Παράνομη και η απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ για τον μέντορα και ενδοσχολικό συντονιστή, μετά από προσφυγή στα δικαστήρια της Ν. Κεραμέως

0

Παράνομη κρίθηκε από  το  Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών , μετά από  αγωγή της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και η απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες και καθήκοντα του μέντορα και ενδοσχολικό συντονιστή, την οποία κήρυξε ΑΔΕΔΥ, μετά από αίτημα της ΔΟΕ.
Με την αγωγή η υπουργός Παιδείας ζήτησε την εφαρμογή του νόμου που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων και ειδικότερα τα άρθρα 92 και 93 του ν. 4823/2021 που αφορούν στον Ενδοσχολικό Συντονιστή και τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο-Μέντορα, αίτημα το οποίο έκανε δεκτό το δικαστήριο.
Μετά την απόφαση του δικαστηρίου όποια αποχή ή απεργία κηρυχθεί -σχετικά με τους μέντορες κι ενδοσχολικούς συντονιστές– από τους εναγόμενους (ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ)  επισύρει ποινή η οποία προβλέπεται στις δύο αποφάσεις  (σ.σ. για η ΔΟΕ προβλέπεται ποινή 5.000 ευρώ).

Η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως , σχετικά έκανε το ακόλουθο σχόλιο:
«Παράνομη κρίθηκε από το Πρωτοδικείο και η απεργία της  ΑΔΕΔΥ -όπως και η πανομοιότυπη της ΔΟΕ-για το νέο θεσμό του μέντορα που υποστηρίζει τους νέους εκπαιδευτικούς.Οι προσπάθειές μας όλες έχουν ένα στόχο: την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η Παιδεία αλλάζει  στην Πράξη».


Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Σεπτεμβρίου  το  Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών είχε κρίνει παράνομη, μετά από  αγωγή της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως η απεργία-αποχή των δασκάλων και νηπιαγωγών από την εφαρμογή αποφάσεων για τον Ενδοσχολικό Συντονιστή και τον Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα , την είχε κηρύξει η ΔΟΕ.
Έτσι η ΑΔΕΔΥ, μετά από αίτημα της ΔΟΕ, προκήρυξε   απεργία -αποχή  των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες και καθήκοντα που προβλέπονται στις με αρ.Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικές αποφάσεις (Β΄ 4509/2022) ως εξής:
α) απεργία – αποχή από κάθε καθήκον που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση,
(β) απεργία – αποχή από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Παιδαγωγικών Συμβούλων – Μεντόρων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Share.

Comments are closed.