Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: H Προσχολική εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον!

0

Η συνδικαλιστική παράταξη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΗΣΥ), με ανακοίνωσή αναφέρεται στη σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής και παρουσιάζει τις προτάσεις της για τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για ένα ποιοτικό δημόσιο νηπιαγωγείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΗ.ΣΥ. ΠΕ

«Οι σύγχρονοι ερευνητές θεωρούν την προσχολική ηλικία την πιο κρίσιμη ηλικία στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι η περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι αναπτύσσουν όχι τόσο τις γνωστικές δεξιότητές τους, αλλά τον συναισθηματικό τους κόσμο. Αναπτύσσουν τη γλώσσα και τη νοημοσύνη τους, με τρόπους που δεν μπορούν να αναπληρωθούν αργότερα. Ως εκ τούτου, η αγωγή και η εκπαίδευση που λαμβάνουν θεωρείται πολύ μεγάλης σημασίας.
Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, το ανθρώπινο μυαλό “χτίζει” τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα επόμενα στάδια της κοινωνικής και επαγγελματικής πορείας ενός ανθρώπου: την ικανότητα της εστίασης, την παρακίνηση, τον αυτοέλεγχο και την κοινωνικότητα.
Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο, όπου απαιτείται ευέλικτη διαχείριση και αντιμετώπιση αλλαγών, ραγδαίων εξελίξεων και σύνθετων καταστάσεων που αφορούν διάφορες πλευρές της σύγχρονης ζωής. Για αυτό η εκπαίδευση καλείται να εφοδιάσει τα παιδιά με τις απαραίτητες “βασικές δεξιότητες” (επικοινωνία, δημιουργική και κριτική σκέψη, προσωπική ταυτότητα και αυτονομία, κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη) οι οποίες αποτελούν σκοπούς του προγράμματος σπουδών στο νηπιαγωγείο.
Η προσχολική αγωγή αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις της κοινωνικής ευημερίας, του περιορισμού των ανισοτήτων και της ανάπτυξης. Δίκαια λοιπόν θεωρείται μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένα κράτος.            
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρεί πως το πρώτο σχολείο, το νηπιαγωγείο, είναι το θεμέλιο της εκπαίδευσης, που μπορεί να συμβάλλει ουσιωδώς στην κοινωνική μεταρρύθμιση. Είναι η επένδυση στο μέλλον και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Χώρας.
Ως παράταξη αγωνιζόμαστε για το θεμελιώδες δικαίωμα, της εξασφάλισης της  συμμετοχής όλων των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση των ισοδύναμων ευκαιριών. Επιδιώκουμε με τις προτάσεις και τους αγώνες μας τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το ποιοτικό δημόσιο νηπιαγωγείο!       

Διεκδικούμε:

 • Δύο νηπιαγωγούς σε κάθε τάξη με αριθμό μαθητών μεγαλύτερο από 15 και ύπαρξη παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
 • Θεσμοθέτηση των προγραμμάτων μετάβασης στην εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχυθεί ο ενιαίος χαρακτήρας αυτής.
 • Δημιουργία Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)  και ίδρυση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ) για όλα τα  νηπιαγωγεία, με στόχο την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων.
 • Άμεση έκδοση Υπουργικής απόφασης για το ωράριο των νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτηση του με το Ν. 4115/2013. Να λογίζεται ως διδακτικός χρόνος, όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο νηπιαγωγείο.
 • Επίλυση των κτηριακών προβλημάτων και εξασφάλιση πολυδύναμων αιθουσών διδασκαλίας, με στόχο την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα από συνεργατικές μεθόδους.
 • Σε κάθε νηπιαγωγείο, να τηρείται για την αίθουσα διδασκαλίας, η προβλεπόμενη από τη διεθνή βιβλιογραφία αναλογία 5 τετραγωνικών μέτρων ανά μαθητή.
 • Μοριοδότηση των νηπιαγωγείων ανάλογα με τα μόρια που έχει και το όμορο δημοτικό σχολείο.
 • Στα ολοήμερα νηπιαγωγεία να ταυτιστεί η οργανικότητα με την λειτουργικότητα αυτών, εφόσον αυτή παραμένει αμετάβλητη επί μια πενταετία. Για παράδειγμα αν ένα νηπιαγωγείο λειτουργεί για πέντε συνεχή χρόνια ως ολοήμερο, τότε να δίνεται οργανική θέση και στο ολοήμερο τμήμα.
 • Στήριξη των τμημάτων ένταξης και δημιουργία νέων, όπου υπάρχουν καταγεγραμμένες ανάγκες.
 • Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής.
 • Διορισμό μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες και τραπεζοκόμοι).
 • Συνεχή επιμόρφωση, βιωματική και βασισμένη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, με στόχο την ενδυνάμωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού τους ρόλου.
 • Δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των παιδιών του νηπιαγωγείου, όπου χρειάζεται.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης, ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου.
 • Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner