ τη δυναττητα αυτν των χωρν να χουν μια ττοια δημοκρατικ εξλιξη.

Αυτ εναι, πντως, η ποψ μου και την πιστεω ακρδαντα.