Επιστολή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου

προς τον πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, για την πανδημία της νέας γρίπης

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, με την οποία εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη της πανδημίας της «νέας γρίπης».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως οι επιπτώσεις στην υγεία όσων ασθενούν είναι σχετικά ήπιες, εντούτοις υπάρχει η πιθανότητα λόγω της ταχείας εξάπλωσης της πανδημίας και της μαζικής μορφής των κρουσμάτων, αυτή να μεταβληθεί κυρίως σε ζήτημα διαχείρισης, δηλαδή προετοιμασίας, σχεδιασμού, συντονισμού των συναρμοδίων φορέων, πληροφόρησης του κοινού και κινητοποίησης των μηχανισμών του κράτους και της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός σοβαρού επιχειρησιακού σχεδιασμού προετοιμασίας και συντονισμού, μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών και επιστημονικών παραγόντων, όπως και υπεύθυνη ενημέρωση όλων των υπηρεσιών και φορέων και των πολιτών.

Χρειάζεται ένα πλήρες εθνικό σχέδιο, και σωστή ενημέρωση, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που να αφορά την προστασία της υγείας των πολιτών, την κατάσταση και την ανταπόκριση του συστήματος υγείας, αλλά και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.

Και προσθέτει ότι: «είναι απαραίτητο να συσταθεί άμεσα και να λειτουργεί σε διαρκή βάση Διυπουργική Επιτροπή, υπό τον πρωθυπουργό, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νέας αυτής απειλής για την δημόσια υγεία και για το συντονισμό όλων των απαραίτητων κινήσεων και αποφάσεων».

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

 

Προς

τον Πρωθυπουργό

Κύριο Κώστα Καραμανλή

Η εξάπλωση της πανδημίας της νέας γρίπης, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αφήνει καμιά χώρα ανέγγιχτη. Ήδη και στην Ελλάδα εμφανίζονται πολλαπλά νέα κρούσματα. Σύμφωνα με τους επιστημονικούς φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς, η σωστή αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής εγγυάται ήπιες επιπτώσεις στην υγεία όσων ασθενούν.

Η σε ατομική βάση αντιμετώπιση της ασθένειας είναι ιατρικώς απλή στις περισσότερες περιπτώσεις. Όμως λόγω της ταχείας εξάπλωσης, της μαζικής μορφής των κρουσμάτων, το πρόβλημα μεταβάλλεται σε ζήτημα κυρίως διαχείρισης, δηλαδή προετοιμασίας, σχεδιασμού, συντονισμού συναρμόδιων φορέων, πληροφόρησης του κοινού, κινητοποίησης των μηχανισμών του κράτους και της κοινωνίας.

Για τον λόγο αυτό εκφράζω την έντονη ανησυχία μου, ανησυχία που διαπίστωσα να συμμερίζεται και ο ιατρικός και επιστημονικός κόσμος της χώρας, για την έλλειψη ενός σοβαρού επιχειρησιακού σχεδιασμού, προετοιμασίας και συντονισμού.

Αυτός ο συντονισμός είναι απαραίτητος μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών και επιστημονικών παραγόντων, πόσο μάλλον και για την υπεύθυνη ενημέρωση των υγειονομικών μονάδων, υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, των σχολείων και γενικότερα των πολιτών.

Η ανησυχία μου αυτή επιτείνεται επίσης από το γεγονός ότι η έλλειψη πολιτικών για την ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια - για την οποία έχουμε επανειλημμένα ασκήσει κριτική - καθιστούν τη χώρα μας περισσότερο ευάλωτη απέναντι σε μία κρίση, όπως αυτή της νέας γρίπης.

Όλες αυτές οι αδυναμίες και αβελτηρίες δημιουργούν τον κίνδυνο μία πανδημία με συμπτώματα ήπιας μορφής να εξελιχθεί με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία των πολιτών, αλλά και για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Χρειάζεται ένα πλήρες εθνικό σχέδιο και σωστή ενημέρωση - όχι άλλες καθυστερήσεις και ανακρίβειες στο δημόσιο διάλογο. Ένα σχέδιο που να αφορά την προστασία της υγείας των πολιτών, την κατάσταση και ανταπόκριση του συστήματος υγείας, αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.

Και αυτό, γιατί η διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν, αλλά και οι πιθανές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, δεν αφορούν μόνο το Υπουργείο Υγείας. Αφορούν και αλλά Υπουργεία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εγκυμονούσες γυναίκες, μετανάστες,  φυλακισμένοι, καθώς και κρίσιμων πληθυσμών για τη λειτουργία της οικονομίας και του κράτους, όπως σε υπηρεσίες ενέργειας, σε μεγάλες επιχειρήσεις,  σε ξενοδοχεία, στρατιώτες, κλπ.

Πέραν του σωστού επιχειρησιακού σχεδιασμού, είναι προφανές πως η καλύτερη αντιμετώπιση της νέας γρίπης είναι η σωστή και συνεχής ενημέρωση όλων των πολιτών, και όλων των συντελεστών υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο. Αυτό είναι κρίσιμο και δεν έχει γίνει συστηματικά και, κυρίως, αξιόπιστα έως τώρα.

Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ο αρμόδιος εθνικός φορέας ανακοινώνει καθημερινά τα νέα δεδομένα και τις προτεινόμενες δράσεις, ώστε τόσο οι ειδικοί όσο και ο γενικός πληθυσμός να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους αφορούν.

Δυστυχώς, στη χώρα μας, παρά τα βήματα που αδιαμφισβήτητα έχουν γίνει, παρατηρήθηκαν πολλαπλά φαινόμενα επίσημης αντιφατικής ενημέρωσης του κοινού, με συνακόλουθη συνέπεια τη σύγχυση και την ανησυχία.

Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι η πανδημία της νέας γρίπης δεν είναι θέμα μόνο του Υπουργείου Υγείας, είναι απαραίτητο να συσταθεί άμεσα και να λειτουργεί σε διαρκή βάση Διυπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νέας αυτής απειλής για τη δημόσια υγεία και για το συντονισμό όλων των απαραίτητων κινήσεων και αποφάσεων.       

Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη συνταγματική μας υποχρέωση θέτοντας πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα στη Βουλή και στο δημόσιο διάλογο. Ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα, συνολικά, όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών, σχετικά με τον εμβολιασμό, σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και με όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το ΠΑΣΟΚ, σοβαρά και τεκμηριωμένα, θα παρακολουθεί το ζήτημα της νέας γρίπης προς όφελος της υγείας των πολιτών, αλλά και για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, ομάδα διαχείρισης παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις.

Παράλληλα είναι προφανές ότι τα μέλη και τα στελέχη μας θα είναι διαθέσιμα για να συμβάλλουν με κάθε τρόπο σε αυτή την εθνική προσπάθεια, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της νέας γρίπης στη χώρα μας.

Γιώργος Α. Παπανδρέου