“Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023” – Μάνος Κρανίδης: Επίσκεψη στο 6ο Λύκειο- 8ο Γυμνάσιο και αθλητικό κέντρο «Νίκος Πέρκιζας»

0

Στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων της δημοτικής μας ομάδας στα σχολικά κτίρια, πρόσφατα επισκεφθήκαμε τη σχολική μονάδα του 8ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου Χαλανδρίου και τις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου «Νίκος Πέρκιζας». Την τετραετία που διανύουμε, με υπεύθυνη και ουσιαστική αντιπολίτευση, η δημοτική παράταξη μας συνέβαλλε, και συμβάλλει, καθοριστικά στην επιτάχυνση των αποφάσεων για την υλοποίηση της νέας μονάδας του 6ου Λυκείου ενώ έχουμε στηρίξει τις θετικές δράσεις παρέμβασης στην αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου «Νίκος Πέρκιζας». Όμως ακόμη υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που δεν έγιναν τα 9 έτη της παρούσας Διοίκησης Ρούσσου σε ένα πολιτικό της κύκλο που κλείνει το 2023.  
Για αυτό η Δημοτική μας παράταξη έχει ως πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα δράσης μας τα θέματα κτιριακής και ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής αντοχής των σχολικών μονάδων, την κατασκευή νέων όπως απαραίτητα το 6ο Λύκειο και της σημαντικής ανακατασκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου «Νίκος Πέρκιζας», που πολλές είναι μεγάλης παλαιότητας κατασκευής και σε κακή κατάσταση.
Είμαστε σταθερά και ουσιαστικά στο πλευρό των δημοτών, γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών, αθλητών με σκοπό την υλοποίηση των κρίσιμων τεχνικών παρεμβάσεων και νέων υποδομών που απαιτούνται στις σχολικές και αθλητικές μονάδες. Σκοπός μας να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο σχολικό και αθλητικό περιβάλλον που τους αξίζει, πέρα από τις δράσεις αυτόματου πιλότου και εύκολου εντυπωσιασμού αλλά και λογικές θεαθήναι και αποδοκιμασμένων νοοτροπιών του παρελθόντος. Το μέλλον μπορεί να έχει ένα Ορίζοντα με καλύτερη προοπτική για το Χαλάνδρι μας. Μπορούμε καλύτερα για όλους και όλες.

Share.

Comments are closed.