Ενημέρωση εκπαιδευτικών για: Οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

0

Μετά την απελευθέρωση των υπηρεσιακών μεταβολών, με την απόφαση εξαίρεσης τους από το πάγωμα λόγω εκλογών που εξέδωσε το ΣτΕ οι διευθύνσεις εκπαίδευσης θα αρχίσουν να τρέχουν τις διαδικασίες για τις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων. Προς ενημέρωσή σας, παρουσιάζουμε όσα αναφέρει ο νόμος για τον τρόπο πραγματοποίησης τους:

 • Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανακοινώνουν πίνακες με το σύνολο των διαθέσιμων οργανικών κενών ανά ειδικότητα. Οι νεοδιόριστοι, όσοι έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όσοι ζητούν βελτίωση θέσης, κατατάσσονται σε κοινό πίνακα κατάταξης με βάση τα μόρια τους.
 • Για να έχει δικαίωμα δήλωσης σχολείων κάποιος, θα πρέπει να έχει καταθέσει αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης τον Οκτώβρη. Για τους νεοδιόριστους η νομοθεσία προβλέπει ότι καταθέτουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης «υπ ευθύνη των διευθύνσεων», άρα εάν κάποιος εκπαιδευτικός δεν κατέθεσε αίτηση τον Οκτώβρη, ευθύνη έχει και η διεύθυνση στην περίπτωση που δεν τον ενημέρωσε.
 • Τα μόρια αυτά προκύπτουν
  • από τα έτη υπηρεσίας,
  • τις μονάδες δυσμενών συνθηκών των σχολείων που υπηρέτησαν και
  • τα κοινωνικά κριτήρια όπως ο γάμος, τα τέκνα, η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα. Όλα αυτά αθροίζονται και προκύπτουν τα μόρια μετάθεσης κάθε συναδέλφου.
 • Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο minedu.gov.gr , όπου πρέπει να συνδεθούν όλοι οι νεοδιόριστοι με κωδικούς myschool και να ελέγξουν αν όλα τα στοιχεία υπηρετήσεών τους είναι σωστά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη, πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση εκπαίδευσής τους, ώστε να τα διορθώσει στο σύστημα. Μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω της πλατφόρμας το οποίο λαμβάνει η αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης.
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 20 επιλογές σχολικών μονάδων(είναι πρόβλεψη του νόμου) και με βάση τη θέση του στον πίνακα τοποθετείται σε κενή οργανική θέση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πιάσει καμία από τις 20 επιλογές που έχει δηλώσει , εντός 5 ημερών έχει δικαίωμα να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση σχολικών μονάδων από αυτές που έχουν απομείνει. Η διεύθυνση εκπαίδευσης πρέπει να βγάλει λοιπόν πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν τοποθετηθεί.
 • Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των ενδιαφερομένων ότι κατά τη δήλωση των 20 προτιμήσεων που γίνεται ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι δηλώνουν οποιοδήποτε σχολείο της περιοχής διορισμού τους επιθυμούν και όχι μόνο αυτά στα οποία εμφανίζονται κενά. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μπορεί σε κάποιο σχολείο που δεν εμφανίζει κενό, κάποιος να έχει καταθέσει αίτηση για μετακίνηση (βελτίωση) και να την πάρει, όποτε θα προκύψει το λεγόμενο «κρυφό κενό». Βέβαια, αν γνωρίζετε ότι σε κάποια σχολεία μπορεί να προκύψουν κενά εξ αιτίας αυτού του λόγου και σας ενδιαφέρουν τότε δηλώστε τα οπωσδήποτε, άσχετα αν δεν παρουσιάζουν κενά. Φυσικά θέλει προσοχή και δεν πρέπει να δηλώνουμε αφειδώς σχολεία χωρίς κενά, γιατί έχουμε μόνο 20 επιλογές και στο τέλος μπορεί να μην πιάσουμε κανένα και να μείνουμε στη διάθεση.
 • Όσοι νεοδιόριστοι συνάδελφοι δεν τοποθετηθούν σε κάποια οργανική, θα δηλώσουν εκ νέου σχολεία στα εναπομείναντα κενά όπως είπαμε εντός 5 ημερών, ενώ αν δεν υπάρχουν άλλα οργανικά κενά δεν υπάρχει πάλι κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, καθώς απλά παραμένουν στη διάθεση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση.
 • Όλοι οι νεοδιόριστοι μπορούν να αιτηθούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, αμέσως μόλις τοποθετηθούν οριστικά, εφόσον δεν τους ικανοποιεί η οριστική τοποθέτησή τους. Αυτή η απόσπαση δεν επηρεάζει την τεκμηρίωση δικαιώματος μετάθεσης τους και έτσι ανεξαρτήτως εάν υπηρέτησαν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους ή όχι, δικαιούνται μετάθεση την επόμενη χρονιά.
 • Τα παραπάνω ισχύουν ΜΟΝΟ για τους νεοδιόριστους και αυτό επειδή η νομοθεσία αναγνωρίζει ότι λόγω του ότι οι νεοδιόριστοι κατά το 1ο έτος διορισμού τους είναι στη διάθεση της υπηρεσίας και δεν τους δίνεται αμέσως το δικαίωμα να υπηρετήσουν οργανικά σε κάποιο σχολείο. Επομένως η 1η αυτή χρονιά που όλοι οι νεοδιόριστοι είναι “στη διάθεση”, μετράει ως υπηρέτηση οργανικής θέσης και τους ξεχρεώνει από την υποχρέωση να υπηρετήσουν του χρόνου στο σχολείο οριστικής τοποθέτησης.
 • Στη συνέχεια του εργασιακού βίου ωστόσο, όταν κάποιος εκπαιδευτικός παίρνει οργανική σε ένα σχολείο(μετά από μετάθεση πχ), οφείλει να την υπηρετεί ένα έτος, έτσι ώστε να τεκμηριώνει ξανά δικαίωμα εκ νέου μετάθεσης.
 • Οι οργανικές θέσεις είναι οι ιδρυμένες θέσεις με ΦΕΚ και δεν έχουν σχέση πάντα με τη λειτουργικότητα του σχολείου. Πχ αν ένα σχολείο έχει 12 οργανικές ΠΕ70, αλλά μόνο οι 10 είναι λειτουργικές σε ΠΕ70, τότε έχουμε 2 λειτουργικά κενά και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 θα κριθούν υπεράριθμοι.
 • Η διαδιακασία για την επιλογή των δυο υπεράριθμων είναι η εξής:
  • καταρχήν θα ερωτηθούν όλοι εάν κάποιος επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και
  • αν δεν υπάρξει εθελοντής θα κριθούν υπεράριθμοι οι 2 τελευταίοι οργανικά τοποθετημένοι συνάδελφοι.
  • στη συνέχεια οι υπεράριθμοι θα επιλέξουν κατά προτεραιότητα ένα όμορο σχολείο(σχολείο του ίδιου δήμου και αυτό πολλές φορές είναι καλό γιατί προηγούνται των υπολοίπων στην τοποθέτηση),
  • σε περίπτωση που δεν υπάρχει όμορο κενό, διαλέγουν κατά προτεραιότητα μεταξύ όλων των υπόλοιπων κενών.

Η λειτουργικότητα των σχολείων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και οριστικοποιείται μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Δηλαδή κάποιος παρόλο που θα πάρει οργανική κατά τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων το Μάιο, μπορεί τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να κριθεί υπεράριθμος.

 • Προσέξτε το αυτό. Όταν ένας εκπαιδευτικός κριθεί υπεράριθμος, ξεχρεώνει την οργανική του χωρίς να την υπηρετήσει, καθώς η μετακίνησή του από την οργανική του έγινε χωρίς δική του υπαιτιότητα.
 • Τέλος να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες με απόφαση του εκάστοτε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτάσσονται των υπολοίπων στην επιλογή οργανικής θέσης.
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner