, .

, ,

, 6 2011

Φωτογραφικ Υλικ

Σας ευχαριστ κριε Υπουργ, κριε Besson.

Εξοχτατε κριε Πρωθυπουργ, κριε Fillion,

Κυρα Christine Lagarde,

Κυρες και κριοι, αγαπητο φλοι - και υπρχουν πολλο φλοι στην αθουσα, βλπω τον Τζο, τον Τζφρυ και τον Κεμλ - σας ευχαριστ για την τιμητικ πρσκληση να μιλσω ενπιον ενς διακεκριμνου ακροατηρου. Υποθτω τι αυτ δεν γινε ως αναγνριση του θεωρητικο ργου μου στο θμα που αναφρεται στον ττλο της διημερδας, αλλ λγω αυτν που χουμε υποστε, εγ και η χρα μου, μετ τις τερστιες προσπθεις μας να επιβισουμε στο νο κσμο του νου καπιταλισμο.

Θα σας μιλσω λοιπν για την εμπειρα μου, ελπζοντας τι αυτ θα βοηθσει τη σημεριν μας συζτηση. Θα μιλσω για τους μθους που περιβλλουν την κρση που περνμε. Προηγουμνως, μως, θα θελα να πω απλς τι, πργματι, η Ευρπη περνει μα κρση, αλλ τι παρ τις καταστροφικς προβλψεις για την Ευρπη και το ευρ, εμαι πεπεισμνος - και λγω της εμπειρας μου, τον χρνο που πρασε - χι μνο τι μπορομε, αλλ και θλουμε, χι απλ να επιβισουμε, αλλ και να ευημερσουμε και να συνεργαστομε.

Θα μιλσω, λοιπν, με σκοπ να ανοξει ακμα περισστερο η συζτηση για το πς μπορομε να ενισχσουμε περαιτρω αυτ την κοιντητα αξιν, την οικογνει μας που ονομζεται «Ευρωπακ νωση».

Πρτος μθος: η κρση στην Ελλδα ταν κρση χρους και ελλεμματος. Υπερβολικς δαπνες, πρα πολλς αργες, σωτη συμπεριφορ. Οπτε η ποιν της λιττητας αποτελε τη θεραπεα, την κθαρση - για να χρησιμοποισω μια ελληνικ λξη.

Λθος. Το χρος ταν απλς η κορυφ του παγβουνου, το σμπτωμα και χι η πραγματικ αιτα. Το πραγματικ πρβλημα ταν η διακυβρνηση, η λλειψη επιτρησης, η λλειψη διαφνειας, η κακ κατανομ των κονδυλων και χι η λλειψ τους, η νιση κατανομ του χρματος και χι αλγιστες δαπνες που καναν οι πντες, οι πελατειακς σχσεις που αντικατστησαν την αξιοκρατα, η συναλλαγ που αντικατστησε την ννομη τξη, τα προνμια που αντικατστησαν το ασθημα της δικαιοσνης προς λους.

Η κατσταση αυτ εξθρεψε, παραδεγματος χριν, τη φοροδιαφυγ και η παραοικονομα, σμφωνα με κποιους διεθνες Οργανισμος, φθασε στο 35-40% του ελληνικο ΑΕΠ, ταν στη Γερμανα ταν πιθανς 15%.

Η ελληνικ κρση, μως, επισημανει με διαφορετικ τρπο και τη φση της  κρσης στις ΗΠΑ, στις χρηματοπιστωτικς αγορς, που η λλειψη διαφνειας, η λλειψη επιτρησης, η ψευδς αξιολγηση των ομολγων με «3Α», τα τοξικ - στην πραγματικτητα - ομλογα και οι διεφθαρμνες πρακτικς, αποτλεσαν την πραγματικ αιτα της κατρρευσης της αμερικανικς και κατπιν της παγκσμιας οικονομας.

Αποδεικνεται η απουσα των απαρατητων δομν διακυβρνησης , ακμα περισστερο, το γεγονς τι οι δομς της δημοκρατικς μας διακυβρνησης πρασαν στα χρια πολ ισχυρν ειδικν συμφερντων. ρθε επσης στην επιφνεια μια σοβαρ αδικα: η ιδιωτικοποηση των κερδν αφενς και η κοινωνικοποηση των ζημιν και του χρους αφετρου.

Η Ιρλανδα αποτελε χαρακτηριστικ παρδειγμα. Παρλο που χει δικ της, εγγεν προβλματα, στην ουσα, πληρνει - ο λας της Ιρλανδας - τις τοξικς πρακτικς του διεθνος χρηματοπιστωτικο συστματος.

Στις δημοκρατες μας, η πρακτικ αυτ δεν εναι βισιμη πολιτικ.  Πρκειται και πλι για μια πρακτικ, που μας αναγκζει να εξετσουμε τις δομς διακυβρνησης που διαθτουμε και να φροντσουμε να χουν διαφνεια, δημοκρατικ υπευθυντητα και δικαιοσνη.

Πργματι, λοιπν, στην Ελλδα, αναγκαστκαμε να κνουμε θυσες για να αντιμετωπσουμε τα συμπτματα, δηλαδ, το χρος και το λλειμμα. Μεισαμε τους μισθος των δημοσων υπαλλλων, αναμορφσαμε το σστημα των συντξεων, ανεβσαμε τη φορολογα, επιβλαμε ειδικ εισφορ στις κερδοφρες επιχειρσεις, περιορσαμε τις δαπνες στους περισστερους τομες, απ την μυνα μχρι τις μεταφορς, συγχωνεσαμε ιδιωτικοποισαμε δημσιες επιχειρσεις.

Με αυτ τον τρπο, επιτχαμε τον εξαιρετικ δσκολο στχο του περιορισμο του ελλεμματος πνω απ 6% φτος. Πρκειται για επτευγμα, που ελχιστοι πστευαν τι θα καταφρουμε. Τα καταφραμε, μως.

Το πραγματικ καθκον μας, μως, το καθκον που χει η Κυβρνησ μου τρα, εναι να επιφρει βαθτερες αλλαγς, να δημιουργσει μια κοινωνα στην οποα θα υπρχει διαφνεια και καλ διακυβρνηση. Δεν θλουμε να δνουμε προνμια μνο σε κποιους και σε ομδες ειδικν συμφερντων.

Θλουμε να εγγυηθομε βασικ δικαιματα σε λους, δικαιοσνη, ιστητα, κοινωνικ περθαλψη και θσεις εργασας και, ταυτχρονα, να δημιουργσουμε συνθκες βισιμης ανπτυξης σε μια χρα που χει τερστιο δυναμικ και συγκριτικ πλεονεκτματα σε πρα πολλος τομες, στη γεωργα, τον τουρισμ, την καθαρ ενργεια, τη ναυτιλα και, φυσικ, στον πολιτισμ.

Αυτ το επιτυγχνουμε με μεγλες μεταρρυθμσεις, φορολογικς μεταρρυθμσεις, μεταρρυθμσεις στον τομα της διαφνειας, με το να εμφανζονται λα τα κονδλια του δημοσου τομα στο διαδκτυο - τα πντα πλον σμερα εναι αναρτημνα στο διαδκτυο - με την καταπολμηση της διαφθορς στον τομα της υγεας, με το νοιγμα των κλειστν επαγγελμτων. Αυτ εναι μνο κποια απ σα κναμε και συνεχζουμε να κνουμε.

Ο δετερος μθος εναι τι τα προβλματα θα τα λσουν οι αγορς. Εμες πρπει να λβουμε τα απαρατητα μτρα ως χρες, μτρα που αν εχαν ληφθε, θα μασταν στο σωστ δρμο.

Λοιπν, εμες εμαστε πλον στο σωστ δρμο και η Ελλδα χει καταφρει να πετχει τους στχους της φτος. Αυτ δεν αποτελε δικ μου εκτμηση, εναι η κοιν εκτμηση της Commission, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.

Παρ τατα, χι μνον η Ελλδα, αλλ και λλα μλη της Ευρωζνης υφστανται πισεις για αποκλεισμ τους απ τις αγορς, με τα υπερβολικ υψηλ spreads και τους ρους δανεισμο.

Οι αγορς δεν εναι οτε θεκ ντα, οτε και ο σατανς. Αποτελονται απ ανθρπους, επικεφαλες μεγλων επιχειρσεων, hedge funds, τρπεζες, επιχειρσεις και καταναλωτς. Πρπει λοιπν, απλοστατα, να καταλβουμε τι εδ εμπλκονται διφορα συμφροντα.

Στον τομα της διακυβρνησης, λοιπν, η πρκληση που πρπει να αντιμετωπσουμε εναι αν θα οργανσουμε αυτ τα συμφροντα με ναν τρπο στε να τα ρυθμζουμε, προκειμνου οι αγορς να λειτουργον για το κοιν φελος, αν θα γνουν αυτ τα συμφροντα λο και περισστερο εργαλεα συγκντρωσης εξουσας και προνομων για τους λγους.

Τα λω αυτ, επειδ σμερα αντιμετωπζουμε τερστια συγκντρωση οικονομικς δναμης. Για παρδειγμα, σμφωνα με να πρσφατο ρθρο των New York Times, μια μικρ ομδα εννα αννυμων ανθρπων, πως λνε, πνω - κτω, ελγχουν διφορες αγορς παραγγων.

λο και περισστεροι αναλυτς μς λνε τι η ουσα του προβλματος της πρσφατης οικονομικς κρσης - της Μεγλης φεσης - πως και το πρβλημα της κρσης του '29, εναι η ανιστητα. Μεταξ αυτν εναι ο Bob Reich, ο Joe Stiglitz, ο Paul Krugman και λλοι. Οι τερστιες ανιστητες μσα στις κοινωνες μας και ανμεσα στις χρες και τις ηπερους, αποτελον επσης τη βασικ αιτα εξαιτας της οποας υποφρουν οι νθρωποι, πως επσης και για το γκλημα, τη διαφθορ, ακμα και για την υπονμευση των δημοκρατικν μας θεσμν, δεδομνου τι τσι συγκεντρνεται δναμη στα χρια των λγων.

Απ την λλη πλευρ, υπρχει η ιστητα. Οι κοινωνες που υπρχει μεγαλτερη ιστητα εναι πιο υγιες, πιο ερωστες, πιο συνεκτικς, πιο ανταγωνιστικς, πιο ευτυχισμνες. τσι λοιπν, σε αυτ το νο, παγκοσμιοποιημνο, καπιταλιστικ μας κσμο, οφελουμε να φροντσουμε στε η διακυβρνηση να ρυθμζει και να περιορζει τη θετικ δναμη των αγορν, για να προσφρει και δικαιοσνη, και ιστητα στις κοινωνες μας.

Και αυτ συναρτται με τον τρτο μθο, που λει τι τα κρτη-μλη της Ευρωπακς νωσης εναι σε θση, με τα κατλληλα μτρα λιττητας και τις μεταρρυθμσεις, να επιτχουν απ μνα τους την αποστολ τους. Αν επιδεξουν λες οι χρες δημοσιονομικ πειθαρχα, το πρβλημα θα εξαφανιστε. Δεν χρειζεται η Ευρωπακ νωση ισχυρτερες δομς διακυβρνησης, δεν χρειζεται αλληλεγγη, ιδιατερα προς χρες που δεν εφρμοσαν υπεθυνες πρακτικς.

Ο μθος αυτς, μως, παραβλπει τρα βασικ προβλματα. Πρτον, τι η πρσφατη παγκσμια κρση ανδειξε κποια κεν στην αρχιτεκτονικ του κοινο μας νομσματος, που υπρχει κοιν νμισμα, χωρς να υπρχει και κοιν Υπουργεο Οικονομικν, και επιχειρεται να αντικατασταθε απ συντονισμνες δημοσιονομικς και, σε κποιο βαθμ, διαρθρωτικς πολιτικς, οι οποες δεν ταν σο αποτελεσματικς θα θλαμε. Ταυτχρονα, χρησιμοποιθηκε η δημοσιονομικ ανπτυξη, για να αντιμετωπιστε η χαμηλ ζτηση που συνδεψε την χρηματοπιστωτικ κρση.

Δετερον, τι τα προβλματα εναι πολ ευρτερα, πολ πιο σνθετα, απ την απλ δημοσιονομικ ενοποηση σε εθνικ εππεδο. Θα θελα να αναφρω κποια απ αυτ: η μεγλη ανησυχα, η ανασφλεια στις αγορς, η ανασφλεια των πολιτν, η καταστροφολογα, οι ανησυχες των αγορν για το μελλοντικ χρος, την ανταγωνιστικτητα, τις δυναττητες ανπτυξης των οικονομιν της Ευρωπακς νωσης, οι οκοι αξιολγησης, που δεν εναι υπλογοι σε κανναν, αλλ αυτ τα οποα κνουν εν κρυπτ μπορον να προκαλσουν σοβαρς στρεβλσεις και να επηρεσουν τις οικονομες σε εθνικ, αλλ και σε διεθνς εππεδο. Αυτ, εξλλου, το διαπιστνουμε σμερα σε πολλς οικονομες της Ε.Ε.

Η φοροδιαφυγ και ιδιαιτρως οι φορολογικο παρδεισοι. Βεβαως, εμες, οι κυβερνσεις, πρπει να συγκεντρνουμε σοδα και αυτ κνουμε. Υπρχουν μως μεγλα συμφροντα, που μπορον και διαφεγουν μσω φορολογικν παραδεσων και τους βοηθ το χρηματοπιστωτικ σστημα. Αυτ, οτε εναι δυνατν να συνεχιστε, οτε και εναι δκαιο για τις κοινωνες μας, σε μια στιγμ που προσπαθομε να βλουμε τξη στα του οκου μας. Αποτελε καταλστευση του αναπτυξιακο μας δυναμικο και της δυναττητς μας να επενδσουμε στην κοινωνικ προστασα των πολιτν.

Επαναλαμβνω τι τα προβλματα αυτ μπορον να λυθον με στεν συνεργασα, ισχυρ απελευθρωση και οικονομικ διακυβρνηση και χι ακολουθντας μοναχικ δρμο, αλλ μσα απ μεγαλτερη ευρωπακ ολοκλρωση.

Γνωρζουμε, τλος, τι σμερα η Ευρπη αντιμετωπζει δυσκολες, λγω φθνουσας ανταγωνιστικτητας και σχετικ χαμηλς ανπτυξης. Ζομε μια ιστορικ μετατπιση της παγκσμιας οικονομας προς την Ασα και τις λλες αναδυμενες οικονομες. Αυτ αποτελε γεγονς, εναι αμετκλητο.

χουμε να αντιμετωπσουμε μα ανταγωνιστικτητα, που δεν στηρζεται πντα στην ποιτητα, αλλ συχν στηρζεται στην ανιστητα. Η φθην εργασα, η απουσα συλλογικν διαπραγματεσεων, η απουσα δημοκρατικν κοινωνικν δικαιωμτων, η ευκολα στην υποβθμιση του περιβλλοντος, εναι στοιχεα που, βραχυπρθεσμα, μπορε να αποτελον συγκριτικ πλεονκτημα για κποιες χρες. Το μοντλο αυτ, μως, εμες δεν μπορομε και δεν πρπει να το μιμηθομε.

Η απντησ μας πρπει να δοθε με προντα ποιτητας, με μαζικς επενδσεις στη να προοπτικ της πρσινης και καθαρς ανπτυξης. Αυτ συνεπγεται επενδσεις στην παιδεα, επενδσεις στην καινοτομα, επενδσεις στις υποδομς, σε τομες απ τις επικοινωνες και τις συγκοινωνες ως την ενργεια, επενδσεις στην κοινωνικ προστασα των πολιτν.

Τα λω αυτ και για να επισημνω το γεγονς τι, πργματι, χρειαστκαμε αλληλεγγη στην Ελλδα και την Ιρλανδα πρσφατα, για να αντιμετωπσουμε τις εξαιρετικ επιθετικς αγορς, που δεν μας επτρεψαν να κνουμε τις απαρατητες αλλαγς.

Γι' αυτ το λγο, στην Ευρωπακ νωση, θεσπσαμε το ESFS και το μηχανισμ σταθερτητας, για να δσουμε στις χρες που εχαν προβλματα, το χρνο να προβον στις αναγκαες μεταρρυθμσεις.

H Ευρωπακ νωση, παρ τις δυσκολες και τις καθυστερσεις, ανταποκρθηκε στην πρκληση. Πιστεω δε, τι αυτ η βοληση επιβεβαινεται και απ τις πρσφατες αποφσεις, ταν λμε τι θα πρξουμε τα δοντα για να υπρξει σταθερτητα στην Ευρωπακ νωση και την Ευρωζνη.

Με την ευκαιρα αυτ, θα θελα να ευχαριστσω την Γαλλικ Κυβρνηση και τον κ. Fillon, για την υποστριξη που μας παρεχαν, καθς και τον Γαλλικ λα για τη μεγλη του αλληλεγγη. Εναι κτι που εκτιμον ιδιατερα η Ελλδα και ο Ελληνικς λας.

Το ζτημα, μως, εναι ευρτερο. Δεν πρπει αυτς οι κινσεις να παρερμηνεονται και να θεωρονται μια μορφ φιλανθρωπας, χι μνον επειδ θα επιστρψουμε στο ακραιο ,τι μας χει δοθε - διαψεδοντας τις Κασσνδρες - αλλ επειδ η πρκληση εναι ευρτερη. Πρκειται για ευρωπακ, για τριπλ πρκληση, που αφορ:

Πρτον, στη σταθερτητα σ' ναν κσμο αβεβαιτητας. Πργματι, αυτο οι μηχανισμο αποτελον μια μορφ σταθερτητας - χι απλ αλληλεγγης, αλλ σταθερτητας - λης της Ευρπης.

Δετερον, στη ρθμιση του χρηματοπιστωτικο μας συστματος, καθιστντας το δικαιτερο και με μεγαλτερη διαφνεια, εξασφαλζοντας επενδσεις στην πραγματικ οικονομα.

Τρτον, σε καλτερες προοπτικς για θσεις εργασας, ανταγωνιστικτητα και πρσινη ανπτυξη.

Θα θελα να ολοκληρσω, με ορισμνες πιο συγκεκριμνες προτσεις. Μχρι τρα, η Ευρωζνη αντδρασε με τρεις τρπους: με τη θσπιση μιας δυναμικς δημοσιονομικς εξυγανσης, με τη βελτωση της επιτρησης μσα απ το νο πλασιο οικονομικς διακυβρνησης και με τη δημιουργα του μηχανισμο οικονομικς σταθερτητας.

Ωστσο, τα αποτελσματα δεν εναι ακμα τα επιθυμητ, δεδομνου τι οι αγορς φανεται να εξακολουθον να διατηρον αμφιβολες, ως προς την αποφασιστικτητ μας να αντιμετωπσουμε την κρση. Αυτ μως εναι αντθετο με τις πραγματικς μας προθσεις.

Για να υπρξει πιο αξιπιστη στρατηγικ, πρπει να δομε ακμα τρα ζητματα, που επηρεζουν μεσα το χρος και τη σταθερτητα των χωρν που χουν προβλματα, αντιστρφοντας την κατσταση και οδηγντας σε ξοδο απ την κρση.

Πρτον, πρπει να λβουμε μτρα, για να σταματσει η πολυκυκλικ επιρρο των οκων αξιολγησης για τις χρες που χουν προβλματα. Κυρως για τις χρες που υποστηρζονται απ τον ευρωπακ μηχανισμ στριξης, επειδ οι οικονομες τους ελγχονται συχν απ τα δικ μας ργανα και οι εκθσεις τους θα μποροσαν να χρησιμοποιηθον, σε συνδυασμ στη θση των εκθσεων των οκων αξιολγησης, σε περιπτσεις αξιολγησης των εγγυσεων. Γενικ, το ρυθμιστικ πλασιο αυτν των οκων πρπει να βελτιωθε.

Δετερον, τα χαρακτηριστικ, η εμβλεια και οι ροι δανεισμο των ευρωπακν μσων χρηματοπιστωτικς σταθερτητας, πρπει να βελτιωθον περαιτρω και να καταστον αποτελεσματικτερα στην αντιμετπιση της βιωσιμτητας του χρους και των ατελειν των αγορν. Πρπει να ξανασκεφτομε την παλαιτητα μη των δανεων του ευρωπακο μηχανισμο σταθερτητας.

Τα δνεια πρπει να χορηγονται με τκο και διρκεια, που αρμζουν περισστερο στα χαρακτηριστικ των προηγμνων χωρν, που δεν χουν αυξητικος ρυθμος, συγκρινμενους με εκενους των αναδυομνων οικονομιν, με τις οποες εναι πιο ευθυγραμμισμνοι οι ροι δανεισμο του ΔΝΤ.

Αντιλαμβνομαι πλρως τι δεν θα πρπει να μας απασχολον τα προβλματα ηθικο κινδνου. Εμαι ββαιος τι θα βρομε λλες λσεις, χτζοντας να τοχο προστασας κατ των επιθσεων των αγορν και βοηθντας παρλληλα τις οικονομες που χουν προβλματα.

Τρτον, πρπει να σκεφτομε περισστερο το θμα της ανπτυξης, τσο σε εππεδο χωρν, σο και σε εππεδο Ε.Ε. Με αυτ τον τρπο, θα προσπαθσουμε να αυξσουμε την ευημερα των πολιτν μας και να βρομε τους πρους που θα μεισουν ταχτερα τα χρη μας.

Εν η αποκατσταση της δημοσιονομικς πειθαρχας εναι επιτακτικ, χωρς μα ευλγως δυναμικ οικονομα, αυτς ο στχος δεν εναι εφικτς, πσο μλλον οι στχοι της υψηλς απασχλησης και της κοινωνικς ηρεμας. Δεν υπρχουν περιθρια οικονομικν κιντρων σε εππεδο εθνικν πολιτικν, πως εδαμε, αλλ υπρχουν περιθρια σε εππεδο Ευρωπακς νωσης.

Η Ευρωπακ νωση χει πολλς δυναττητες. Αν τη συγκρνουμε με τις Ηνωμνες Πολιτεες, που χουν τερστιο ομοσπονδιακ χρος, η Ε.Ε. δεν χει ττοιο χρος. Πρπει να αναλβουμε δυναμικ και ορατ πρωτοβουλα, για να ανοξουμε το κεφλαιο της ανπτυξης και των πολιτικν αντιμετπισης των κρσεων στην Ε.Ε. Χωρς αυτ το αναπτυξιακ κεφλαιο, η μεταρρθμιση της οικονομικς διακυβρνησης θα εναι ατελς, αλλ και το σκλος της σταθερτητας θα εναι καταδικασμνο σε αποτυχα.

Οι αγορς θα ηρεμσουν, μνο αν πεισθον τι η Ε.Ε. εναι ικαν να ξαναβρε το δρμο της σταθερτητας και της ανπτυξης. Μνο αν συνδυαστον σταθερτητα και ανπτυξη, μπορε να διασφαλιστον πολιτικ και κοινωνικ σταθερτητα.

Τλος, πρπει να χρησιμοποισουμε λα τα μσα που διαθτουμε, για να στεφθον οι προσπθεις μας με επιτυχα. Εδ υπρχει ανοικτ συζτηση, σχετικ με ορισμνα μσα, στα οποα θα θελα να αναφερθ:

Ο φρος επ των χρηματιστηριακν συναλλαγν, να πολ σημαντικ μσο, που θα εξασφαλσει διους πρους στην Ευρωπακ νωση.

Ο φρος επ του διοξειδου του νθρακα, ο επονομαζμενος φρος επ των αερων του θερμοκηπου, μια λλη πηγ, που θα μας βοηθοσε να βαδσουμε στο δρμο της πρσινης ανπτυξης, δημιουργντας παρλληλα διους πρους για την Ευρωπακ νωση.

Τρτον, τα ευρωομλογα. Υπρχει αυξανμενη υποστριξη για την κδοση ευρωομολγων, ως αποτελεσματικο μηχανισμο, που θα βοηθσει την Ευρπη στην υλοποηση μεγλων στχων. Τα ευρωομλογα θα διευκολνουν τη χρηματοδτηση ργων υποδομς και λλων επενδσεων, που θα συμβλλουν στην ενσχυση της ανπτυξης, ιδιατερα της πρσινης ανπτυξης. Με τα ευρωομλογα, θα περιοριστον οι εντσεις που αντιμετωπζουν οι αγορς κρατικν ομολγων και οι συνεχες πισεις που υφστανται τα τραπεζικ συστματα, διευκολνοντας τις προσπθειες προσαρμογς των χωρν, που επιζητον δημοσιονομικ εξυγανση.

Συνεπς, τα ευρωομλογα θα συμβλλουν στην χρηματοπιστωτικ σταθερτητα και την οικονομικ ευημερα της Ευρωζνης γενικτερα. λες οι χρες της Ευρωζνης θα βρεθον σε καλτερη χρηματοπιστωτικ και οικονομικ κατσταση, αν κατορθσουμε να βγομε απ την κρση, να διαφυλξουμε τη χρηματοπιστωτικ σταθερτητα στην Ευρωζνη συνολικ και να στηρξουμε το κοιν μας νμισμα, το ευρ.

Οι χρες με δημοσιονομικ προβλματα και διαρθρωτικς αδυναμες, πως η δικ μου, θα εξακολουθον να εναι επιμελες στην προσπθει τους για δημοσιονομικ εξυγανση και αξηση της ανταγωνιστικτητας.

Ωστσο, τα ευρωομλογα δεν υποκαθιστον τις αναγκαες προσαρμογς που γνονται σε κθε χρα, και στην Ελλδα. Μπορον μως να χρησιμεσουν ως αποτελεσματικ συμπληρωματικ μσο, για την αντιμετπιση της κρσης χρους της Ευρωζνης, και να ενισχσουν την οικονομικ και την πρσινη ανπτυξη.

Κυρες και κριοι, την τελευταα τριετα, η παγκσμια οικονομα βρθηκε αντιμτωπη με τη χειρτερη χρηματοπιστωτικ κρση απ την εποχ της μεγλης κρσης του 1929. Εκατομμρια νεργοι, τρισεκατομμρια χρημτων χθηκαν, η οικονομικ ανπτυξη σε λη την υφλιο σταμτησε, εν οι πολτες μας επωμστηκαν το βρος ενς τερστιου, νου δημσιου χρους και, σε μερικς περιπτσεις, εδαν να κινδυνεουν τα δημοκρατικ κρατικ τους ομλογα.

Βρισκμαστε σμερα εδ, για να κνουμε τα να βματα, που θα δημιουργσουν να νο κσμο. Αντθετα απ πολλς λλες συναντσεις του περασμνου χρνου, αντ να λογομαχομε για το ποιος θα πληρσει τι και ποιος θα διασσει ποιον, πρπει να καταστρσουμε το σχδιο μιας συλλογικς δρσης, της συνολικς δρσης που απαιτεται για την αποκατσταση της σωστς ισορροπας ανμεσα σε αγορς και κυβερνσεις. Εναι χρος μας απναντι στους πολτες μας και εναι το λιγτερο που μπορομε να κνουμε γι' αυτος.

Γνωρζουμε, επσης, τι η πολιτικ μας φων στην Ευρπη, ετε πρκειται για την περιοχ μας, ετε για την ευρτερη περιοχ, πως τη Μεσγειο, τη Μση Ανατολ, τη Μαρη Θλασσα, τον Κακασο την Αφρικ, θα επηρεαστε απ αυτς τις αλλαγς και αποφσεις.

Σε αυτ το πλασιο, Γαλλα και Ελλδα συνεργζονται στεν σε περιφερειακ θματα, πως στην Μεσγειο. Εδ, αντ να υπρχει μια προσγγιση «εκ των νω προς τα κτω», με βση την παροχ μονομερος βοθειας, η Ευρωπακ νωση διαμορφνει πιο ιστιμη συνεργασα με τους μεσογειακος μας γετονες.

Αναλβαμε επσης μια πρωτοβουλα, Ελλδα και Τουρκα, στην οποα συμμετχει φυσικ και η Γαλλα, για την αντιμετπιση του προβλματος της κλιματικς αλλαγς στη Μεσγειο, θεωρντας τι αυτ εναι μια θετικ δυναμικ συνεργασας και αντιμετπισης συγκροσεων, πως της Μσης Ανατολς - λοι επιθυμομε ειρηνικ διευθτηση του Μεσανατολικο, το ταχτερο δυνατ - αλλ και τι η πρσινη ανπτυξη μπορε να καταστε ευκαιρα για δημιουργα θσεων εργασας και για ανπτυξη στη Μεσγειο και την Ευρπη, συμβλλοντας παρλληλα στην αντιμετπιση του περιβαλλοντικο προβλματος. Η συμβολ του Jeffrey Sachs υπρξε φυσικ πολτιμη σε αυτ την περπτωση.

Εμαι λοιπν ββαιος τι, με τη συνεργασα μας, μπορομε να ενεργσουμε ως καταλτης, χι μνο για τη διευθτηση των συγκροσεων, αλλ και για να ισχυροποισουμε τη φων μας υπρ της δημοκρατας, των ανθρωπνων δικαιωμτων και της ευημερας σε λη την υφλιο.

Προτο τελεισω, θα θελα να ευχαριστσω τη χρα που μας φιλοξενε, την Γαλλα, χι μνο για την οργνωση αυτς της εκδλωσης, αλλ και για την αλληλεγγη της. Σας εχομαι κθε επιτυχα φτος, στο ρλο σας ως επικεφαλς της ομδας του G20.

Η πρκληση που χετε να αντιμετωπσετε εναι μεγλη και η παγκσμια δημοκρατικ διακυβρνηση θα παραμενει στην ατζντα μας για πολλ χρνια.

Αυτ εναι μια πρκληση, που αφορ λη την υφλιο. Υποστηρζουμε, συνεπς, τις προσπθειες της Γαλλας, που χουν ως αντικεμενο τη μεταρρθμιση του παγκσμιου νομισματικο συστματος, τον λεγχο των διακυμνσεων των τιμν βασικν προντων και τροφμων και, φυσικ, τη ρθμιση της παγκσμιας οικονομας.

Η Ευρπη μπορε και πρπει να παξει το ρλο της. Και εγ, πιστεω συχν τι δεν καταλαβανουμε, δεν συνειδητοποιομε την πραγματικ δναμη της Ευρπης στον κσμο. Αν δουλψουμε μαζ, αν πιστψουμε στην Ευρπη, μπορομε να συμβλουμε στη δημιουργα ενς καλτερου, δικαιτερου, δημοκρατικτερου και πιο πρσινου κσμου για τους πολτες λης της υφηλου.

Η Ελλδα αντιμετωπζει μια δσκολη κρση. Να εστε μως ββαιοι, τι θα μετατρψουμε την κρση σε ευκαιρα και ευημερα για το λα μας, για μια Ελλδα πολ διαφορετικ, για την οποα θα εμαστε υπερφανοι.

Ελπδα μου, εναι η ελληνικ κρση, να γνει ευκαιρα και για λη την Ευρπη.

Σας ευχαριστ πολ.