Η ΠΕΚ για την κατάργηση των Σχολικών Επίτροπων: Βήματα πίσω

0

Η συνδικαλιστική παράταξη της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ) με ανακοίνωσή της, απαιτεί την απαιτεί την άμεση απόσυρση της διάταξης που προβλέπει την κατάργηση των Σχολικών Επίτροπων γιατί όπως αναφέρει «η ρύθμιση αυτή προδίδει την αποστροφή της Κυβέρνησης για τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής και ενδεχομένως αποκαλύπτει ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την εκχώρηση των σχολείων και της διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού στους Δήμους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΚ

«Με το άρθρο 25 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» καταργούνται οι σχολικές επιτροπές και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στους Δήμους.
Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι συνιστάται παγία προκαταβολή, με υπόλογο διαχειριστή τον διευθυντή, ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τους αναπληρωτές αυτών.
Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών:

  • Οδηγεί σε υπερσυγκεντρωτισμό αφού μεταφέρει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων Δήμων με πολλές σχολικές μονάδες είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν.
  • Καταργεί τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ένα σημαντικό όργανο διαχείρισης των αναγκών των σχολείων, αφού με το ισχύον πλαίσιο στη σχολική επιτροπή συμμετείχαν Διευθυντές σχολείων καθώς και εκπρόσωποι γονέων αλλά και μαθητών (στην περίπτωση της Β/θμιας).
  • Καθιστά πιο αδιαφανή τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.
  • Φορτώνει με ακόμη περισσότερη γραφειοκρατία και διοικητική δουλειά τα σχολεία (που στερούνται διοικητικής υποστήριξης) και ειδικότερα τους διευθυντές τους οποίους καθιστά υπόλογους πάγιας προκαταβολής. Πράγμα που σημαίνει υποχρεωτική δήλωση πόθεν έσχες, απευθείας ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και καταλογισμό ευθυνών σε περίπτωση λαθών.
  • Πέρα από τα παραπάνω υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και παραλείψεις σχετικά με τη λογιστική υποστήριξη που σήμερα κάνουν εξωτερικοί συνεργάτες των σχολικών επιτροπών καθώς και για το ύψος της πάγιας προκαταβολής και τον τρόπο διάθεσης των πόρων για τις λειτουργικές αλλά και τις επισκευαστικές δαπάνες των σχολείων.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η ρύθμιση αυτή προδίδει την αποστροφή της Κυβέρνησης για τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής και ενδεχομένως αποκαλύπτει ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την εκχώρηση των σχολείων και της διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού στους Δήμους.
Η Π. Ε. Κ. απαιτεί την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης.»

Share.

Comments are closed.