Σήμερα η Προκήρυξη για επιλογή Διευθυντών Σχολείων – Από αύριο οι αιτήσεις

0

Σήμερα θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι Προκηρύξεις για την επιλογή των Διευθυντών όλων των σχολείων της χώρας.
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής διευθυντών και έχουν τα νόμιμα προσόντα καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από αύριο Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου   έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.
Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες).
Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου
  2. Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής
  3. Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021
  4. Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου
  5. Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
  6. Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής – καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας
  7. Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και υποχρεούνται στη χορήγησή του εγκαίρως και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

Share.

Comments are closed.