Πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου

 

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008

 

Προς

Την Βουλή των Ελλήνων

Πρόταση

σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την 3511/4.9.2008 παραγγελία προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών παρήγγειλε την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα θέματα που σχετίζονται με την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της κυριότητας της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους στη Λίμνη Βιστωνίδα και τις παραλίμνιες εκτάσεις, την εκτίμηση της αγοραίας αξίας της Λίμνης και των παραλίμνιων εκτάσεων και την ανταλλαγή ποσοστών κυριότητας της Μονής Βατοπαιδίου επί της Λίμνης με σειρά αγροτικών και αστικών ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου (η αξία των οποίων υποεκτιμήθηκε) μέσω της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

Με το έγγραφο αυτό του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επισυνάπτεται και ενσωματώνεται στην παρούσα πρότασή μας, περιγράφονται τα στοιχεία σειράς αξιοποίνων πράξεων που προσέλαβαν τη μορφή υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, με την έκδοση των οποίων τελέστηκε – σύμφωνα με τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό- το έγκλημα της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος καθώς η ζημία υπερβαίνει καταφανώς το ποσό των 15.000 Ευρώ(άρθρο 390 Π.Κ. με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του εδαφίου β/).

Στην επισυναπτόμενη και ενσωματούμενη στην παρούσα πρόταση μας παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γίνεται η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3126/2003 συγκεκριμένη αναφορά σε στοιχεία αξιόποινων πράξεων, ενώ μόλις παραπάνω έγινε η ορθή μνεία των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Προσδιορίζονται συνεπώς στην παρούσα πρόταση μας με σαφήνεια οι πράξεις ή παραλείψεις που σύμφωνα με το νόμο για την ευθύνη των Υπουργών είναι αξιόποινες και μνημονεύονται οι διατάξεις που παραβιάστηκαν, όπως προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 154 του Κανονισμού της Βουλής.

Επιπλέον από την από 14.10.2008 αίτηση παραίτησης των Αντιεισαγγελέων Εφετών Αθηνών Ηλία Κολιούση και Ελένης Σωτηροπούλου – Στεργιούλη προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης δια του Διευθύνοντος την Εισαγγελεία Εφετών Αθηνών - έγγραφο που επίσης επισυνάπτεται και ενσωματώνεται στην παρούσα πρόταση - προκύπτει ότι από την προκαταρκτική εξέταση που διενήργησαν οι παραπάνω Αντεισαγγελείς Εφετών, σε εκτέλεση της 3511/4.9.2008 παραγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προέκυψαν στοιχεία για την ποινική ευθύνη Υπουργών και η ανάγκη διαβίβασης του σχετικού φακέλου στη Βουλή των Ελλήνων, μόνο αρμόδιο όργανο κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Εκτός όμως των όσων προκύπτουν από τα παραπάνω έγγραφα και από το ίδιο το σώμα των κρίσιμων υπουργικών αποφάσεων η υπογραφή και έκδοση των οποίων συνιστά αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της ποινικής ευθύνης Υπουργών, από σωρεία σχετικών στοιχείων που είδαν το φως της δημοσιότητας για τις στενές σχέσεις του με τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και για τη συντονισμένη και καθ/ υπέρβαση κάθε συνήθους διοικητικής διαδικασίας και πρακτικής ταχύτατη κίνηση των σχετικών διαδικασιών στα εμπλεκόμενα υπουργεία και στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθεί από την κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή η ενδεχόμενη ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας Θόδωρου Ρουσσόπουλου ως ηθικού αυτουργού (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. α/ Π.Κ.) του εγκλήματος της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος (άρθρο 390 Π.Κ.) που τέλεσαν οι Υφυπουργοί και Υπουργοί οι οποίοι εξέδωσαν τις περιγραφόμενες στην επισυναπτόμενη και ενσωματούμενη στην παρούσα πρόταση μας παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε

Να συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής:

Α. Για την τέλεση του αδικήματος της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος κατά παράβαση του άρθρου 390 Π.Κ. από τους:

τότε Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρο Δούκα που εξέδωσε την υπ./ αριθμ πρωτ. 1046300/3944/Α0010/10.6.2004 απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ/ αριθμ. 26/2004 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας. Ο ίδιος έκανε αποδεκτό και το υπ' αριθμ. 3058/17-6-2004 πρακτικό του ΝΣΚ σχετικά με το αίτημα της Μονής Βατοπαιδίου για συναίνεση και σύμπραξη του Δημοσίου προκειμένου να κατατεθεί από κοινού δήλωση για τη μη έκδοση απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης στο οποίο εκκρεμούσε αγωγή της Μονής κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αποτέλεσμα να μείνουν δικαστικώς απροστάτευτα και να βλαβούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο που εξέδωσε την υπ/ αριθμ πρωτ. 3822/25.1.2005 απόφαση με την οποία ανατέθηκε στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου η ανταλλαγή ακινήτων του Δημοσίου με ποσοστά κυριότητας της Μονής Βατοπαιδίου στη Λίμνη Βιστωνίδα και τις παραλίμνιες εκτάσεις.

τους υπό 1 και 2 αναφερόμενους τότε Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξέδωσαν την υπ/αριθμ. 16651/26.7.2006 κοινή απόφαση τους για την ανάθεση στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου της διαδικασίας ανταλλαγής της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων αυτής με διαθέσιμα ακίνητα του Δημοσίου αφού η αξία των ανταλλασσόμενων ακινήτων καθορισθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών

καθόσον η έκδοση και η εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων προκάλεσε μείωση της περιουσίας του Δημοσίου που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόμενο από το εδάφιο β/ του άρθρου 390 Π.Κ. ποσό.

Β. Για την ηθική αυτουργία στην τέλεση των υπό στοιχείων Α αδικημάτων από τον Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσσόπουλο

Γ. Για την τυχόν συμμετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συμμετόχων στις υπό στοιχεία Α και Β πράξεις.

Είναι προφανές ότι από το πόρισμα της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που προτείνουμε να συγκροτηθεί θα προκύψει κατά το άρθρο 86 παρ. 3 εδ. γ/ του Συντάγματος και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής (άρθρα 153 επ.) και του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών η περαιτέρω εξειδίκευση και εξατομίκευση των πράξεων ώστε να αποφασίσει η Ολομέλεια της Βουλής για την άσκηση ή μη δίωξης.

Επειδή άλλωστε η παρούσα Βουλή βρίσκεται ήδη στη δεύτερη τακτική σύνοδο της και είναι σφόδρα πιθανή η διάλυση της, επείγει η κίνηση της κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος διαδικασίας, ώστε να μη λήξει η κατά χρόνο αρμοδιότητα της Βουλής και να μη διαφύγουν του δικαστικού ελέγχου πράξεις που τελέστηκαν κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο.

Επισυνάπτονται και ενσωματώνονται στην παρούσα πρόταση η 3511/4.9.2008 παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελεία Εφετών Αθηνών και η από 14.10.2008 αίτηση των Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών Ηλία Κολιούση και Ελένη Σωτηροπούλου – Στεργιούλη προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008

 

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΙΛΕΝΑ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ AΝΝΑ

ΔΡΑΓΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ