Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Να γίνουμε Προμηθείς και όχι Επιμηθείς των νέων πολιτισμικών και τεχνολογικών καιρών!

0

Α. Γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο
Στόχος μα η διαμόρφωση ενός «ανοιχτού, σύγχρονου, δημοκρατικού Σχολείου». Γενική μεταρρύθμιση του σχολείου, του περιεχόμενού του και της στοχοθεσίας του!

Τέσσερα γενικά πεδία «απαιτούν» οργανική συμμετοχή ως απόρροια γενικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αυτή η συνολική μεταρρύθμιση οδηγεί σε αλλαγή «εκπαιδευτικού παραδείγματος».
α) Ισχυροποίηση του Πολιτισμού και της Τέχνης,
β) Ανάδειξη της Παιδαγωγικής,
γ) Συμπερίληψη αντί για Ειδική Αγωγή και
δ) Πολιτική για το Διαδίκτυο και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).
Προτείνεται η διαμόρφωση ενός παράλληλου πεδίου σε εκείνο των παραδοσιακών μαθημάτων ως δεύτερο μέρος της λειτουργίας του Σχολείου, με την ανάπτυξη πεδίου α) Πολιτισμού και β) Νέων Τεχνολογιών, στο οποίο δεν θα υπάρχει η μορφή της παραδοσιακής διδασκαλίας αλλά η συνέργεια, η διαδραστικότητα, η πρωτοβουλία και η αυτενέργεια μαθητών / μαθητριών.

Β. Ειδική Θεώρηση
Σημεία συζήτησης για την εισαγωγή  της ΤΝ στο Σχολείο

 • Βασική ιδέα: το εγχείρημα να υπηρετεί τους σκοπούς της εκπαίδευσης,
 • Η σχέση μας με το διαδίκτυο (παιδαγωγική αξιολόγησής του και χρησιμοποίησής του, πλεονεκτήματα στον σύγχρονο πολιτισμό, επιπτώσεις στην κοινωνικοποίηση και στην υγεία των εκπαιδευόμενων…),  
 • Προβληματισμοί, κίνδυνοι και ιδέες για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
 • Ψηφιακός αλφαβητισμός και άμβλυνση των ανισοτήτων,
 • Ενημέρωση για τα συστατικά στοιχεία, τον ρόλο και τις δυνατότητες της ΤΝ,
 • Προκαταλήψεις και αλγόριθμοι,
 • Η σχέση μας με τα Big Data,
 • Διαμόρφωση κουλτούρας για την αντιμετώπιση των fake news,
 • Πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
 • Φιλοσοφία της ΤΝ: δυνατότητες, κίνδυνοι, ηθική προσέγγιση, κανόνες…
 • Γενική φιλοσοφία: στάση ζωής, ουμανιστικό αξιακό φορτίο, κριτική και ορθολογική σκέψη…
 • ΤΝ και δημοκρατία (κοινωνική συμμετοχή, θεσμικός έλεγχος, λήψη αποφάσεων…)
 • Αξιοποίηση και κριτική προσέγγιση των σχετικών θέσεων και των προτάσεων της Ε.Ε., της UNESCO, της Education International,  
 • Συνολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – διορισμοί ειδικοτήτων,
 • Εξασφάλιση ουσιαστικής χρηματοδότησης.

 (Για κάθε ενότητα θα υπάρξει συνέχεια με επιμέρους προτάσεις).

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner