, . , κας, Recep Tayyip Erdogan,

7 2011

Φωτογραφικ Υλικ

R. T. ERDOGAN: (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Αξιτιμε Πρωθυπουργ και αξιτιμοι εκπρσωποι των Μσων Ενημρωσης, θλω να ξεκινσω την ομιλα μου, ευχαριστντας τον αξιτιμο Πρωθυπουργ της Ελλδας, Γιργο Παπανδρου, που δχθηκε την πρσκλησ μου να συμμετσχει στην Τρτη Δισκεψη των Πρσβεων της Τουρκας, καθς και για την επσκεψ του εδ, στην πλη του Ερζουρομ.

πως παρακολουθετε απ κοντ και εσες, το 2010 ταν σημαντικ, διτι συνβαλε και επιτχυνε τις σχσεις των δο χωρν. Μπορ να πω τι, αυτ η χρονι, ταν η χρονι των αμτρητων κερδν και για τις δο χρες.

Μετ την ανταλλαγ επιστολν με τον Πρωθυπουργ Παπανδρου, το Μιο του 2010, συγκροτσαμε απ κοινο το Συμβολιο Συνεργασας ανωττου επιπδου και, στην Αθνα, το Μιο του 2010, βλαμε την υπογραφ μας σε 25 συμφωνες.

Με τον τρπο αυτ, οι ελληνοτουρκικς σχσεις πραν μια θεσμοθετημνη μορφ. Μσα στο 2010, η υπογραφ αυτν των 25 συμφωνιν και λες αυτς οι εξελξεις, αποτελον κομβικ σημεο στην ιστορα των ελληνοτουρκικν σχσεων. Η αξηση των επισκψεων σε υψηλ εππεδο εναι αξιοσημεωτη. Στην περοδο αυτν των πντε μηνν, η επσκεψ μου στην Αθνα, δο φορς, δεχνει τι οι σχσεις των δο χωρν  χουν προοδεσει σε λους τους τομες.

Διατηρομε την δια αποφασιστικτητα, τι αυτς οι επισκψεις ανωττου επιπδου θα συνεχιστον με την δια συχντητα.

Με τον φλο μου Γιργο, στη σημεριν μας συνντηση και στο πλασιο της θετικς επιτχυνσης των σχσεων των δο χωρν, συζητσαμε τι χει γνει στις διμερες μας σχσεις, πνω σε πολυμερ θματα, τι κνουμε και τι θα πετχουμε. Εχαμε την ευκαιρα σμερα να συζητσουμε αυτ τα θματα.

Εξετζοντας τις ελληνοτουρκικς σχσεις, σως θα πρπει να αλλξουμε την προσγγισ μας, απ εκενη της γειτνασης, προς μα σχση εταιρικ. τσι θα πρεπε να αρχσουμε να χαρακτηρζουμε τη σχση μας.

Χρηκα ιδιατερα για το τι ο Πρωθυπουργς παρακολοθησε το συνδριο αυτ. Στο πλασιο αυτς της νας μας σχσης, ταν πολ σημαντικ η συμμετοχ του.

Θα θελα, επσης, να απευθνω μα κκληση προς την Κπρο. Εναι πλον η στιγμ να βρεθε μια δκαιη και ολοκληρωμνη λση στο πρβλημα. Γνωρζω τι οι Ελληνοκπριοι ανησυχον για την ισχ της Τουρκας και, αν ακμα επιτευχθε συμφωνα, ανησυχον τι δεν θα κρατσουμε τις υποσχσεις μας. Αυτς για μνα εναι αβσιμες ανησυχες, γιατ η τουρκικ φιλα εναι ισχυρ και σταθερ θεμελιωμνη.

Απευθνω, λοιπν, κκληση στους Ελληνοκυπρους, να κνουν βματα και να δουν απ κοινο με τους Τουρκοκυπρους το μλλον του νησιο.

Στη φιλα μεταξ των δο χωρν μας, οι δο Κοιντητες εχαν πντα ισχυρ σνδεση και πιστεουμε τι χουν ιδιατερη θση σε αυτ τη σχση Ελλδας - Τουρκας. Και το να χουν μια ευτυχ και ευημεροσα ζω οι δο Κοιντητες, εναι πολ σημαντικ. Και θα συνεχσουμε με αποφασιστικτητα για την επτευξη αυτο του στχου, ενισχοντας τη φιλα μας.

Η επλυση των κοινν προβλημτων, μσω αμοιβαα συμφωνηθντων τρπων, εναι πολ σημαντικ και, υπ αυτ την ννοια, προσβλπουμε στην επλυση των προβλημτων αυτν. Και εναι και πολ σημαντικ, επσης, η φιλα αυτν των λαν.

Θα θελα να υπογραμμσω λλον ναν παργοντα: δεν θα πρπει να λαμβνουμε ως βση τις αρνητικς καταστσεις του παρελθντος.

Δεν μπορομε να δομσουμε το μλλον μας, πνω στις δυσκολες του παρελθντος, στην αρνητικ γλσσα του παρελθντος. Πρπει να τα αφσουμε πσω και μπορομε να δουλψουμε, για να δημιουργσουμε μα καινοργια γλσσα, στε να χτσουμε το μλλον μας. Κατ' εμ, αυτ πρπει να κνουμε, πνω σε αυτ θα πρπει να δεσμευτομε. Η αρνητικ γλσσα του παρελθντος χει προκαλσει απλειες και δεν πρπει να χαραμσουμε λλο χρνο ενργεια σε αυτν. Πρπει να δουλψουμε, για να χτσουμε το μλλον μας.

Μπορε να χρησιμοποιομε διαφορετικ ορολογα, αλλ αυτ δεν θα πρπει επ' ουδεν να δεσμεει το μλλον της σχσης μας. Πρπει να αποφεγουμε να χρησιμοποιομε ορολογα, που μπορε να προκαλσει πρβλημα ανμεσα στις δο χρες, γιατ ο στχος μας εναι να προσεγγσουμε τους λαος μας, στε να μπορσουμε να χουμε καλτερο μλλον στη Μεσγειο και στο Αιγαο, για να χουμε μια θλασσα ειρνης.

Η παρουσα του αγαπητο μου φλου Γιργου, εδ, στο Ερζερομ, οι συζητσεις που εχαμε αναφορικ με τις διμερες μας σχσεις, η εναρκτρια τελετ που παρακολουθσαμε και οι δο, οι ομιλες που κναμε εκε, καθς και το γεγονς τι επισκεφθκαμε τμματα της πλης, παρουσα λαο, λα αυτ ταν πολ σημαντικ, κατ την επσκεψ μας στην πολιτιστικ πρωτεουσα του ανατολικο τμματος της Τουρκας. Νομζω τι αυτ η επσκεψη θα αποτελσει να σημαντικ σταθμ στις μελλοντικς μας σχσεις.

Και τρα, δνω το λγο στον φλο μου.

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστ πρα πολ, αγαπητ μου φλε Ταγπ. Μπορε σμερα να κανε αρκετ κρο στο Ερζερομ, αλλ η βαθι ζεστασι και η υποδοχ των πολιτν του Ερζερομ, η φιλοξενα η δικ σας, αγαπητ Ταγπ, της ελληνικς αντιπροσωπεας και εμο προσωπικ, ταν πολ θερμ.

Και ταν ιδιατερη χαρ να περιοδεσω μαζ σου στην πλη του Ερζερομ, να γνωρσω αυτ την πλη, αλλ και να συναντσω τους πολτες της μαζ σου, καθς και να διαπιστσω τη θρμη με την οποα αγκαλιζουν και εσνα προσωπικ, αλλ και αυτ τη να μας προσγγιση, της Ελλδας με την Τουρκα.

Νομζω τι αυτ εναι να μνυμα για τους δο λαος μας, να  αισιδοξο μνυμα για τους δο λαος μας και για την προοπτικ των δο χωρν μας. Και βεβαως, εχομαι και πλι καλ επιτυχα στους αγνες, στην Ολυμπιδα των Πανεπιστημων, εδ, στο Ερζερομ.

Πολ θερμ, πολ θετικ εναι και το κλμα στις σχσεις Ελλδας - Τουρκας, πως και στην προσωπικ μας σχση, απ τις συζητσεις που κναμε σμερα.

Διτι ακριβς με θρμη και αφοσωση δουλεουμε και οι δυο  μας, για μια διαφορετικ σχση Ελλδας - Τουρκας. χει ρθει η ρα να ξεπερσουμε προβλματα του παρελθντος και δη κνουμε πολλ και σημαντικ βματα. πως η συνντηση του Αντατου Συμβουλου το Μιο στην Αθνα, αλλ και οι υπογραφς τσων συμφωνιν μεταξ μας.

Βματα θετικ, πως ανφερες κι εσ Ταγπ, σε , τι αφορ το Πατριαρχεο και χι μνο. Αυτ εναι σημαντικ βματα και για τις δο πλευρς.

Και πιστεω τι η εμπιστοσνη που δημιουργομε, βασζεται ακριβς και στην ειλικρνεια που χουμε μεταξ μας, να αντιμετωπσουμε προβλματα του παρελθντος, αλλ χι μως να μας κνουν δσμιους.

Δεν εμαστε δσμιοι του παρελθντος. Το αντθετο. Συζητμε τα προβλματα του παρελθντος με μεγλη ειλικρνεια και, κποιες φορς, αυτ μπορε να εκπλσσει, ακριβς επειδ χουμε και οι δυο μας τη βοληση, αυτ να τα ξεπερσουμε και να πμε σε μια να εποχ των σχσεν μας που, πιστεω, δεχνει να ανατλλει.

Εναι πργματι κατανοητ να υπρχουν, πως επες Ταγπ, διαφορετικς οπτικς, διαφορετικς ορολογες και διαφορετικς ευαισθησες των δο λαν μας.

Αυτ δημιουργε σε εμς ακμα μεγαλτερη υποχρωση, να προχωρσουμε συστηματικ μπροστ, γιατ ξρουμε τι, κατ βση, και οι δο λαο μας, πως και οι δο μας, και οι δο Κυβερνσεις μας, και θλουμε, αλλ και εναι προς φελς μας, να κνουμε τα βματα μπροστ για μια ριζικ διαφορετικ σχση.

Και πως επες, να αλλξουμε και ορολογες, στε να εναι οραματικς. Μλησες για αλλαγ της λξης «προσγγιση», με τις λξεις «εταιρικ σχση».

Και πργματι, νομζω τι εναι ακριβς αυτς οι οραματικς μας στοχεσεις, που θα δσουν την δυναμικ, για εμς, τις Κυβερνσεις των δο χωρν, αλλ και των δο λαν μας, να προχωρσουμε σε μια διαφορετικ βση, ειρνης και συνεργασας, που θα εναι προς φελος λων.

Και αυτ εναι να μνυμα που, πως επες πολ σωστ στλνοντας μνυμα στους Ελληνοκυπρους, μπορ κι εγ παρλληλα να στελω μνυμα στους Τουρκοκυπρους.

να μνυμα, τι θλουμε να δομε την αγαστ συμβωση των δο Κοινοττων, μσα απ μια βισιμη και δκαιη λση. Ξρουν και οι Τουρκοκπριοι πσες φορς χω παλψει γι' αυτ. χω μιλσει μαζ τους, συζητντας για την ευρωπακ προοπτικ της Κυπριακς Δημοκρατας και το πσο θλουμε να εναι και αυτο ενεργ συμμτοχοι σε αυτ την προοπτικ.

Να ξρουν τι εμες θα δουλψουμε, οι δο χρες θα δουλψουν, στε να δσουμε μια να προοπτικ στην επλυση του Κυπριακο.

Χαρομαι ιδιατερα που εχαμε σμερα πολ εποικοδομητικς συζητσεις. Βζουμε κθε φορ νες στο τραπζι και κνουμε να βματα. Πραμε την απφαση να συναντηθομε ξαν τον Ιολιο, στο πλασιο του  Αντατου Συμβουλου, που δη δημιουργσαμε.

Συζητσαμε, επσης, και πολλ λλα θματα. Μεταξ αυτν, το θμα της λαθρομετανστευσης, τα θματα της περιοχς, αλλ και την ευρωπακ πορεα της Τουρκας, για την οποα εμες επιβεβαισαμε - το ακοσατε και στην ομιλα μου - τη δικ μας θση, τι πρπει να  προχωρσει η ενταξιακ πορεα της Τουρκας. Πρπει να υπρχει αυτ η δσμευση, αν θλετε, πρπει να υπρξει και πλι η ανοιχτ δσμευση της Ευρωπακς νωσης. Εναι κτι το οποο η Ελλδα υποστηρζει.

Και πλι ευχαριστ για την μορφη φιλοξενα. Θα μενει σε λους μας αξχαστη αυτ η ημρα εδ, στο Ερζερομ. Και προσβλπουμε στη συνχεια αυτν των θετικν συναντσεων, για να χουμε ακμα περισστερα αποτελσματα στις σχσεις μας και για να δσουμε αυτ την  αισιδοξη ντα, για το οραματικ της σχσης Ελλδας - Τουρκας. Ευχαριστ πολ.

R. T. ERDOGAN: Καλ μρα.

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Καλ μρα, πργματι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ερτηση απευθνεται και στους δο Πρωθυπουργος, τον κ. Ταγπ Ερντογν και τον κ. Γιργο Παπανδρου. Εναι κοιν η διαπστωση τι  χετε πολ καλς προσωπικς σχσεις, αμοιβαα εμπιστοσνη ανμεσ σας.

Αυτ η εμπιστοσνη μπορε να οδηγσει και σε να καλτερο μλλον για τους δο λαος; Τι μνυμα στλνετε σμερα στον Τουρκικ και στον Ελληνικ λα; Σας ευχαριστ.

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πργματι, οι σχσεις μας εναι ριστες. Πιστεω τι υπρχουν, πρτα απ' λα, οι αντικειμενικς συνθκες να προχωρσουμε μπροστ. Πιστεω τι υπρχει η βοληση και των δο Κυβερνσεων, η θληση και των δο λαν, αλλ βεβαως εναι σημαντικ και η δικ μας αφοσωση σε αυτ το στχο, και η αφοσωση του Ταγπ, που δεν αμφισβητ τι υπρχει, αλλ και η δικ μου αφοσωση, στο να προχωρσουμε μπροστ, με τις απαρατητες κινσεις και βματα, για να αντιμετωπσουμε, πολλς φορς, πολπλοκα προβλματα, που χουν αφσει πολλς πληγς και ευαισθησες στις δο χρες μας και στους δο λαος μας. Αλλ εναι ρα ακριβς, να μη μενουμε δσμιοι αυτο του παρελθντος, αλλ να προχωρσουμε μπροστ. Και αυτ θα κνουμε.

Και θα θελα να μπορ να θεωρ τον Ταγπ - να χρησιμοποισω μια λξη που χρησιμοποιομε σε μια ιδιατερη περιοχ της Ελλδας, στην Θεσσαλονκη, αλλ εναι και μια λξη που την καταλαβανουν και οι Τορκοι - «καρντση», που για εμς σημανει νας νθρωπος με ειλικρνεια, ντμπρος, νας καλς νθρωπος, με καλς προθσεις. Πιστεω τι εναι μια πολ καλ βση, για να συνεχσουμε την προσγγιση και για να χει ασιο τλος.

R. T. ERDOGAN: (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Θα θελα να ευχαριστσω τον «καρντση», τον Γιργο. Η λξη «καρντσης» χρησιμοποιεται σε πολλ μρη της Ανατολας.

Η ιστορα μας συνδει, μας χει κνει φλους, αλλ δυστυχς στο παρελθν υπρξαν κποιες ανεπιθμητες και αρνητικς εξελξεις που προκλεσαν και τα σημεριν προβλματα.

Πρπει να χτσουμε το μλλον πνω σε διαφορετικ βση. Γι' αυτ, πως επα και πριν, χρειζεται μα να γλσσα. Και «καρντσης» εναι μια λξη που πρπει να αγκαλισουμε για να φρουμε τη φιλα μας στο μλλον.

Μπορε ββαια να υπρξουν κποιες προκλσεις, αλλ εμες δεν θα δσουμε καμα απολτως προσοχ. Και ο φλος μου ο Γιργος χει αυτ τη βοληση. Και εγ χω αυτ τη βοληση. Και ενισχοντας αυτ τη βοληση και στις κυβερνσεις μας, η Μεσγειος και το Αιγαο θα εναι στο μλλον μα θλασσα ειρνης. Το πιστεω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Η ερτησ μου θα εναι προς τον φιλοξενομεν μας. Ο κριος Παπανδρου ανφερε τι οι ελληνοτουρκικς σχσεις βελτινονται και εναι σημαντικ να γνουν περαιτρω βματα στο θμα αυτ και απ την λλη υπρχει να σχδιο ανγερσης ενς τεχους ενς συρματοπλγματος μεταξ των δο χωρν. Δεν υπρχει αντφαση μεταξ της βελτωσης των σχσεων και της ανγερσης απ την λλη ενς τεχους μεταξ της αυλς των δο γειτνων; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η αλθεια εναι τι μιλμε για να κοιν πρβλημα, που αντιμετωπζει η Ελλδα και η Τουρκα. Εναι το πρβλημα του εμπορου των συνανθρπων μας, να σκλαβοπζαρο πολλν ανθρπων απ φτωχς περιοχς, προσφγων εξαιτας πολμων, που περνον και μσα στην Τουρκα, αλλ και μσα στην Ελλδα, περνντας τα σνορ μας, λλοτε απ τα νησι, λλοτε απ τον βρο, διτι θλουν να ρθουν, ετε στην Ελλδα, ετε σε κποια λλη χρα της Ευρωπακς νωσης.

Συνεργαζμαστε σε αυτ το θμα και, σμερα, εχαμε μια πολ καλ συζτηση. Εναι να κοιν πρβλημα, δεν εναι να πρβλημα της Ελλδας και, σγουρα, τα ποια μτρα παρνουμε, τα παρνουμε σε  συνεργασα με την Τουρκα. Κουβεντιζουμε τα θματα με την Τουρκα.

Σγουρα, το πρβλημα δεν εναι οι Τορκοι πολτες. Μλιστα, συζητσαμε σμερα, στο πλασιο της συνεργασας μας για το θμα των λαθρομεταναστν τι, πιθανς, να χρειαστε σε κποια σημεα του ποταμο βρου, χι σε λο το μκος, αλλ σε κποια σημεα, που εναι οι γνωστο δοδοι, απ που περνον οι λαθρομετανστες, να υπρχουν κποια τεχνητ εμπδια.

Εμες θλουμε να ομαλοποισουμε αυτ τη ρο και να συνεργαστομε, στε να ελγξουμε αυτ τον τερστιο αριθμ των μεταναστν - το 90% των λαθρομεταναστν προς την Ευρπη περνει απ τον βρο.

Μλιστα, σμερα, επαμε τι η συνεργασα Ελλδας -Τουρκας θα μπορε να εναι και να ατο, αν θλετε, να πλεονκτημα, διτι δικαως η Τουρκα - και το θεσε και ο Πρωθυπουργς σας, ο Ταγπ Ερντογν - μιλει για την ανγκη φιλελευθεροποησης των θεωρσεων της Ευρωπακς νωσης προς τους Τορκους πολτες. Εναι κτι που κι εμες υποστηρζουμε, ως Ελλδα  - το θλουμε αυτ.

Το θλουμε, διτι πραν του τι εναι δκαιο, θεωρομε τι θα εναι και πολ χρσιμο και για την οικονομα τη δικ μας, αλλ και για τις οικονομικς σχσεις μεταξ Ελλδας - Τουρκας.

Πιστεω, μως, τι και το δικ μας επιχερημα, ως λληνες, μσα στην Ευρωπακ νωση, θα γνει πολ πιο ισχυρ, ταν αποδεξουμε και στους εταρους μας στην Ευρωπακ νωση, τι μαζ δουλεουμε για να αντιμετωπσουμε το λλο θμα, που δεν χει σχση με την ελεθερη κνηση των πολιτν της Τουρκας στην Ευρωπακ νωση, που εναι το θμα της λαθρομετανστευσης.

λλο το να θμα, λλο το λλο. Μη μπλκουμε τα δο θματα. Αλλ πρπει να εμαστε αξιπιστοι στο να, για να μπορομε να διεκδικσουμε το λλο.

Και χι μνον αυτ, αλλ χουμε πει τι θα συνεργαστομε οι δο χρες και, μλιστα, και με την Βουλγαρα, και για να λλο πρβλημα στον βρο, που εναι οι πλημμρες.

Εναι να πρβλημα πολ μεγλο, γιατ και στην ελληνικ πλευρ, και στην τουρκικ πλευρ, κατ την νοιξη, γνονται μεγλες πλημμρες και μεγλες καταστροφς, προκαλντας ζημις στους αγρτες και χι μνο, και δημιουργντας μεγλα προβλματα. Και εδ, βρκαμε να τομα συνεργασας.

ρα, λοιπν, νομζω τι οτε λξεις περ «τεχους» πρπει να χρησιμοποιομε. Ας μιλσουμε για την ανγκη ανοιχτν συνρων. Σμερα, βεβαως, που εναι ευνομομενα, απ που πραγματικ μπορον να περνον οι πολτες που το δικαιονται, ταν υπρχουν πρσφυγες, πρπει να αντιμετωπζονται με ναν σωστ και ανθρπινο τρπο.

Να σταματσει αυτ η λαθρεμπορα και η απνθρωπη παρνομη διακνηση, στε να μπορσουμε να μιλμε για μια πραγματικ ευνομομενη περιοχ. Και εμαι σγουρος τι η συνεργασα μεταξ των δο χωρν μας θα προχωρσει θετικ προς αυτ την κατεθυνση.

R. T. ERDOGAN: (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Στην πρωιν συνντηση που εχαμε με τον ομλογ μου και φλο Γιργο, εξετσαμε με την πρπουσα ευαισθησα και αυτ το θμα.

Τα χερσαα σνορ μας εναι περπου 206 χιλιμετρα. Και μνο για τα δωδεκμισι χιλιμετρα αυτν των συνρων συζητεται το θμα ενς συρματοπλγματος. Και δεν θα εναι σωστ εμες αυτ, φλοι μου, να το χαρακτηρζουμε ως τεχος. Το τεχος εναι κτι διαφορετικ, το συρματπλεγμα λλο. Και το θμα αυτ δεν εναι μια εφαρμογ που στρφεται κατ της Τουρκας, οτε κατ της Ελλδος.

Και σμερα, ταν μαθα απ τον ομλογ μου τον αριθμ των λαθρομεταναστν, σχημτισα μια διαφορετικ γνμη. Τον ρτησα πσοι λαθρομετανστες βρσκονται στην Ελλδα. Πργματι, ο αριθμς εναι πολ μεγλος. Μου ανφεραν για να εκατομμριο. Οι 500.000 αυτν χουν φτσει στην Ελλδα τα τελευταα δο χρνια. τσι; Τα τελευταα δο χρνια, χουν περσει λαθραα στην Ελλδα 500.000 και αυτ τη στιγμ βρσκονται και διαμνουν εκε. Και να μρος αυτν, χουν περσει μσω του βρου και λλοι χουν μπει απ διαφορετικ σημεα. Μιλμε, δηλαδ, για μια ττοια κατσταση.

Και εμες βαδζοντας βσει των συμφωνιν που χουμε κνει μεταξ μας, που μα απ αυτς εναι και η συμφωνα επανεισδοχς μεταξ των δο χωρν, σκεφτμαστε κθε χρνο στην περιοχ του Ντικιλ να δεχμαστε πσω 1.000 τομα. Οι συνδελφο μου εργζονται πνω σε αυτ το θμα. Συζητμε για μια ττοια εικνα, γι' αυτ θα ταν λθος να το αποκαλομε αυτ τεχος, εναι μνο να συρματπλεγμα, την κατασκευ του οποου χουμε συζητσει μεταξ μας. Και υπρχει πλρης εμπιστοσνη.

Το δετερο θμα για εμς, εναι μεγλη πηγ ανησυχας. πως γνωρζετε, κθε χρνο ο βρος πλημμυρζει και δημιουργε τερστια προβλματα σε εμς καθς και στις γειτονικς χρες. λη η πεδιδα κατακλζεται απ τα νερ και οι πλημμρες δημιουργον μεγλες καταστροφς. Μχρι και θνατοι υπρχουν. λα τα χωρι της περιοχς πλημμυρζουν.

Για το θμα αυτ οι δο Υπουργο Εξωτερικν μαζ με τους Υπουργος Περιβλλοντος των δο χωρν θα ξεκινσουν μια να προσπθεια, στην οποα θα συμμετσχουν και οι αρμδιοι Υπουργο απ τη Βουλγαρα. Δηλαδ, θα εναι μια τριμερς συνντηση. Στη συνχεια, οι τρεις Πρωθυπουργο θα συναντηθομε στην Αδριανοπολη, στε να βρεθε μια κοιν λση στο θμα αυτ. Δηλαδ, τι μτρα πρπει να ληφθον για να λυθε το πρβλημα.