Aνακοίνωση του Τομέα Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και της προόδου της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

 

Πεμπτη 29 Ιανουαρίου 2009

 

Μια ακόμα έκθεση ήρθε να προστεθεί στην αλυσίδα των αρνητικών εκθέσεων και των σχολίων για την Ελλάδα, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες.

Η ετήσια αξιολόγηση της προόδου της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, που δημοσιεύτηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιεί ότι ακολουθούμε λάθος κατεύθυνση. Ότι με τις πολιτικές της επιλογές η κυβέρνηση της ΝΔ οδηγεί την Ελλάδα σε οπισθοδρόμηση. Επιβεβαιώνει όσα επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολύ καιρό.

Στις 20 παραγράφους όπου περιγράφονται τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής, δεν αναφέρεται πουθενά η φράση «διεθνής κρίση» ως αιτία των αποτυχιών και των δεινών.

Η Επιτροπή, αντίθετα, επισημαίνει τις αποτυχίες της οικονομικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

Με τον πιο σαφή τρόπο, η Επιτροπή επισημαίνει την κυβερνητική ανεπάρκεια στην άσκηση δημοσιονομικής, μακροοικονομικής, κοινωνικής, και αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και πολιτικής για την απασχόληση, το περιβάλλον και την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ άλλων, προτείνει:

 • Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων (που δεν γίνεται), για τη χρηματοδότηση στοχευμένων σχεδίων που επιταχύνουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη.
 • Διασφάλιση ότι τα χρήματα που δίνονται στον τραπεζικό τομέα θα διοχετευτούν στην αγορά.
 • Αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, κατάρτιση), έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες (ειδικά περιβαλλοντικές).
 • Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Μείωση της σπατάλης στο κράτος και αύξηση των εσόδων μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής.
 • Μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους στους χαμηλόμισθους.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα και ενίσχυση των ρυθμιστικών, ελεγκτικών και εκτελεστικών του λειτουργιών.
 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Συγκράτηση του πληθωρισμού μέσω της βελτίωσης της δομής της αγοράς.
 • Εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, για την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των ευπαθών ομάδων.
 • Αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των εργαζόμενων και πάταξη της ανασφάλιστης και της αδήλωτης εργασίας.

Η Επιτροπή με μία λέξη προτείνει το αυτονόητο: Μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που ακολουθεί τα πέντε τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες ανέπτυξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2008, στους παραγωγικούς φορείς τον Νοέμβριο, στη Βουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού και, στην κοινή γνώμη την εβδομάδα αυτή, με κωδικοποιημένη τη μορφή, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα αντιμετώπισης του οικονομικού αδιεξόδου. Προτάσεις:

α)  για  την  αντιμετώπιση  της  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  και  της  διοχέτευσης της απαραίτητης ρευστότητας στην αγορά,

β) για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

γ) για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,

δ) για την αντιμετώπιση της ανεργίας, και

ε) για την δημοσιονομική εξυγίανση και μακροοικονομική σταθερότητα.

Επιδόσεις της Ελλάδας στους διαρθρωτικούς δείκτες παρακολούθησης της Συνθήκης της Λισαβόνας

 

2003

2007

Θέση της Ελλάδας στην ΕΕ27

ΕΕ15

EE27

Ελλάδα

ΕΕ15

EE27

Ελλάδα

2003

2007

Μεταβολή

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΕΕ27=100), τελ. έτος 2008

113,7

100

92,1

110,8

100

94,1

14

14

-

Παραγωγικότητα της εργασίας (ΕΕ27=100), τελ. έτος 2008

111,4

100

100,8

109,6

100

101,3

14

12

^

Ποσοστό απασχόλησης

64,5

62,6

58,7

67

65,4

61,4

9

10

v

Ποσοστό απασχόλησης ηλικιωμένων

41,7

40

41,3

46,5

44,7

42,4

13

16

v

Ποσοστό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης (20-24)

74

76,9

81,7

75,2

78,1

82,1

11

14

v

Επενδύσεις στην έρευνα (%ΑΕΠ)

1,92

1,86

0,57

1,86

1,83

0,57

20

22

v

Συγκριτικά επίπεδα τιμών (ΕΕ27=100)

105,2

100

85,9

104,7

100

89,4

12

13

v

Επιχειρηματικές επενδύσεις (%ΑΕΠ)

17

17

20,1

18,6

18,7

19,5

8

14

v

Κίνδυνος φτώχειας, διαθ. έτη 2005 και 2007

16

16

20

17

16

20

23

24

v

Μακροχρόνια ανεργία

3,3

4,1

5,3

2,8

3,0

4,1

23

23

-

Διασπορά περιφερειακών ποσοστών απασχόλησης

11,8

12,9

3,2

10,5

11,1

3,5

3

4

v

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (έτος βάσης 1990=100), τελ. έτος 2006

98,6

93

124,8

97,3

92,3

124,4

23

22

^

Ενεργειακή ένταση ως προς το ΑΕΠ (έτος βάσης 1995=100), τελ. έτος 2006

190,29

214,69

222,72

179,54

202,45

204,66

12

11

^

Όγκος μεταφοράς εμπορευμάτων ως προς το ΑΕΠ (έτος βάσης 1995=100)

97,8

99,4

 

105,2

107,1

 

 

 

 

Πηγή: ΙΣΤΑΜΕ στοιχεία από Eurostat, Structural Indicators (29/01/2008)