1 2012

: http://www.tovima.gr

Περιγραφ: http://www.lifo.gr/uploads/image/387577/%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9B.jpgΠαρελθν θα αποτελσουν σε λγα χρνια οι σταθμο ΚΤΕΛ του Κηφισο και των Λιοσων

Τα πρτα βματα για να δημιουργηθε νας πραγματικς συγκοινωνιακς κμβος, που θα καταστσει παρελθν την διλου κολακευτικ εικνα των σταθμν ΚΤΕΛ του Κηφισο και των Λιοσων, γιναν την Τετρτη, καθς υπεγρφη Σμφωνο Συνεργασας μεταξ της Αττικ Μετρ, του δμου Αιγλεω και των ΚΤΕΛ για την δημιουργα του Κεντρικο Σταθμο Υπεραστικν Λεωφορεων (ΚΣΥΛ) στον Βοτανικ.

Η δημιουργα του νου σταθμο θα απομακρνει τις υφιστμενες υποδομς των ΚΤΕΛ και θα μεταφρει λες τις δραστηριτητες των υπεραστικν λεωφορειακν γραμμν στον σταθμ του Ελαινα, κνοντας την διαμεταφορ των επιβατν προς το αεροδρμιο, το λιμνι και το κντρο της Αθνας ιδιατερα εκολη, αφο θα γνεται μσω του Μετρ.

Σμερα, σε καθημεριν βση εξυπηρετονται 31.000 επιβτες απ τα ΚΤΕΛ Κηφισο και λλοι 10.000 απ τα ΚΤΕΛ Λιοσων.

Το ργο, προπολογισμο 90 εκατ. ευρ, θα πραγματοποιηθε με σμβαση παραχρησης και θα κατασκευαστε πνω στο πρσφατα αποπερατωμνο αμαξοστσιο του Μετρ στον Ελαινα, πως προβλπεται και απ το Προεδρικ Διταγμα 750Δ/2005 του Οργανισμο Ρυθμιστικο της Αθνας.

Οπως ανακονωσε η Αττικ Μετρ «κοινς στχος στο πλασιο της συνεργασας αυτς εναι η υλοποηση ενς σγχρονου Σταθμο Υπεραστικν Λεωφορεων, ο οποος θα αλλξει ριζικ τα σημεριν δεδομνα, σον αφορ στην εξυπηρτηση του επιβατικο κοινο των υπεραστικν λεωφορεων στους σταθμος του Κηφισο και της οδο Λιοσων και ο οποος θα δσει παρλληλα αναπτυξιακ δυναμικ στην ευρτερη περιοχ του Ελαινα».

Σμφωνα με την Αττικ Μετρ επιδωξη του νου ργου εναι:

- Να παρχει υψηλο επιπδου υπηρεσες στο επιβατικ κοιν των υπεραστικν λεωφορεων, που ανρχεται σε 10 εκατομ. περπου επιβτες ετησως, επιτρποντας κατ τρπο οργανωμνο τις μετεπιβιβσεις απ λα τα αστικ μσα μεταφορς (Μετρ, λεωφορεα, ΙΧ, Ταξ)

- Να σχεδιασθε αρχιτεκτονικ να ργο με υψηλ εππεδο αισθητικς, αποτελντας τοπσημο για την περιοχ και πλο λξης εμπορικν λλων δραστηριοττων

- Να κινητοποισει και να επισπεσει τις διαδικασες για την ανπτυξη ολοκλρωση των δικτων αστικς υποδομς (π.χ. τοπικ οδικ δκτυο, δκτυα κοινς ωφλειας) που λεπουν στην περιοχ αυτ του Ελαινα

- Να συμβλει σημαντικ στην πολεοδομικ αναδιρθρωση της περιοχς που σμερα εναι κυρως βιομηχανικο - χονδρεμπορικο χαρακτρα, σε περιοχ με σγχρονες επιχειρσεις τριτογενος κυρως τομα.

Το ργο αποτελε ιδιωτικ επνδυση και η υλοποησ του προβλπεται να γνει με διαγωνισμ για τη σναψη Σμβασης Παραχρησης, με χρηματοδτηση των ΚΤΕΛ και του παραχωρησιοχου.

Η Αττικ Μετρ θα εναι ο τεχνικς συντονιστς των μελετν και της κατασκευς του ργου, εν ο δμος Αιγλεω θα συμβλλει στη διευκλυνση της διαδικασας κδοσης των απαιτομενων αδειν.

 

Η μελτη του ΕΜΠ

Σμφωνα με πηγς της Αττικ Μετρ, θα γνει επικαιροποηση παλιτερης μελτης του ΕΜΠ, εν απ κοινο με τα ΚΤΕΛ θα ανατεθε σε σμβουλο η εκπνηση χρηματοοικονομικς μελτης, προκειμνου να καταρτιστον τα τεχη δημοπρτησης της σμβασης παραχρησης.

Ο παραχωρησιοχος θα αναλβει την κατασκευ, την λειτουργα και την συντρηση του σταθμο, εν το δημσιο δεν θα χρειαστε να βλει χρματα. Τα μχρι στιγμς στοιχεα δεχνουν τι, εν κθε ΚΤΕΛ δνει να ευρ απ κθε εισιτριο που εκδδει στον παραχωρησιοχο, η απσβεση θα χει ολοκληρωθε κατ μγιστον σε επτ χρνια.

Ο νος σταθμς θα συνδεται υπογεως με το Μετρ, ργο το οποο χει πρακτικ γνει, και μλιστα, πρπει να ολοκληρωθε, καθς χρηματοδοτθηκε απ την Ευρωπακ νωση. Επσης, θα κατασκευαστε χρος στθμευσης 500 θσεων.

 

Τα διεθν πρακτορεα

Σε σχετικ σσκεψη που πραγματοποιθηκε την Τετρτη, ετθη και το ζτημα των διεθνν λεωφορειακν πρακτορεων, η μετακνηση των οποων απ το κντρο στην Αθνα χει μεν δρομολογηθε απ το υπουργεο Υποδομν, αλλ εκκρεμε η ποψη του υπουργεου Περιβλλοντος.

«Οταν παρλαβα το Υπουργεο, δλωσα τι δο εναι οι μεγλες φροντδες μου: Να μην σταματσουν τα μεγλα ργα και να αντιμετωπσουμε σο γνεται περισστερο τα προβλματα της καθημεριντητας. Εμαι ιδιατερα ευτυχς, που σμερα μιλμε πργματι, για να μεγλο ργο. Διτι το πσο μεγλο εναι ργο, δεν κρνεται απ το ψος των ευρ που θα επενδυθον, κρνεται κυρως απ τη χρησιμτητα που χει. Και εδ πργματι η χρησιμτητα του ργου εναι αδιαμφισβτητη» δλωσε ο υπουργς Υποδομν κ. Σ. Σιμπουλος.

«Βρισκμαστε σε μια εποχ που εναι ζοφερ απ κθε πλευρ. Και το τι ακομε αν θα ακοσει αριο η ελληνικ κοινωνα τι ''κτι γνεται '', πιθαν να δει τι υπρχει κποιο φς αισιοδοξας. Αναφρθηκε πριν τι δεν υπρχει ''εχθρς'', δεν υπρχουν αντιδρσεις για το συγκεκριμνο αυτ ργο. Θα λεγα τι εχθρς των ργων, εναι η αδρνεια που χουμε στην Ελλδα. Παρ το τι χω αναλβει το Υπουργεο ως υπηρεσιακς Υπουργς, για τον λγο αυτ, αγκλιασα το ργο με μεγλη προσοχ» τνισε ο υπουργς.

«Το "Αττικ Μετρ" με την τερστια προσφορ που χει, με την πρθεσ του να δουλψει σε λη την Ελλδα, με το επιστημονικ και τεχνικ δυναμικ πρτης γραμμς που χει, ρχεται να παξει να σημαντικ και καθοριστικ ρλο στην ανπτυξη της χρας, πως κανε η ΔΕΗ στη δεκαετα του 1950» πρσθεσε.

«Το ργο αυτ, πρα απ την αναβθμιση της ευρτερης περιοχς και την εξυπηρτηση των πολιτν, θα προσφρει σημαντικς νες θσεις εργασας τσο κατ τη διρκεια της κατασκευς του, σο και κατ τη λειτουργα του» κατληξε ο κ. Σιμπουλος.