Υπουργείο Παιδείας: Οι εγκύκλιοι για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-23

0

Εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, κατά το νέο σχολικό έτος 2022-23
Η πρώτη που αφορά τα Δημοτικά Σχολεία, αναφέρει στα τρία κεφάλαια της τα εξής:

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικής Μονάδας

 1. Έναρξη σχολικού έτους 2022 – 2023
 2. Ωρολόγια Προγράμματα -Απαλλαγή από ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα
 3. Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος/Νέο αναβαθμισμένο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
 4. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων- Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
 5. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
 6. Κατ’ οίκον εργασίες
 7. Ενδοσχολικοί Συντονιστές
 8. Παιδαγωγικός σύμβουλος – μέντορας στη σχολική μονάδα
 9. Επιτήρηση μαθητών/τριών –Εφημερία- Διαλείμματα
 10. Ωράριο Εκπαιδευτικών
 11. Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών
 12. Απουσία εκπαιδευτικού
 13. Άδειες εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία
 14. Συστεγαζόμενα Σχολεία
 15. Διαδικασία ενημέρωσης του mySchool – Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool
 16. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής
 17. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων
 18. Σχολικό Συμβούλιο
 19. Επιμορφωτικές συναντήσεις
 20. Κατανομή τμημάτων
 21. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος
 22. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

 1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος – προσέλευση μαθητών/τριών – αποχώρηση μαθητών/τριών – ασφάλεια μαθητών/τριών
 2. Εκκλησιασμός- Προσευχή
 3. Υποχρεωτικότητα Φοίτησης- Απουσίες μαθητών/τριών
 4. Παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου μαθητών /τριών
 5. Σχολικές Βιβλιοθήκες
 6. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές – Ενδοσχολικές Εκδηλώσεις
 7. Αξιολόγηση μαθητών/τριών – επανάληψη τάξης στο Δημοτικό Σχολείο
 8. Ενημέρωση μαθητών/τριών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
 9. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
 10. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών/τριών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
 11. Απώλεια τίτλων σπουδών

Γ. Μαθητική Μέριμνα

 1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
 2. Εμβολιασμός μαθητών/τριών και φαρμακευτική αγωγή μαθητών/τριών εντός σχολικού ωραρίου
 3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 4. Δικαιώματα γονέων μαθητών/τριών οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι
 5. Ενημέρωση εκπαιδευτικών-Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων
 6. Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 7. Μέτρα προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο για τα Δημοτικά Σχολεία

Η δεύτερη που αφορά τα Νηπιαγωγεία, αναφέρει στα τρία κεφάλαια της τα εξής:

 Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

 1. Έναρξη σχολικού έτους 2022 – 2023
 2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 3. Ωράριο Νηπιαγωγών – Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου
 4. Κατανομή τμημάτων
 5. Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
 6. Λειτουργία Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου
 7. Ενδοσχολικός Συντονιστής
 8. Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στη σχολική μονάδα
 9. Επιτήρηση μαθητών/τριών – Ασφάλεια μαθητών/τριών – Διαλείμματα
 10. Άδεια εισόδου στα Νηπιαγωγεία
 11. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool
 12. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
 13. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων
 14. Σχολικό Συμβούλιο
 15. Συνεργασία Στελεχών – Επιμορφωτικές συναντήσεις
 16. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
 17. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

 1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος- προσέλευση μαθητών/τριών – αποχώρηση μαθητών/τριών- ασφάλεια μαθητών /τριών
 2. Εκκλησιασμός –Προσευχή
 3. Απουσίες μαθητών/τριών
 4. Παιδαγωγικές συναντήσεις – Ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου μαθητών/τριών – Συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες
 5. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές Ενδοσχολικές εκδηλώσεις)
 6. Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο
 7. Ενημέρωση μαθητών/τριών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
 8. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
 9. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών/τριών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Γ. Μαθητική Μέριμνα

 1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
 2. Εμβολιασμός μαθητών/τριών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών/τριών εντός σχολικού ωραρίου
 3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 4. Δικαιώματα γονέων μαθητών/τριών που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι
 5. Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Ενημέρωση εκπαιδευτικών
 7. Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων
 8. Μέτρα προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο για τα Νηπιαγωγεία

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner