Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Τι ισχύει για τις αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών γενικής αγωγής

0

Η συνδικαλιστική παράταξη της ΔΟΕ, Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΗΣΥ), με ανακοίνωσή της η δίνει διευκρινίσεις αναφορικά με  την ενιαία εφαρμογή των αποσπάσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και ζητά από το ΥΠΑΙΘ «να ξεκαθαρίσει το θέμα για την ενιαία εφαρμογή των κείμενων διατάξεων από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, δίνοντας ένα τέλος στις όποιες αυθαιρεσίες και λανθασμένες ερμηνείες.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΗ.ΣΥ.
«Ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (άρθρο 8, ΠΔ 50/1996)
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του κλάδου τους.
Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει, επίσης, ότι οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται πλην των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν.4722/2020.
Στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 88045/E2/20-07-2021 αναφέρεται: «Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το γεγονός ότι σε ορισμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν αιτήσεις απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και τα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. τις ικανοποίησαν, ερμηνεύοντας ως υποχρέωση την παραμονή των εκπαιδευτικών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. όχι όμως και στο σχολείο οριστικής τοποθέτησης, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, για λόγους ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών απέναντι στις ίδιες διατάξεις νόμου, είναι δυνατό να ικανοποιηθούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ αιτήσεις των ως άνω εκπαιδευτικών περί απόσπασης από το σχολείο οριστικής τοποθέτησης σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής διορισμού τους για το διδακτικό έτος 2021-2022.».
Στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 100094/E2/12-08-2021 αναφέρεται: «Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μας και μετά από ερωτήματα των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και αποσπώνται κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 σε άλλο σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, αλλά δεν θεμελιώνουν δικαίωμα βελτίωσης (δηλαδή μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ).».
Οι δύο αυτές αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι μόνο σύγχυση προκάλεσαν, δεδομένου ότι τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία, αλλού ικανοποίησαν σχετικές αιτήσεις και αλλού όχι.
Φέτος, δημιουργείται ανάλογο πρόβλημα και με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς κάποια ΠΥΣΠΕ συνεχίζουν να ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις συγκεκριμένες εγκυκλίους που αφορούσαν στους νεοδιόριστους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ξεκαθαρίσει το θέμα για την ενιαία εφαρμογή των κείμενων διατάξεων από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, δίνοντας ένα τέλος στις όποιες αυθαιρεσίες και λανθασμένες ερμηνείες.»

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner