Υπουργείο Παιδείας: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ – Όλα τα ονόματα

0

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε  ΠΥΣΠΕ  για το διδακτικό έτος 2022- 2023.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα Σχολεία  ή Πειραματικά Σχολεία και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2022.
Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.
Επίσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικώνπου παίρνουν απόσπαση

Share.

Comments are closed.