/ "FLASH 96"

3 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: χουμε στην τηλεφωνικ μας γραμμ τον κ. Πτρο Ευθυμου, ο οποος εναι Κοινοβουλευτικς Εκπρσωπος του ΠΑΣΟΚ αλλ και Πρεδρος της Κοινοβουλευτικς Συνλευσης του Οργανισμο για την Ασφλεια και τη Συνεργασα στην Ευρπη.

Καλ σας μρα κ. Ευθυμου. Χρνια σας πολλ.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κριε Κοκορκο, χρνια πολλ. Να πω καλορζικη και η εκπομπ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ευχαριστ πολ.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και να πω καλ επιτυχα και στην λλη Στη που αναλαμβνει το δελτο ειδσεων της Δημσιας Τηλερασης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, στα παλι της γνριμα λημρια. Το τελευταο χρονικ διστημα, πντως, η συζτησ μας για θματα εξωτερικς πολιτικς αφορ κυρως το θμα της επιμκυνσης του δανεου της τρικας.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Τρα μην το μετατρψουμε σε θμα εξωτερικς πολιτικς. Εναι μεζον και ουσιδες θμα οικονομικς πολιτικς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλ απ την λλη οι διαπραγματεσεις γνονται με λλες χρες, με τους δανειστς μας, με την Ε.Ε.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Γνονται οι διαπραγματεσεις με την τρικα, δηλαδ το Eurogroup, την Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα και το Διεθνς Νομισματικ Ταμεο. Δεν εναι θμα εξωτερικς πολιτικς με τον τρπο που συνθως ορζουμε τα ζητματα εξωτερικς πολιτικς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, χετε δκιο σ' αυτ. Τρα, πντως, το κλμα εναι κπως τσι, δηλαδ υπρχει να πγωμα στον ελληνικ λα, στους πολτες, απναντι στην Ε.Ε. Αλλις την περιμναμε, αλλις μας ρθε. Μπορε να εχαμε μια λθος νοοτροπα, τι εναι αγελδα για ρμεγμα πως λεγα πριν, αλλ τρα χουμε φτσει στο λλο κρο.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κριε Κοκορκο, μη χνουμε πριν απ λα την αναλυτικ ακρβεια. Το «πγωμα» εναι ευρωπακ. Αυτ που λγαμε πρυσι το Φλεβρη τι δεν εναι ελληνικ πρβλημα και λγανε λοι «χι, εναι το πρβλημα ελληνικ», τρα απεδεχθη τι ντως εναι να μεζον ευρωπακ πρβλημα.

Βεβαως η Ευρωπακ νωση χει τους ασθενες κρκους και οι ασθενες κρκοι εναι οι χρες που βρθηκαν με τον ναν λλο τρπο με υψηλ ελλεμματα και χρος, πως η Ελλδα, με μικρ ελλεμματα αλλ γιγντια τραπεζικ κεν με τις φοσκες, πως η Ιρλανδα, αλλ εν πση περιπτσει ο κοινς παρονομαστς εναι τι βρσκεται σε κρση η Ευρωζνη.

Βρσκεται σε κρση να μοντλο ατελς, απ ,τι αποδεχθηκε, που χουμε μεν νομισματικ νωση, αλλ δεν χουμε οικονομικ νωση και φυσικ, δεν χουμε και πολιτικ νωση. Το να ασκες λοιπν ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μλλον βαδζουμε στην αντθετη κατεθυνση απ αυτ που θα πρεπε. Αντ δηλαδ να ενδυναμνουμε την οικονομικ νωση ....

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σε αυτ θα διαφωνσω μαζ σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βλπετε να κνουμε βματα, δηλαδ, για πολιτικ νωση και για οικονομικ;

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Πιστεω τι αυτς ο χρνος δειξε τι η Ευρπη ευτυχς διατηρε τη δυναττητα να παρνει αποφσεις ακμα και κντρα στις Συνθκες, διτι η δημιουργα του μηχανισμο στριξης εναι ακριβς μια πολιτικ απφαση που κατληξε να γνει οικονομικ πραγματικτητα και λοι αισθανμαστε τι πρπει να βαθνει ακμα περισστερο η ννοια της κοινς οικονομικς διακυβρνησης, πργμα που καθιστ το 2011 ιδιατερα αποφασιστικ χρονι, κ. Κοκορκο.

Το 2011 θα εναι η λυδα λθος της εμβθυνσης μη της πορεας της ευρωπακς ενοποησης και εμες τουλχιστον πρπει να εμαστε ενεργο και χι παθητικο σ' αυτ τη διαδικασα. Αυτ εναι και το νημα της πρωτοβουλας που πρε ο λληνας Πρωθυπουργς, για την ενθρρυνση της ιδας του ευρωομολγου που εναι ακριβς το βθεμα των κοινν οικονομικν πολιτικν και χι μνο των νομισματικν.

Θα εναι επομνως να ανοιχτ παιχνδι το πο θα γερει η Ευρπη. Υπρχουν φυσικ διαφορετικς προσεγγσεις που κυρως εκφρζουν τα επιμρους εθνικ συμφροντα, αλλ, οτως λλως, ο Μον, ο πατρας της ευρωπακς ιδας, εχε προβλψει πριν 60 χρνια τι η Ευρπη θα πει μπροστ μσα απ κρσεις.

Εμαστε λοιπν στην καρδι της κρσης και ας ελπσουμε, χρησιμοποιντας και τον Ζακ Ντελρ, τον λλο γγαντα, τι αυτ η κρση θα πει προς θετικ κατεθυνση την Ευρπη χι προς διαλυτικ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εν πντως αναλογιστομε το ραμα του Μον πως το περιγραφε και δομε πο βαδζει η Ευρπη το τελευταο χρονικ διστημα θα μελαγχολσουμε.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εναι γεγονς τι η κρση ανδειξε τις αδναμες ψεις, αλλ εναι εξσου αλθεια τι η Ευρπη δεν εναι κτι δεδομνο. Εναι κτι που το διαμορφνουν χι μνο οι κυβερνσεις, αλλ και οι λαο.

Και η θληση των ευρωπακν λαν εναι για μια Ευρπη, που θα εναι Ευρπη του κοινωνικο κρτους, της κοινωνικς συνοχς και των μεγλων αξιν που σ' αυτν την πειρο πραν την καθαρτερη και την πιο υγι μορφ: τι χτζουμε κοινωνες αλληλεγγης και ανθρωπις.

Αν, λοιπν, δομε τι η Ευρπη δεν εναι υπθεση οτε των αγορν, οτε των συμφερντων, αλλ εναι υπθεση των λαν, ξαναγυρζουμε στο σωστ δρμο.

Και ο σωστς δρμος εναι να βρομε την πορεα που λοι μαζ στις 27 σμερα χρες, στις 17 πια της Ευρωζνης γιατ προστθηκε στο ευρ εδ και 3 μρες και η Εσθονα, θα διασφαλσουμε πως απ κοινο θα χουμε χι μνο νομισματικ σταθερτητα, αλλ και οικονομικ σταθερτητα που θα οδηγε σε αναπτυξιακ τροχι τις κοινωνες μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κριε Ευθυμου, να κνουμε μια μικρ διακοπ για τις διαφημσεις στε να συνεχσουμε τη συζτηση μας αμσως μετ;

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Βεβαως.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστ πολ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: χουμε στην τηλεφωνικ μας γραμμ τον βουλευτ του ΠΑΣΟΚ και Κοινοβουλευτικ Εκπρσωπο και Πρεδρο της Κοινοβουλευτικς Συνλευσης του ΟΑΣΕ, τον κ. Πτρο Ευθυμου.

Κριε Ευθυμου, πντως η επικαιρτητα λει τι αν εμαστε πολιτικο δημοσιογρφοι που υπενθυμζουμε τα ορματα του Μον και την κοινωνα της ανθρωπις, με το να μην ξαναπολεμσουμε στην Ευρπη μεταξ μας και να οργανσουμε ανακατανομ του εισοδματος ακμη περισστερο, μλλον θα ακουγμαστε παλαιομοδτες πολιτικο.

Το ζητομενο πλον εναι η κοινωνικ πολιτικ, και χι μνο, στην Ελλδα πως επατε.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ακριβς. Εναι μια κοιν ευρωπακ μορα, εναι κτι που η Ευρπη χει προσχωρσει τουλχιστον τα 10 τελευταα χρνια, κτω απ την πεση της παγκοσμιοποησης, πως τη δρομολγησαν ο Ργκαν και η Θτσερ στα τλη της δεκαετας του 70.

Και η Ευρπη υπκυψε στις αρχς της δεκαετας αυτς. Το σνολο σχεδν των ευρωπακν αποφσεων διναν χρο σ αυτ το μεγλο παιχνδι των αγορν, σ' αυτ την αυταπτη και φρεναπτη τι αν κερδζει το κεφλαιο, κερδζουν αναλογικ και οι λαο.

Η τραγικτερη εκδοχ και πιο ορατ εναι η περπτωση της Ιρλανδας, που οι Τρπεζες με τα τοξικ προντα και τις φοσκες οδγησαν αυτ τη χρα στο να χει λλειμμα 32%.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προς το παρν, γιατ θα μεγαλσει.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εμες εχαμε προλβει ττε ως αντιπολτευση και κψαμε την κδοση των τοξικν ομολγων και, ευτυχς τουλχιστον, χουμε μνο τη μα εκδοχ του προβλματος και δεν χουμε και τη δετερη ταυτχρονα, που θα ταν πραγματικ μια συνθκη που δε θλω να τη διανοηθ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτ πντως δεχνει το γενικ ευρωπακ πρβλημα. Δηλαδ η Ιρλανδα δεν χει πρβλημα δημσιου χρους, χει ιδιωτικο χρους...

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Γι' αυτ πρπει να υπρχει μια  ευρωπακ απντηση. Γι' αυτ χει αξα να σκεφτομε τι απ την ρα που αναδεχθηκε τι εναι να κοιν ευρωπακ πρβλημα, η απντηση πρπει να  εναι επσης κοιν ευρωπακ.

Δεν μπορε η κθε χρα να δσει τη δικ της απντηση, ταν ζομε στην κοιν συνθκη και υφιστμεθα απ την κοιν συνθκη τα κοιν αποτελσματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εν υπρχει μως μια πεση απ το γαλλογερμανικ ξονα, απ τη Γερμανα κυρως, αλλ πεθει τη Γαλλα, βρσκει τον τρπο να πεσει τη Γαλλα, δεν υπρχει μια αντστοιχη πεση απ τον ευρωπακ Ντο για αναθερηση των ιδρυτικν συνθηκν, αλλ προς την αντθετη κατεθυνση, αυτ της ενσχυσης της πολιτικς νωσης.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εναι προφανς τι η Γερμανα κυρως, η Γαλλα θα λεγα τι ακολουθε τη Γερμανα σε αυτ την περπτωση, θλει να διασφαλσει τι δε θα πληρσει, πως νομζει, το λογαριασμ.

Λω «πως νομζει» γιατ εναι φανερ τι ο ηγεμονικς ρλος της Γερμανας στην Ευρπη δε θα μπορε οτε να διατηρηθε, οτε να χει πιθαντητες οποιασδποτε πραγμτωσης, αν εισακουστον οι φωνς, που τις βλπουμε, χι μνο σε ντυπα τπου «Μπιλντ» αλλ τις ακομε και απ χελη ισχυρ εξουσιαστικ, ετε να προτενουν τη λογικ της επιστροφς του μρκου, ετε να προτενουν τη λογικ του «μικρο ευρ».

«Μικρ ευρ» θα σμαινε τι εναι να ευρ των χωρν της Κεντρικς και Βρειας Ευρπης, των «ξι» πως παλι λεγαν, θα σμαινε μως και μικρ επιρρο της Γερμανας.

ρα μπορε να φανεται πολ απλ να λνε κποιοι Γερμανο «γυρζουμε στην αυτοτλεια της Γερμανας», αλλ μια ττοια επιστροφ δε θα χει μνο το κρδος της νομισματικς καθαρτητας, πως νομζουν, θα χει την απλεια της πολιτικς ισχος που θα μεταφραστε και σε απλεια οικονομικς ισχος.

ρα δεν εναι τσο εκολο να εικσουμε τι η Γερμανα δε θα υποχρεωθε για τα δικ της συμφροντα να σκεφτε την ευρωπακ διστασ της και να θλει να γυρσει σε μια εθνικ καθαρτητα.

Γι' αυτ θα πρτεινα να μην κυριαρχσει η απαισιοδοξα για το μλλον, αλλ να εργαστομε λοι, πως ενεργ κνει η Ελληνικ Κυβρνηση και λλες δυνμεις, στο να βαθνουμε την Ευρπη.

Γιατ να σας πω κτι πολ συγκεκριμνο, την ιδα του ευρωομολγου, που εναι μια πραγματικ ουσιαστικ κνηση...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εξαρτται απ το τι ευρωομλογο θα βγει. Το ευρωομλογο σαν αρχικ ιδα  ταν λλο πργμα και τσι πως πνε να το υλοποισουν, πως ξρετε.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Αυτ τη στιγμ εναι δο οι κυραρχες ιδες για το ευρωομλογο. Η μα που απευθνεται στο λεγμενο αναπτυξιακ ευρωομλογο εναι αυτ που χει και προσωπικ υιοθετσει ο Πρεδρος της Ευρωπακς Επιτροπς ο κ. Μπαρζο, αλλ εναι και το ευρωομλογο, το eurobond,  πως το χουν προσδιορσει στο κεμεν τους, ο Γιονγκερ και ο Τρεμντι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και ακμα δεν χουμε φτσει στο τι ρους θα πρπει να πληρον οι χρες.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ο Γιονγκερ, Πρεδρος του Eurogroup και ο Τρεμντι Υπουργς Οικονομικν της Ιταλας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, πρταση που απορρφθηκε προς το παρν.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ναι, απορρφθηκε προς το παρν.  Αυτ κατ' εξοχν αποδεικνει τι υπρχουν πολιτικο στην Ευρπη που χουν δυναμικ ματι, με εμπιστοσνη στο μλλον και πραγματικ τλμη, σον  αφορ οικονομικς πρωτοβουλες και οικονομικς πολιτικς, που οι ιδρυτικς συνθκες δεν τις προβλεψαν, δεν τις φαντζονταν, που μως μια πραγματικτητα τις καθιστ και αναγκαες και γνιμες.

Και, πως επατε σωστ, «προς το παρν» δεν γιναν δεκτς. Εμες  θλουμε να πιστεουμε αυτ το νημα εχε και η παρμβαση του Γιργου Παπανδρου, του Πρωθυπουργο της χρας και η  κνηση που γνεται, επαναλαμβνω χι μνο στο Ευρωπακ Σοσιαλιστικ Κμμα, αλλ σε πολλς δυνμεις στην Ευρπη, που αφορ και φιλελεθερους, αφορ και πρσινους, αφορ και μλη του «PPE» του Ευρωπακο Λακο Κμματος τι υπρχει δυναττητα να σκεφτομε και να προχωρσουμε σ αυτ την λλη Ευρπη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο εσωτερικ μτωπο, ξρετε ββαια, λοι το ζομε, τι υπρχουν και μεγλες αντιδρσεις, υπρχει η συρρκνωση του εισοδματος, εν ταυτχρονα φανεται τι δεν  μπορομε να περιορσουμε τη φοροδιαφυγ.

Και μλιστα εδα τι μλλον ενοχλθηκε η  Κυβρνηση, ακμα και απ τις αναφορς του Προδρου της Δημοκρατας, ταν εναι πανθομολογομενο τι η φοροδιαφυγ δεν χει χτυπηθε, καννας δεν χει πει φυλακ απ αυτος που χουν κλψει  χρματα και  υπρχουν και οι διφορες παρεμβσεις, προς ανθρπους οι οποοι χουν δει το μισθ τους τη σνταξ τους να μεινεται, πως π.χ. του κ. Πγκαλου που  μιλει για κοπρτες.

Δηλαδ να βρζουμε και τους ανθρπους οι οποοι δη χουν δεχτε αυτς τις συρρικνσεις στους μισθος τους, εν το πολιτικ σστημα αντστοιχα δεν χει ακολουθσει στους διους ρυθμος, δεν εναι τουλχιστον δικο;

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Να τα πισουμε να - να και να τα πομε απλυτα ξεκθαρα. χι απλς δεν ενχλησαν την Κυβρνηση οι παρατηρσεις του Προδρου της Δημοκρατας αλλ αντθετα, υπρχει απλυτη συνεδηση στην Κυβρνηση, τι εναι να απ τα κεντρικ σημεα στα οποα θα κριθομε.

Και, για μνα τουλχιστον, η φοροδιαφυγ δεν εναι απλς θμα οικονομικν επιπτσεων, συνδεται ρρηκτα στην κοιν συνεδηση με την κοινωνικ δικαιοσνη.

Δηλαδ δεν μπορε το 60% των Ελλνων να μη δηλνουν φορολογητο εισδημα, να μην καταβλλουν δηλαδ οτε να ευρ φρο. Καταλαβανουμε λοι τι αυτ μπορε να αφορ το 20% των πτωχν, αλλ εναι δυνατ η μεγλη πλειοψηφα των γιατρν, των δικηγρων, των μηχανικν, των ελεθερων επαγγελματιν, να μην υπκειται σε φορολγηση;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η αδυναμα εναι και για τον ΦΠΑ, τον οποο τον πληρνουμε τσι κι αλλις.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εναι δυνατν, επσης να  δεχτομε τι μια σειρ συμπολτες μας, που βλπουμε να διακρνονται απ υψηλτατες ακνητες περιουσες, να μην καταβλλουν τον πρποντα φρο; Εναι δυνατν να επιτρψουμε να συνεχζεται το παιχνδι των μεγλων συγκροτημτων, πολυεθνικν εταιρειν που  εχαν τη μθοδο των ενδιμεσων  εταιρειν για υποτιμολογσεις και υπερτιμολογσεις, στε να φοροδιαφεγουν;

Αυτ αντιμετωπζουν οι νμοι που δη ισχουν. Αν θυμμαι καλ το φορολογικ ψηφστηκε το Μρτιο. χει αρχσει να αποδδει σε  κρσιμες περιοχς, γιατ νομζω τι η αποτελεσματικτητα ορισμνων μτρων αποδεχτηκε στην πρξη, πως π.χ. για τις offshore εταιρεες.

Επειδ παγκσμια απ' τι ξρετε εναι δσκολο να πιαστε ο ιδιοκττης, ποιος χει πραγματικ την offshore, ψηφσαμε τον Μρτιο να ιδιατερα αποτελεσματικ μτρο, τι εντξει δεν εμφανζεται ο ιδιοκττης, φορολογεται μως το ακνητο κθε χρνο με 15% της εμπορικς αξας, χι τις αντικειμενικς.

Πργμα που σημανει σε τσσερα χρνια του το χει πρει το ακνητο το δημσιο. Και ξαφνικ ρχισαν να βγανουν σαν τα σαλιγκαρκια και να εμφανζονται οι κτοχοι. Χρειζεται εκε μεθοδικτητα, αποφασιστικτητα, να τελεισουμε με τη φοροδιαφυγ, εναι θμα χι μνο οικονομικς επιβωσης της χρας, εναι και θμα κοινωνικς δικαιοσνης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλ η πρξη σας ικανοποιε;

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Πργματι ο μισθωτς, ο συνταξιοχος, ο νεργος δεν μπορε να συμβιβαστε με την ιδα τι εναι το υποζγιο της κρατικς επιβωσης. Αυτ εναι για μνα θμα - κλειδ για την Κυβρνησ μας και νομζω λες οι προσπθειες και λες οι δυνμεις στρφονται εκε, στο να αποτινξουμε αυτ το γος της φοροδιαφυγς.

πως φυσικ στο λλο σκλος της εισφοροδιαφυγς, που εναι της διας κλμακας, του διου αποτελσματος, δυσμενος για το μσο λληνα πολτη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η νσταση και η διαφωνα και απ τον πολτη, αλλ και τον Πρεδρο της Δημοκρατας, που διερμηνεει τον πολτη, δεν εναι στη φιλοσοφα του νομοσχεδου, στις επιδιξεις της Κυβρνησης στις προθσεις του Υπουργο του βουλευτ, αλλ στα αποτελσματα.

Τα αποτελσματα λνε τι επειδ δεν μπορομε να εισπρξουμε π.χ. το ΦΠΑ, που χει πληρωθε απ λους, φτωχος και πλοσιους, αναγκαζμαστε να παρνουμε καινορια μτρα, πρσθετα μτρα, δο τριν δις, ανλογα με το κεν που υπρχει στα σοδα.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εγ θα συμφωνσω μαζ σας τι υπρξαν μτρα που πραγματικ ταν αποτλεσμα των κτακτων συνθηκν και δεν αντανακλοσαν την αντληψη που θα πρεπε να υπρχει για τη φορολογα, πως π.χ. η περαωση.

Αυτ ταν μια κτακτη ανγκη που οδγησε σε παρμοια μτρα. Επαναλαμβνω τι κρινμαστε πια στην αποτελεσματικτητα, σας θυμζω τι να απ τα πιο αρνητικ φαινμενα που ιστορικ κουβαλοσαμε ως χρα ταν οι προβληματικο φοροεισπρακτικο μηχανισμο και υπρχει αυτ το γιγντιο ργο της αποκατστασης της φορολογικς, οικονομικς και κοινωνικς δικαιοσνης, με την ανασσταση ταυτχρονα των φορολογικν μηχανισμν. Εκε θα κριθομε σε να μεγλο και αποφασιστικ  βαθμ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η κριτικ τπου «κοπρτες», πς σας ακογεται;

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Δεν τυχε να διαβσω τη συνντευξη του κ.Πγκαλου,  οτως λλως ξρετε πολ καλ τι πεποθησ μου εναι τι κανες μπανει στην πολιτικ για να χει τις δικς  του θσεις, δε σχολιζει θσεις λλων και εν πση περιπτσει  δε χρησιμοποι ποτ  παρμοιες εκφρσεις, δεν ξρω σε ποιο πλασιο ειπθηκαν και δεν μπορ να τις σχολισω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ευχαριστομε πολ.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κι εγ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλ σας μρα.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Καλημρα.