Επιστολή και γραπτές ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ

προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και την στήριξη της χώρας

 

Τρίτη 25 Αυγούστου 2009

 

 

Την παρέμβαση όλων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε (Ε.Κ., Συμβούλιο, Επιτροπή) ώστε να υπάρξει έμπρακτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ένωσης προς την Ελλάδα για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Β. και Α. Αττικής αλλά και για την αποτροπή παρόμοιων καταστροφών στο μέλλον ζήτησε σήμερα με παρεμβάσεις της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Ε.Κ. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν:

Α) στην αποστολή επιστολής προς τον πρόεδρο του Ε.Κ. κ. Τζέρζυ Μπούζεκ από τον επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Αντιπρόεδρο του ΕΚ κ. Σταύρο Λαμπρινίδη, ο οποίος επίσης ενημέρωσε χθες τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο ΕΚ κ. Μάρτιν Σούλτζ για τις πρόσφατες καταστροφές. Με την επιστολή αυτή, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κινητοποίηση του Κοινοβουλίου ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών:

- την άμεση κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης και όλων των άλλων διαθέσιμων μεσών για την αποκατάσταση των ζημιών στην Ελλάδα χωρίς γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες

- την ίδρυση μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής ομάδας ταχείας επέμβασης, για τη συνδρομή των εθνικών αρχών σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών, ώστε να μην περιορίζεται η ευρωπαϊκή βοήθεια σε εθελοντικές προσφορές ευρωπαϊκών χωρών

- την αποστολή αντιπροσωπείας του ΕΚ στην Ελλάδα προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις καταστροφές, να συμπαρασταθεί στους πληγέντες αλλά και να αντλήσει τα απαραίτητα συμπεράσματα από τα προβλήματα στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων πυρκαγιών σε Ελλάδα και στην υπόλοιπη ΕΕ στο μέλλον

- τη διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης και υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος στην επομένη ολομέλεια του Ε.Κ.

Β) στην κατάθεση τριών γραπτών Ερωτήσεων προς την Ε. Επιτροπή και το Συμβούλιο από το σύνολο των ευρωβουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με την οποία ζητούν, μεταξύ άλλων, να πληροφορηθούν:

-εάν και κατά πόσο λειτούργησε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας το 2009 σε όλη την ΕΕ

- εάν και κατά πόσο αξιοποιηθήκαν και απορροφήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια για την πρόληψη πυρκαγιών

- εάν υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από τις εθνικές αρχές σχέδια αποκατάστασης των καμένων περιοχών του 2007 (Ηλεία, Αρκαδία, Αττική, Εύβοια)

- εάν και κατά πόσο υλοποιήθηκε το ψήφισμα του ΕΚ με το οποίο το ΕΚ ζητούσε τη συνεργασία της Επιτροπής με τις ελληνικές εθνικές αρχές για την ανάπτυξη πολιτικών ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πυρκαγιών καθώς και πολιτικών αναδάσωσης.

Επισυνάπτονται το κείμενο της επιστολής του κ. Λαμπρινίδη στον πρόεδρο του ΕΚ, καθώς και τα κείμενα των Ερωτήσεων της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Ε.Κ. προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν.

 

STAVROS LAMBRINIDIS

Vice President of the European Parliament

Head of the PASOK Delegation to the EP

Athens, 25 August 2009

URGENT

To: The Honourable President of the European Parliament

Mr. Jerzy Buzek

Dear Mr. President,

By this letter, I wish to inform you of the devastating fires that have engulfed large areas of the Attica region of Greece and to ask for the European Parliament's immediate solidarity towards the people and the natural environment of my country that are suffering under the fires' destructive effects, as well as of other EU countries that were struck by major fires this Summer.

As you have undoubtedly heard, these past few days, large forest areas and scores of homes and other properties in Attica are being obliterated by fires, creating an environmental and human catastrophe of enormous proportions. Following, as they did, similar fires on Athens' Mounts Parnitha and Imittos and in adjacent areas in 2007 and 2008, these latest fires have resulted in the obliteration of the majority of forest areas in Attica and around Athens in a span of only two years.

The consequences on livelihoods, on the environment and on the quality of life of more than 4 million people living in the region are catastrophic.

Given the above, I urge, Mr. President, for your favourable consideration of the following:

1.  That the issue be placed on the Agenda of the next Conference of Presidents in order for this issue, regarding the extreme importance of the protection of Europe's natural environment from forest fires, to be addressed in an appropriate extraordinary discussion during Parliament's next Plenary Session, followed by a Resolution.

2.  That the Parliament, pursuant to earlier Resolutions on the matter, send a strong plea to the Commission to apply the Solidarity Fund and all other appropriate financial mechanisms at its disposal to help restore the huge damage to Greece's (and, by extension, Europe's) natural heritage in a swift and decisive manner, utilizing all flexibility in its disposal, and to overcome all potential bureaucratic and other obstacles to this effect.

3.  That, pursuant as well to earlier Parliament Resolutions on Natural Disasters in Europe, a European Parliament delegation visit Greece and other countries, as appropriate, in the immediate future to observe the damage inflicted up close, to extend its solidarity to all those who have felt the effects of the fires most immediately, and to draw any lessons from the preparedness and effectiveness of the fire-fighting and prevention measures in this instance, including the utilization of relevant European programs and funds for the prevention of such natural disasters, in order to be able to minimize the re-occurrence and the effects of similar disasters in Greece and throughout Europe in the future.

4.  That, pursuant to earlier Resolutions of the European Parliament, the Parliament propose again to Commission and Council the creation of an independent European Rapid Reaction Force for cases of extraordinary fires (such as the current ones in Greece) and of other natural disasters of similar scale, to be mobilized immediately in the aid of national authorities during such crises, as the voluntary help coming from other EU countries under the existing Solidarity Mechanism cannot suffice, given that they too, frequently, face emergencies that require their limited forces to be on alert locally. The cost of such a rapid reaction mechanism, in staff and equipment, would be minimal compared to the devastation to Europe's citizens and environment that the EU would likely be able to help avert.

5.  That the Commission be asked to present to the Parliament its evaluation of the effectiveness of the pilot program "Forest Fires Tactical Reserve" that was established this year as well as of other programs (such as GMES) for the early detection and elimination of large fires in Europe, in order to ensure that they can be more effectively applied, funded, coordinated, and staffed in the future.  

Dear Mr. President, I am confident that, given your great sensitivity in these matters, you will react positively to the above proposals.

With high regards,

STAVROS LAMBRINIDIS

Vice-President of the European Parliament

Head of the PASOK Delegation to the EP

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2009

Ακριβώς δύο χρόνια μετά τις τραγικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται με νέες καταστροφικές πυρκαγιές, που έπληξαν τα δάση της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής στερώντας έτσι το Νομό από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου που της είχαν απομείνει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο του 2008 είχε προτείνει σειρά συγκεκριμένων μέτρων και μηχανισμών που θα βελτίωναν την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντίδραση της Ένωσης σε περιπτώσεις καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και αναγνωρίζοντας τη δραστική μείωση των δασών στην Νότια Ευρώπη, ερωτάται η Επιτροπή :

Α. Σε ποιο βαθμό λειτούργησε ο ευρωπαϊκός προληπτικός μηχανισμός και κατά πόσο ενεργοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι αποτρεπτικοί μηχανισμοί, τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους (2009) έχουν αποτεφρωθεί στα Κ-Μ της Κοινότητας 2.000.000 στρέμματα γης, περίπου 200 χιλιάδες περισσότερα από το 2008;  

Β. Υπάρχει αποτίμηση των προβλεπόμενων δράσεων για τη δημιουργία- λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης για την αντιμετώπιση καταστροφών και για την έγκαιρη προειδοποίηση των φάσεων επέμβασης και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας της GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» ;

Γ. Ποια είναι η πορεία υλοποίησης των έργων στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ 2007-2013) καθώς και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και την εισαγωγή δράσεων πρόληψης;

Δ. Πως κρίνει τα στοιχεία πρόσφατης έκθεσης του WWF Ελλάς (Ιούλιος, 2009), με την οποία καταγγέλλεται η μη ένταξη στο ελληνικό πλαίσιο δασοπροστασίας/ δασοπυρόσβεσης των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας. Πως κρίνει, επίσης, τις καταγγελίες της Ένωσης Αξιωματικών του Π.Σ. για ελλείψεις σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή αλλά και στον κρίσιμο τομέα της πρόληψης

Ε. Ποια είναι τα στοιχεία σχετικά με την απορροφητικότητα και χρήση των διαθέσιμων κοινοτικών μέσων στήριξης από την Ελλάδα, για την ανάληψη προληπτικών μέτρων την περίοδο 2008-2009;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ 2007

Η συμπλήρωση δύο χρόνων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές αυτών των ημερών στην Αττική φέρνουν στο προσκήνιο τις ειδικές ανάγκες για δασοπροστασία στην Ελλάδα, οι οποίες άπτονται και της εφαρμογής της Κοινοτικής πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών η Επιτροπή είχε δώσει παράταση ως προς την τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα δαπανών των ελληνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ (2000-2006) ενώ είχε δεσμευθεί για την χρήση πόρων του ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών. Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Α. Γνωρίζει σε ποιο βαθμό εξυπηρέτησε η προαναφερθείσα παράταση την υλοποίηση έργων τα οποία αφορούσαν ή αφορούν τις πληγείσες περιοχές; Υπήρξαν νέα έργα τα οποία εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Γ'ΚΠΣ τα οποία σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών του καλοκαιριού του 2007; Υπάρχει σχετικός κατάλογος;

Β. Γνωρίζει η Επιτροπή αν έχουν καταρτισθεί από τις Ελληνικές Αρχές σχέδια αποκατάστασης των καμένων περιοχών της Ηλείας, της Αρκαδίας, της Εύβοιας και της Αττικής; Έχουν υποβληθεί τα Σχέδια αυτά στην Επιτροπή; Υπάρχουν ειδικά σχέδια αποκατάστασης για ζώνες ειδικής προστασίας και τόπους κοινοτικής σημασίας για το περιβάλλον (όπως, π.χ., Λίμνη Καϊαφα, η περιοχή Χελμού-Βουραϊκού και άλλες περιοχές οι οποίες κάηκαν το 2007);

Γ. τι μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή επί της υλοποίησης του ψηφίσματος P6_TA(2007)0362 του ΕΚ (4/9/2007) σχετικά με  τις φυσικές καταστροφές, το οποίο μεταξύ άλλων είχε καλέσει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές για την ανάπτυξη πολιτικών ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πυρκαγιών· καθώς και πολιτικών αναδάσωσης, μέσω της συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τους φυσικούς πόρους των Κ-Μ. Πως κρίνεται η συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές για την παροχή των σχετικών στοιχείων για την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβώς δύο χρόνια μετά τις τραγικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται με νέες καταστροφικές πυρκαγιές, που έπληξαν τα δάση της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής στερώντας έτσι το Νομό από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου που της είχαν απομείνει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο του 2008 είχε προτεινει σειρά συγκεκριμένων μέτρων και μηχανισμών που θα βελτίωναν την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντίδραση της Ένωσης σε περιπτώσεις καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και αναγνωρίζοντας τη δραστική μείωση των δασων στην Νότια Ευρώπη, ερωτάται το Συμβούλιο :

Α. Σε ποιο βαθμό λειτούργησε ο ευρωπαϊκός προληπτικός μηχανισμός και κατά πόσο ενεργοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι αποτρεπτικοί μηχανισμοί, τη φετεινή καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψην ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους (2009) έχουν αποτεφρωθεί στα Κ-Μ της Κοινότητας 2.000.000 στρέμματα γης, περίπου 200 χιλιάδες περισσότερα από το 2008;  

Β. Υπάρχει αποτίμηση των προβλεπόμενων δράσεων για τη δημιουργία- λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης για την αντιμετώπιση καταστροφών και για την έγκαιρη προειδοποίηση των φάσεων επέμβασης και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας της GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» ;

Γ. Ποια είναι η πορεία υλοποίησης των έργων στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ 2007-2013) καθώς και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και την εισαγωγή δράσεων πρόληψης;